Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - Prichádzajúca Vlna Svetla a Brána Leva 2013 - Energie Novej Zeme Júl/August 2013
AA Michael - Prichádzajúca Vlna Svetla a Brána Leva 2013 - Energie Novej Zeme Júl/August 2013
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 18 Červenec 2013 21:45
Archanjel Michael prostredníctvom Celie Fenn

Milovaná Rodina Svetla, prichádzame ku vám v tejto inšpirujúcej a búrlivej dobe na Planéte Zem. Po posune Brány 2012 sa Zem ďalej posúva do Nových Vzorov a Spôsobov Bytia. Pokolenie Indigo sa pohybuje vpred, aby uskutočnili svoje Poslanie zbúrať staré systémy a a vytvárať priestor pre Nové! Je tu hlboká túžba po Mieri, Spoločenstve a Slobode, ktorá sa prejavuje teraz na Zemi. Práca, ktorá bola vykonaná v minulosti na Vysokých Úrovniach pre vytvorenie Mieru a Harmónie sa teraz začína prejavovať do Fyzickej Formy ako zmena na Zemi.

Toto obdobie od Jarnej Rovnodennosti v Marci 2013 a po Severné Leto bolo obdobím Zmätku a Prevratu. Energia Indigo sa vynorila v krajinách ako Turecko a Brazília, a tí, ktorí vládnu stále úplne nechápu povahu protestov a výziev. Stále myslia a reagujú troj-dimenzionálnym spôsobom na výzvu, ktorá prichádza z inej úrovne, od Mladých Dospelých, ktorú sú „zapojení“ na Piatu Dimenziu a Vzájomné-Spojenie. Ich cieľ je Spoločenstvo, Vláda ľudu, Zdieľanie a Zmena Nenásilnými prostriedkami.

Ako sa pohybujete smerom ku Bráne Leva 2013, prichádzajúce Galaktické Energie zosilnia proces zmeny a príiv Nových Svetelných Kódov pre Nový Rok. Bude to akoby sa otvorili Dvere Príležitosti a zmena vo vašom Svete bude rýchla a ďalekosiahla.


Brána Leva 2013

Mnohí sa nás pýtajú, čo je Brána Leva a prečo je pomenovaná po Levovi? Nuž, odkazuje z časti na fakt, že Slnko v tomto čase vstupuje do znamenia Lev a tieto energie sú začlenené do Zeme pod energiou Leva, Mačacích Energií Síria, ktoré sú urputné a hrdé a veľmi „kráľovské“. „Brána“ alebo „Hviezdna Brána“ je obdobie približne dvoch týždňov, v ktorých sa otvára vír a na Zemi je prijatá vlna prudkého Svetla z Galaktického Stredu. Táto „vlna“ obsahuje nové Svetelné Kódy pre Vývoj Zeme pre nasledujúci rok/cyklus, a tak je to známe ako Planetárny Nový Rok.

Hviezdna sústava Síria vždy blízko spolupracovala s Vývojom Zeme, pomáhala kde to bolo možné. Síriania pomáhali v zriadení Starovekej Egyptskej civilizácie potom ako Atlantská trauma zničila všetky predošlé civilizácie. Egyptská civilizácia niesla „Hviezdnu Múdrosť“ a „Dejiny Stvorenia“ Elohim, ktoré boli prenesené na Zemi Sírianskými Strážcami Múdrosti. V starovekom Egypte boli Síriania Prostredníkmi medzi Galaktickou Radou a Centrálnym Slnkom a ľuďmi Zeme. Každý rok medzi 26. Júlom a 12. Augustom je na Zemi smerovaná nová vlna Galaktického Svetla z Centrálneho Slnka a zväčšená Slnkom v spojení s Heliakálnym Východom Síria na Severe. Síriani by prijali túto energiu do Pyramídového komplexu v Gize a potom vyslali Kódy do Pozemských Mriežok, čo umožňuje pokojný a plynulý prenos Energií. Potom ako bola Hviezdna brána v Gize zatvorená, vysielania na Zemi boli stále sprostredkované cez Sírius, ale neboli prijaté súdržne Zemou a tak bol vývoj Zeme spomalený a na chvíľu dokonca prekrútený. Avšak v posledných desiatich rokoch Zem vzostupuje do Piatej Dimenzie a „postupuje“ do Stavu Plného Člena Galaktickej Rady, a teraz sú prenosy Brány Leva prijímané priamo Zemou a Radou Starších, Radou Strážcou Zeme a šírené prostredníctvom Kryštalických Mriežok Zeme. Týmto spôsobom Vývoj Novej Zeme bude nasledovať „pokyny“ Svetelných Kódov, ktoré sú prijímané z Galaktickej Rady a Veľkého Centrálneho Slnka.

Tento proces je pre vašu Zem celkom nový a kým Sírianski Vyslanci Svetla stoja pripravení, aby pomohli, prenechávajú riadenie prichádzajúcej vlny Radám Zeme a Rodine Svetla. Takže, Milovaná Rodina, to čo cítite teraz je táto prichádzajúca Vlna Svetla ako sa blíži ku Zemi a je začlenená do Vedomia Zeme.

