Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Otázky a Odpovědi 5 - Člověk - Stavy Bytí a Vývoj, 1. část
Kryon - Otázky a Odpovědi 5 - Člověk - Stavy Bytí a Vývoj, 1. část
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 01 Červenec 2013 21:43
11:11 a Harmonická Konvergence

Otázka: Kryone, jsem zmatený ohledně 11:11 a Harmonické Konvergence. Jsou to dvě rozdílné události, ale zdá se, že se na ně neustále odvoláváš tak, jako by byli událostí jedinou. Co je správně?  

Odpověď (Od Leeho): Máš pravdu! Harmonická Konvergence se konala v srpnu 1987. Událost 11:11 byla iniciována Solarou (channelerkou) 11. ledna 1992. Nicméně Kryon spojuje obě události a vždy o nich hovořil tak, jakože se odehrály ve stejném „čase“ energetickým způsobem. Přemýšlejte o události roku 1992 jako o oslavě události z roku 1987. Tak o nich Kryon hovoří.

Přeložila Marie Kuchařová


144.000

Otázka:  Drahý Kryone, je „144.000“ nyní naživu a jaká je jejich služba?

Odpověď: Ano, jsou naživu. Už tu nějakou dobu jsou. NEJSOU všichni spolu, ale pokrývají Zemi. Jejich službou je pomáhat s Krystalickou Mřížkou planety. Přepisují minulost. Je jich také víc než 144.000! Toto číslo je metafora.  
 
 
Otázka: Drahý Kryone, co přesně znamená označení „144.000“? Svědci Jehovovi používají tento termín, aby nám řekli, že pouze 144.000 svědků Jehovových bude spaseno, atd.

Odpověď: Dává ti to smysl, když na Zemi je více než 6 miliard lidí, ale pouze zlomek z nich bude zachráněno? Jak to zapadá do nekonečné Boží lásky? Ovšem pokud to slouží těm, kteří v to věří, potom ctěte jejich svobodnou volbu. Hledají stejné božské odpovědi jako vy. Nicméně v určitém bodě by měl být použit i „spirituální selský rozum“ a tak možná budete přemýšlet o alternativě:

Číslo 144.000 je metaforou pro energii duchovního vzestupu
. Je to 12 krát 12.000 a to by vám mělo dát odpověď. Naše diskuse o dvanácti je legendární a nebudeme ji zde opakovat. Uvidíte toto číslo na mnoha místech. Není to skutečný počet lidí, entit či dní, apod. Je to místo toho „ukazatel / vodítko“ pro vás vypovídající o energiích na planetě a o jejich posvátnosti. Je to relevantní zejména k energiím nové Krystalické Mřížky a tomu, co nyní v nové energii přichází.

Koneckonců, nyní je více než kdy předtím důležité pochopit, že mnoho channelingů a podobenství z Bible je předáváno formou metafory. Důvod by měl být zřejmý – jsme na začátku otevření interdimenzionality vaší esence, vaší hmoty i duchovní struktury. Žijete ve 4D a vesmír kolem vás je ve 12D a dál. Nicméně cokoli mimo 4D je mystérium. Čas není čas a realita má mnoho vrstev. Minulost, současnost a budoucnost jsou zkombinované a neexistuje linearita. Proto jsou duchovní informace často předávány v numerickém energetickém kódu. S Vaší DNA je to stejné a jednoho dne to uvidíte (pochopíte).  

Přeložila Marie KuchařováAndělé, Lemuřané, Pracovníci Světla, Staré duše

Otázka: Kryon označuje svoje posluchače jako Lemuřany a někdy jako anděly. Prosím o vysvětlení. Znamená to, že jen lidé, kteří se účastní té které akce (channelingu) jsou Lemuřané?

