Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Otázky a Odpovědi 5 - Člověk - Stavy Bytí a Vývoj, 3. část
Kryon - Otázky a Odpovědi 5 - Člověk - Stavy Bytí a Vývoj, 3. část
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 15 Červenec 2013 19:32
V této části Otázek a Odpovědí Kryona naleznete vysvětlení opravdu významných pojmů či oblastí. Jako např. Co je 5. dimenze, zda existuje, co se děje po fyzické smrti, pojednání o smyslu života, Kryon také vysvětluje pojmy spřízněná duše a Dvojplamen, zabývá se fenoménem svobodné vůle a to i ve vztahu k jiným planetám a částem Vesmíru, vrací se k vysvětlení obsahu pojmu (procesu) Vzestup, vysvětluje stav "Lásky", obšírně se vyjadřuje k podstatě "čistého záměru". Některé skutečnosti jistě budou mnohým známé, avšak i přesto Kryon zde konstatuje nové věci, pravdy, které dosud v přeložených poselstvích nebyly zmíněny.
 
Pátá Dimenze

Otázka:  Drahý Kryone, mohl bys nám prosím lépe vysvětlit 5. dimenzi?  

Odpověď: Interdimenzionalita je jednou z nejvíce zmiňovaných věcí v Kryonových poselstvích. Takže odpovědi byly předávány znovu a znovu. Nicméně ti odpovíme i „teď“. Znovu říkám:

Není nic takového jako 5. dimenze. Jakmile se začnete přesouvat ze 4. dimenze, ve které se nacházíte (výška, hloubka, šířka a čas), pak vstoupíte do všech ostatních dimenzí zároveň. Navíc zahodíte linearitu (počítání – jeden krok po druhém – hodin) takže není nic, co byste mohli nazývat „číslem 5“.

Ale vaší realitou je samozřejmě to, že se posouváte do „další dimenze“, a vnímáte to jako významné. Přemýšlejte velkolepěji (ve větší perspektivě). Když vystoupíte z reality, ve které se nacházíte, vkročíte do něčeho mnohem většího než je „další přihrádka označená číslem 5“. Místo toho je to celé balení!

Přeložila Marie Kuchařová


Otázka: Drahý Kryone, když člověk dosáhne 5.dimenze (za naším 3D), "svlékne" tělo, přetransformuje se nebo úplně zmizí? Dosáhl už někdo, kdo je fyzický, v této historické době 5.dimenze nebo je to cíl budoucnosti?

Odpověď:
“Pátá dimenze” ve skutečnosti není. Když se dostanete za 3D, zbavíte se linearity. A počítání je linearita. Takže nazývejme to “dostat se do multidimenzionality”. Je to mnohem výstižnější výraz. Není to ani jen “příští krok”. Je to krok, který činí rozdíl v tom, jestli jste v dualitě nebo ne. Takže posun do multidimenzionality je "Přechod". Mnohokrát jsme definovali "Přechod". Není to zmizení ze Země, jako to udělal Eliáš. Naopak, zůstáváte na planetě s vyššími vibracemi, získáváte postupně mistrovství a pomáháte planetě vytvářet pokoj. Mnozí již dosáhli tohoto statusu, chodí mezi vámi v harmonii a radosti.

Přeložila Satu Satu


Po smrti

Otázka: Mohl bys nám prosím detailně vysvětlit, co se stane, když pozemské tělo zemře? Moje matka právě zemřela a já bych si moc přála vědět, čím právě teď prochází.

Odpověď: Drahá, žehnám ti za tvou otázku, tvůj soucit a starost o tvou milovanou matku.  Nemůžeme ti detailně popsat tento proces. Důvod? Je to mimo chápání! Jednoduché vysvětlení je takové, které už jsi dříve slyšela. Nejprve nastane hluboké znovuspojení s energií, kterou nazýváme „vyšší část tebe“. Toto setkání je velkolepé a naplněné radostí. Poté následuje cesta na místo, kde tvá „esence“ znovu-splyne a kde „předáš“ záznamy. Poté se vrátíš ke své rodině. Toto je koncept, který se nedá ve vašem 4D vysvětlit.

