Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Čakry 1. čakra Muladhara
1. čakra Muladhara PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Úterý, 24 Únor 2004 10:45

První čakra Muladhara - informace, funkce, poselství a návod na čištění této čakry ve 12 úrovních.

 

První čakra Muladhara se nalézá v oblasti kostrče. Týká se hlavně uzemnění, našich kořenů.

Klad: Je to čakra kořenová, spojuje nás se Zemí a se vším na Zemi. Představuje stabilitu, pradůvěru, výživu, ochranu, bezpečí, rodinu, rod, národ, stát… (Rezervoár kundalini.)

Zápor: Iluze majetku, jistot, pojistek, ohraničení, smyslové požitky i sex, brát a dávat – nerovnováha, zadržování, uspokojování fyzických potřeb, lpění na představách - agrese, prosazování vlastních zájmů - vztek, hněv, násilí. Snaha o přežití.

Barva: červená

Element: Země

Smysl: čich

Části těla: všechno pevné – páteř, kosti, zuby, nechty; dále řiť, tlusté střevo, konečník, prostata, tvorba krve a stavba buněk.

Žláza: nadledvinky

 

 

Čištění 12 úrovní první čakry podle Evičky Puklové:

 1. Propojíme se se zemským krystalem přes srdce s trojplamenem a pomocí tří nádechů se rozpínáme do vesmíru až k bodu ticha, prociťujeme a pocitem zaplníme úroveň.
 2. Propojíme se s telurickou říší – říší minerálů, matka Země nás seznamuje s Ahmedem, duchovní bytostí říše minerálů, ten nám ukazuje skryté poklady Země a vede nás k národu Áriů a touto energií zázraků, s láskou a vděčností k Zemi zaplňujeme úroveň.
 3. Propojíme se s rostlinnou říší – louka a potok u lesa – sledujeme tam víly a skřítky. S bytostmi přírody, láskou a vděkem k nim a Zemi zaplňujeme úroveň.
 4. Přes naše oblíbené zvířátko se propojíme s živočišnou říší, nejdříve s jedním druhem (psem, kočkou…) se přes naše srdce propojíme se všemi savci a následně se všemi živočišnými druhy naší planety – nezapomenout žádný, ani červy, plazi, vejcorodé, hmyz, ptáky… vše propojit láskou a tu nechat rotovat ve všech zvířecích říších naráz a láskou k nim zaplníme úroveň.
 5. a) Propojíme se s přírodou –přes nám známý kopec propojujeme mentálně všechny kopce i hory světa - cítíme rotující energii lásky. b) Propojíme přes nám známou řeku či potok všechny vodní toky celého světa a s vděčností, láskou a pokorou k horstvu i vodstvu zaplníme úroveň.
 6. Propojíme se se živly: Představíme se na břehu moře, jak ležíme na písku (země), moře nás omývá (voda), slunce na nás svítí (oheň) a příjemně nás ovívá vánek (vzduch). Žádáme všechny živly o odpuštění, kdy jsme se k nim jako lidé nechovali s láskou a kdy jsme zneužívali jejich síly. Odpouštíme sobě a pocitem lásky vděku zaplňujeme úroveň.
 7. Propojíme světadíly –začneme v Praze – v srdci Evropy a pokračujeme s rotující láskou dál přes celou zeměkouli. Nezapomínáme ani na ostrovy. Velikým přívalem všude rotující lásky zahrnujeme úroveň.
 8. Propojujeme lidské rasy – přes dítě bílé, červené, černé, žluté všem ženám, mužům jednotlivých ras posíláme lásku – rotuje její energii a tou spojujeme všechny navzájem přes naši srdeční čakru- jezírko lásky – jedna rasa po druhé a pak všechny spojíme v jeden ohromný čakerní láskyplný kanál. Láskyplnou energii do úrovně.
 9. Propojíme mužské a ženské pohlaví jako rovnocenné. Žádný vztah nemůže být ztracen, jen mi se v něm sami ztrácíme. Přijímám tě ženo, muži, jaký jsi a ne, jaký bych tě chtěl mít. Vztah mě učí lásce, toleranci a svobodě k sobě a druhým a jak to vše vyjadřovat. Děkuji ti, za možnost učení se, že mohu v tomto a v každém vztahu najít sám sebe. A pocitem pochopení, přijetí a lásky zaplníme úroveň.
 10. Představíme si Prahu, Pražský hrad nebo Vyšehrad, Vltavu, řeku milosti. Praha je symbolem, jež se hvězd dotýká – srdcem Čechů i Moravanů. Přichází duše ČR – přijmeme poselství. Duše ČR je nádherná milující bytost, laskavá a trpělivá, propojujeme se s ní a pošleme jednomu z našich milých „nevěřících Tomášů“ a přes něj všem lidem v ČR kruh lásky od nás a bytosti ČR – rotující energií lásky i zde vzniká ze všech propojením jediný ohromný čakerní světelný láskyplný kanál- energií lásky duše ČR zaplavíme úroveň.
 11. Představíme si rodinu, v níž jsme vyrůstali, představíme si problematickou situaci v této rodině, stopneme ji, „duchovní šipkou“ vyneseni láskou letíme nad sebe –nahoru a shora se na všechno díváme, sledujeme bez posuzování, jsme nejčistší láska duše nahoře a vidíme vše s velikou shovívavostí a nadhledem. Zahrnujeme shora všechny naší láskou a měníme situaci až se všichni radují, nebo jinak vyjadřují spokojenost i my sami dole, propojujeme shora srdce světelnými mosty, necháme roztančit, rozezpívat, být všechny veselými. Pak teprve sestoupíme zpět a vědomě pokračujeme v započaté láskyplné zábavě, až uvidíme, že naše rodina je láska a naším úkolem v životě je to přijmout, ať to bolelo, či ne, my jsme si to vybrali, byl to náš učební úkol, který plníme teď; můžeme jen tehdy,když jsme v klidu. Miluji vás, dali jste mi nejvíc, co jste mohli. Čistou láskou pochopení a přijetí plníme úroveň.
 12. Uvědomíme si sami sebe ve svém současném vztahu, co si odnášíme ze své rodiny, co přenášíme od našich rodičů svým dětem? Když vztah - nová rodina není, představíme si jakýkoli náš problematický výjev v jakémkoli vztahu (práce…), stopneme, šipka nahoru a láskou duše sledujeme, měníme, prozáříme a propojíme se všemi přítomnými jejich srdci, kdo v naší současné rodině, vztahu, žije. Přes všechna srdce kolujeme lásku, vneseme lásku a radost, až je dostatečná, sestoupíme, vstoupíme do své role a fyzicky ji žijeme jako samostatná láskyplná bytost bez očekávání a posuzování. Pro osamocené: zatím jako samotná bez očekávání, s radostí a jen s láskou k sobě. Představy partnerství ať přijdou, ale nevnucujeme si je, každá duše má svůj čas, pokud zatím ne, s pokorou přijmeme, že partner přijde později. Obrovskou láskou k sobě zaplníme úroveň.

 

Otázky pro meditační stav (mantra LAM) na téma první čakry od Evičky Puklové

 1. Jaké vzorce přesvědčení jsem zdědil po svých rodičích?
 2. Mám nějaké nevyřešené věci se svými rodiči?
 3. Jakých požehnání se mi dostalo od mé rodiny?
 4. Jaké dary a pravdy bych chtěl předat svým potomkům?

 

Poselství:

Miluše Kubíčková (čteno Eliškou Reicheltovou na týdenní školičce s Evou Puklovou k první čakře v únoru 2004):

„Děkuji nebi a děkuji Zemi, že tu mohu v lásce žít s vámi všemi. Světlo jí přináším až z hvězdné výše, dnes každý můj krok nes svoji tíhu, dej mi zde domov a dej mi sílu. Já děkuji nebi a děkuji Zemi, že tu mohu v lásce žít s vámi všemi.“

 

Alenka Smahová - Poselství od anděla smrti (přijala a předala na týdenní školičce s Evou Puklovou, únor 2004):

„Já anděl smrti přicházím, abych připomněl svou funkci – nesloužím pouze k převádění duší v jiný svět, podobně jako většina Mistrů, mohu vše staré odnášet. Předejte mi nepotřebné, vložte mi do rukou stará schémata, odnesu je od vás v dáli, by mohli jste volně kráčeti dál. Nechejte zemřít zastaralé, nové čeká na prahu. Hned, jak uvolní se místo, vstoupí, kam dříve se nevešlo.“

 

 

 

Vyhledávání