Odpověď: Není to tak těžké. Jste všichni andělé, protože jste všichni svatí a též věční. Vždy jste byli a vždy budete kousky Boha. Ale na počátku, mnozí, kteří jsou dnes nazýváni Pracovníky Světla, byli součástí Lemurské zkušenosti - života v čase a prostoru, o kterém vaši historici tvrdí, že se nikdy nestal. Byl to jiný druh společnosti a bylo to "zahřívací kolo" pro to, co máte dnes. Vaše těla nejsou úplně stejná jako byla tehdy, a mnoho věcí je dnes jinak. Je to též důvod, proč vám říkáme, chcete-li znát vaši "současnou historii", abyste se nedívali tak daleko do minulosti. Neboť Lemurie existovala v čase, kdy dualita nebyla tak velká nebo energie tak nízká, jako je dnes. Planeta byla vyčištěna od této společnosti a restartována. Jsou to staré zprávy, které jsme vám už řekli. Všichni jste k tomu dali souhlas jako Lemuřané, kdy jste se připravovali pro tento čas na planetě.

Takže vaše Andělské vlastnosti jsou charakteristiky Boha. Vaše Lemurské vlastnosti (pokud je máte) jsou atributy dávné pozemské zkušenosti, která byla plná vysoké vědy a rozdílů v DNA. Skupina lidí, která přijde na Kryonův channeling je většinou plná Lemuřanů z minulosti, neboť mnozí z vás, kdo se "probouzíte" v nové duchovní pravdě, máte "dětství" jako staré Lemurské duše. Ale jste též všichni andělé v mém pohledu. Pokud vás tak nazývám na svých akcích, je to pozdrav a pocta; žádost, abyste se rozpomenuli na to, kdo jste. Existuje mnoho Lemuřanů, avšak jen malá část z nich se dozví o Kryonovi. Jste na celé planetě, ale všichni se do určité míry probouzíte.
 

Otázka: Drahý Kryone, co znamená "stará duše"? Když člověk žil mnoho životů, znamená to, že se učí pomalu nebo že se nemůže přerodit nebo zvýšit svoje vibrace?
 
Odpověď: Když používáme termín stará duše, máme na mysli člověka, který byl na Zemi tolikrát, že se vrací s duchovním poznáním, které je na něm jako zátěž. "Už tam byl, to už zná, to už má za sebou." Nečiní ho to hustším, to vůbec ne. Naopak, znamená to, že je připraven na další krok Země ve spirituálním pokroku. Jsou to staré duše, které se probudí první.
 

Otázka: 
Moje otázka je: kdo je Pracovník světla? Jsem jím já?
 
Odpověď: Definujeme Pracovníka světla jako člověka, který se zabýval svým vědomím a rozhodl se, že má kus svatosti, která může být použita k tomu, aby pomohla jemu a Zemi. Není nějaká doktrína, která by se toho týkala ani se tak neděje pod záštitou nějaké organizace.

Jsi jedním z nich? Dovol mi, abych se tě zeptal: Proč bys napsal takovouto otázku netělesné entitě zvané Kryon, v jejíž existenci věří jen pár jedinců, a která navíc tvrdí, že je interdimenzionální pracovník z Velkého Centrálního Slunce? Něco takového by udělal jen Pracovník světla :-)))) (Kryon se směje.)
 
Otázka:  Jak poznáme, jestli jsme Lemuřané? Je to důležité?
 
Odpověď: Ne, není opravdu důležité, jestli si uvědomíš to, co považuješ za svoji minulost. Duchovní realita je taková, že pokud jsi Lemuřan, je to tvoje přítomnost, kterou by ses měl zabývat. Nejdůležitější věc o tobě je, kdo jsi nyní. Jestli jsi v daleké minulosti opravdu byl Lemuřan, není to už tvůj "minulý" atribut. Energie planety Země se otevírá (původní) Lemurské energii a duchovní setba, která byla tehdy zaseta, je nyní zalévána. To znamená, že "Lemuřan" v tobě začíná kvést. Už to vůbec není vlastnost "minulosti". Je teď a tady. Nesoustřeď se na to tolik. Není to tak důležité. Dost na tom, když prožíváte zvedání "těžkých závojů", které teď Lemuřané cítí.
 

