Transformace Meditace a návody Meditace a návody TRANSFORMACE KARMICKÉ ZÁTĚŽE ŽIVOTA + JAK PRACOVAT SE ZDROJOVOU ENERGIÍ
TRANSFORMACE KARMICKÉ ZÁTĚŽE ŽIVOTA + JAK PRACOVAT SE ZDROJOVOU ENERGIÍ PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Jan Kolář   
Neděle, 25 Leden 2015 23:01


TRANSFORMACE KARMICKÉ ZÁTĚŽE ŽIVOTA + JAK PRACOVAT SE ZDROJOVOU ENERGIÍ

Pokud se nám v našem životě dějí neláskyplné věci a dotýkají se nás emočně, byť i jen skoro neznatelně, je to „ZRCADLO“ našeho vnitřku - takto jsme se chovali v tomto, nebo v jiných životech.

Co s tím?

1. Přijmout to svým srdcem, i když zrovna nechápu, proč se mi to děje.

2. Transformovat neláskyplné energie, tzv. „3.kroky“ s konkrétním                           člověkem, který se ke mně chová neláskyplně.

3. Transformovat karmické způsoby života, které mi zobrazuje                                 konkrétní člověk, který se ke mně chová neláskyplně + schémata a                     přesvědčení včetně závislostí na nich, související s daným                                   karmickým způsobem života.

4. Vrátit si s konkrétním člověkem, který se ke mně chová neláskyplně energie.

Pokud mám toto vše s konkrétním člověkem v pořádku, pak se k nám chová láskyplně. Toto si sami ověříte v praxi. Někdy se to zlepší okamžitě po transformaci karmického dluhu, někdy musíme učinit víc kroků najednou.

Tak tedy obavy stranou a hurá do toho, stojí to za to. :o)

PŘED KAŽDOU DUCHOVNÍ PRACÍ POKUD JE TO MOŽNÉ:

1. Uvědomím si svou srdeční čakru (pro lepší procítění si mohu na srdce položit ruku) a provedu sedm hlubokých nádechů a výdechů do srdeční čakry. Při nádechu si v duchu říkám „Já jsem“, při výdechu si v duchu říkám „Boží přítomnost“.

2. Uvědomím si universální bílé světlo nad hlavou, spustím široký proud paprsků na celou místnost a celý se do něj zabalím. Poté spustím široký proud světla do své dvanácté čakry (kdo pracuje se sedmi čakrami do své sedmé čakry) a nechám universální bílé světlo v čakře horizontálně rotovat (neurčuji směr rotace, pouze ji sleduji), po chvíli sestoupím universálním bílým světlem o čakru níže a opět nechám universální bílé světlo v čakře horizontálně rotovat. Takto sestupuji po jednotlivých čakrách až do nulté a odtud pak sklouznu „světelnou skluzavkou“ dolů k Mamince Zemi a posadím se do „Růžového loubí“(vizualizuji si ho), vedle zemského krystalu, kde provádím čištění a meditace.

3. Pronesu nahlas, nebo v duchu - „Já jsem, já jsem ta mocná Boží přítomnost ve mně a svým srdcem a světelným mozkem přijímám světlo i tmu své cesty“ – procítím obsah ve svém srdci – „Teď“ (sedm hlubokých nádechů a výdechů)

4. „Já jsem, já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svou zdrojovou energií, kvantovým způsobem, krystalickou energií a energií znovuzrození transformuji veškeré bloky vůči transformaci, kterou teď budu dělat, (např. karmické zátěže….) TRANSFORMUJI TEĎ“. (sedm hlubokých nádechů a výdechů)

5. „Já jsem, já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svou zdrojovou energií, kvantovým způsobem, krystalickou energií transformuji veškeré emocionální stopy vztahující se k tomuto tématu, TRANSFORMUJI TEĎ“. (sedm hlubokých nádechů a výdechů)

6. Je vesmírně důležité být při duchovní práci (nejlépe 24 hodin denně :o)) ve svém srdci – to znamená cítit své srdce. Pak je účinnost transformace na 100%. Pokud to děláme hlavou a vše jen odříkáme, je účinnost transformace téměř nulová.

