Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Solara - Fragment Solařina Surf reportu - červen 2013 - Čas je teď - Druhý díl
Solara - Fragment Solařina Surf reportu - červen 2013 - Čas je teď - Druhý díl
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 04 Červenec 2013 19:31
Od Aktivace Jedenácté Brány 22. listopadu 2012 uběhlo více než šest měsíců. Brána byla aktivována, Diamant Nespatřeného se stal viditelným. To otevřelo značně rozšířenou Novou realitu, nacházející se v prostoru Nového Paradigmatu. Od té chvíle, zatímco se zbavujeme mnoha vrstev naší staré kůže a posilujeme naši Opravdovost, nesměle prozkoumáváme naši Novou Krajinu. Rozšířená říše Diamantu Nespatřeného se nesmírně liší od všeho, co jsme znali dříve. Můžeme mluvit o Nové realitě a přemýšlet o tom, jaké změny a výzvy pro nás představuje. Můžeme si představovat, jaké to může být. Ale dokud Novou realitu bezprostředně neCÍTÍME a nePROŽÍVÁME, nevíme, jaké to je. A i potom je téměř nemožné to popsat…

Zažíváme teď hlubší pohroužení do Nové Krajiny/ Nového Světa/ Nového Paradigmatu/ Nové Reality Diamantu Nespatřeného. Už to není jen mírný vánek Nové Svěžesti, prošpikovaný potenciály. Nyní cítíme mocné poryvy Nové Svěžesti, do kterých proudí energie ´A Mu´a. Cítíme to, s očima otevřenýma, zatímco jdeme v našich fyzických tělech po ulici. Cítíme to, ať jsme kdekoli, ať děláme cokoli.

Všude kolem nás se vše dramaticky transformuje, jak se noříme hlouběji do Nové Krajiny. Jasně vidíme a silně cítíme, že je to něco velmi, velmi jiného než to, co jsme zažívali předtím. Když jsme v Nové realitě, může se stát absolutně cokoli. Oživená ´A Mu´a mocně přestrukturovává vše kolem nás. Mnoho prvků se pohybuje vpřed, zatímco překážky, které nás dlouho zadržovaly, odpadávají. Dveře jsou dokořán a Zelená světla zářivě svítí. Obtížné úkoly jsou snadné. Vzácné konstelace a synchronicity se stávají „Novým Normálem“. Přišel čas manifestovat naše Nejdivočejší sny. Čas je TEĎ!

Stále více lidí se nyní cítí být s námi spřízněni. Jsme spolu propojeni nezávisle na tom, kde se fyzicky nacházíme. Ať už se Opravdoví nachází kdekoli na planetě, nejsme od sebe odděleni, dokonce ani od těch, s nimiž jsme se fyzicky nesetkali. Jsme tak silně protkáni v Jednu Bytost, že nás nemůže oddělit Čas ani Prostor.

Lidé na celém světě spojují své síly tak jako nikdy předtím.
Mezi těmi, kdo jsou autentičtí a skuteční, je silnější pocit Jednoty a solidarity, s poznáním, že jsme v tom všichni společně, a že společně, jako Jeden, to dotáhneme do konce. Tato zesílená Jednota a prohlubující se láska se vynořuje jak na fyzické, tak na nefyzických úrovních.

Velké skupiny lidí se spojují jako Jedna Bytost a protestují proti zneužívání moci, proti korupci, chamtivosti, jaderné energii a nedostatku svobod. Všechny tyto záležitosti a všechny disbalance jsou stále zjevnější a stále méně únosné než dříve. Povzbuzující na tom je, že společně demonstrují takové skupiny lidí, které se obvykle nedávají dohromady.

Červen je plný průlomů, neboť energie A Mu´a* nás mocně unáší do Nové reality. Vzhledem k tomu, že jsme žili tak dlouho v časech zavřených dveří, můžeme se dočasně cítit jako citliví a zranitelní, ale je to také velký dar, naplňující nás vděčností za to, že se dveře konečně otevřely.

Obrovské posuny do Nové reality vyžadují neustálé přizpůsobování. Každá buňka a molekula naší lidské existence prochází těmito změnami, aby nás přizpůsobila těmto čistším frekvencím, takže dává smysl, že naše těla mají stejnou zkušenost. Při adaptování se na energie Nové reality můžeme bez zjevné příčiny občas cítit podrážděnost, nervozitu, hněv, a rozmrzelost. Můžou se u nás projevit chřipkové symptomy, zvláště střevní chřipka nebo závratě, může pociťovat náhlé nepřirozené návaly horka či zimu. Můžeme mít po těle podivné drobné bolístky nebo vyrážky, To vše je dočasné a odejde to, až dokončíme adaptaci na Novou realitu.

Chvílemi můžete červnové energie pociťovat jako velmi intenzivní a mimo kontrolu. Ve vzduchu je velmi živé jiskření, takže můžeme vše vnímat jako hodně nabité. Nacházíme se totiž uprostřed obrovského vzedmutí síly energie ´A Mu´a. Volá nás, abychom učinili silná rozhodnutí a mohli tak plně manifestovat své Nové životy. Máme hluboké vhledy, které máme začít realizovat.  Potřebujeme tyto vhledy uchopit a uskutečnit. Plány a schůzky mohou začít kroužit kolem nás, přesouvat se, dokud nenastane to správné načasování.

Nacházíme se v silné době a je to divoká, divoká jízda. A když to bude až příliš divoké, tak jedna z nejúčinnějších věcí, kterou můžete udělat, je sednout si jako Tichý Pozorovatel ztělesňující poznání, že VŠE JE V POŘÁDKU.

V červnu se začínáme v Nové realitě cítit víc jako doma. Je to hmatatelnější a skutečnější. Dostáváme příležitost, abychom přistoupili k životu úplně novým způsobem. Nyní můžeme spojit naše dřívější zkušenosti s novými metodami a tvořivým přístupem a vytvořit Opravdový Život, po jakém jsme vždy toužili. Život, který je autentickým vyjádřením toho, kým opravdu jsme.

* ‘A Mu’A a je slovo rapanuiskeho jazyka, které znamená JÍT VPŘED.
 

Toto je velmi malá část Solařina 12 stránkového Surf reportu na červen 2013. Kompletní Surf report a Týdenní aktualizace jsou dostupné pro předplatitele v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na NVISIBLE MERCADO.  

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

   
 

Vyhledávání