Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Mistr Hilarion - Poselství pro týden 21.7. 2013 - 28.7. 2013
Mistr Hilarion - Poselství pro týden 21.7. 2013 - 28.7. 2013
Uveřejnil(a) Láďa   
Pondělí, 22 Červenec 2013 22:05
Milovaní,
když si hledíte svých denních aktivit a plníte své pozemské povinnosti, vězte, že na vyšší úrovni také sloužíte svou měrou jako božští nositelé změn. Svými vysokými a pozitivními záměry, které si stanovujete každý den, dáváte světu vzor, aby jej následoval. Ve chvíli, kdy každý z vás čte nebo slyší tato slova, vstřebáváte energie, které jsou vložené v každém slově a začleňujete je do svého systému pěti těl. Tato doba povolává jednotlivce, aby byli přizpůsobiví a pružní, aby mohli plout s proudem událostí, jak ve svých osobních životech, tak v rámci širšího světa kolem a přitom zůstali pevně ukotveni na Zemi, klidní a vyrovnaní.

Jsou zde mnozí, kteří teď hledají odpovědi na své četné otázky, někteří v tichosti, následujíce svou přirozenou vnitřní moudrost, jiní hledají vně tím, že vyjadřují své postoje poněkud hlasitěji. Všichni ale zrcadlí probouzení, které probíhá jejich nitru. Všichni potřebují v těchto časech změn podporu a péči, potřebují povzbudit, aby přesáhli své dřívější vnímání a dosáhli za omezení minulosti. Potřebují docílit svého vyššího potenciálu a dosáhnout ke hvězdám. Když se ptají a na své četné otázky hledají odpovědi, nacházejí dokonce ještě více otázek k zodpovězení. Taková je cesta k rozšíření a růstu v nitru každého člověka.

Nastavili jste úroveň dokonalosti tím, že si udržujete vyšší vizi světa vaší budoucnosti a nyní je třeba, abyste všichni na své cestě vytrvali. Udržujte svůj záměr i ve chvílích, kdy ze svých buněk a pěti těl uvolňujete pozůstatky starého paradigmatu myšlení a vnímání. Vytvořte si silný obraz sebe sama jako božských bytostí Světla, lásky a síly. Vizte sebe sama ve svých Světelných tělech, prociťujte svá Světelná těla každý den, i kdyby to mělo být jen na pár okamžiků. Když to budete dělat, začnete si vzpomínat, že jste skutečně Světlem a to vás posílí a povzbudí myriádami způsobů, které budou požehnáním pro vás, vaše milované i pro širší svět kolem vás.

Držte si myšlenku, že vaše tělo je chrám živoucího Světla a že se nyní navracíte do dokonalé čistoty jeho božského původu. Jste na této planetě vyslanci, kteří mají ukázovat cestu svým příkladem. Uvědomujeme si, že toto může vypadat jako dichotomie, protože hluboké čištění pokračuje, když si nastavujete své záměry pro vyšší vize a verze sebe sama, ale žádáme vás, abyste ve svém úsilí vytrvali. Odpusťte si všechny výbuchy emocí, které přicházejí zdánlivě odnikud a způsobují, že máte pocit, že vaše záměry, přesvědčení a snaha jsou jen pošetilou fantazií. Uvědomte si, že je to pouze průběh probouzení, který přichází a je dočasný a ve své podstatě cyklický.

Jak se postupně aktivují vaše nevyužitá vlákna DNA/RNA/LNA*, budete i nadále zažívat dočasné vedlejší účinky způsoby, které vás ovlivní každého jinak. Buďte trpěliví a láskyplní sami k sobě i ve vztazích s druhými. Cvičte se pokud možno v sebeovládání, jak procházíte změnami a transformací; my ale plně chápeme a uvědomujeme si, že někdy to zkrátka není možné, protože proměna je mocný proces a musí být občas vyjádřena navenek. Pokuste se po takové příhodě vrátit se co nejdříve možno do svého středu a odpusťe si svá zdánlivá selhání v chování, růstu a zdokonalování. Je to jen uvolňování vzorců paradigmatu starého světa, které ještě fungují.

 Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

*LNA, část DNA, je tzv. „uzamčená nukleová kyselina“, často označovaná jako nepřístupná RNA, jde o modifikovaný RNA nukleotid

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání