Aktualitky

43. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Kyrgyzstán a Tádžikistán

Kyrgyzstán a Tádžikistán

12.09.-27.09.2018

Malebná směs zasněžených hřebenů a vysokohorských luk nejvyšších hor ve střední Asii. Nedotčená příroda s nádhernými vodopády a divoké horské řeky tekoucí do jezer s křišťálově čistými vodami vás ohromí svou krásou.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Solara - ZLOMEK SOLAŘINA REPORTU NA LISTOPAD 2016 - ŠPIČKA HROTU
Solara - ZLOMEK SOLAŘINA REPORTU NA LISTOPAD 2016 - ŠPIČKA HROTU
Uveřejnil(a) Láďa   
Čtvrtek, 15 Prosinec 2016 23:21

Po celý rok se stále více ztenčují závoje mezi světy. Teď jsou skoro průhledné. Toto rozpouštění závojů má na nás silné účinky. Cítíme se, jako by se nám ztenčovala kůže na těle. Už nemáme pocit, že naše bytost končí na hranici naší kůže. Už se necítíme oddělení od lidstva nebo od Pachamamy, naší Matky Země.

Můžeme se cítit poněkud zahlceni tím, že si začínáme být vědomi toho, že naše životy na planetě Zemi si usurpovaly hrozivé, neviditelné síly, manipulovaly je a ovládaly je. Ale je zvláštní, že v tu dobu, kdy začínáme vidět rozsah svého uvěznění, se paradoxně začínáme cítit svobodní! To proto, že abychom to viděli, musíme být na úrovni za tím. Nakonec si vzpomeneme, Kdo jsme a Proč jsme tady. Znovu jsme získali svá Pravá Autentická Já. A tento návrat k naší Pravé Autenticitě je pravým příchodem domů, k sobě, což nás hluboce utěšuje.

Bod Špičky přišel v říjnu, v podobě, kterou jsme naprosto nečekali. Objevil se jako Špička bodu, jako špička hrotu šípu. Je to špička Křišťálového Šípu našeho pravého účelu. Když budeme vnímat realitu jako ohromný, těžký kámen, všimneme si, jakých rozsáhlých změn v říjnu doznala. Špička bodu sloužila jako klín, který pronikl pevným, těžkým kamenem duality a vytvořil trhlinu tam, kde předtím žádná nebyla. Špičku tohoto hrotu šípu vytvořilo úsilí mnoha lidí. Důležitou roli v tom hrála Stojící Skála spolu se shromážděním nesčetných kmenů, včetně kmene duhy. To mu dalo podobu šípu.

Naše obřady v Srdci AN odstranily mnoho hřebíků, které udržovaly dualitu pevně ukotvenou. To uvolnilo zkostnatění, zvápenatění duality, což bylo nezbytné pro to, aby se trhlina mohla objevit. Také jsme posilovali a rozšiřovali rezonanci Nové Reality, aby bylo možné ji cítit po celém světě. Ale Bod Špičky by býval nenastal bez účasti mnoha bytostí po celém světě.

Po celém světě tento rok podstoupila probuzení významná část lidstva, aby tito jasně viděli, o co opravdu jde. A nyní společně jako Jeden se účastníme Křišťálového Hrotu Šípu. Konečně povstáváme, abychom znovu získali vládu a kontrolu nad naší planetou s pokřikem „DOST JE DOST!“

Po několik příštích měsíců bude Křišťálový Šíp dále pronikat do kamene duality. Stále více se nás umístí do hrotu šípu a sladí se jako Jediná Opravdová Bytost. To mu umožní, aby protnul dualitu ještě hlouběji. Jak se do trhliny dostane tlustší, širší část hrotu, trhlina se bude zvětšovat, až dokud se kámen duality nerozlomí.

To je Zlom mezi Světy. Jakmile bude dualita zlomena, tak se svět duality obrátí Naruby. Všechno, co nevibruje na frekvenci Opravdovosti a Lásky bude z Planety Země odebráno. Planeta Země oklepe iluzorní kůži duality, jako pes vyklepává z kožichu blechy.

To přinese MEGA RESET. Bude odhalen autentický Nový Svět ve všech svých přírodních a přirozených zázracích. Bude zrozen z trosek starého, tak jako fénix povstává z popela. Jakmile se to stane, nastane hluboké proměňující léčení, které bude daleko jednodušší, než si dovedeme představit. A všechny naše životy plné zápasů a strastí na cestě k probuzení a přeměně iluzorního světa duality budou rychle zapomenuty....

Listopad je o prohloubení. Celá planeta podstupuje hlubokou přeměnu. Stále více jsme si vědomi nevědomých voleb, které děláme ve svém každodenním životě a do nichž vkládáme svou energii a svou pozornost.

Stále více z nás si vybere vkročit do Křišťálového Šípu Opravdovosti a stát se aktivní součástí Hrotícího Bodu. To, že budeme v této pozici, nás velmi posílí. Jakmile se to stane, může nastat velký rozvrat, který s sebou přinese dočasný zmatek. Musíme na to být připraveni, abychom, až se tak stane, mohli dostát svých kořenů jako Praví Jedinci a nenechali se spláchnout bouřlivými vlnami duality. Je naší zodpovědností zůstat stabilní, pevní, opravdoví a nenechat se svést ze svého Pravého Směru a odvést od svého Pravého Účelu jakýmkoli druhem rozvratu nebo manipulace.

Listopad nás povolává, abychom udržovali rezonanci Nové Reality jako JEDINÉ Reality.Pojďme zaměřit celou svou pozornost na to, aby se uskutečnil posun systémů reality. Cokoli méně nelze přijmout. Pojďme stát společně na Špičce Bodu. DOST JE DOST!

Toto je malý úryvek ze Solařina celého REPORTU NA ŘÍJEN 2016. Celý report a jeho týdenní vylepšení jsou k dispozici za zápisné 5 dolarů měsíčné (11 dolarů s updaty) v angličtině, němčině, portugalštině, ruštině a španělštině na NVISIBLE NERCADO.

Solara

www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Vyhledávání