Aktualitky

43. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Kyrgyzstán a Tádžikistán

Kyrgyzstán a Tádžikistán

12.09.-27.09.2018

Malebná směs zasněžených hřebenů a vysokohorských luk nejvyšších hor ve střední Asii. Nedotčená příroda s nádhernými vodopády a divoké horské řeky tekoucí do jezer s křišťálově čistými vodami vás ohromí svou krásou.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Áriové - Přechod lidí do světelné fáze, 14.2.2017 - -AKTUALIZOVÁNO
Áriové - Přechod lidí do světelné fáze, 14.2.2017 - -AKTUALIZOVÁNO
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 14 Únor 2017 22:34

Experiment,pro než byla Země stvořena, jako planeta lásky, aby po experimentu se do této role - ale již žité poznané lásky vrátila - tento experiment skončil. Jeho rozsah byl nebývalý až nezměrný - a tomu také odpovídá i celý dopad, v kterém se nácházíme teď. Síly, které po celou dobu vše na Zemi ovládaly, se těžko se ztrátou svých pozic loučí. Zažili jste dobu, kterou lze nazvat hrou na přetahovanou. Samozřejmě, pro vás, bytosti se zavřeným vědomím, je tato doba náročná a těžká. Ale,drazí, věřte, i ona je konečná. Bylo uděláno mnoho kroků k osvobození planety i vás lidí od této nadvlády. Je pravda, že bytosti temna, které vás celým experimentem provázely, mají otevřené vědomí a tudíž před vámi velký náskok. Ale vy máte něco, co nemají ony. SRDCE.

Ponořte se do svého srdce, v něm máte svou prapůvodní energii, s kterou jste se na cestu vydali. Cesta srdce je přímá, bez zákrut a dokáže vás vést s jistotou správným směrem. A dovede vás k vám samým, kde se jako ucelené bytosti propojené se svým otevřeným vědomím a svými tomu odpovídajícími smysly, najdete. Tato cesta je teď, drazí, před vámi. Nenechte se již ničím zastrašit. Bytosti nejvyššího řádu očišťují planetu i její části od temných nánosů. Vše je otázka času, kdy planeta, společnost i lidství, budou od temných schémat očištěny. Vy se věnujte svému srdci, povídejte si s ním, ptejte se ho na cestu, na záležitosti, které máte udělat. Odpoví vám a povede vás. Dojdete drazí, ten čas dojítí do světla je již před vámi. K délce času celého experimentu je cesta, kde se nacházíte poněkud zdlouhavá, ale směr i cíl je jistý.Jako bytosti světla jste do experimentu vstoupily a jako bytosti světla se zase najdete. S moudrostí, kterou jste v průběhu získaly.Vydržte, drazí. Cíl je na dosah.

Vaši Árijové


Drazí, jsou věci, které přicházejí skrze souvislosti. Některé tyto záležitosti dozrály ke svému závěru, jiné k němu velice rychle spějí. Stále více lidí na planetě ve svém podvědomí nachází rozpomenutí se na sebe sama. Je čas, kdy dojde a dochází k rozluštění mnoha hádanek, které vám byly stavěny do cesty, mnohé i jako neotřesitelné skutečnosti. Právě tyto skutečnosti se začínají měnit, a s tím se i rozestupuje prostor pro nové vnímání lidí na planetě a zároveň se uvolňuje prostor do ukončení celého procesu, kdy se uvědomíte jako světelné bytosti. Říkáme uvědomíte - a ono to opravdu takto bude. Vše skrze vaše uvědomění - všeho, co patří k vám, jako bytostem světla. Nemějte žádné obavy, prošli jste úsekem poměrně náročným. Teď, v této fázi dochází k rozvolnění, pochopení a brzy i k uchopení celé této záležitosti za správný konec. Vše příjde v pravou chvíli. Vnímáme, že tento okamžik, který se vám zdá stále odkládán, již prostupuje plně do vaší reality a stane se brzy vaší skutečností, vámi plně uchopenou v podobě zcela přirozené. Odhoďte vše, co vás odvádí od vašich srdcí. V této vaší vnitřní silné energii, energii vašeho srdce uchopíte i svou novou skutečnost, realitu,kterou začnete vnímat uvnitř i vně sebe.