Jak postupovat při práci se Zdrojovou energií:

Budete-li pracovat se Zdrojovou energií, nebo jinými energiemi je vždy třeba uvědomit si svou srdeční čakru a ztišit se v ní. Bez toho se účinnost čištění, nebo jiné práce velice snižuje.

Před začátkem jakékoliv duchovní práce začínáme vždy stažením sloupu světla ze zdroje a zabalením se do tohoto světla. Poté proneseme a procítíme srdcem obě dvě "afirmace".

1 - "Já jsem, Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně. Svým srdcem a světelným mozkem přijímám světlo i tmu své cesty "

2 - "Já jsem, Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně, svou zdrojovou energií, kvantovým způsobem, krystalickou energií  přijímám a transformuji veškeré bloky vůči své duchovní práci"

Jak a na co se dá používat Zdrojová, Krystalická energie:

 

A) Čistění bloků:                                                                                                      

„Já jsem, Já jsem ta mocná Boží přítomnost ve mně a zdrojovou energií přijímám, čistím a transformuji veškeré bloky a neláskyplné energie, které mi brání čistit, transformovat, rušit, odpouštět a vůbec se dotknout tohoto tématu   - “TEĎ” (sedm hlubokých nádechů a výdechů)

 

B) Emocionální stopy:

 

„Já jsem, Já jsem ta mocná Boží přítomnost ve mně a zdrojovou energií přijímám, čistím a transformuji veškeré emocionální stopy, které mi brání v práci, kterou budu teď provádět  - “TEĎ” (sedm hlubokých nádechů a výdechů)

 

C) Žehnání:

 

„Já jsem, Já jsem ta mocná Boží přítomnost ve mně a zdrojovou energií  a láskou svého srdce žehnám (celému dnešnímu dni, všem bytostem, sobě, jídlu)…“ - “TEĎ”(sedm hlubokých nádechů a výdechů)

 

D) Čistění místností a obydlí a prostorů:               

                                                      

„Já jsem, Já jsem ta mocná Boží přítomnost ve mně a zdrojovou energií přijímám, čistím a transformuji veškeré neláskyplné energie v „tomto“ prostoru  - “TEĎ”(sedm hlubokých nádechů a výdechů)

 

E) Sladění energií: 

                                                                                       

„Já jsem, Já jsem ta mocná Boží přítomnost ve mně a svou Zdrojovou energií se propojuji se zdrojovou energií zde přítomných, nebo své duše a svého vyššího já, nebo jakýchkoliv láskyplných bytostí (dovolíte – děkuji) a v naší společné zdrojové energii  splýváme  - “TEĎ”(sedm hlubokých nádechů a výdechů)

 

F) Odblokování čaker a energetického systému:        

                                                                              

„Já jsem, Já jsem ta mocná Boží přítomnost ve mně a Zdrojovou energií čistím a odblokovávám všechny své čakry a celý svůj energetický systém - “TEĎ”  (sedm hlubokých nádechů a výdechů), (ideální je provádět odblokování každý den ráno a 3 x ho zopakovat, jinak je to vhodné i kdykoliv během dne)

 

G) Léčení:                                                                                                                                       

„Já jsem, Já jsem ta mocná Boží přítomnost ve mně a naší společnou zdrojovou energii – (duše jiné osoby+ moje duše, vyšší já, bytosti světla a lásky, které mně chtějí pomoci) – posílám zdrojovou energií   - osobě, místu, části těla - kvantovým způsobem až do úplného uzdravení, jak duše dovolí a je-li to v Boží vůli   - “TEĎ” (sedm hlubokých nádechů a výdechů),

Pozor na “páchání dobra” – uvědomte si prosím, že bez souhlasu druhé osoby nemůžete zasahovat do jeho energií i když je to Váš blízký příbuzný. Proto používejte tyto postupy jen pro sebe, nebo pokud Vás někdo o to požádá. Vždy se napojujte na duši daného člověka a ptejte se na svolení. Pokud ho nedostanete, s láskou pomoc odmítněte.