Čím prochází? Dám ti velkou nápovědu. Stojí vedle tebe! Když je ve své „esenci“, je mnohem větší a její část bude tvojí součástí po zbytek tvého života. Jedna z nejzásadnějších věcí je, že byste si všichni měli uvědomit, že vaše rodina nikdy zcela neodejde.

Toto je extrémně obtížné vysvětlit lineárním bytostem! Jak je možné, že tvá „matka“ bude tvojí součástí po zbytek tvého života a zároveň může být „ve frontě“ na reinkarnaci do dalšího života? Toto jsou zdánlivá mystéria interdimenzionality, která už nemůžete pochopit – to když vám povím, že VY stále pomáháte těm z vašeho „minulého života“ a že je také běžně „cítíte“.
 
Takže… požehnej jí a zároveň jí pozdrav. Bude v tobě žít po celou dobu. Oslav lidský život a oslav i fakt, že je věčná… stejně jako ty.

Přeložila Marie KuchařováSmysl života

Otázka: Drahý Kryone, je jedna otázka, na kterou mi nikdo nebyl schopen odpovědět. Je to otázka, která mne mate a znepokojuje po velmi dlouhou dobu. Nesmírně by mne potěšilo, pokud bys mi mohl dát odpověď, které bych rozuměl.

Proč tu všichni jsme? Nerozumím účelu lidských výzev. Proč je to nezbytné? Proč si oblékáme závoj zapomnění, když se vtělujeme do lidské formy? Proč se to všechno vůbec děje?

Odpověď:  Drahý, tato otázka mi byla položena mnohokrát a já na ní v minulých letech mnohokrát odpovídal. Ptáš se na smysl života! Toto je jedna z nejčastěji pokládaných, ale také nejvíce ceněných otázek. Nikdy nebudeme unaveni z odpovídání na ni!

Chvíli přemýšlej. Jestliže jsi věčný a kouskem Boha a přišel jsi sem dobrovolně, pak musí být něco, co se za tím skrývá, že? Koneckonců, proč bys to jinak dělal? Proč svobodná vůle? Proč to lidské strádání a všechny ty konflikty? To všechno musí vést k nějakému vyššímu cíli, který je skryt duchovnímu přehledu.

Dovol mi, abych se tě zeptal na toto: dokážeš si představit něco, co by Bůh / Duch nedokázal? Tvá první reakce může být: „NE. Bůh dokáže cokoli.“ Odpověď je však ve skutečnosti tato: Bůh je předpojatý! Bůh je předpojatý v lásce. Proto když je ve Vesmíru situace, která potřebuje být rozhodnuta bez této předpojatosti… v rámci neutrálního hracího pole bez Božího vědomí, pak existuje metoda, jak to udělat. V tomto případě se nazývá Země.

Slyšel jsi někdy výraz: Jediná planeta Svobodné Volby (Vůle)? Byl jsi zvědavý, co to znamená? Znamená to snad, že na dalších planetách, kde existuje život, svobodu volby nemají? Samozřejmě, že ne. Znamená to, že toto je (v současnosti) jediná planeta, kde si můžete vybrat vibrační úroveň. Jste jediní, kteří mají moc a schopnost (1) rozpoznat svůj vlastní duchovní původ a (2) použít je na změnu reality na Zemi. V tuto chvíli je Země jediná planeta obývaná božími stvořeními.

Předali jsme vám o tom v minulosti mnoho informací. Jdi a najdi si je. Vysvětluje to, proč E.T. přicházejí a odcházejí, ale nedělají toho o mnoho víc (např. přistávají a ukazují se). Vysvětluje to, proč by se E.T. s vámi chtěli pářit (mohou, ale pouze biologicky a ne spirituálně). Snaží se „naklonovat“ vaše Vyšší Já! (Nemohou.) Cítí vaši neuvěřitelnou sílu a vy ne! (Kosmický humor obklopující vaší dualitu.) Vysvětluje to, proč vy jediní máte jen jedno slunce - většina planet, na kterých existuje život, má binární sluneční systém. Vyvinout život je mnohem snazší tam, kde jsou dvě slunce a kde se planety nacházejí v „zóně života“. Vy máte slunce jen jedno a proto je obtížné vás najít a zaměřit.
 
Nazývejte to testem, jestli chcete, ale nejde o to - testovat vás. Je to pouze test energií a vibrací. Proto pokud to chcete pojmenovávat, nazývejte to zkušeností / zážitkem místo testem. Je to přesnější. Jste dobrovolní testovací pracovníci, zažívající pozemskou zkušenost, ale tento fakt je před vámi zcela skryt, když přicházíte a odcházíte a přicházíte a znovu odcházíte. Toto je také základní význam výrazu „být si rovni“. Znamená to, že všichni jste božími stvořeními, jejichž duchovní schopnosti jsou stejné. Záleží na vás, jak s nimi naložíte, abyste změnili realitu svou i této planety.  

Je ještě něco, co byste si měli uvědomit: Proč by se Lidská Bytost vůbec chtěla znovu vracet po životě plném zkoušek, utrpení a smutku? A přesto to děláte! Umíte si to vysvětlit? Já ano. Když nejste zde (na Zemi), vidíte větší obraz. Když nejste na Zemi, nemůžete se dočkat, až se vrátíte a uděláte ještě víc… až budete pokračovat ve svých zkušenostech a pomáhání tomuto testu energií.  

Odpověz mi na toto: Proč jsi se v tomto životě vrátil? V době, kdy se rýsoval Armagedon a většina pozemských proroctví vám říkala, že nastane „konec“. Proč sis vybral tuto konkrétní dobu pro svůj návrat? Myslíš si, že to byla náhoda – nebo hůř… nějaký druh trestu? NE! Myslíš si, že sis vybral tuto dobu pro to, aby ses vrátil a zemřel hroznou smrtí? Odpověď zní NE. Místo toho ses nemohl dočkat, až se vrátíš a všechno to změníš! Na druhé straně chápeš, že není žádná budoucnost. Věci, které jsou „napsány“ vašimi nejlepšími proroky jsou pouze potenciály toho, co by se mohlo stát na základě energií daného okamžiku (kdy to psali či „předpovídali“).  

Proto musíš rozumět, že existuje „velké tajemství“… všem známé, ale na vědomé úrovni skryté. Je o novém Univerzu a jeho počínající energii. Je o Zemi nabízející objektivní odpověď na univerzální otázku. Kdy se tato energie usadí (Kdy bude k dispozici / vytvořena – pozn.př.)? Když dojde na poslední soud, jaký bude výsledek?
 
Nyní to začíná být vážně dobré: Poslední soud měl probíhat teď. Všichni vaši proroci vám to říkali. Všichni nazývali vaši dobu „konec času (světa)“. Vy jste ale tyto věci změnili a vystoupili z cesty starých proroctví. Nyní jste vytvořili něco neočekávaného, mimo jakékoli předpovědi. Ověřte si to! Jděte a najděte proroctví, které by popisovalo vaši současnou situaci. Nenajdete ho. Odehrála se stará proroctví? Ne. Proto se změnila mřížka a proto se teď nacházíte v bodu, kdy se tento test rozšířil.

Co se pravděpodobně stane na Zemi, ovlivní život v celém univerzu. To, co děláte právě teď, je známo všem na druhé straně toho, co nazýváš „závojem“. To byl důvod všech učení a proč mnoho (lidí / bytostí?) přináší stejné poselství… povznášející, které vás vyzývá, abyste pokračovali a nacházeli řešení dříve neřešitelného… a abyste skutečně objevili své božství.

