Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Mistr Hilarion - Poselství pro týden 18.8. 2013 - 25.8. 2013
Mistr Hilarion - Poselství pro týden 18.8. 2013 - 25.8. 2013
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 20 Srpen 2013 11:35
Milovaní,
k Zemi proudí silnější energie a lidé po celém světě se probouzejí a začínají si uvědomovat svou schopnost vytvářet dobro na své planetě. Mnozí se účastní celosvětové pozornosti na léčení obyvatel Země a obnovu jejich sil. Tito účastníci si zdaleka neuvědomují, jakou mají tyto jejich iniciativy sílu dobra a že jsou hromadně podporovány energiemi vyšších říší. Tam, kde je více lidí pospolu, dva či více, tam jsme také a pomáháme vám zefektivňovat vaše úsilí. Vaše milující záměry rozvoje sil dobra na tomto světě se neminou účinkem. Vše, co děláte, je zaznamenáváno a podporováno a dovoluje Andělům, kteří vás obklopují, aby pracovali pro nejvyšší dobro všech, což činí s největší radostí.

Všimněte si, a to je důležité, že inspirace, které vám přicházejí a podle nichž jednáte, jsou přímými zprávami těch "z výšin" a přicházejí atmosférou coby "semínka myšlenek", které jsou následně přijímány vnímavými lidmi, a jak víte, semena musí být zasazena a živena, aby vyrostla v nádherné projevy Stvořitelova Světla. Každé semínko, které je osázeno s láskou, se stává živoucím dědictvím, silou energie, která dosahuje dále, než vaše vlastní planetární hranice a dotýká se všech stvoření, aby je léčilo a žehnalo jim a působilo se záměrem najít jednotu. Síla Lásky je ta nejmocnější síla veškerého tvoření a nikdy neuděláte chybu, když na ní budete s láskou reagovat. Láska plodí lásku a v celém Vesmíru udává tón radosti, míru a harmonie.

Nyní se děje mnoho úžasných zázraků díky tomu, že lidstvo svým prostřednictvím i nadále vyjadřuje a projevuje Stvořitelovu lásku. O těchto zázracích se však nikdy nedozvíte z médií, nicméně to nijak nesnižuje zázrak sám a zvyšuje se tím impuls pro pozitivní změnu na planetě. Rozhlédněte se kolem a všímejte si více metamorfóz probíhajících uvnitř lidské společnosti. Musíte však prozkoumat své možnosti a možná najdete spoustu událostí, které jsou ve svých důsledcích a přínosech ohromující. Slovo "zázrak" znamená ve fyzickém světě efektní jev nebo neobyčejnou událost, která předčí všechny známé lidské či přírodní síly a je jí připisován nadpřirozený původ. To zjistíte sami a bude vás to inspirovat, abyste našli ještě více takových zázraků.

Tyto události vám mají ukázat, že když bude lidstvo ochotno překročit své limity běžného vnímání, otevře se jejich vědomí celý nový svět. To se pak stane katalyzátorem pro větší změny v kolektivním vědomí na vaší planetě a ukáže vám to, že to, co ovlivňuje jednoho člověka, skutečně ovlivňuje úplně všechny, a to je to, čemu se říká kolektivní vědomí. To je důvod, proč mnozí z vás nevzdávají své úsilí o zvýšení vědomí lidstva na vyšší úroveň, protože vy víte, že v určitém bodě se ve vás zapne Světlo. To se právě rychle uskutečňuje zde na Zemi.

V následujících několika měsících budete moci spatřit mnoho zázraků v událostech vašeho světa
. Uvědomte si, Drazí, že VY jste ti tvůrci a hnací síla, která umožňuje, aby se tyto události realizovaly. Blížíte se věku zázraků a kouzel, udržujte si svou vizi obrovského zlepšení ve vnitřním a vnějším fungování vašeho světa přinášejícího na Zemi novou realitu jednoty, rovnosti a svobody pro všechny. Radujte se a buďte vděční během těchto změn a udržujte si tuto frekvenci.

 Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
 

Vyhledávání