S láskou Árijové


 

Moji milí,

dnes daleko více, než kdykoliv jindy je potřeba se propojovat se svým srdcem a hledat odpovědi na otázky v těchto energiích. Přechod do sv. fáze není otázkou nějakého „otočení vypínače“ a nelze očekávat, že odříkáním nějaké formule se vše najednou změní. Cesta je neustálým uvědomováním si svých postojů a myšlenek a ujasňování si odkud tyto informace pocházejí. Přijetí zodpovědnosti za svoji cestu a své myšlenky Vám bude otevírat cestu k energiím tvůrců. V tuto dobu více, než dříve Vám každému vystupují situace a energie, které Vás nutí se tímto zabývat. Tato energie transformace Vás neochvějně vede k cíli, a pokud jí uvidíte jako možnost změny a ne jako překážku - sama Vám ukáže tu nejlepší cestu. Důvěřujte svému srdci a vlastnímu vedení. Pro každého je cesta trochu jiná a přináší vždy vlastní a originální poznání, ale to neznamená, že cíl nemůže být společný.

Jsme na této cestě s Vámi

vaši Ariové


Přechod do světelného lidství každý člověk uskutečňuje ve svém srdci svým vhledem, postojem a láskou ke všemu, co přichází. Přechod se u vás všech uskutečňuje pouze v Tady a Teď, není odkladu. Každým přítomným okamžikem jste konfrontování ve vašem srdci, v postoji, v přijetí. Vaše skupina lidí s otevřenými srdci je v této době postavena před své vlastní stíny, nezpracované energie a energií transformace. Je dobré se vzájemně podporovat a sdílet své zkušenosti, pokroky i prohry, abyste prožili již ten nejdůležitější pocit lidstvílidské vzájemnosti, soucítění a přátelství. Toto je jedním z kroků ke světelnému lidství. Sdílet a zároveň zůstat ve svém srdci spojen sám se sebou je cestou nejpřímější.

Vaši Áriové


To, co teď prožíváte jsou ještě dočisťovací záležitosti. Hlavní je věřit této cestě a mít neustále otevřené srdce. Vaše energie se bude posilovat. Každý z vás ještě prožíváte individuální zkoušky své víry. Také každý z vás má svou originální cestu a je důležité abyste se dokázali otevřít svému poslání. Pokud máte hlubokou lásku a víru v novou cestu do světelného lidství, pak také nemáte zmatky ani pochyby a cítíte silně opravdovost této cesty. Každý má samozřejmě nárok na pochybnosti, protože tím si více uvědomuje, co nemá ještě zpracované a co je třeba transformovat. Velký potenciál máte ve vaší skupině a toho zatím nevyužíváte. Když opět dokážete skupinu stmelit, tak se vám bude lépe čelit čemukoli. Máte spoustu možností, jak se jako skupina informovat a povzbuzovat, tak to dělejte. Většina z vás má špatné zkušenosti z Atlantidy, kde se neustále šířily zkreslené informace a domněnky. Teď se to částečně děje opět, ale proto, abyste to uchopili jinak a zbytkové strachy z Atlantidy vyčistili a dali tam nové vize. Všichni dychtivě očekávali, že budou spolupracovat na otevření nových vizí a teď jsou velmi zklamáni, že nemohou Evičce a Zdeňkovi pomáhat, že vše řeší pouze sami a nedovolují otevřít se celé skupině.

Bylo by dobré si zadat nějakou společnou hodinu, např. v neděli večer, kde se všichni společně propojíte přes vaše srdce a budete společně zvyšovat vibrace vašeho propojení lásky a pak to společně pošlete Zdroji nejvyššímu, aby pocítil jak silná je vaše touha ukončit definitivně projekt experimentu na zemi a přejít do světelného lidství.