Proto také hovoříme o „velkém třesku“. Žádný nebyl. Jednalo se o vesmírný dimenzionální posun, kdy bylo vše stvořeno zdánlivě z ničeho – vše naráz. Ale existuje bohatá a rozsáhlá spirituální historie o tom, jak se to stalo a jaká byla energie počátku. Tehdy jste u toho také byli… to je ale jiný příběh.
 
Předpojatostí“ Boha je láska. Jak se přesouváte do vyšších vibrací, uslyšíte tuto povzbudivou předpojatost každou svou buňkou.
 
Tolik vás milujeme.

Přeložila Marie Kuchařová


Spřízněná duše a Dvojplamen  

Otázka:  Drahý Kryone, mohl bys vysvětlit rozdíl mezi termíny Spřízněná duše a Dvojplamen?

Odpověď: Reprezentují rozdílné energie, ale podobné atributy. Oba termíny naznačují partnerství. Spřízněná duše znamená partnera pro život. Nemusí to však být „romantické“ partnerství. Může to být vztah matky a dcery či dvou lidí bez příbuzenského vztahu, kteří však z jakéhokoli důvodu spolupracují. Ale ano, může to být i romantický vztah. Proto je to partnerská energie.

Energie Dvojplamene představuje energii vaší zrcadlové podoby. Dvojplamen je ten, kdo nalezne „druhou polovinu“, kterou hledá. Energie Dvojplamene není nezbytně záležitostí partnerství jako Spřízněná duše. Je více o spojení (sil) k naplnění celistvosti, která v potenciálu či účelu chybí.  

Spřízněná duše může představovat partnerství dobré pro život, ale nemusí nutně vyústit v nic dalšího. Dvojplamen nese určitý účel (smysl), který vede k cíli. Dovolte mi příklady ze skutečného světa. Váš dřívější lídr Donald Regan měl Spřízněnou duši jménem Nancy. Ale objevitelé struktury DNA Watson a Crick byli Dvojplameny.

Někdy jsou Dvojplameny spolu také v lásce, ale i když jsou, je to vždy vhodné pro větší obraz… aby něco společně uskutečnili. Spřízněné duše existují společně pro radost a rozšíření života. Dvojplameny jsou spolu, aby uskutečnili něco, co by nemohli udělat sami. Mohou být obojím! Když se to stane, je to skutečně zřejmé.

(Od Leeho: Prosím přečtěte si Kryonovu Knihu Šest, stranu 333, kde naleznete podobnou diskusi. Kryon odkazuje také na práci St. Germaina ohledně energie Dvojplamene.)

Přeložila Marie Kuchařová


Svobodná vůle


Otázka:  Drahý Kryone, mohl bys něco říct k záležitosti svobodné vůle a ostatních planet? Rád bych tomu rozuměl.
 
Odpověď: Drazí, přestože jsme mnohokrát (a budeme to znovu opakovat) hovořili o unikátnosti vaší Země, mnoho z vás to stále zcela nechápe. Vesmír je v týmu s životem. Jste jen jeden z mnoha světů s inteligencí, kulturou a životní formou. Nicméně, vaše planeta byla koncipována jako místo, kde se má rozhodnout něco velkolepého. Tato skládačka je tak jasná, že když nejste tady, nazýváte ji "velká otázka" (jak to celé dopadne). Na druhé straně závoje se skrývají odpovědi - proč jste tady a o čem to celé je - nicméně vaše dualita vám nedovolí to vidět. Je to tak proto, aby byla zaručena férovost, že to, co děláte, nebude zkompromitováno. Tato "velká otázka" je známa vám všem na buněčné rovině a vždy, když odejdete na druhou stranu (zemřete), první, na co se zeptáte je: "Jak to teď vypadá?" (s tou skládačkou, na které na Zemi pracujete).