 

Čištění vztahů - 3 kroky:

1. Já jsem, Já jsem ta mocná přítomnost Boží ve mně a kvantovým způsobem, zdrojovou energií, Krystalickou energií přijímám a transformuji veškeré neláskyplné energie vůči ………..ze všech pozemských inkarnací v plném rozsahu -  “TEĎ” (podržet koncentraci na 7 nádechů a výdechů a vnímat proud energie)

2. Já jsem, Já jsem ta mocná přítomnost Boží ve mně a kvantovým způsobem, zdrojovou energií, Krystalickou energií přijímám a transformuji veškeré neláskyplné energie vůči …..z celého Všehomíra a ze všech Temných fází v plném rozsahu -  “TEĎ” (podržet koncentraci na 7 nádechů a výdechů a vnímat proud energie)

3. Já jsem, Já jsem ta mocná přítomnost Boží ve mně a kvantovým způsobem, zdrojovou energií, Krystalickou energií přijímám a transformuji veškeré neláskyplné energie vůči ..….  ze všech Prvotních světů, ze Základního prostoru a z Lemu jednoty v plném rozsahu “TEĎ”“ (podržet koncentraci na 7 nádechů a výdechů a vnímat proud energie)

Přijímám a transformuji veškeré neláskyplné energie vůči ……z celého

mého bytí “TEĎ” (podržet koncentraci na 7 nádechů a výdechů a vnímat proud energie)

 

POJMY - KARMICKÝ DLUH, KARMICKÝ ZPŮSOB ŽIVOTA, SCHÉMA  A PŘESVĚDČENÍ:

KARMICKÝ DLUH  =  vědomé ublížení druhé bytosti fyzickým, nebo psychickým způsobem  -  lidem, bytostem, živočišné říši, rostlinné říši, minerální říši, zemi (vůči jednotlivým místům na planetě), živlům, případně hvězdám, planetám…atd.

KARMICKÉ DLUHY BYLY V POLOVINĚ DUBNA VŠEM LIDEM NA ZEMI ZDROJEM ODEJMUTY!!! 

Děkujeme Zdroji.....:o)

KARMICKÝ ZPŮSOB ŽIVOTA = neláskyplný způsob našeho chování k ostatním v minulých životech, které nám teď „karmicky ukazují“ naši blízcí a lidé se kterými se setkáváme, tzn. zrcadlí nám naše dřívější chování  –  je to „to“ chování, které nám na nich nyní vadí. 

SCHÉMA = naučené chování v životě, např. v partnerství – žena se stará o domácnost, muž vydělává peníze....atd.

Je vesmírně důležité pochopit princip tohoto chování a uvědomit si to co jsme naším chováním ostatním způsobovali (jak se cítili), tak abychom toto chování již neopakovali, neboť bychom si znovu vytvářeli karmický dluh. Bez pochopení principu našeho neláskyplného chování a bez přijetí toho, postrádá toto čištění účinnost a situace se do našeho života vrací zpět.

Je dobré si nejprve vytestovat (kyvadlem, kineziologickým testem, srdcem…) s kým si máme co dát do pořádku.

KARMICKÝ ZPŮSOB ŽIVOTA ZLODĚJNIČKY máme každý, mnohokráte jsme kradli peníze, majetek, funkce a postavení.

OBLASTI KARMICKÝCH ZPŮSOBŮ ŽIVOTA:

PARTNERSTVÍ, ZLODĚJNIČKY, RODINA+PŘÁTELÉ, ZAMĚSTNÁNÍ, JÁ A SPOLEČNOST, HOJNOST A FINANCE a další, na které jistě přijdete sami….:o)

TRANSFORMACE VŠECH KARMICKÝCH ZPŮSOBŮ ŽIVOTA PROJEVENÝCH I NEPROJEVENÝCH:

Pokud nemáte transformované bloky a specifické bloky vůči své duši, svému vyššímu Já a vůči bohu, zdroji, nejdříve tyto bloky transformujte (zařaďte za bod 1.):

 „Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svou zdrojovou energií transformuji veškeré bloky a specifické bloky vůči své duši, svému vyššímu Já a vůči bohu, zdroji, ze všech úrovní svého bytí v celém rozsahu transformuji a současně je vědomě odevzdávám do světelné sítě planety země, TEĎ“. 7 nádechů a výdechů

1. „Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svým srdcem a světelným mozkem přijímám světlo i tmu své cesty.“

„Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svou zdrojovou energií se napojuji na světelnou síť planety země, v této síti se napojuji na síť lidských srdcí a v této síti se napojuji na síť vyšších Já.“

2. „Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svou zdrojovou energií přijímám, transformuji a současně odevzdávám do světelné sítě planety země veškeré bloky a specifické bloky vůči transformaci všech svých karmických způsobů života aktér/oběť z oblasti………….(doplň jednu oblast, např. zaměstnání, partnerství, finance…atd.)

transformuji v celém rozsahu, ze všech úrovní svého bytí TEĎ.  (sedm hlubokých nádechů a výdechů)

Současně žádám síť Vyšších Já o plnou podporu s touto transformací, děkuji a vím, že se to děje TEĎ.

