Aktualitky

45. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Izrael a Jordánsko

Izrael a Jordánsko

Tentokrát se vydáme poznávat krásy Izraele a Jordánska. Termín: 6.11. - 18.11.2019, cena: 52 499 Kč.

Transformace
Saint Germain - Krystalické tělo
Uveřejnil(a) Administrator   
Neděle, 17 Březen 2019 22:09

unnamed.jpgHodně lidí si představuje fyzické tělo, které se mění do podoby krystalu, ale o to nejde. Pojem krystalické tělo je o změně toho, jak lidé smýšlejí, jde o propojení mysli se svým Já. Jde tedy o zvědomění mysli ve svém těle. Nervová soustava se propojuje s vyšším vědomím, což má za následek jiné fungování těla a ten přerod může být strastiplný nebo bolestivý protože tělo nebylo na takové energie zvyklé. Jde o propojení těla s vyššími dimenzemi vědomí, které začíná proudit do nižších úrovní za účelem Vzestupu. Lidská rasa je celá vyvinuta jako experimentální a jsou mezi vámi strážci, kteří dohlíží na Vzestup a pozorují vše z vaší těsné blízkosti. Proces započal již miliony let v minulosti a záměr, za kterým byl zahájen, je vyšší moc. Lidstvo se rozvíjí plánovaně, ale určitý aspekt nevypočítatelnosti hraje svou roli. Krystalické tělo není nic jiného než dosažení určité úrovně vědomí a propojení se s ostatními Bytostmi, z pohledu Země lidé mezi lidmi nebo z pohledu globálního lidí a jiných Bytostí v jiných dimenzích. Krystalické tělo je stav vědomí, který umožňuje lidem pochopit širší souvislosti, otevírat brány do jiných dimenzí a pracovat s časoprostorem.

Jednota je to, co přichází na Zemi, ačkoliv se tomu snaží určité síly zabránit. Lidé teď více než kdy před tím potřebují kooperovat a vnímat jeden druhého v lásce. Silný impulz dodá celému hnutí obětování zažitých zvyklostí ve prospěch posílení Jednoty. Lidé by měli cítit větší potřebu vzdát se svých jistot a výhod, zbavit se pohodlí a směřovat svou pozornost k vyšším cílům. Energie Jednoty je cítit všude kolem vás jen na to člověk musí být naladěn. Když vstoupíš do jednotného pole, umožní ti to čerpat mnohem více sdílenou energii, která je pro tebe dostupnější než energie Univerza, to je vyšší dimenze, ale energie vytvořená sdílením všech duší na planetě je mnohem dostupnější. Pokud se naskytne dostatečné množství lidí se společným záměrem tak je nikdo nemůže zastavit. Energie, kterou vložíš do sjednoceného pole má tendenci se násobit, není to jen součet vložených energií, ale jsou to její násobky. Když se lidstvo poučí ze svých chyb a nasměřuje svou pozornost daným směrem, tak může dosáhnout nepředstavitelných věcí. Problém je v roztříštěnosti pozornosti jednotlivých lidí, kteří jen těžko hledají v dnešní době vnitřní klid. Každý by měl sám od sebe cítit, kam ho to vede a jakou část svého Já potřebuje rozvíjet a posílit. Každý je propojený s univerzálním polem a je schopný tyto energie vnímat, jen si to není někdo schopen plně uvědomovat, protože je jeho vnímání přehlušeno rozbitou pozorností z okolního iluzorního světa, který se snaží sjednocení zabránit. Oddělenost lidí je překážkou sjednocení, naopak sdílení, setkávání a vzájemná podpora jsou ku prospěchu Vzestupu.

Krystalické tělo můžete poznat na svém prožívání a vyšší úrovni vnímání. Je to jako když v sobě cítíte miliardy jiskřiček a víte, že na každou otázku je odpověď ukryta ve vašem vědomí a to je propojeno s vaším tělem. Celý proces vede k propojení se se Světlem, tedy stát se Světlem. Krystalické tělo je mezistupeň k vyšší úrovni poznání. Nejde o tělo fyzické ale o propojení vědomí s fyzickým bytím. Celý proces žití a propojenosti s fyzickým tělem je lidmi dosud nepochopen. K Bytí a prožívání vědomí není tělo potřeba, ale spojení vědomí s tělem je způsob jak chápat nový rozměr prožívání, ten se ale také stále vyvíjí. Na úrovni vědomí je možno být kdekoliv a dělat cokoliv, důvod proč je vědomí s tělem spojeno, je způsob určité zkušenosti, z pohledu lidí však těžko pochopitelný.

Těm, kteří jsou připraveni, nahrává situace, aby díky vyšším vibracím pokročili a jejich vědomí se zvýšilo, kdo ale hledá pouhou atrakci, ten k tomu nemůže dospět.

••• S láskou a dovolením sdílíme důležité informace z našich hovorů s Milovaným Nanebevzatým Mistrem Saint Germainem. •••

Zdroj: Milovaný Nanebevzatý Mistr Saint Germain a Armoniosa - Nefratti Design dne 11.3.2019.

 

Vyhledávání