Aktualitky

Semináře a úplňkové meditace jsou pozastaveny, každodenní meditace.

Milí přátelé, semináře a úplňkové meditace jsou pozastaveny kvůli vládou vyhlášenému nouzovému stavu a budou pokračovat po jeho ukončení. Zapojte se do každodenních meditací v 11:00 a 22:00 a poslechněte si povídání k nim.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Aktuální energie - HARMONIZACE JINU A JANGU - DOPLNĚNÍ INFORMACE
Aktuální energie - HARMONIZACE JINU A JANGU - DOPLNĚNÍ INFORMACE
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 30 Duben 2015 16:48
Milí přátelé
 
máme pro vás zprávu, která přišla z Jižní Ameriky od našich "misionářů". Během meditací jim přišlo sdělení od bytostí světla k problematice harmonizace energií Jinu a Janguv průběhu přijímání a slaďování se se silnými energiemi přicházejícími od 21.4. 2015. Dnes byla zpráva zpřesněna.

 
Abychom dokázali přijmout a zpracovat energie, které od 21.4.2015 přicházejí na planetu a snížit disharmonii našeho Jinu a Jangu, přišel od bytostí světla tento návod pro harmonizaci Jinu a Jangu. Připomínáme, že tuto harmonizační meditaci je třeba udělat:
1) CO NEJDŘÍVE
 
2) A MINIMÁLNĚ 3X - ABY SE HARMONIZACE PŘIBLÍŽILA DO KLIDOVÉHO STAVU / HARMONII.
 
Důležitost této harmonizace úzce souvisí s přijímáním duhových paprsků, jež ukotvujeme v sobě a v energetickém poli lidstva zde na misi v Jižní Americe. Energie, jež díky tomu začínají proudit na Zemi jsou extrémní a z toho plyne důležitost harmonizace Jinu a Jangu – kdo to nebude mít vyčištěno, bude mnohem mít mnohem více problémů se svýni emocemi a udržením se ve svých energiích.
 
POSTUP:
 
           OPAKUJTE ALESPOŇ 3x !!!
  1. Dostaneme se do srdeční čakry a odtamtud do čakry harmonie Jinu a Jangu, která se nachází v oblasti klíčních kostí.
  2. Následně si uvědomíme Jinové energie v celém rozkmitu od největší lásky po největší nelásku, pozorujeme tento rozkmit a zároveň jej s láskou přijímáme, dokud se tento rozkmit neustálí poblíž středu.
  3. To samé opakujeme s Jangovou energií.
  4. Potom si uvědomíme rozkmit Jinových a Jangových energií dohromady a opět je s laskou přijímáme, dokud se tento rozkmit neustálí poblíž středu.
  5. Následně v srdci vše přijmeme a poděkujeme za toto poznání. Požehnáme tomuto poznání a tuto zkušenost odevzdáme 1. Lásce.
          Eva a Karin během duchovní mise v Latinské Americe 21.4. 2015

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijala Eva P., Karin L.,   (www.transformace.info). Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. 
 

Vyhledávání