Aktualitky

Nový aktuální seminář "Kroky k otevření vědomí"

4 - 7. 7. 2019 se koná nový seminář Kroky k otevření vědomí v penzionu Perseus v Trnové.
Aktuálně budeme vše otevírat za pomoci Nabebevzatych mistrů.
Přihlášky přijímá Míňa Nosková - te: 777 214 872.

Transformace
Tkanie Úmyslov Božskej Matky Stvoriteľky Od Matky Márie
Uveřejnil(a) Lenka   
Neděle, 12 Srpen 2012 21:46
Channeling prijatý od Natalie Glesson - 23/07/12

 “Ja som láska a kúzlo Matky Márie”.
Toto je afirmácia, ktorú Vám teraz chcem odovzdať, teraz keď Vám dávam moju energiu, uvedomenie a osvietenie. Táto afirmácia je zrodená v najčistejšom mieste môjho srdca a duše. Nie je na to aby ma oslavovala, ale aby ctila lásku, ktorú Vy držíte vo Vás s vedomím, že s prítomnosťou lásky sa Vaša realita stane kúzelnou, magickou.
Každý zážitok prináša radosť, blaženosť a väčšiu kreativitu do Vašej reality, zanechávajúc ju prameňom kúziel pre tú Vašu, ako aj realitu ostatných. V afirmácii taktiež rozpoznávate energie, kvality a vibráciu, ktoré ja reprezentujem; energiu Veľkej Božskej Matky Stvoriteľky. Uznaním, že je vo Vás aspekt Matky Stvoriteľky, priznávate ženskú energiu Bohyne s jej silou, láskou a kúzlom či manifestáciou, ktorá je vám vlastná. Nastal čas na Zemi, keď ľudskosť musí predložiť tieto energie Bohyne, vediac, že energia Bohyne každej osoby i duše sa líši niekoľkými posvätnými kvalitami.
Prítomnosť energie Bohyne dovolí, aby nastali potrebné posuny a rovnováha energií, najmä medzi mužskou a ženskou. Každý by mal adoptovať energie Božskej Matky Stvoriteľky, ktoré sú kvalitami súcitu, starostlivosti, kreatívnej sily, schopnosti chrániť a opatrovať.
Tieto kvality vyžarované každým jednotlivcom, pomôžu úsvitu novej perspektívy na Zemi, času keď namiesto úsudku nad druhým podáme súcit, kde každý je ochotný byť milosrdný, chrániť a opatrovať ako iných tak aj seba. A hlavne čas, keď kreatívna energia, ktorú vedie božská myseľ a duša Vášho bytia je schopná vzostupu, podporujúc zázračné manifestácie magických okolností.
Použijúc túto afirmáciu a moju prítomnosť dnes privítajte moje povzbudenie na akceptáciu Vašej Matky Stvoriteľky vo Vás, aplikovaním týchto energií a kvalít, akokoľvek ich chápete a interpretujete, kompletne napĺňajúc Vašu bytosť a realitu.
Ak láska Vášho bytia samovoľne kreatívne plynie, vytvára zázraky. Toto je niečo, čo si prajem, aby ste preskúmali a zažili vo Vaších meditáciách. Prosím, ak si prajete, použite moju afirmáciu, opakujte ju vo svojej mysli počas meditácie a ponechajte energiu tejto afirmácie aktivovať vo Vašom bytí - to čo rastie, aby sa vyjadrilo a zažilo.
Verím, že Váš úmysel práve v tomto momente vzostupu môže byť zameraný na lásku a zázrak, či magický zážitok. Keď rozprávam o zázrakoch, vyjadrujem sa o realite a perspektíve bez zábran. Ak plynulosť energie Stvoriteľky buble ako láska z Vašej osoby, môžete zažiť manifestáciu čohokoľvek si prajete.
Energia lásky a nadšenie ohľadne Vašej minulosti a budúcnosti je teraz dôležitá. Začínate vkladať zámery do Vašej reality, v ktorej už nie je strach, takže sa stanú kreatívnymi manifestáciami. Práve v tomto momente Božská Matka Stvoriteľka vytvára zámer lásky a blaženosti pre ľudstvo, úmysel dokonalosti a pravdy.
Každý, kto si praje spojiť sa s energiou Božskej Matky Stvoriteľky, môže tak spraviť s jednoduchou žiadosťou na prúd týchto kreatívnych úmyslov do Vášho bytia a reality. Božia Matka Stvoriteľka je najvyššia ženská vibrácia Stvoriteľa. Zámery vytvorené takouto božskou silou svetla majú potenciál byť naozaj magické, keď sú zažité energeticky, no hlavne fyzicky. Jediné čo je potrebné, je jednoducho povoliť tok energií cez Vašu bytosť do Zeme a do Zemskej Hviezdnej Čakry pod Vašimi nohami.
Energie Božskej Matky Stvoriteľky sú tak posvätné, že Majstri a Archanjeli sa pozastavujú pri jej prijímaní. A tak pobádam aj Vás, aby ste sa pozastavili počas prijímania, otvorene a vedome prijali posvätný zámer Božskej Matky Stvoriteľky pre všetkých. Ponechajte túto energiu naplniť Vaše celé bytie. Zistíte, že to má priaznivé účinky hlavne po praktizovaní mojej afirmácie.
Mám ešte dodatočný zámer počas zdieľania tejto posvätnej informácie s Vami. Prajem si Vás povzbudiť, aby ste tkali svoju vlastnú božskú silu zámerov pre Vašu realitu a Zem.
Žijete v silných energetických časoch, každá Vaša myšlienka a každý Váš čin je zväčšený a prebudený.  Ste veľmi podporovaní a máte nádhernú možnosť Vášho duchovnéhu rastu tu na Zemi vo vlastných rukách.
Je čas nasledovať príklad energií Božskej Matky Stvoriteľky, tkať svetelný zdroj zámerov pre seba, čim si vymáhate vlastnú vnútornú silu, Vašu možnosť manifestácie, či možnosť vytvárať zázraky a kúzelné zážitky vo Vašej realite. Práve sa deje tak veľa posunov, že je nutné aby ste vytvárali flexibilné zámery pre seba a svoju realitu.
Je veľa stupňov rastu a prechodov, ktoré sú dôležité vo Vašej realite a realite o ktorú sa delíte so svetom. Keď začnete vytvárat zámery či pre seba či pre svet, zabezpečíte, aby všetko plynulo z božskou dokonalosťou Stvoriteľa. Pamätajte, že nič sa nestane ani nezrodí bez počiatočného zámeru ‘byť vytvorený’. Ak je mier na Zemi Váš najväčší sen, tak tkajte svetlo z Vašej bytosti držiac mier ako zámer.
Mnoho Zemských čakier sa prebúdza a je aktivovaných, vrátane Zemskej Hviezdnej Čakry v Londýne. Je dôležité, aby boli vytvorené zámery perfektných a chránených aktivácií svetla, hlavne teraz, keď je potrebné podporiť aktiváciu Zemskej Hviezdnej Čakry ako aj iných.
Olympijské Hry v Londýne UK asistujú s aktiváciou Zemskej Hviezdnej Čakry, čo pomôže kundalíni energii planéty Zem plynúť a zväčšiť každú čakru a teda vytvoriť hlboké zobudenie pre všetkých. Veľa iných dôležitých situácií a synchronizácií sa deje od dnešného dňa až po Nový Rok, každá vyžadujúc Váš zámer, Vašu podporu a lásku.
Energia Božskej Matky Stvoriteľky si uvedomuje pomocou jednoduchého zámeru či myšlienky naplnenej svetlom, že stvorenie zámeru sa uskutočňuje. Božská Matka Stvoriteľka si je úplne istá vo svojej schopnosti manifestovať a ovplyvniť zmenu na Zemi a v celom vesmíre Stvoriteľa. Táto viera extrémne zdôrazní a dodá úmysel každému zámeru, a Vaše zažitie a poznanie tohoto je to, čo si prajem v hĺbke vlastnej duše. Je pravda, že Vaše myšlienky naozaj dokážu vytvoriť zmenu vo Vašej realite a vo vzostupe Zeme.
Aby ste mohli tkať božský zámer, potrebujete existovať vo vysokej vibrácii podstaty a pravdy Stvoriteľa, ktorú dokážete v tomto momente rozlíšiť. A tak počas meditácie a zamerania sa na Váš dych, nechajte sa napojiť či zamerať na to božské vo Vás, nechávajúc to vyžarovať počas Vášho výdychu.
Potom si môžete priať, aby energie Božskej matky Stvoriteľky a vibrácia Stvoriteľa plynuli cez Vaše bytie. Akceptujte túto energiu v akejkoľvek forme, ktorá Vám je milá. Stelesnite vibráciu, svetlo a vedomie energií Stvoriteľky a Stvoriteľa, zažívajúc božské blaho a energetickú slobodu.
Presuňťe svoju pozornosť z Vašej mysle na Vaše srdce a nechajte tu zdroj božského svetla budovať. Počas Vášho výdychu si predstavte silné a krásne vlákno svetla, ako sa prejavuje z Vášho srdca s každým výdychom. Toto vlákno pokračuje a stále rastie vo Vašom srdci. Uvedomte si, že toto je Vlákno Stvorenia pre Vás.
Ponechajte zámery aby rástli z Vašej duše a aby sa napojili na toto Vlákno z Vášho srdca ako Vlákno svetla stúpajúce do Vašej reality.
 
