Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace O nás
Kdo jsme a pro koho jsou tyto stránky určené? PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Pátek, 14 Listopad 2008 16:35
Jsme lidé, kteří mají své rodiny, přátele, svá zaměstnání a záliby, a kteří věří nebo chtějí věřit v sebe, protože cítí, že někde uvnitř má každá bytost božskou jiskru, jakousi pralátku, dokonalost, absolutní moudrost. Jsme otevření a svobodní, přicházíme a odcházíme... Jsme toužící a hledající.


Stránky Transformace jsou pro Vás, kteří "na sobě pracujete" a setkáváte se s naší duchovní průvodkyní Evou Puklovou. Ale samozřejmě i pro Vás všechny ostatní, kteří hledáte cestu k sobě sama, chcete pochopit smysl života svého i veškerenstva.

Tyto stránky píšeme a udržujeme pro všechny, kteří cítí nutnost změn v sobě, touží po transformaci starých schémat života, zažitých a stále opakovaných vzorců chování. Pro Vás, kteří máte potřebu svým prostřednictvím změnit postupně vše v sobě i vůči druhým, vůči okolnímu světu.

Vítáme Vás všechny, kdož chcete vědomě pracovat na sobě s Univerzálním světlem, Láskou a paprsky nebo s Matkou Zemí či Zemským Krystalem a mnoha dalšími vesmírnými energiemi a bytostmi. Těšíme se na Vás, kteří toužíte dozvědět se o sobě co nejvíce a odpovědět si na otázky typu - proč jsem a jsme tady, proč právě v této době a co se s tím dá dělat.

Věříme, že veškeré dění má svůj veliký smysl. Vzali jsme za své, že žijeme mnoho životů, abychom nabyli celistvé zkušenosti a poznání toho, jaké to je, když se od svého božství, své světelné a láskyplné podstaty/Jednoty odpojíme.

Svou prací na sobě a díky mnoha změnám, kterými každý z nás prochází, cítíme a vidíme, že nastala doba transformace a velkých změn, kdy postupně můžeme své zkušenosti vědomě ucelit, pochopit a uzavřít stále se opakující cyklus zrození, zrání a smrti ve hmotě - dovršit Experiment Člověk na Zemi.

Máte-li odvahu hledat své přednosti a talenty, ale i své vlastní stíny a temné stránky, a přitom pracovat na cestě do svého středu - do jednoty těla a duše, vstupte do prostoru našich stránek a pátrejte v informacích, jež jsou zde uveřejňovány, po všem, po čem Vaše srdce i Vaše duše dychtivě touží.

 

Kéž každý z Vás se těší z procítění toho, co se skrývá za slovy "Já jsem Láska, já jsem Světlo, já jsem Boží přítomnost".

 

 

 

Aktualizováno Pátek, 08 Duben 2011 09:08
 

Vyhledávání