Tento scénář vyžaduje, aby Země měla unikátní energii a aby byla osídlená Lidmi, kteří jsou všichni stejní
(na naší planetě nejsou jiní humanoidi, kromě Lidí – existuje mnoho humanoidních ras, ale ne na naší Zemi… v tomto směru je Země proti-evoluční v tom, že na ní žije jen jeden druh Člověka). Také to, co nazýváte "duše", musí být z jedné svaté rodiny, kterou nazýváte Bůh ... a to je.
 
Snahy překazit tento scénář z vnějšku nejsou povoleny, přesto se o to mnozí snaží. Jste dobře schovaní ve vaší vlastní galaxii. Jednou možná objevíte další inteligentní světy. Když se to stane, zjistíte také, že většina musí mít dvě slunce, aby došlo k rozvoji života tak, jak to má být. Váš vývoj byl ovlivněn a urychlen  různými způsoby, aby bylo dosaženo potřebného evolučního aranžmá a podle plánu máte jen jedno slunce. To znamená, že jen nemnozí vás budou kdy hledat v tomto malém solárním systému na konci galaxie, která je velmi průměrná ve svém umístění.
 
Vaše planeta je naprosto unikátní. Přestože mnozí ve vesmíru mají "volbu", vaše planeta je jediná se svobodnou volbou vyvíjet se duchovně do místa, kde se skutečně setkáte se svojí božskostí... se svobodnou volbou přivést celý svět bytostí do statusu vzestupu nebo destrukce. Žádný jiný svět nemá tento rozsah nebo smlouvu nebo důvod jako tato Země. Vaše je jediná se svobodou volby jak vysoko nebo nízko vibrovat!
 
Takže označení "jediná planeta svobodné volby" znamená mnohem víc, než si myslíte. Jednoho dne budete rozumět, že Země je unikátní... jediné místo, kde Bůh sídlí uvnitř biologie zvané ČLOVĚK.
 
Přeložila Satu Satu


Výzvy vedoucí ke spirituálnímu růstu

Otázka: Drahý Kryone, v několika svých dílech jsi stručně zmínil, že ochlazování kontinentů je pro nás velmi prospěšné. Mohl bys prosím podrobněji vysvětlit proč a jakou roli to hraje při zvyšování našeho vědomí? Díky. Ve Světle Tvá, Christie.  

Odpověď: Mnoho lidí to nyní pochopilo a jaké překvapení – uvědomit si, že to nemá co dělat s teplotou!

Naše poznámky, které jsme předali před dvanácti lety, se vztahují zcela a naprosto k magnetismu systému mřížky této planety. Posun pólů vytváří energii, která usnadňuje manifestaci (zhmotnění). Nejhustší vědomí je kolem rovníku. Některá z vašich „nejosvícenějších“ měst jsou poblíž horní a spodní části zemských pevnin. Nejhlubší problémy jsou kolem rovníku. Žádný člověk to ještě nestudoval ani se neptal „proč“. Je to o rovnováze, ne o spravedlnosti. A každý, kdo se narodil v těchto oblastech, si aktivně zvolil zde být.  

Přeložila Marie Kuchařová

Vzestup

Otázka: Nejdražší Kryone, velmi tě miluji. Nejlepší věc, která se v mém životě stala, byla pravda, kterou přinášíš od Ducha (Svatého). Kompletně to změnilo můj život. Má otázka se týká Vzestupu. Prosím, řekni mi, co bych měla v tomto okamžiku svého života vědět o Vzestupu. Moje největší touha ze všech je vzestoupit, ale zůstat na planetě, abych mohla pomáhat svým bratrům a sestrám.

Dále také velmi toužím spojit se se Vzestoupenými Mistry, abych u nich mohla studovat, jak uskutečnit Boží Plán na Zemi. Nedávno jsem byla intuitivně přivedena k rozjímání se Vzestoupeným Mistrem Kuthumim. Zajímala by mne tvá rada v tomto.
 