Otázka: Kryone, jsou návštěvníci, o kterých bylo řečeno, že přijdou a "budou vypadat jako my", naše Vyšší Já?
 
Odpověď: V našich minulých publikacích o ET obecně jsme řekli, "Nebuďte překvapeni když jednou ET, kteří vás navštíví a vystoupí ze své lodi budou vypadat jako vy!"
Je to odkaz na Plejáďany, kteří jsou součástí vaší původní biologie. Nemají žádné "naplánované" datum příjezdu, ale existuje potenciál, že se s nimi můžete setkat. Když se to stane, bude velkou otázkou, jak to, že vypadají tak moc jako vy. Doufejme, že budete oslavovat odpověď, kterou vám dají.
 

Otázka: Drahý Kryone, nedávno jsem slyšel o lidech tady na Zemi, kteří "nemají duši." Je to možné? Myslím si, že jsme všichni kouskem Boha - hybridi, o kterých neustále mluvíš. Jestli jsou teď na planetě tvorové jiní než lidé, tak kdo jsou a co tu dělají? Věřím, že všechno a všichni jsou energií Boha nebo z Boha, tak jak tomu mám rozumět?
 
Odpověď: Všichni lidé na Zemi jsou součást svatého plánu a mají duši. Dávejte si pozor na falešné informace, které jsou velmi dramatické a vyvolávají strach. Neboť s tímto atributem "bez-duše" též přichází výstraha před mimozemšťany, kteří chtějí přepadnout Zemi a strach vyvolávající informace. Někteří dokonce obvinili Kryona, že je součást takového plánu, takže v jejich mysli jako součást toho plánu se vás teď snažím zmást svojí odpovědí. Takže říkám znovu: udělejte si svůj vlastní názor. Dívejte se na informace založené na strachu jako známku toho, že nejsou čisté. Po 20 let vám dávám jen informace založené na lásce, které zdůrazňují, jak mocní tvorové jste.

Přeložila Satu Satu


ČLOVĚK

Otázka:  Drahý Kryone, je každý, kdo zde v této době žije, inkarnovaný coby duchovní tvor, který má zvyšovat vibrace planety, nebo jsou někteří z nás jednoduše jen Lidské Bytosti?
 
Odpověď: Neexistuje nic takového jako "jen Lidské Bytosti". Všichni jsou tady jako součást testu Země. Většina nikdy neuvidí před sebou nic jiného než jen 4D zkušenost, která se zdá být pro mnoho lidí tak běžná a obyčejná. Je to svobodná volba, o které mluvíme, a opravdu slouží záměru testu bez "Boží předpojatosti". Mnoho jiných toho druhu, kteří čtou tyto řádky, dojdou sami k poznání, že existuje vyšší rámec. To jsou ti, kterým adresujeme tato učení v řádcích, které čteš. Nikdo není souzen za rozhodnutí, která uděláte. Všichni jste tady s potenciálem, abyste hráli roli v novém vědomí pro planetu. Všichni jsou hráči, ale někteří se stanou Mistry dne.   
 

Otázka:  Drahý Kryone, říkáš, že jsme biologičtí se svatou složkou (božskostí) dokud jsme tady (na Zemi) a že další světy nemají tuto kombinaci. Takže moje otázka je: kdo jsme tedy doopravdy? Jestliže jsou světy, kde existuje pouze biologie a přitom existuje taková věc jako svatost, ale tyto dvě složky nejdou vždy ruku v ruce tak, jak se to děje tady (na Zemi), proč to tak tedy je a co/kdo jsme, když tady nejsme?