Toto dokážete tak dlho, ako si len prajete. Toto je proces tkania zámerov. Spájate myšlienky a inšpirujúce idei z Vašej duše s čistým svetlom, ponechavajúc ich, aby sa manifestovali a plynuli tam, kde sú potrebné. Časom budete schopní tkať zámery svetla kdekoľvek a s čímkoľvek. Toto bude veľká služba pre Vás a pre ľudstvo, ktorá Vás obohatí o väčšiu zodpovednosť za Váš vlastný duchovný rast tu na Zemi.

Som tu na to aby som Vás viedla, ponechajte Božskú Matku Stvoriteľku, aby Vás viedla k láskyplnosti a existencii milujúcej kreativitu tu na Zemi, tak isto ako ku tkaniu zámerov lásky, vzrušenia a zázrakov v každom momente Vašej reality.

S láskou Božskej Matky Stvoriteľky,
Matka Mária

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html
Pre všetkých pútnikov na Ceste Lásky do slovenčiny preložila Zuzana Blyšťanová (www.transformace.info). Jazykovú úpravu slovenčiny urobila Jelka M. Túto slovenskú verziu je možné v neskrátenej a neupravenej podobe ďalej kopírovať a rozširovať nekomerčným spôsobom, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka vrátane všetkých zdrojov i s aktívnými odkazmi.

 

Vyhledávání