Aktualitky

Egypt (22.-29.3.2020) - specifický seminář

Pobytový seminář u Rudého moře

Ne 22.-Ne 29.3.2020 (8 dní, 7 noclehů)
Cena 16.900 Kč s příručním 8 kg zavazadlem, +1300 Kč za odbavené 23kg zavazadlo
- možnost prodloužení do soboty 4.4. o lodní cestu Údolím Nilu, cca 10.000-12.000 Kč.

Transformace
Kryon - Kdo jsi?
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 06 Srpen 2012 12:42
Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, listopad 2010

Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Je příjemné být opět ve vašem kruhu, v kruhu probuzených lidí. Rozpoznávám vás podle vašich energetických polí. Nevidím vás v lidské podobě jako tělo. Vidím vás ve vaší auře a také v magnetickém poli, které vlastně tvoří každého jednotlivce. Zní to poněkud stroze, že? Tak tě však vidím svým interdimenzionálním pohledem. Když při channelingu před publikem úplně vstoupím do své partnerky Barbary, protože se chci vyjadřovat prostřednictvím celého jejího těla, pak se dívám i jejíma očima a jsem velmi překvapen, co všechno kolem sebe vidím. Je to velmi zajímavé vidět lidská těla, vlasy, pestré oděvy, úsměvy, překvapené pohledy i trápení, které se projevuje na postoji těla. To vše se mi odhalí.

Nevstupuji však vždy tak hluboko do nějakého těla, většinou se inspiruji proudy myšlenek.
Není totiž pro mne jednoduché vstupovat do lidského těla, vyžaduje to velkou koncentraci, protože se musím přetransformovat z vyšších dimenzí. Pohybuji se převážně v deváté dimenzi a jednou částí mého Bytí postupuji směrem dolů. Na každé nižší úrovni odkládám  další části sama sebe, takže ta část, skrz kterou tady nyní hovořím, je jen malou esencí mé bytosti. I když však nejsem celou esencí, přesto jsem si sám sebe plně vědom a jsem stále velmi silný a dokonale autentický. Část mne je ostatně vždy přítomna v jeskyni Stvoření, abych tě mohl přivítat a přijmout, až zas budeš opouštět svou pozemskou inkarnaci. Tam jsem zaměstnán na plný úvazek, jak bys řekl. Mou službou je být tam a chránit krystalickou strukturu lidí, jejich zkušenosti, dokud se zas neinkarnují. Dávám vám také sebou ještě nějakou radu nebo energetický otisk, abyste se znovu inkarnovali s dobrým vybavením. Další částí mého bytí je Magnetická služba. Jsem Magnetický mistr, který usměrňuje magnetickou mřížku v souladu s vývojem Nové Země. Jsem tedy velmi mnohotvárný a jedna část, hlavní esence, pobývá vždy ve vyšší úrovni, kde je mé hlavní působiště.

Jsme ve službě Galaktické federace. Byli jsme k tomu povoláni, když jsme byli v této galaxii hosty Nejvyšší rady dvanácti, která nám přidělila různé oblastí působení. Byli jsme vysláni na všechna místa, kde bylo a je potřeba pomoci realizovat myšlenku Země jako planety se svobodnou vůlí. Byli jsme k tomu povoláni už dávno. Kryon tady na Zemi nepůsobí až od  Harmonické konvergence. Jsme tu od samého počátku. I když někteří z nás po nějaké době odešli, přišli zas jiní. Tak nějak se mohu popsat. Velká část skupiny KRYON se tu nyní pevně usadila, dokud Země nedokončí svou novou cestu a to bude ještě pár let trvat.     

Země je, stejně jako ty, v silném transformačním procesu. Propouští staré otisky ze svého emocionálního těla, stejně jako ty. A stejně jako ty při tom potřebuje velkou podporu. Tou jsme nejen my, skupina KRYON, ale stejně tak mnoho dalších odborně specializovaných  kolegů zblízka i zdaleka, kteří se teď starají o proces velké transformace kolem Země, uvnitř Země i na Zemi. Některé z nich už lidé spatřili na nebi v jejich transportních vozidlech (létajících talířích). Jejich základny jsou všude na Zemi, buď v neobydlených oblastech nebo ve vodě. Někteří využívají brány v horách, které vedou do nitra Země. Tam jsou pak jejich stanoviště. Pochopitelně jsou tu i tací, kteří jsou na Zemi už hodně dlouho, ale nekonají vždy v souladu se Světlem a Láskou. I jejich propouštění patří k procesu Země. Ztrácejí svá stanoviště a svou sílu, aby tady nemohli už nadále manipulovat. Co se týká tohoto fenoménu, má rada je stále stejná. Nezaměstnávej se tím příliš, myslím tím temnými aspekty mimozemšťanů, naopak jim spíš posílej světlo a lásku. Rozpomeň se na svůj vývoj a nedovol, aby tebou mohli manipulovat. To pochopitelně zvládneš nejlépe, když jsi sám se sebou spojen; pak tě nikdo nemůže zasáhnout, vyjma lásky od ostatních. Ta vždy projde. Určitě víš, co tím myslím.      