Odpověď: O vzestupu bude celé velké Kryonovo učení, které začne na konci února a bude publikováno. (Nevím, kdy byla tato odpověď přijata, v této sekci to neuvádějí – pozn.př.)

Můžete obdržet moudrost kteréhokoli Vzestoupeného Mistra, ale ten, který má pro vás nejlepší odpovědi, má vaši tvář. Je na čase, abyste pochopili, že žádný mistr, který kdy na Zemi žil, vám nemůže dát víc informací než zdroj, který máte uvnitř sebe. Všichni Vzestoupení Mistři přinášeli stejnou pravdu a ta je dostupná při procesu, který nazýváte Vzestup. Je to osobní a potřebujete pouze já spolu s Vyšším Já.
 
Přeložila Marie Kuchařová


Vzestup – Dualita

Otázka: Drahý Kryone, v channelingu nazvaném „Spolutvoření vysvětleno“ jsi říkal, že se nacházíme v dualitě a vždy budeme. Jsem zmatený tou částí „vždy budeme“. Když dosáhneme statusu vzestupu, nebudeme mimo dualitu?
 

Odpověď: Drahý, nenech se zmást tím, co si myslíš o „vzestupu“. Úplný vzestup by znamenal opustit Zemi a navrátit se domů. To, co máte, je povolení k vzestupným vibracím, které povedou ke schopnosti vytvořit si další život, zatímco zůstanete ve stejném těle. Stále budete v dualitě, ale lehčí, s mnohem větším uvědoměním.

Vrať se zpátky a přečti si příběh Michaela Thomase v Kryonově knize podobenství, Cesta Domů. Je to skutečný příběh vzestupu, který vás učíme dnes.

Přeložila Marie Kuchařová


Vždy ve stavu Lásky

Otázka: Drahý Kryone, jsi vždy ve stavu „LÁSKY“? Myslím tím, jestli máš vždy s přehledem soucitnou hlubokou lásku ke všemu, co je, k nám, k sobě? Celou dobu?  

Odpověď: Ano! A kosmický vtip tkví v tom, že ji máte i vy! Skrývá se ve vaší dualitě, ale je základní přirozeností vás všech. Může se to zdát těžko uvěřitelné, když vidíte rozdílnost těch okolo vás, zejména těch, kteří jakoby v sobě měli pouze tvrdost a jakoby necítili žádný soucit. Realita je to, co stvořili. Každá Lidská bytost má svobodu volby.

Přeložila Marie Kuchařová


Záměr

Síla záměru je božský katalyzátor pro spolu-tvoření. Čistý záměr posunuje lidstvo dopředu, a je to síla, která způsobuje reakci Země na lidské vědomí.

Přestože se síla záměru změnila, a nyní jsou k dispozici nové způsoby, jak ji modifikovat, aby to byl mnohem mocnější prostředek, vždy to byla hybná síla vaší reality. Byl to lidský záměr, který způsobil novou energii na Zemi. Byl to lidský úmysl, který zrušil předpovídaný Armagedon (r.2000). Je to lidský záměr, který právě teď vytváří na této planetě podmínky, které směřují k potenciálu Nového Jeruzaléma.
 
Drazí, pokud se setkáte s člověkem nebo entitou, která vám bude říkat, že záměr je starý a není už potřeba, měli byste o tom velmi přemýšlet. Takové tvrzení je daleko od pravdy. Někteří vám budou říkat, že záměr se přetavil na něco jiného. To ano… na mocnější záměr. Z pohledu starého a nového je záměr velmi, velmi starý... a je nesmírně potřebný v nové energii. Od počátku lidstva je považován za měřítko, které může změnit samotnou historii. Je to posvátný, božský nástroj stvoření, základní síla s rozsahem umožnit lidstvu přepsat historii a tím změnit vibrace planety Země. Po 20 let jsme vás učili, že síla záměru vždy byla jedním z klíčů k osobnímu tvoření. Ke spolutvoření. Čistý záměr je vidět v člověku jeho svatou energii. Je úžasný. V energetickém spektru je to vzácná ZLATÁ.

