Aktualitky

Nový aktuální seminář "Kroky k otevření vědomí"

4 - 7. 7. 2019 se koná nový seminář Kroky k otevření vědomí v penzionu Perseus v Trnové.
Aktuálně budeme vše otevírat za pomoci Nabebevzatych mistrů.
Přihlášky přijímá Míňa Nosková - te: 777 214 872.

Transformace
Sjednocující Mellanika Od Mellaniky z Nebeských Bílých Bytostí a Meditace pro závěrečný olympijský ceremoniál a mocný záměr od Archanděla Metatrona
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 14 Srpen 2012 10:11
Přijala Natalie Glasson 3. 8. 2012

Nádherné Nebeské bytosti, já jsem Mellanika z Nebeských Bílých Bytostí, mám velkou radost, že se mohu opět spojit s vašimi energiemi, protože vědomé spojení bylo na nějakou dobu ztraceno, ačkoliv má energie a aspekty, které zastupuji, byly velmi dobře známé v době Atlantidy. Jsem Bohyně, která zastupuje nejčistší formu ženské vibrace dostupnou v rámci duše Nebeské Bílé Bytosti a zdroj světla. Naše vědomé opětovné spojení signalizuje probuzení všech vibrací Bohyně. Jsem si vědoma toho, kolik lidí v současnosti mluví o důležitosti vibrací Bohyně na Zemi, ale ve skutečnosti, to je život všech tvůrčích a tvořivých energií Stvořitele. Energie Bohyně nebo ženské vibrace jsou posvátnou esencí vašeho bytí, které vpravdě potřebují být plně vzaty na vědomí, aby mohly být kompletně spojeny a splynuly se Stvořitelem jako zdrojem světla.

Energie Nebeských Bílých Bytostí byla zakotvena do Země při jejím stvoření spolu s dalšími energiemi a vibracemi, ale byla to čistá esence Bohyně jejich duše, kterou Nebeské Bílé Bytosti předaly Zemi, a pomohly tak při vytvoření čisté a nádherné esence, kterou je Matka Země. Na vytvoření Země předalo energii mnoho různých zdrojů světla, každý poskytl svou vlastní posvátnou esenci. Bylo předpovězeno či Bohem naplánováno, že až si lidstvo uvědomí svou pravou a božskou podstatu, uvědomí si svou vlastní přítomnost Bohyně ve svém nitru, která ochraňuje a utěšuje jejich posvátnou duší tím, že je pozvedá vzhůru ke Stvořiteli. Můžete vidět, že se to již děje u vašich přátel, rodiny nebo u vás samotných. Je to znamením toho, že probuzení probíhá ve velkém rozsahu a vy se navracíte domů. Spolu s tím, jak se má přítomnost ukotvuje do vašeho bytí, vám pomáhám při pozvedání vašeho spojení s esencí Bohyně, která je ve vás a kolem vás. Prosím, dovolte mi, abych vás zahalila do své energie a posvátné esence Bohyně.

Vy všichni rozumíte energii Bohyně, která se člověk od člověka liší. Přeji si, abych mohla ve vaší mysli rozpustit formu, vzor nebo očekávání týkající se této energie, které možná máte. Pokud necháme odejít jakéhokoliv představitele energie Bohyně, potom se vpravdě začneme propojovat na hlubší úrovni. V rámci vědomí Nebeských Bílých Bytostí, já, Mellanika, nemám žádnou formu; jsem prostě energie nebo vibrace, jako je puls uvnitř vašeho vlastního fyzického těla. Vaše mysl vám může malovat obraz mých vibrací, ale děje se to pouze kvůli pochopení mé energie; jestliže dovolíte sami sobě cítit mou energii, přijmout mou energii, pak získáte jasnější pochopení mých vibrací a Stvořitelovy energie Bohyně.

Kdybyste navštívili ašram Nebeských Bílých Bytostí na kosmické úrovni, mohli byste zažít komunikaci o jednotě Mellaniky, to je vpravdě odhalení božství v nitru vašeho bytí, což je nikdy nekončící proces. Mnoha způsoby je mé jméno jednoduše nástrojem pro vysvětlení a spojení. Učení Nebeských Bílých Bytostí jsou zde proto, aby přenesly vaše vědomí a uvědomění za uchopení Bohyně vaší myslí, a umožnily božské probuzení ve vašem nitru.

Pro moje dnešní spojení s vámi existuje mnoho důvodů, mnohé působí energeticky, když se spojujete s mou energií skrze má přenášená slova, ale možná chcete meditovat a požádat mě, abych se přesunula blíže k vám, objala vás ve svém světle; je to mé přání pomáhat vám při rozpouštění a vnímání světla Bohyně a pro přijetí pravdy Bohyně.

