Aktualitky

Překlenovací seminář 1, Trnová, 03-06.09.2020

Překlenovací seminář 1 je určen pro ty, jež dříve chodili na semináře, avšak poslední 1/2 roku až rok na žádném nebyli a případně pro ty, jež mají za sebou alespoň seminář Cesta lásky 1 a nadále chtějí na sobě pracovat.

Je to shrnutí toho, co se za na seminářích dělalo za posledních několik let, ale hlavně za poslední rok, kdy těch změn bylo opravdu "požehnaně".  

Transformace O nás
Kdo jsme a pro koho jsou tyto stránky určené? PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Pátek, 14 Listopad 2008 16:35
Jsme lidé, kteří mají své rodiny, přátele, svá zaměstnání a záliby, a kteří věří nebo chtějí věřit v sebe, protože cítí, že někde uvnitř má každá bytost božskou jiskru, jakousi pralátku, dokonalost, absolutní moudrost. Jsme otevření a svobodní, přicházíme a odcházíme... Jsme toužící a hledající.


Stránky Transformace jsou pro Vás, kteří "na sobě pracujete" a setkáváte se s naší duchovní průvodkyní Evou Puklovou. Ale samozřejmě i pro Vás všechny ostatní, kteří hledáte cestu k sobě sama, chcete pochopit smysl života svého i veškerenstva.

Tyto stránky píšeme a udržujeme pro všechny, kteří cítí nutnost změn v sobě, touží po transformaci starých schémat života, zažitých a stále opakovaných vzorců chování. Pro Vás, kteří máte potřebu svým prostřednictvím změnit postupně vše v sobě i vůči druhým, vůči okolnímu světu.

Vítáme Vás všechny, kdož chcete vědomě pracovat na sobě s Univerzálním světlem, Láskou a paprsky nebo s Matkou Zemí či Zemským Krystalem a mnoha dalšími vesmírnými energiemi a bytostmi. Těšíme se na Vás, kteří toužíte dozvědět se o sobě co nejvíce a odpovědět si na otázky typu - proč jsem a jsme tady, proč právě v této době a co se s tím dá dělat.

Věříme, že veškeré dění má svůj veliký smysl. Vzali jsme za své, že žijeme mnoho životů, abychom nabyli celistvé zkušenosti a poznání toho, jaké to je, když se od svého božství, své světelné a láskyplné podstaty/Jednoty odpojíme.

Svou prací na sobě a díky mnoha změnám, kterými každý z nás prochází, cítíme a vidíme, že nastala doba transformace a velkých změn, kdy postupně můžeme své zkušenosti vědomě ucelit, pochopit a uzavřít stále se opakující cyklus zrození, zrání a smrti ve hmotě - dovršit Experiment Člověk na Zemi.

Máte-li odvahu hledat své přednosti a talenty, ale i své vlastní stíny a temné stránky, a přitom pracovat na cestě do svého středu - do jednoty těla a duše, vstupte do prostoru našich stránek a pátrejte v informacích, jež jsou zde uveřejňovány, po všem, po čem Vaše srdce i Vaše duše dychtivě touží.

 

Kéž každý z Vás se těší z procítění toho, co se skrývá za slovy "Já jsem Láska, já jsem Světlo, já jsem Boží přítomnost".

 

 

 

Aktualizováno Pátek, 08 Duben 2011 09:08
 

Vyhledávání