Čistý záměr je vším! Toto učení se nezměnilo v žádném z našich sdělení a nezmění se ani do budoucna. V Zemi nové energie, s novými magnetickými a krystalickými změnami, byla síla záměru kompletně přetavena. Stává se větším a mocnějším nástrojem. Jaký je tvůj záměr s tvojí biologií? Jak často mluvíš se svými buňkami? Jak často jim říkáš, co jejich šéf (ty) chce, aby dělaly? Co kdybys jim řekl, aby se vrátily do podmínek podobných těm, když ti bylo deset let? Můžeš se tomu smát… dokud to nezačneš dělat. Začni mluvit se svojí buněčnou strukturou; začni mluvit se svými krevními skupinami; začni si uvědomovat, že tvoje buňky naslouchají záměru tvé vlastní mysli a nechej si dělat pravidelné krevní zkoušky, aby sis potvrdil, co sám tvoříš. Vytvoř si svůj vlastní 3D důkaz o záměru v této nové energii.

Když se začnete zbavovat vnitřních nevyrovnaností a nemoci začnou odcházet, vzpomenete si, kde jste o tom slyšeli. Záměr má co do činění s naladěním se na novou stanici. Požehnaný je člověk praktikující čistý záměr ve všech aspektech svého života. Neboť to je způsob, jak vystoupat po schodišti Přechodu (do reality Nové Země). Neboť takový člověk uvidí tvář Boha a bude to jeho vlastní. Neboť takový člověk se natáhne a chytne se rukou svých průvodců, kteří jsou kolem a už se jich nikdy nepustí. Záměr je energie Nového Věku. Ne všechno, co je staré, bude odplaveno. Někdy to nejstarší je nejnovější. Tak to funguje.
 
 
Otázka: Drahý Kryone, četl jsem o důležitosti slova úmysl (záměr), ale nemám úplně jasno, co přesně znamená. Říkáš, že pravý úmysl/záměr je potřebný, ale moje babička říkávala, "Cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly", a moje dcera má pořád v úmyslu uklidit si pokoj, ale nikdy to neudělá. Myslím, že záměr, aby měl smysl, musí být vyjádřen pozitivní akcí.
 
Odpověď: Drahá, vynechala jsi druhou polovinu, kterou učíme roky. Říká se tomu "čistý úmysl" a toto je vysvětlení, které jsme definovali mnohokrát. Je to interdimenzionální čistota, která je duchovní. Neexistuje čistý úmysl uklidit si pokoj. Je to spirituální atribut, který byl definován jako úmysl, stejný, jaký měl Abrahám, když zvedl nůž, aby ho zabodl do hrudi svého syna. Byl veden čistou opravdovostí, kterou se nedalo otřást a která vychází z podstaty lidské duše.

Nemůže být popřen. Je "čistý", pokud je absolutně správný pro vaši cestu a je to vědomí v jádru vyšší bytosti. Považujte ho třeba za andělský úmysl, neboť se týká vás, vaší životní lekce proč jste sem přišli (na Zemi). Je velmi mocný a řídí všechno, co je před ním, když je dokončen a uveden do hry.

Přeložila Satu Satu


Poznámka ke kopírování:
Původní zdroj: www.kryon.com  - Otázky a odpovědi (Q&A)
Překlad Marie Kuchařová a Satu Satu pro www.kryon.webnode.cz.
Jednotlivé otázky a odpovědi i celý text je možné použít za předpokladu, že zůstane zachován původní smysl a že bude připojena tato poznámka včetně aktivních zdrojů.

 

Vyhledávání