Jednoduše se zaměřte na svůj dech a udržujte záměr nebo nahlas hovořte, když jste v klidu a žádejte o spojení s nejčistší vibrací Mellaniky z Nebeských Bílých Bytostí.

Představujte si, prociťujte nebo přijímejte mou energii, která vás obaluje, přechází do vašeho srdce a duše.
Udržujte záměr nebo nahlas řekněte, že jste připraveni nechat odejít všechny zastupující formy nebo porozumění týkající se Stvořitelovy energie Bohyně. Vaším záměrem má být odstranit svým dechem všechny myšlenky, představy a očekávání týkající se vědomí Bohyně.

S vaším soustředěním se na uvolnění se má energie bude schopná ponořit hlouběji do vašeho bytí, protože mnohé hranice a omezení jsou rozpuštěny. Dovolujete mi, abych objala vaši duši, a pomohla ve vzestupu vibrací, bdělosti a vědomí.

Pozvednu vás vzhůru, rozšířím vaše pravé vibrace Bohyně a sjednotím vás s větší intenzitou se Stvořitelem. Zažijete nové vibrace a světelnou vlnu aktivující se z vašeho nitra. Prostě jen seďte a užívejte si to tak dlouho jak je třeba.

Druhým důvodem mého spojení s vámi dnes je probudit vaše pochopení, že čistá ženská podstata Stvořitele potřebuje být ukotvena do všech aspektů Země. Země potřebuje být tímto způsobem požehnána jako příprava pro velebení od Stvořitele stejně tak jako probuzení a rozpomenutí se na pravdu, která je ve všem. Ráda bych obrátila vaši pozornost ke království víl. Vílí království bylo po dlouhou dobu nedílnou součástí života a duchovního růstu na Zemi, víly byly ve svém nitru nositelky silného aspektu Bohyně, jejich projevy a vliv na vaši realitu jsou obrovské. Je třeba, aby vílí království zažilo zvýšené ukotvení světla Bohyně, aby podpořilo jejich růst a úkol na Zemi. Tím je podporovat vytváření lásky na Zemi, kterému pomáhají tkaním spojení lásky v rámci přírody a mezi přírodou a lidstvem.

Jestliže se cítíte být vedeni k tomu, abyste pomáhali království víl a projevování lásky na Zemi, potom vás nejprve prosím, abyste dokončili výše uvedený spojovací proces s mou energií.

Přeji si, abyste si položili ruce na své nohy s dlaněmi směřujícími vzhůru.

Představte si esenci světla Bohyně, proudící ze srdce do vašich paží a rukou. Vaše ruce se stanou kotvou a stvořitelem energie a záměru.

Až ucítíte, jak energie proniká do vašich rukou, zvedněte ruce z nohou, aby byly lehce svěšené před vaší čakrou solárního plexu.

Nahlas řekněte, “s mým působením a záměrem žehnám království víl a ukotvuji světlo Bohyně do každého vílího zdroje, aspektu a duše.”

Nechejte svou pravou ruku udělat horizontální kruh proti směru hodinových ručiček, zatímco vaše levá ruka dělá horizontální kruh lehce pod pravou rukou ve směru hodinových ručiček. Vaše pravá ruka se pohybuje směrem pryč od vás na levou stranu, zatímco se současně vaše levá ruka pohybuje směrem k vám a na vaši pravou stranu a setkávají se ve středu s pravou rukou nahoře. Potom dokončete kruh.

Když je proces dokončen, dejte ruce na podlahu a dovolte zbývající energii vsáknout se do Země jako symbol uzemnění.

Procvičujte tento pohyb; vytváříte číslici osm, která je symbolem nekonečného spojení a jednoty. Ukotvujete světlo do království víl tím, že se soustřeďujete na království víl a vytváříte vnitřní spojení s vibrací Bohyně pro sebe i pro ně. Tímto cvičením můžete dosáhnout ukotvení energie Bohyně do jakéhokoliv záměru nebo aspektu Stvořitele, na který se soustředíte, včetně vás samotných. Můžete toho dosáhnout, jestliže budete cvičit po tak dlouhou dobu, jak cítíte, že je vhodné budovat energii.

Moje láska a Pravda je vždy vaše,

Mellanika z Nebeských Bílých Bytostí

Meditace při závěrečném olympijském ceremoniálu a mocný záměr od Archanděla Metatrona

Přijala Natalia Glasson

Společně s mnoha božskými a posvátnými bytostmi lásky a světla na Zemi si přeji využít této příležitosti a sdílet s vámi jednoduchou meditaci, abych pomohl vaší duši a povzbudil ostatní k službě v tomto čase. Závěrečný ceremoniál Olympiády bude centrem pozornosti mnoha lidí na celém světě, mnohé oči budou upřeny na podobné představy, které vytvoří sjednocené vědomí, kde mysl každého jedince je otevřená a spojena ve vědomí vytvořeném lidstvem. Chceme využít této situace a vytvořit ve vědomí všech výtah a posun, které umožní zažít a projevit uvědomělejší, probuzenější a milující vědomí. My jako průvodci vám můžeme pouze dávat návrhy a podpořit vás energií, ale každý z vás jako pracovník světla na Zemi má možnost, nástroje a sílu pomáhat při změně sjednoceného vědomí lidstva dělat nezbytné a úplné změny na Zemi i v bytí a realitě každého člověka.