Používejte i podpůrné kódy, které dal Zdroj Evičce a Zdeňkovi na pomoc, dejte je na web a tím se budete ochraňovat, léčit i zvyšovat vibrace.

Vzájemně si důvěřujte a podporujte se láskou a upřímností a spolupracujte, to je jediná možná nová cesta k realizaci přechodu do světelného lidství.

Vaši Áriové

 


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijala Eva P., Zdeněk K., Bohfan K., Lena Z., Míňa N. (www.transformace.info). Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivním odkazem.


                            Aktuální informace pro naši duchovní skupinu

Každou neděli v 21.hod. se propojujeme ve svém srdci se srdcem naší skupiny /můžete i přes mandalu/ a vzájemně ve svých srdcích souzníme. Posíláme navzájem sobě lásku a do svého objetí a propojení přijímáme matku Zemi, všechny říše i živly a se všemi souzníme a splýváme. A tuto krásnou energii propojených srdcí naši skupiny posíláme nejvyššímu Zdroji, aby procítil touhu a lásku našich srdcí. Přílohou k této informaci jsou podpůrné Kódy pro novou Zemi

                            Kódy pro Novou zemi, které předal nejvyšší Zdroj

Kódy se přijímají ve Zdrojové energii: Já jsem ta mocná Boží přítomnost ve mně a v této energii Zdroje přijímám a vkládám do svého srdce tento kód, ukotvuji jej a aktivuji teď, pak říkám číslo kódu a nechám cca 10 min.působit. Kódy se aktivují max .1x týdně. Působí dlouho a hledají v nás cestu ke zpracování. U přijímání kódů je třeba si uvědomit, že nepůsobí samospasitelsky, ale že pokud sami na sobě duchovně pracujeme, tak jsou silným podpůrným prostředkem.

1. Kód Nové země a rozvoje lidského srdce                                     000011

2. Kód realizace čistého lidství, tento kód se vkládá do srdce,

do srdce planety Země i do lidství                                                    111110

3. Kód nalezené moudrosti v sobě                                                    000009

4. Kód žití uceleného poznání /abychom dokázali žít toto

poznání, které v sobě neseme /                                                        111100

5. Kód nalezení sebe samých                                                           111000

6. Kód nalezení pocitu jistoty a bezpečí v sobě                                111777

7. Kód nastartování posunu v našem vývoji                                      111880

8. Kód návratu do svých energiích                                                    116660

9. Kód nalezení hodnoty svého srdce                                               138888

10. Kód nalezení touhy svého srdce                                                  000099

11. Kód vize naší cesty                                                                      000001

12. Kód na očistu mikrobiál.nákazy a na parazity                             884888

13. Kód na strach /strach o přežití, panika/                                       999399

14. Kód, který nás odděluje od temných energií                               998490

Kódy na zdraví

15. Kód návratu do plného zdraví /tento kód můžeme používat

častěji, tak jak cítíme přes srdce/                                                      1141

16.Kód regenerace fyzického těla /častěji/                                        1145

17. Kód duchovního růstu /častěji/                                                     3362

18. Kód na deprese /nebo psychické problémy/ častěji                     1144

19. Kód na očistu vlastních neláskyplných emocí /častěji/                 4888

Kódy určené pouze pro ty, kteří již prošli 2. fází přechodu do světelného lidství

20. Kód nástupu a realizace nových smyslů                                      001010

21. Kód splynutí v otevřeném vědomí                                                009900

22. Kód vnímání nové reality                                                              144099

23. Kód nástupu do nových rolí                                                          009999

24. Kód přijetí sebe samých do nových rolí                                        000140

Přijala Eva Puklová se Zdeňkem Krejčíjkem pro potřeby osobní transformace lidí na cestě světla. Text zapsala Míňa Nosková.



 

Vyhledávání