Kde je náš domov? Říkáš, že nás poznají podle našich barev (aurických) jako ty, kteří se účastní této zkušenosti, ale kde to bude? A kdo nás takto rozpozná? Četl jsem v "Perla velké ceny", že Bůh řekl Mojžíšovi: "Popatři, toto je moje činění a moje sláva, předat nesmrtelnost a věčný život člověku." A já přemýšlím, jestli to znamená, že naším úkolem tady je zjistit, že jsme věční a nesmrtelní, a že jsme Bůh. A ještě mě napadá,  proč jsou světy, kde není přítomná svatost, jen biologie, a jestli to znamená, že někde jsou životní formy primitivnější než Lidé? Proč by vůbec měl existovat svět, ve kterém Lidé nežijí intuitivně a nejsou součástí svého Stvořitele?  


Pořád mi není úplně jasné vysvětlení, že Lidé jsou součástí Boha, ale že existují další věci/bytosti ve Vesmíru, které nejsou. Cítím, že Bůh tvoří všechno, pak tedy všechno je součástí Boha.

Odpověď: Za prvé, žijete intuitivně a JSTE částí Stvořitele. Až konečně opustíte myšlenku, že Bůh je někde jinde na nebi a budete místo toho chápat, že jste tady jako životaschopné kousky Boha provádějící své vlastní určení, nebudete muset bojovat se všemi vašimi "proč", která máte.

Naopak, na Zemi nemáte žádný problém s faktem, že je zde biologie bez duchovního cíle. Jste biologické bytosti s božskostí ve své DNA. Jste podporováni dalšími biologiemi, které jsou vaší podporou a jednoduše existují jako rovnováha Gaii. Jste vystresovaní z toho, že včely a hlodavci nemají stejné vlastnosti jako vy? Jsou zde jako součást "systému planety" a jsou "z Boha". Jsou život, a jsou důležití pro systém. Ale nejsou svaté části Boha, které reinkarnují, aby pomohly Vesmíru. Jsou jednoduše váš podpůrný systém.

Ve Vesmíru to není jiné. Jsou v něm planety s inteligentními bytostmi, které existují jako rovnováha systému Vesmíru, ale které nejsou součást svaté zkušenosti jako vy. Nemají svatý plán a nereinkarnují. Ale jsou život a jsou respektovány... ale nejsou jako vy. Země je jediná planeta, která má bytosti jako jste vy. Reprezentujete jediné místo, které má možnost volby své vibrace jako planeta a které může změnit svůj vlastní čas, pokud chcete. Jste jediné bytosti, které mohou dosáhnout duchovního mistrovství, pokud se tak rozhodnete. Jste jediné bytosti, které mají schopnost vytvářet myšlenky, které mohou změnit hmotu nebo eliminovat nemoc ve vašich buňkách přes svoje vnitřní DNA procesy. Reprezentujete jedinou planetu svobodné volby, přesto rozhodnutí, která činíte, ovlivní jiné planety! Jste jediná planeta s lidstvem, které věří v život po životě a jejichž geny obsahují kód, který hledá Boha. Vezměte v úvahu, že všechny planety reprezentují vozidlo, ale vy jste poháněcí kolo. Chtěli byste si tedy stěžovat, že ty ostatní také nejsou poháněcí kola? Ne. Každá část má svůj význam v systému.

Ostatní jsou od vás tak daleko, že většina o vás nikdy nebude vědět.
Jste dobře schovaní, protože máte jen jedno slunce (většina solárních systémů má dvě slunce, neboť to podporuje rozvoj života na počátku systému). Vaše druhé slunce bylo ztraceno velmi dávno. Ti, kteří jsou schopni vás navštívit, to dělají s velkým riskem, neboť znají každou vaši myšlenku a strach je může usmažit! Vtip je v tom, že vy máte strach z nich a neznáte svoji vlastní moc. Některé z vás unesli a snažili se zjistit "jak fungujete", ale po více jak 100 letech to vzdávají. Jste tak jiní interdimenzionálně, přesto nejsou schopni vidět tu část, která vás činí jinými. Ale jsou ohromeni vaší mocí... tou, o které se vám neustále snažíme říkat, ale kterou vy se snažíte popírat dokonce v samotné vaší otázce.

Bůh řekl Mojžíšovi "Popatři, toto je moje činění a moje sláva, předat nesmrtelnost a věčný život člověku."  Kdo je Bůh? Jste to vy. Váš úkol je tedy objevit mistrovství uvnitř vás do takového stupně, že se propojíte se svojí svatostí. Proto to nazýváme Přerod (Vzestup).

Kde je domov?
Není to tak, jak si myslíte. Myslíte si, že toto je práce a jednoho dne budete omilostněni? Nerozumíte tomu. Ve skutečnosti stojíte ve frontě, abyste se zase vrátili (do života na Zemi)! Když nejste tady, nejste v nějakém "místě", ale jste ve "stavu". Je to interdimenzionální a těžké vysvětlit každému, kdo toto čte. Kam jde láska, když není používána? Do "skříně na lásku"? Na obloze není nějaké obydlí nebo 72 panen nebo "místo" pokoje. Vy jste ten pokoj! Vy jste láska! Jste kousek Boha, který chodí v lekci na planetě Zemi, který si přál tady být a který pracuje na největších výzvách Vesmíru.
 
Co myslíme tím, že vás všichni poznají podle vašich barev? Barvy (aury) jsou "zkušenostní výložky", které nosíte. V interdimenzionálním stavu vidí všechny entity všechno, co jste, kde jste byli, Vesmíry, které jste začali a jaká je skupina, kterou reprezentujete... je to celé jako kniha a okamžitě "viditelné". A když nepracujete na planetě Zemi, jste zaměstnaní tím, že navigujete ty, kteří jsou. Není to nyní poprvé, co toto děláte, neboť toto je specializovaná skupina, která to dělá znovu a znovu pro Vesmíry v minulosti a ty, které mají být teprve stvořeny (v lineárním čase).

Upokojte se a vězte, že jste Bůh. Potom se všechny tyto otázky scvrknou a zmizí a objeví se nové:
 
1. Co mohu udělat, abych objevil svoji svatost uvnitř?
2. Jak mohu vytvořit pokoj na Zemi použitím svých svatých atributů?
3. Jak mohu žít déle tak, abych zůstal ve svém současném stavu a mohl udělat pro planetu více v jejím kritickém stavu?
4. Co bych měl vědět, aby to rozvinulo moji svatost a poslalo světlo do temných míst, která to tolik potřebují?
5. Jak mohu mít pokoj ve své intelektuální mysli vzhledem k tomu, že jsem lineární, ale mohu dostat nelineární odpovědi na svoje otázky?


Otázka: Vysvětluje Kryon "a Bůh stvořil člověka k obrazu svému" z Bible, povýšením Lidí na "božské/jako Bůh" entity a-nebo oddělením Lidí od všeho dalšího života? Možná, že se v tom moc pitvám, ale opravdu mi to dělá problém. Od mého raného dětství si představuji všechen život jako součást Boha.

Odpověď: Nedělej si tedy zase problém. Bůh může stvořit něco, aby to bylo stvořením Božím a přitom to nemusí být součást Boží svatosti. Lidé byli stvořeni "k obrazu Božímu". Ten obraz je v jejich DNA a říká, že jsou věčné bytosti a část Boha samého jako Stvořitelé. Ano, jsou odděleni od zbytku "života".

Člověk a cibule jsou oba části Božího stvoření. Ale jeden je andělský a může změnit hmotu svými myšlenkami, a druhý je potrava jako podpora Člověka-anděla. Oba jsou součásti Božího stvoření, ale jeden je přímo částí samého Stvořitele. Cibule nereinkarnují a přesto jsou "Boží" v tom, že byli součástí stvoření rovnováhy.

Přeložila Satu Satu


Poznámka ke kopírování:

Původní zdroj: www.kryon.com  - Otázky a odpovědi (Q&A)
Překlad Marie Kuchařová a Satu Satu pro www.kryon.webnode.cz.
Jednotlivé otázky a odpovědi i celý text je možné použít za předpokladu, že zůstane zachován původní smysl a že bude připojena tato poznámka včetně aktivních zdrojů.

 

Vyhledávání