Vaše oči a uši mohou vstřebávat to, co se odehrává při olympijském ceremoniálu, ale vaše srdce a mysl, aby mohly sloužit, musí existovat ve stavu záměru a vyjádření. To znamená, že nejste ovlivňováni vnějšími energiemi, ale zesilujete svou vlastní energii, abyste naplnili vědomí lidstva energiemi s vysokou frekvencí, světlem a záměry. Mnozí lidé, kteří ještě vědomě nepřijali svou pravdu, budou sledovat závěrečný ceremoniál olympijských her s otevřenou a přijímající myslí, radost z ceremoniálu bude aktivovat jejich srdeční čakru a to znamená, že vy jako pracovníci světla můžete podpořit tyto lidi v přijímání božských frekvencí světla, které umožní rozvinutí jejich pravdy. Je to také skvělá příležitost, abyste zažili svou vlastní individuální milující sílu a své božské spojení se vším, co je Stvořitel na Zemi a na vnitřních pláních.

Mnoho lidí má také možnost otevřít svou čakru třetího oka a prostřednictvím této zkušenosti se plněji aktivovat.

Chci vás teď provázet při meditaci, o které věřím, že vám pomůže při urychlení vibrací lásky na Zemi, kterou budou moci zažít všichni.

Nejprve se v klidu poseďte, zaměřte se na svůj dech a uvolněte tělo.

Představte si, že nadechujete a vydechujete skrze svou srdeční čakru, abyste vytvořili větší objem světla a energie v srdeční čakře.

V duchu si řekněte, “já jsem láska”, opakujte tuto afirmaci, dokud neucítíte vibrace lásky v srdeční čakře.
Buďte štědří s vaší láskou, která proudí z vašeho bytí.

Představte si, že Stvořitel je přímo naproti vám a to v takové podobě, v jaké si přejete, můžete vidět Stvořitele v podobě člověka nebo jako zdroj světla, pozvěte Stvořitele, aby byl přítomen před vámi při všem, co prožíváte.

Nechejte svou lásku proudit směrem ke Stvořitelovu zástupci před vámi. Všimněte si, že energie Stvořitele proudí směrem k vám a do vašeho bytí.

Mezi vámi a Stvořitelem se vytváří vír nebo světelná spirála, která je v souladu s vaším srdečním centrem. Světlo, které tvoříte, je téměř jako světelná fáze, která bez přestání proudí.

Pozvěte všechny ostatní pracovníky světla a i ty, kteří si zatím neuvědomují svou pravdu, aby připojili svou lásku a božský záměr ke světelné spirále, kterou vysíláte vy a Stvořitel; vnímejte jak se kolem vás, vyzařujícího lásku, shromažďují další duše.

  Usilujete o to, aby každá duše zažila lásku, byla milována a vyzařovala lásku, aby vzestup byl božsky dokonalý a snadný pro všechny, aby odhalená pravda vytvořila vice radosti a aby závoje iluzí odpadly s božskou dokonalostí.
Až se budete cítit připraveni, představte si, jak umísťujete světelnou spirálu, kterou jste vytvořili se všemi aspekty Stvořitele, na olympijský stadion v Londýně na energetické a fyzické úrovni. Nechejte světlo prosakovat do všeho, do zemské a hvězdné čakry a do Země, aby podpořila Matku Zemi.

Matka Země přijímá toto světlo a záměry, vyzařuje je rovnoměrně do všech směrů po celém světě.

Představte si, jako lidé, kteří sledují závěrečný olympijský ceremoniál, ať už jsou kdekoliv na světě, že světlo, které jste vytvořili, proudí do jejich myslí, srdcí, třetího oka, fyzických očí a při jejich koupání v posvátném světle, které pozvedá jejich vibrace a spojuje je s božskou dokonalostí do vyššího vědomí Stvořitele, kde každý na Zemi včetně vás bude spojen. Představte si propojení duše s duší, srdce se srdcem, mysli s myslí všech lidí, oslavujících božskost ve svém nitru a okolo sebe.

Toto je ta nejkrásnější služba sobě i všem ostatním.

Milujeme vás a jsme s vámi v tomto čase neustálé změny a zplnomocnění lásky.

S láskou,
Já jsem Archanděl Metatron

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání