Aktualitky

43. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Kyrgyzstán a Tádžikistán

Kyrgyzstán a Tádžikistán

12.09.-27.09.2018

Malebná směs zasněžených hřebenů a vysokohorských luk nejvyšších hor ve střední Asii. Nedotčená příroda s nádhernými vodopády a divoké horské řeky tekoucí do jezer s křišťálově čistými vodami vás ohromí svou krásou.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Mistr Hilarion - Poselství pro týden 6.11. - 13.11. 2016
Mistr Hilarion - Poselství pro týden 6.11. - 13.11. 2016
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 08 Listopad 2016 21:36

Milovaní,

když se teď ve vašem světě neustále dějí nezadržitelné změny a transformace, právě tak stále přicházíme na vlnách lásky. Vše, co bylo kdysi považováno za skutečné a opravdové, se nyní odhaluje, že to byla nějaká iluze. Jak tento proces pokračuje, lidé na celém světě mají pocit, jakoby kráčeli po pohyblivém písku, kdy nic, o čem si mysleli, že je pevné a skutečné a opravdové, není takové, za jaké to považovali. Nic, v co byli vychování věřit, není tím, čím to skutečně je. To vynáší do popředí pocity obav a výraznou potřebu odhalit pravdu o světě kolem.

Svět se nachází nad propastí, která je nevyhnutelná, která byla dávno předpovězena, a nad kterou teď tento svět a všichni jeho obyvatelé stojí. V každém koutě světa se odehrávají změny a transformace; v lidech, ve strukturách jejich vlád, ve vzdělávacích systémech, ve zprávách medií. Zkrátka, vše, co lidstvo doposud přijímalo, je v procesu zrychlené změny.

Říkali jsme vám po mnoho, mnoho let, že je důležité, abyste zůstali uzemněni, zakořeněni do Země, protože to těm energiím pomůže. Některé jsou velmi chaotické, některé šokující a některé jsou ve svém odhalení ohromující. Je proto důležité, abyste zůstali uzemněni a zůstali takoví v každé částečce své bytosti - soustředěni a v kontaktu s pravdou vašeho bytí.Kdybyste mohli vidět na mnoho let dopředu, viděli byste, že tato doba je dobou přechodu, je to doba transformace do reality Nového věku.

To, co teď svět nejvíc potřebuje, je energie lásky. Vysílejte lásku Zemi, do zemských mřížek, do srdcí všech živých bytostí na planetě, ať lidských či patřících do jiných říší - všechny jsou jedním. Všichni zažívají tuto transformaci. Je to významná doba, taková, která bude zaznamenána a pamatována navždy, přestože, když přemýšlíme o vesmíru, si myslíme, že čas neexistuje. To, o čem mluvíme, je to, že tato zkušenost, kterou teď vy všichni procházíte, bude navždy zaznamenána v análech akašických záznamů a vy - jako duše, jste byli toho součástí. Bude to navždy vaší zkušeností a to, čím každý z vás k tomuto procesu přispěl, bude zaznamenáno ve všech akašických kronikách dějin.

Mnozí z vás jste a budete vedeni ke znalostem, které potřebujete, abyste se pohnuli do další fáze, do dalšího kroku na vaší duchovní cestě. Přivede vás to k jistým lidem, k určitým knihám, určitým webovým stránkám. Když při hledání googlujete, nějakým zázračným způsobem skončíte přesně tam, kde potřebujete být! Mějte oči a mysl otevřené k těmto možnostem, které v příštích dnech přijdou.

Vše je v souladu s Božským plánem pro Zemi a s individuálním Božským plánem pro vás a všechno lidstvo. Nezapomeňte se na nás obracet každým dnem. Když se každé ráno vzbudíte, oslovte nás, požádejte, abychom byli s vámi celý den a vedli jsme vás, a poskytovali vám znalosti, které potřebujete. Jsme vždy s vámi!

Změny, které přicházejí, teď budou rychlé a divoké, proto vám doporučujeme uzemnění. Prosím, pamatujte, co jsme vám řekli již dříve, že pobyt v přírodě je velmi blahodárný. Rodina stromů - když si k nim stoupnete, vám pomůže vyrovnat energie, pomůže uzemnit se do středu Země, pomůže vám přijmout změny a odhalení, které přicházejí každý den. Jste schopni být nad tím vším. Vězte, že jsme vždy s vámi.

Vše je zarovnáno; nebeská tělesa jsou v pozici, kdy se dostávají do zarovnání, která byla předpovězena před dávnými věky. Teď to přišlo: iniciace, pozvednutí Země a všech lidí na ní; všichni její obyvatelé jsou teď v procesu, to vše se teď děje. Je to ohromná příležitost a velká výzva pro všechny duše, které zde na Zemi v této době pobývají. Žádáme vás, abyste v nadcházejících dnech udržovali prostor lásky ve svém srdci, ve své mysli, ve svých záměrech.Je velmi, velmi důležité, aby tato energie lásky, Kristovy lásky, převažovala.

Jak se události vyvíjejí, bez ohledu na to, jaký bude jejich výsledek,vězte, že vše je dobré, že vše je, jak má být, a vše se děje v souladu s Boží vůlí. Vy, kdo jste světlonoši, nositelé pochodně Božího světla, které nikdy nezhasne, teď udržujete světlo ve svém srdci na nejvyšší úrovni a frekvenci, jakou vaše fyzická těla vydrží. Je to v souladu s dohodami, které jste učinili na cestách, když jste spali a to vše má specifický účel: udržovat tolik stability, jak jen je to v probíhajících transformacích možné.

Každý z vás, kdo sledujete naše poselství, je v jedinečném postavení, protože jste se řídili radami, řídili jste se doporučeními, a proto jste v pozici vyvážení a rovnováhy. Jste, jak by se dalo říct, v nejvíce záviděníhodném postavení, v jakém můžete v této době být. Rozvíjí se toho mnoho a vy jste synchronisticky naladěni na nejlepší výsledky, k jakým může dojít. Milovaní, buďte v míru.

Do příštího týdne...

* připomínáme akci „Lidská světelná vlna lásky“, jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.

©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 

Vyhledávání