Počkám, až energie doběhne. :o)

3. „Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svou zdrojovou energií přijímám, transformuji a současně odevzdávám zcela vědomě do světelné sítě planety země všechny své karmické způsoby života aktér/oběť z oblasti………….(doplň jednu oblast, např. zaměstnání, partnerství, finance…atd.),

v celém rozsahu, TEĎ. (sedm hlubokých nádechů a výdechů) a současně žádám síť Vyšších Já o plnou podporu s touto transformací, děkuji a vím, že se to děje TEĎ.

Počkám, až energie doběhne. :o)

4. „Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svou zdrojovou energií a láskou svého srdce děkuji a žehnám celému tomuto poznání, žehnám, žehnám TEĎ. (sedm hlubokých nádechů a výdechů)

5. „Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svou zdrojovou energií přijímám, transformuji a současně odevzdávám do světelné sítě planety země veškeré bloky a specifické bloky vůči transformaci všech svých neprojevených karmických způsobů života aktér/oběť z oblasti………….(doplň jednu oblast, např. zaměstnání, partnerství, finance…atd.)

Počkám, až energie doběhne. :o)

6. „Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svou zdrojovou energií přijímám, transformuji a současně odevzdávám zcela vědomě do světelné sítě planety země všechny své neprojevené karmické způsoby života aktér/oběť z oblasti………(doplň jednu oblast, např. zaměstnání, partnerství, finance…atd.), v celém rozsahu, TEĎ. (sedm hlubokých nádechů a výdechů) a současně žádám síť Vyšších Já o plnou podporu s touto transformací, děkuji a vím, že se to děje TEĎ.

Počkám, až energie doběhne. :o)

7. „Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svou zdrojovou energií a láskou svého srdce děkuji a žehnám celému tomuto poznání, žehnám, žehnám TEĎ. 

(sedm hlubokých nádechů a výdechů)

VRÁCENÍ ENERGIÍ  - (mezi partnery, rodiči a dětmi apod.):

Jednoduchý způsob, jak si vrátit energie mezi partnery, rodičem a dítětem… atd., např. po hádce, nebo po tom, co jsme na dítě křičeli-tím, že se nám někdo podřídil, jsme mu vzali energii a ta nám nepatří, nebo obráceně jsme ji odevzdali a je dobré si je vrátit.:o)

Také je dobré si vrátit energie se všemi sexuálními partnery, protože při tělesném spojení se propojí obě těla i ve všech čakrách a toto spojení zůstává mnoho let. :o)

Představím si partnera před sebou, vědomě mezi nás stáhnu stěnu z universálního bílého světla  -  zdroje a ze srdce řeknu:

„S láskou se na tebe napojuji, děkuji ti za vše, co jsme spolu prožili“.

„Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svou zdrojovou energií, kvantovým způsobem Ti vracím veškeré tvé energie, které u mne máš PŘES UNIVERSÁLNÍ BÍLÉ SVĚTLO ZPĚT - TEĎ“. 

Toto může trvat cca 5 až 30 minut. Nic neřídíme, energie ví, kam se do aury vrátit.

Po této době (odhadnu pocitem, vytestuji si, jestli energie „doběhly“) řeknu:

 „A prosím nyní mi vrať i Ty veškeré mé energie, které u tebe mám“.

„Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svou zdrojovou energií si beru veškeré mé energie, které u tebe mám PŘES UNIVERSÁLNÍ SVĚTLO ZPĚT, „TEĎ“.

Toto lze dělat i za chůze, není nutné meditovat – jen udržovat pozornost! :o)

S láskou pro Vás předala Eva Puklová a zpracoval Honza Kolář a Bohdan Kubala :o)

 

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 130 

Vyhledávání

Fotky z misí