Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Poselství Dimenze Poselství na téma: Temné a světlé fáze vývoje, přechod ze 3. do 5. dimenze
Poselství na téma: Temné a světlé fáze vývoje, přechod ze 3. do 5. dimenze PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Sylva   
Neděle, 08 Únor 2009 16:28

V prosinci 2008, na duchovní škole v Bakově nad Jizerou, přijala Eva Puklová rozsáhlá poselství od světelných bytostí na téma smyslu našeho vývoje, cyklicity v temnu a světle…V následujícím textu naleznete mnoho zajímavých informací, které vám mohou být odpověďmi na spoustu vašich otázek.


Prosinec 2008 – společná škola Bakov nad Jizerou

Eva P.:
„Končí 11leté období, když jsme šli tzv. galaktickou nocí. Od 21. prosince 2012 bude planeta Země včetně celého slunečního systému trvale ponořena do fotonového pásu. Všechno, co na planetě bude, musí nějakým způsobem rezonovat s nejvyšší úrovní energií fotonu. A my budeme muset také určitým způsobem rezonovat, abychom to vydrželi. To jsou fyzikální zákony 3. dimenze.

Naše srdce je centrum lásky, ale měli jsme a ještě máme ho obložené různými temnými energiemi. Máme ho jaksi zabarikádované. Abychom mohli do světelného bytí projít, musíme mít srdce čisté. Ale protože jsme prošli cyklicitou vývoje, fázemi temnými a světlými, tak v těch temných fázích jsme si dali nesčetně závazků, že projdeme pouze transformací temnou a vymysleli všechny možné zábrany (závazky nelásky, programy, technologie…), které se nám v této době budou spouštět a nedovolí nám projít do Světla. Tedy část každého z nás je pro temnou a část pro světlou transformaci. Každý v sobě máme temnou i světlou část, ale toto lze „spojit“. K tomuto došlo, abychom si mohli uvědomit svou sílu, sílu lásky – základní sílu Všehomíra.

Mohu vám říci jednu zajímavou věc. Já jsem jen o malinko napřed, procházím si tímto chvilku před vámi, abychom si spolu mohli o tom povídat, aby mohly být tyto semináře. I já toto všechno prožívám na vlastní kůži. Ty nejvyšší bytosti Světla a nejvyšší bytosti Temna jsou vlastně velcí kamarádi. Oni jsou ve své podstatě nejvyššími bytostmi Lásky a Světla a oni to vědí. Oni vzali na sebe tuto podobu, tuto funkci, aby byl zaručen vývoj. Oni jen plní svou úlohu. Pamatujete si, jak jsme asi před rokem či dvěma pracovali s energiemi Temného pána a Temné paní? Když si dáte do pořádku své věci, tak Temný pán a Temná paní jsou nádherné bytosti Lásky a Světla, které nám nyní říkají: „Pokud nás nedonutíte plnit tu funkci, kterou jsme přijali, tak mi si s vámi budeme plni lásky povídat a pomáhat vám. Ale jakmile budete mít ve svém bytí něco neláskyplné, co nás donutí tzv. plnit tu naši temnou funkci, tak my se tímto způsobem ozveme a poukážeme na to.“ Oni tuto roli prostě přijali, jako takové zaměstnání.

Brzy se setkáme se svou rodinou duše, která je také světlá a temná. Když si to s nimi dáme do pořádku, tak je obě budeme cítit láskyplně a nádherně a přátelsky. Než to dáme do pořádku, tak se budou ozývat a říkat nám „Dej si to a toto do pořádku“. Když si to do pořádku dáme, tak oni již nemají důvod se nám ozývat z pozice jejich „temné funkce“.

Základem všeho je jednota, tam je láska a světlo. Aby byl zachován všestranný a rozmanitý vývoj, tak vznikla i ta odvrácená strana. Bez toho, že máme strach a všechny ty negace, tak by vývoj neprobíhal. Jak bychom věděli a poznali, co je to krása, láska a harmonie, a že my jsme ve své podstatě Láska a Světlo bez toho, že bychom si prožili i ten pravý opak? Jak bychom to mohli porovnat?

Iva - dotaz:
„Za ty roky, co o tom přemýšlím, tak mi to všechno přijde jako zmar. Ano pochopila jsem cyklicitu, že když jsem ve Světle, tak čistím Tmu. Když jsem v Temnu, tak čistím Světlo. A obojí mě baví. Když teď 2 000 let budu žít ve světle, tak abych mohla žít, tak budu všechno dělat nejlíp, v souladu se svou duší. Ale až budu zase v temnotě, tak zase budu zkoumat temné a žít v tom temnu a čistit jakoby to světlo…?“

Eva P.:
„Přichází k nám nyní bytosti a chtějí nám k tomuto něco říci. Vítáme vás bratři a sestry, jež k nám přicházíte. Přichází bytosti Světla a Lásky i bytosti Temna – objímající se jakoby vzájemně kolem ramen - přichází pod záštitou Boha (První Lásky). Je tam Bílá paní, Bílý jednorožec, První srdce, stvořitelé naší galaxie, Chúlio, Mílio a mnohé další bytosti.    

Bytosti hovoří:
„Děkujeme Ti sestřičko za tuto otázku. Věci, kterými jste se zde zabývali, ve vás přirozeně mohou vzbuzovat tyto otázky či obavy a je zajímavé pozorovat, co to ve vašich aurách dělá. Jak se to, co jsi sestřičko řekla, ve vašich aurách odráží. Rádi bychom vám k tomu řekli něco více.

Když jste vyšli - jak říkáte - z Jednoty, šli jste cestou Temna, pak cestou Světla – touto cyklicitou vývoje, než jste došli sem. Potřebovali jste projít do tohoto experimentu fyzický člověk. Vy už víte, že experiment Fyzický člověk na planetě Zemi byl jeden z velmi významných experimentů Boha (První Lásky/Stvořitele). Do tohoto experimentu bylo vloženo mnohé a do tohoto experimentu šli bytosti, které chtěli, tedy zcela dobrovolně a věděli, že to bude náročné. Je mnoho bytostí, které se tohoto experimentu nezúčastnili vůbec a žijí své životy svým tempem a jinde.

Jsou různá schémata vývoje. Vesmír, ve kterém jste vy, a tento nekonečný Vesmír a Vesmírokupy (Všehomír) jsou řízeny právě těmito vesmírnými zákony cyklicity. Zcela správně jste si odvodili, že jak jste vyšli ze srdce Onoho Stvoření na velkou cestu toho kruhu, tak přímo proti je planeta Země. Jste nyní na půli cesty. Zde bylo to nejtvrdší, čím jste mohli projít a co jste se dobrovolně rozhodli, že zde zakusíte. Vy jste to vůbec zakusit nemuseli, ale vy jste do tohoto experimentu šli dobrovolně.

Někteří si pamatujete, jak jste byli na Alcyonu, že vám plán tohoto velkého experimentu Fyzický člověk na planetě Zemi byl předložen ještě před vstupem na Zemi, a vy jste se na něj pak důkladně připravovali v různých vesmírech naší Vesmírokupy.

To velké poznání, které jste potřebovali prakticky zažít, jste již zažili. Další vývoj v tzv. temnu, protože ta cyklicita bude dle zákonů pokračovat, tak ten temný vývoj bude už o něčem jiném, o jiných energiích. Když si to představíte, tak když jste vyšli ze srdce Onoho stvoření, tak nejprve ten vývoj v cyklicitě probíhal velmi strmě, prudce nahoru, prudce dolů, velmi ostře. Procházeli jste si vším, čím si bylo možné projít, šli jste tzv. do maxima maxim – v temné i světlé fázi. Protože jste toto poznání potřebovali, potřebovali jste ho vědomě zažít. Projekt Fyzický člověk na planetě Zemi znamená, že jste vstoupili do hmoty 3. dimenze. Vše, co se děje mimo hmotu 3. dimenze, se děje rychlostí myšlenky. Vy sami víte, že ve vaší 3. dimenzi je velký rozdíl mezi myšlenkou a fyzickou skutečností. Vy si to zde zažíváte velmi vědomě. Vše, co zažíváte, zažíváte opravdu a prakticky velmi vědomě. A o to zde šlo. Toto patří k experimentu, zažít toto až na extrémně vědomé úrovni. To jste si vybrali a toto zažíváte. I toto patří k lidskému životu. Až projdete ze 3. dimenze do 5. dimenze, tedy do světelného lidství, opět to tam půjde energií myšlenky. Tam není tato hmota hustá jako ve 3. dimenzi, tam stačí pomyslet a věci se dějí. Je tam rychlejší změna a rychleji nastává realizace všeho atd. Ale fakt tohoto zažití ve 3. dimenzi jste potřebovali a zůstává to trvale ve vaší trvalé paměťové výbavě. A protože ji máte, tak celý ten další vývoj, i v temné fázi, bude o něčem jiném. Už nebudete muset v další temné fázi rušit vše, co jste kdysi z temné fáze zrušili, protože jste přijali světlou stranu. Nebude toho třeba, neboť toto jste dělali proto, že se ocitnete na planetě Zemi = pro tento experiment Fyzický člověk na planetě Zemi. A tento experiment fyzického lidství končí... „

Iva – dotaz:
„Můžu se ještě zeptat, proč jsem si to vybrala nebo vybrali? Proto, že jsme si nevážili Lásky tam nahoře, ve vyšších dimenzích? Protože být na Zemi je v podstatě jako za trest, tak proč? Udělali jsme tam něco špatného?“

Bytosti:
„Neudělala jsi a nikdo z vás jste neudělali nic tzv. špatného. Protože, co je to „špatné“? Nic jiného, než zkušenost. Pro vás to bylo nesmírně rozvíjející poznání, něco nádherného, co můžete prožít, obrovské obohacení, proto jste do toho experimentu šli. Teď sestřičko mluvíš, jako smrtelný fyzický člověk, se svým egem – tím tady všichni jste. Tvá podstata je ale ve tvém srdci, je nesmrtelná. Nyní prosím, ponořte se všichni do svého srdce a my vám nyní dáváme možnost vidět sebe sama ne jako fyzického člověka, ale jako čistou nádhernou nesmrtelnou a věčně živou úchvatnou bytost… Ponořte se na chvíli do sebe. Kdo neuvidíte, tak alespoň prociťujte… Věřte svým pocitům a dovolte si to… Zůstaňte chvíli v této energii, neboť ona vás prostupuje… Jste Láska, která poznává sama sebe. Jste Světlo, které poznává samo sebe. Jste nádherná energie harmonie, která se teprve z tohoto poznání vytříbí. A až se vytříbí, uvědomíte si svoji obrovskou vnitřní sílu. Protože veškeré poznání, kterým jste prošli v temných fázích, a které jste dokázali přetransformovat v lásku a světlo, tak tuto energii jste přijali nazpět. Přijali jste poznání z toho a zároveň jste si uvědomili velikou sílu, kterou jste v té temné fázi ukrývali, a která je využitelná pro harmonickou energii tvoření v lásce a ve světle. Čili vše, co jste načerpali v temných fázích, je pro vás to nejcennější poznání. Protože temná fáze má vždy neuvěřitelnou sílu. A vy jste tuto sílu očistili a můžete ji teď využívat. Proto se do vašich energií začne nalaďovat energie harmonie, přijetí, naprostého akceptování, kdy světlo i temno, láska i neláska se propojí a propojí se ve velkou sílu Lásky.

Teď vámi všemi, co tu jste, prostoupila tato síla Lásky. Jestliže máte potřebu se na cokoli zeptat, ptejte se. Ale nejprve dokončím odpověď na tvou otázku, sestřičko. Toto vše, co jste dělali – ta vaše nezměrná tvořivost v temné fázi, byla obrácena k vašemu pobytu na planetě Zemi, aby Země a její populace neprošla z fyzického do světelného lidství. Protože fyzické lidství je snadno ovladatelné, neboť zde máte zavřené vědomí. Světelné lidství ne, neboť si je sebe samo vědomé. Proto, když jste byli v temné fázi, tak se vám to líbilo, ta moc a síla a nechtěli jste, aby světlá fáze přišla. Na to je navázán i celý archív živoucích knihoven a mnoho dalšího, ale to je jiná kapitola…  Opravdu, až skončíte fyzické lidství na Zemi, přejdete do světelného a budete pokračovat ve svém vývoji, nebude již třeba, abyste v tzv. další temné fázi vymýšleli a dělali to, co jste dělali v temných fázích před příchodem na planetu Zemi. Protože toto je již naplněno a z vašeho pohledu toto již tzv. chronologicky odeznělo.“

Iva:
„Já bych ještě k tomu chtěla dodat, že samozřejmě přijímám tu fázi na Zemi. Ale cítím, že pokud budu a chtěla bych žít na Zemi, tak ale už v jiné formě, jako v ráji. Už vím, že jsem si účast na experimentu vybrala, že jsem nemusela, ale teď už vím, že se tady dá žít jako v ráji, že to utrpení skončí. Už to vím.“

Bytosti:
„Cítíš to správně. Není to vůbec dlouhá doba i z vašeho pozemského pohledu.“

Želmíra:
„Přemýšlím proč, když jsme byli v temné fázi, jsme si ten vývoj dopředu tak strašně ztížili, vytvářeli si ty různé bloky, technologie, programy, závazky…,  když jsme byli v temné fázi natolik chytří a věděli, že stejně do toho světla musíme, že nás to nemine, že je to naším cílem, tak proč jsme si zvolili takové utrpení?“

Bytosti:
„Sestřičko, není to až tak pravda, co říkáš. Temná fáze se vyznačuje hlavně velkým Egem. Vy jste byli v roli tzv. agresorů, což byl záměr, abyste tím prošli. Vy jste byli nesmírně nadšeni fází temna, ta vás fascinovala. Byli jste tzv. zaslepeni tou temnou fází. Vnímali jste jen fázi temna a nechtěli jste z ní odejít.“

Iva:
„Mě teď přišlo, jak to bylo zkonstruované - ten vývoj, temno i světlo až k inkarnování na Zemi, že jsme to opravdu moc chtěli. Já se viděla, že jsem chtěla s láskou dokázat Lásku Bohu a rozhodla se vstoupit do toho experimentu dobrovolně. Já jsem se viděla, že jsem se těšila. Mé ego a láska k Bohu se dobrovolně hlásili, aby už ten experiment prošel a byl za námi a mohli jsme se zase vrátit do Lásky. Netušili jsme, že ta temná fáze a to zaslepení v ní je až takové. Že to je podobné, jako když se teď na Zemi rodíme a zapomínáme na předešlé životy.“

Eva P.:
„Když je člověk vědomý, tak ví, že je věčný a nesmrtelný. Ale 3. dimenze je absolutní zapomnění a zatemnění vědomí. Máme tzv. roušku na vědomí. Roušku dokonale zataženou na našem kosmickém vědomí. Proto se nám to zdá tak nepochopitelné, z našeho fyzického pohledu.“

Další dotaz:
„Mě přišlo, že máme návratový kód na karmických způsobech života na určitých karmických přesvědčeních, a že jedeme jako taková zaseknutá gramofonová deska. Mě by zajímalo, jestli to bude lidstvu odstraněno, protože dokud to tam takto bude, lidstvo se nebude moci pohnout dál, protože stále sklouzává zpět…“

Bytosti:
„Neboj se sestřičko. Lidstvu bude maximálně pomoženo. Ale každý si musí projít tím, čím má. Celé lidstvo i každý jednotlivý člověk musí projít tím, čím má, aby získal zkušenost. Neboť zkušenost je to, co každý vnímá, co si každý pamatuje, co je nepřenosné, co se vrývá a zapisuje do vaší buněčné paměti. Lidstvu i vám bude víc, než tušíte, pomoženo. Ale každý si musí projít svou zkušeností. Protože to je pro něj ta největší cennost, to bohatství.“

Želmíra:
„Ještě by mě zajímalo, jaký je rozdíl mezi lidmi na Zemi, kteří tímto transformačním procesem vědomě jdou a kteří nejdou. Jsme tady my, jednotlivci, kteří tady žijeme, kteří se sebou pracujeme, protože nás něco žene a čistíme, abychom už tolik netrpěli… Co bude s těmi, co to takto necítí, co toto nedělají, co bude s nimi, dojdou také do 5. dimenze, bude jim pomoženo?“

Bytosti:
„Je to proces. Vy jste bytosti, které jdou tzv. v první vlně. Vy přejdete do 5. dimenze a budete se vracet do 3. dimenze a budete pomáhat svým bratrům a sestrám, protože oni to budou mít potom dost těžké. Vy budete svým vyzařováním pomáhat a dodávat sílu. Proto se nyní připravujete, nyní procházíte tím, čím procházíte, abyste si to prožili, získali zkušenost a věděli, čím budou procházet druzí a budete jim tak moci pomáhat. Vy budete ti světlonoši, ti mistři a guruové, kteří budou pomáhat svým bratrům a sestrám na Zemi, kteří se teprve budou probouzet a budou procházet tím, čím mají, tím, co si naplánovali před příchodem na Zemi = dle plánu duše. Jakmile projdete do světelného lidství, budete vše dělat již zcela vědomě.“

Dotaz:
„My, co jsme tady, jsme si tedy tuto cestu vybrali všichni sami a dobrovolně? Někdy mám pocit, že nevidím výsledek toho, co jsem na seminářích a sama vyčistila, že jsem se nikam nepohnula…“

Bytosti:
„Ta fáze, kterou nyní procházíte, je přirozená. Mnoho z vás se nyní dostává do fáze zmaru, nevíry, kdy si říkáte: Já už toho tolik udělal a vyčistil a nic nefunguje. Říká se tomu také „temná noc duše“. Můžete to nazvat různě… Přátelé, nezapomeňte na hlubokou pravdu, že před úsvitem bývá největší tma a největší chlad. To stále platí. Je to tak jednoduché, prosím, vydržte ve své víře. Nepoddávejte se nevíře a egu. Protože to, co vás nyní tlačí do této nevíry, zmaru a deprese a podobně, je ego, které ví, že se potřebuje přetransformovat, že potřebuje jako Fénix se zrodit a vzlétnout z popela. Prosím vydržte a dávejte sami sobě šanci, vydržte. Váš duch je nesmrtelný, je to vaše světlo a láska. Fyzický lidský život je velmi těžký, vy jste si ho vybrali a netušili, jak to bude těžké. Ale tato kapitola je na samém konci. Můžete přejít do toho ráje, který je nadosah. Do ráje, kde je nádherná zurčivá čistá voda, zpívající ptáci, čistý vzduch a příroda. Nebo můžete udělat krok nazpět a znovu jít těžkých obdobím, než zahlédnete slunce. Protože, kdybyste se vy sami rozhodli, že uděláte krok zpátky, tak ho uděláte. Ale duše vás tam nenechá, požene vás dopředu a znovu byste prošli dalšími zkouškami, kde byste získali další zkušenost, kdy ten Fénix z popela vstává. Vy potřebujete procítit svoji božskou jiskru. Jedině tak, a né jinak, vy tuto zkušenost můžete získat. Jestliže to takto procítíte, tak už nikdo a nikdy vám tuto zkušenost nevezme. Toto je zkušenost získaná ve třetí dimenzi, trvalá. Tato doba je skutečně náročná a bude náročná. Dávejte sami sobě šanci. Posilujte se navzájem. Jste tak nádherný kolektiv a jste vždy spolu  šťastní. Jsou to tak nádherná a hluboká přátelství a sdílení mezi vámi. Jestliže jeden z vás, či někteří propadnete obyčejné lidské depresi, do těch chmur, zavolejte si, máte se navzájem, sdílejte a pomáhejte si…“
 
Dotaz:
„A když se celý boží plán naplní a my se vrátíme všichni ve své celistvosti zpátky, do Jednoty, z které jsme vyšli, co bude dál? Bude další boží plán…? To je asi hloupé se na to ptát, co bude dál? Jestli pak budeme zase zatemnělí…?“

Eva P.:
„Než dojdeme do Srdce božího stvoření, to ještě chvíli potrvá…“

Bytosti se usmívají:
„Co bys dělala doma, když ukončíš jednu práci a máš před sebou celý život, co bys dělala dál? Život se dá trávit nesmírně krásně, v lásce, tvořivosti, obrovském smyslu a naplnění. To si budete zažívat ve velké radosti. I v tomto je ta cyklicita. Jestliže nyní procházíte tímto, tak pak si budete také procházet tou nádhernou smysluplnou životnou kreací. Věř, že to bude velmi krásné i dlouhé.“

Eva D.
„Chtěla bych navázat na to, jak bylo řečeno, že ráj je na dosah. Mám dojem, že to má dvě strany. Že zároveň budeme vědomě ve světle, ale zároveň tím, jak budeme pomáhat těm v současné době méně vědomým, tak budeme muset koukat na to utrpění ostatních, tak to asi nebudeme ještě vnímat jako úplný ráj…“

Bytosti:
„Představ si sestřičko, že přijdeš jako paní učitelka do první třídy a děti se učí základní věci a ty vidíš, že se někdy ti prvňáčkové trápí, že jim to nejde. Budeš na ně hledět laskavě a mírně. Budeš jim dodávat odvahy a říkat jim, že to bude dobré, že to půjde. Protože jsi tím prošla, máš to dávno zažité a už víš, že to bude zase dobré. A stejným způsobem se budeš chovat i tehdy, až budeš ve světle. S takovou zkušeností a otevřeným vědomím budeš mít obrovské množství laskavosti, trpělivosti, lásky a pochopení k těmto bratrům a sestrám, protože budeš vědět, že je nutné, aby tím, čím mají, prošli. Protože i Ty jsi tím prošla. Budeš chápat, že to „trpění“ směřuje vlastně k dobru a k lásce. Tvůj pohled bude takový.“

Eva P. - doplňek:
„Do doby, než duše dodělají svůj karmický pozemský cyklus na Zemi, dokud nenaplní své poslání a nedokončí fyzické lidství, jsou duše tzv. připoutány k sektoru Země a planety Země. Když to dokončí, když skončí fyzické lidství, vstoupíme do světelného lidství, kde pak dle záměru každé duše přecházíme do tzv. říše/role nanebevzatých mistrů, andělů, archandělů…, to jsou naše nejbližší tzv. role“

Lenka:
 „Chápu dobře to, že jsme již v těch andělských, archandělských říších byli, když byly světlé fáze, že jsme měli už i takové inkarnace?“

Eva P.:
„Ano, někteří jsme tam již byli. Někteří z nás teď půjdou do vysokých inkarnací archandělských, někteří půjdou do andělských atd. Potřebujeme získat zkušenosti ze všech oblastí (mistrů, andělů i archandělů). Až ukončíte fyzické lidství, budete jako člověk ve světelném těle, a až naplníte tuto roli světelného člověka, tak vystoupíte dál. Nanebevzatý mistr je vlastně světelný člověk. Dle záměru duše – pak budete pokračovat do andělských, archandělských atd. říší…“

Lenka:
„Stále mluvíme o tom, co bude, až to bude, ale nedostatečně si užíváme toho, co je teď a tady… Toužíme po tom, co nemáme a nedostatečně si uvědomujeme a prožíváme možnosti, které máme tady teď…“

Bytosti:
„Děkujeme, sestřičko, za tuto poznámku. Fyzické lidství je něco nesmírně krásného, když si dovolíte to krásné vidět. Ano, trápíte se, máte problémy, ale víte, že se na život dá dívat z hlediska pesimismu i optimismu… Brzy přijde fáze tzv. přeprogramování a nebude to těžké, bude to v podstatě otázka milostí boží… Až se vaše temná i světelná rodina vezme kolem ramen, nastane fáze přeprogramování se, abyste dokázali naplno žít svůj stav, svou přítomnost ještě ve fyzickém lidství. Brzy to přijde, nádherné prožívání stavu teď.“

Eva P. – dodatek na téma: Jak se procítit do svého srdce?
„Zopakujme si postup. Uvědomíme si svou srdeční čakru a vědomě do svého srdce dýcháme nebo se jakoby v tom lidském srdci začneme usmívat a ten prostor toho srdce se začíná rozšiřovat… Potom do toho uvolněného srdce začneme sami sobě posílat lásku. Obvykle to začneme cítit jako teplo anebo jako zvětšený prostor srdeční čakry. Až takto budeme připraveni, vkládáme či pokládáme si otázku, která nás zajímá a dle reakce srdce poznáme odpověď. Když se nic neděje nebo se srdce začne jakoby zatahovat, bude tam chlad…je to odpověď NE. Pokud budeme cítit teplo a jakoby zvětšující se prostor lásky, je to pro nás jednoznačné ANO. To je vaše jistota, která vám pomůže při rozeznávání toho, zda vám něco povídá či radí vaše duše, nebo vaše mazané ego“.

Eva P. – dotaz:
„Milí světelní bratři a sestry, chcete nám ještě dnes něco říci?“

Bytosti:
„To podstatné už víte, přátelé. Již dávno to víte, jen na to někdy maloučko zapomenete… Vše, co jste potřebovali jste se dozvěděli například již na semináři Cesta lásky I. Ale protože lidský život je o tom, o čem je, tak je dobré si to občas znovu připomenout a uvědomit. Vaše cesta je správná, cesta lásky, vedoucí k harmonii. Nelekejte se prosím. Ušli jste takový velký úsek, že to, co vám zbývá, je téměř zanedbatelné. Ale přesto to, mí drazí a milovaní, zanedbat nemůžete, neboť tento malinký kousek vám schází k tomu, abyste se jako Fénix mohli zrodit z popela. Nezapomeňte, že největší chlad a tma je právě před východem slunce. A věřte, že to slunce vyjde, na to se můžete spolehnout. A bude hřát vaše nádherné lidské srdce, které zaplní celou vaši hruď, celé vaše fyzické tělo. Zaplní mnohem víc a všichni tu nádhernou záři budou vidět a cítit. Budou k vám přicházet a budou tu energii vnímat. A vy jim budete pomáhat, protože k vám budou přicházet. Přijde to tak přirozeně, tak normálně. Asi tak, jako když vás lidé začali zastavovat na ulici a ptali se na cestu, a kladli různé otázky.. a vy jste se ptali sebe, proč si vybrali právě mě? Trochu vás to překvapilo, trochu potěšilo…Budili jste důvěru, vaše energie je přitáhla. To je na podvědomé bázi. Vaše zvyšující se vibrační úroveň se projevuje právě takto. Prosím věřte, že  slunce vždycky, vždycky vyjde. Ať se dostanete do jakékoli nepříjemnosti, ať vás přepadnou jakékoli chmury, jste čistá láska. Každý z vás jste ta nejčistší láska. Mantrujte si: Já jsem láska, já jsem světlo. Začněte si zpívat Óhm. Začněte cokoli, abyste se dostali sami z tohoto svého propadu. Že se do něj dostanete, je přirozené. Cestu ven musíte najít sami, musíte ji prožít, ale můžete si navzájem pomáhat, to ano. Slunce vychází každý den. Vy jste tou láskou, jenom ji ještě zcela nevidíte.

Jsme všichni s vámi, objímáme a milujeme vás, budeme vám dodávat energii. Můžete se nás na cokoli ptát. Poradíme. Ale některé kroky musíte udělat sami, proto prosím, věřte si. Říkejte si: Jsem láska a světlo, jsem slunce, které vychází v mém srdci. Najděte si každý svůj způsob, jak sám sebe najít jako světlo a lásku. Budeme celou dobu s vámi, drazí. Můžete se nás zeptat, jen nemůžeme za vás udělat kroky, jež musíte udělat každý sám či jako skupina. Zahalujeme vás láskou a chvíli zůstaňte a prociťte tu krásnou objímající energii.“


Přijala: Eva Puklová, prosinec 2008
Z nahrávek přepsala: Chantée

 

Vyhledávání