Teď jsem se trochu víc rozpovídal o sobě. Nyní bych ti rád ještě jednou ukázal, kým skutečně jsi, protože vidím, jak mnozí z vás ještě váznou hluboko v procesu vytrhávání kořenů. Tím mám na mysli, že se stále ještě vymaňuješ ze starých vzorců, které jsou v tobě hluboce zakořeněny a jejichž základem je chybějící sebevědomí a důvěra v Boha. Tyto záležitosti, které souvisejí se žárlivostí, závistí, strachem, ale i hněvem a mohou se projevovat i v tělesném postonávání, ti občas dávají pěkně zabrat. Připomíná to horskou dráhu, že?  Jednou jsi nahoře a cítíš se v pohodě, pak se prudce propadneš do hlubin a cítíš se „pod psa“. Chybějící radost ze života a nelásku sám k sobě vnímáš i na tělesné úrovni. Pak mohou dokonce i játra a slezina vyvolat velké bolesti, ačkoli se tvrdí, že tyto orgány vlastně nemohou bolet. Vše se obrací naruby, vše se mění. Mnohé z toho je tak vytrvalé. Přitom jsi to ale ty, kdo to způsobuje, neboť tvé tělo, lépe řečeno všechna tvá nízko vibrující těla tě poslouchají jako svého šéfa. Když stále lpíš na tom starém, pak i tato tvá nízko vibrující těla lpí na starých kořenech minulosti, na zážitcích, které tě udržují ve strachu, úzkosti, pochybách a bez lásky. Taková je nyní skutečnost. V tvém poli je rozvířeno hodně prachu. Mnoho zážitků, které se dějí venku, rezonuje s tvými buňkami a nashromážděnými vzorci,  které se dokonce mohou změnit i v hnisavé ložisko a vyvolat nemoc. Nenech se odradit a vydrž: vše staré propouštěj a uvědomuj si svůj božský původ.

Bůh, jakého mám na mysli, má málo společného s náboženskými tradicemi a doktrínami. Je svobodný a ničím nespoutaný. Před mnoha lety nechal inkarnovat některé ze svých vysoko vibrujících světelných synů a předal jim poselství pro lidi, kteří je zapsali, předávali dál a učili, jak s nimi žít. Jak se však poselství předávala dál a dál, z generace na generaci, došlo často k jejich překroucení, jak se to právě hodilo tehdejším mocenským představitelům. Taková je skutečnost. Vážíme si člověka, který to dokáže rozpoznat a sám v sobě si vytvoří obraz Boha! Samozřejmě si vážíme i těch lidí, kteří se uchylují do chrámů a tak si hledají svou cestu k Bohu. Vážíme si všech lidí, o tom není pochyb, nikoho nehodnotíme. Kdo se však osvobozuje od těchto vzorců, to jsou ti, kdo chtějí provést změny a to nejen v náboženské oblasti. Jsou jako majáky a přetvářejí to, co vypadá jako stará viklající se budova hrozící zřícením. Nic nezůstane takové, jaké to je, milí přátelé, vše bude poměřeno nejvyšší božskou pravdou a v souladu s ní změněno. To je příkaz nejvyššího Stvořitele, který by vám chtěl sdělit: „Důvěřujte mi, Země se mění a ubírá se zpět směrem k původnímu výtvoru, jenž  byl nejvyšší mírou dokonalosti. Takovou ji učinili mí synové, když jsem je vyslal, aby sbírali zkušenosti. Nyní se stává základem pro vytvoření Nové země původní modrotisk. A stvořiteli jste vy, lidé. Vy nyní určujete, jak toto nové stvoření proběhne. Povstaňte a nechte své nejodvážnější sny stát se skutečností. Vytvářejte si vize a představy o Nové zemi! Jak by měla vypadat? Jak by na ni lidé měli žít? Jak se budou stavět domy, pomocí nové či staré posvátné geometrie? Jak se budete živit? Jak bude vypadat příroda? Jaké druhy zvířat byste vzali sebou? Podobné otázky jsou teď na pořadu dne. Vy jste vizionáři a stvořitelé Nové země. Dejte se do díla, máte k tomu mé požehnání!“   