Vlna Svetla 26 Júla až 12 Augusta

Milovaná Rodina Svetla, táto prichádzajúca Vlna Svetla účinne „Preusporiada“ Planetárne Frekvencie pre Vyššie Úrovne Vedomia. Toto znamená, samozrejme, že stará troj-dimenzionálna „ilúzia“ sa bude ďalej rozpadať a rúcať. Tým, ktorí sa stále držia Troj Dimenzionálneho Vedomia sa bude zdať akoby zmätok prepukal všade a začnú byť ustrašení a nahnevaní a zúfalí. Tým, ktorí dokážu vidieť a cítiť Vyšším Vedomím sa bude javiť akoby brieždil nový úsvit a že povstáva nový spôsob života, ako samozrejme, to je.

Čo môžeme očakávať v tejto dobe? Myslíme si, že Kľúčové slovo bude „intenzita“. Všetko sa bude zdať veľmi prudké do bodu, že je to až neskutočné. Vo vašich osobných životoch, čokoľvek stále zostáva z vášho starého troj-dimenzionálneho vedomia, bude musieť byť odstránené a nahradené niečím vo vyššej vibrácii. Toto môže byť náročné ak máte emocionálne pripútanie ku starým energiám. Avšak ak sa jednoducho uvoľníte a dovolíte zmeny, je možné ich dosiahnuť s najmenším rozvratom a strádaním. Predstava je jednoducho DÔVEROVAŤ PROCESU a dovoliť čokoľvek čo sa musí stať.

Pre tých z vás, ktorí ste aktivovali vaše Svetelné Telá, bude jednoduchá vec začleniť prichádzajúce Vlny Svetla do vašich Svetelných Tiel. Zároveň Fyzické Telo bude znova prechádzať do DNA vylepšení, aby umožnilo fyzickej forme zladiť sa s novými Svetelnými Kódmi pre ďalší Vývoj na Novej Zemi.

Tento príliv Energie môže znamenať, že mnohí z vás sa budete cítiť prudko TVORIVÍ a budete zaplavení novými nápadmi. Pamätajte, nemusíte okamžite podľa všetkých konať, jednoducho prijímate Prúd Hojnosti a Svetla v tejto Novej Vlne. Vyberte si, čo sa vám zdá najlepšie. Môžete sa tiež cítiť fyzicky energetizovaní a cítiť túžbu zmeniť vašu stravu a vzorce cvičenia, aby ste preniesli telo do vyššej frekvencie. Môžete tiež naraziť na ťažkosti v spaní a pocit že ste pre-energetizovaní a nedočkaví. Nerobte si starosti, toto prejde keď začleníte prichádzajúcu Svetelnú Vlnu.

Dôležité Dátumy v Júly/Auguste

Toto budú Kľúčové Okamihy v tomto Procese:

25. a 26.7.:..... „deň mimo Čas“ a „Nový Rok“
8. August … 8/8 … Vrcholný okamih prenosov Hviezdnej Brány/Víru
8.-12. Augusta … Vyvrcholenie „brány“....
19.-23. Augusta … Spln*  Lev (Slnko)/Vodnár (Mesiac) a začlenenie nových Slnečno/Lunárnych Kódov

Nový Človek/Predloha Svetelného Tela Ľudského Anjela a Aktivácia pre Prijatie Prichádzaújcich Energií

Milovaní, ako vstupujete do Zlatej Vlny Svetla, je dôležité, aby ste jednoducho pamätali zotrvať vo vašom strede – ktorým je vaše Srdce, a udržali Svetelné Telo žiarivé a jasné. Pamätajte, že vo vašom Multidimenzionálnom stave, je vašim „gravitačným stredom“ vaše Srdce. Dýchajte zo Srdca, dýchajte Svetlo a Lásku z toho stredu, ktorým je vaše Posvätné Srdce.

Potom, pamätajte vždy UZEMNIŤ sa spojením do Čakry Hviezdy Zeme pod vašimi chodidlami a potom do Srdca Zeme v strede Zeme, aby ste umožnili vášmu srdcu synchronizovať sa s tepom Zeme ako tepe v harmónii s Kozmickým Tepom Života.

Potom tiež pamätajte spojiť sa s vašou Čakrou Hviezdy Duše, ktorá je nad Korunnou Čakrou a kde sídli vaša Duša. Stiahnite tú energiu cez Korunnú Čakru a do Srdca, tak aby zapálila Božskú Iskru v Srdci. Cíťte ako Duša a Duch splývajú s Božskou Iskrou, aby vytvorili Božský Plameň Vašej Anjelskej Bytosti vo vašom Srdci.

Potom tiež cíťte ako sa otvára vaša Slnečná Čakra a vstrebáva a začleňuje energie zo Slnka a rozvádza ich vo vašom Svetelnom Tele. Tiež, Galaktická Čakra umožní začlenenie Vĺn Svetla z Galaktického Stredu do Svetelného Tela a naplní Svetelné Telo Žiarivým Svetlom Božstva.

Božská Energia a Vyžarovanie sú začlenené a zdieľané na Mriežkach Svetla Novej Zeme – zo Srdca do Srdca!

Cíťte ako Žiarivé Svetlo plynie okolo Planéty na Mriežke Srdca od Pracovníkov Svetla ku Bojovníkom Svetla ku celej Rodine Svetla ako sa Nová Zem prejavuje!


A viete, že nezáleží kde ste a čo robíte – VY ste Maják Svetla a Žiarivý Svietiaci kanál pre prichádzajúcu Vlnu Svetla.


© Celia Fenn
http://www.starchildglobal.com

Preklad: SiR @ http://ee.dunres.sk/

* Spln = úplněk.
Úplněk v srpnu nastává 21.8. v 03:45 hod SELČ  a srpnový NOV se odehraje 6.8. ve 23:51 SELČ – pozn. LM
 

Vyhledávání