Možná si teď myslíš: Kryon přece chtěl zodpovědět otázku, kdo jsem. Ano, to jsem chtěl a vlastně jsem to už i udělal. Vysvětlil jsem ti, kdo jsi. Struktura fragmentování či rozdělení na více částí platí i pro tebe. Bytost, jakou jsi na Zemi, je součástí vyššího Celku. Princip je zcela jednoduchý: Všechno je Bůh, nejvyšší Stvořitel, centrála, velká jiskra. Existuje hodně pojmů pro Jednotu, Zdroj veškerého Bytí. Tento zdroj se rozpínal, rozšiřoval stále víc a víc, až se stal nekonečným, jak vy říkáte. Ano, je nekonečně rozsáhlý a je vším. Když někde skončí, začne zas jinde znovu a je také Jednotou. Vše je Bohem, neexistuje nic, co není Bůh. Pokud tohle budeš mít na paměti, bude tě to držet na tvé stezce, neboť si budeš stále častěji vědom, že jakékoli chování či konání z tvé strany je spojeno se všemi ostatními. Vše je božský matrix, nic z něj není vyloučeno. Vnímáš sebe jako jednoho člověka, tak se vidíš z vnějšího pohledu. Já v tobě vidím magnetický matrix. Vidím také spojení s ostatními lidmi, vidím pole vedle pole, která jsou všechna propojena do jednoho obrovského pole. Nikdo si nemůže jen tak sednout do tichého koutku a myslet si, že tím nic nezpůsobí. Působí vše, co děláš, nic nezůstává utajené nebo nepoznané, většinou však až z vyššího pohledu.

Proto ti tak často doporučuji, aby ses pohodlně usadil a zkoumal své starosti z vyššího pohledu, pak ztratí na své ostrosti a váze a často rozpoznáš i možnost řešení. Vše je totiž spojeno se vším, vše je vzájemně propojeno i při sporech a hádkách. Vše působí, i když si toho ostatní lidé nejsou vědomi. Nikdy tedy nejsi sám. Tvé starosti a tvé strachy jsou jen součástí pozemské hry. A o tu se dělíš s ostatními, protože masové vědomí je společné pro všechny a všichni z něj čerpají. Tak je to prosté.         

Ty sám jsi fragmentem velké světelné bytosti, která se rozdělila nebo odštěpila, aby se odebrala do nižších úrovní Bytí. A hřištěm nebo akčním polem je Země. Trojrozměrnou koncepci má i mnoho dalších planet. Avšak jen pro Zemi platí plán svobodné vůle, která, přesně vzato, je jen kouzlem a iluzí. Protože svobodná vůle je součástí duality a může se projevit jako opravdová svobodná vůle až tehdy, když  se člověk osvobodí od starých vzorců a karmických otisků. Pak koná skutečně ze svobodné vůle, z nulové energie a začíná se stávat skutečným stvořitelem. Spojení k tvému zdroji, k vysoké Světelné bytosti, jíž jsi, můžeš navázat tak, že se pohroužíš do svého srdce a v jeho posvátném prostoru se s touto bytostí  setkáš. Má ti toho hodně co říct, je jako matka, která chce vzít své dítě do náruče. Je jako otec, který hrdě poplácá své dítě po ramenou a má radost ze všech zpráv o jeho dřívějších dobrodružstvích. Měj odvahu se takto vidět a měj odvahu přijmout svou interdimenzionalitu. Jsi vysoká světelná bytost, která se vydala, aby blíž poznala Zemi a spolu s ní dualitu.         

Rozezněly se zvony domova a dokonce nabízejí i možnost udělat kvantový skok a vstoupit do ještě vyšší dimenze než páté. Nebeský kůň je osedlán, ty musíš jen naskočit a pohledět láskyplným pohledem na vše, co jsi tady prožil. Tento pohled plný hluboké lásky znamená též  velké odpuštění a je spojen s boží milostí, odpovídající generální amnestii. A pak bude pokračovat dobrodružství člověka dál. Zrodí se galaktický člověk. Máš chuť do nového dobrodružství? Pak vše propusť a následuj mé stopy, znám cestu. Je to cesta čistého záměru a propouštění všeho starého.       

V hluboké lásce a sounáležitosti
Kryon

Přijala Barbara Bessen v listopadu 2010. Z německého originálu
http://www.kryon-deutschland.com/channeling_nov10.html pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.
 

Vyhledávání