Aktualitky

43. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Kyrgyzstán a Tádžikistán

Kyrgyzstán a Tádžikistán

12.09.-27.09.2018

Malebná směs zasněžených hřebenů a vysokohorských luk nejvyšších hor ve střední Asii. Nedotčená příroda s nádhernými vodopády a divoké horské řeky tekoucí do jezer s křišťálově čistými vodami vás ohromí svou krásou.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Archanděl Michael - JSTE HVĚZDNÉ SEMÍNKO, KTERÉ UKAZUJE CESTU?
Archanděl Michael - JSTE HVĚZDNÉ SEMÍNKO, KTERÉ UKAZUJE CESTU?
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 15 Březen 2017 09:16

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny, březen 2017

RONNA/SVATÝ ZÁKONÍK

Milovaní mistři, je životně důležité, abyste chápali, že toto jsou časy, které tu ještě nikdy nebyly, kdy vstupuje do své síly spousta zvláštních osvobození od zkoušek. Pro vás, hledající Světlo, je velmi důležité, vstoupit do svého Andělského dědictví a zvláštních darů a talentů a čerpat z nich. V přestávkách, které nastávají zřídka, a během přechodných období mezi velkými Věky, Vesmírné Zákony umožňují Bytostem andělské říše a duchovní hierarchii, aby prošla závojem a kontaktovala vybrané probuzené členy lidské rasy. Musíte vyjádřit ochotu a touhu být s těmito divukrásnými, pokročilými Bytostmi ve vzájemném kontaktu, neboť ony neporuší vaši svobodnou vůli. Když zaměříte svoji pozornost na určitého mistra, andělskou Bytost Světla, okamžitě o vás ví a odpoví vám. Čím intenzivnější, upřímnější a otevřenější a stálejší je vaše touha, tím více svého záření na vás sešle.

Váši andělé strážní, duchovní vůdci a nakonec i vaše SVATÁ TRIÁDA vyvinou jakékoli úsilí, aby vám pomohli přijmout vyšší frekvence moudrosti, které jsou v těchto zmatených časech přeměny kriticky důležité. Tyto shovívavé bytosti se snaží získat vaši pozornost tím, že zintenzivní Světlo ve vašem Svatém Srdci. Po staletí jste čekali na pozvání vědomě komunikovat se vzestoupenými mistry a andělskými říšemi, a oni na tuto dobu také trpělivě čekali. Komunikování s Bytostmi Světla je pro vás, jako lidské bytosti, velkým krokem ve vývoji, neboť rychle usnadňuje novou vědomou pozornost a mocnou přeměnu uvnitř vás. Nejpravděpodobněji se nejdříve spojíte a naučíte komunikovat se svými osobními průvodci nebo, někdy, s vámi rychle vstoupí do vztahu váš mistr, zvláště, pokud jste před touto svou inkarnací uzavřeli s určitou Bytostí smlouvu.

Mnoho z vás dobře kráčí po cestě k rozvinutí svého šestého smyslu – intuitivní mysli, kdy máte přímé spojení s Já své NadDuše a určitými stránkami svého mnohačetného Vyššího Já. Je to počáteční fáze vytvoření přímého spojení s domovskou základnou, vaší SVATOU TRIÁDOU a nakonec s velkolepým Božím Já. Nehledejte Boha v ráji nebo někde daleko, na nečekaném místě, neboť Esence Stvořitele, Jiskra Božskosti, sídlí ve vašem Svatém Srdci.

Mnozí z vás si začínají být vědomi svých Andělských základů, ale máte jen lehké tušení o svém rozsáhlém potenciálu nositele Vesmírného Světla. Je životně důležité, abyste začali být naladěni na stále se zvyšující frekvence Světla Stvořitele, neboť to urychlí váš proces Vzestupu a pomůže vám to obdržet status mistra Sebe, abyste mohli naplnit svůj závazek být Světlem na Cestě a Ukazovatelem Cesty.

Pamatujte, máte přístup jen k těm vibračním úrovním, se kterými jste vy a váš Energetický podpis kompatibilní, v souladu. Proto je tak důležité projít projasňujícím a očistným procesem, abyste dosáhli vyrovnanějšího a harmoničtějšího Stavu Bytí uvnitř svých mentálních a emocionálních těl.

Před dávnými časy jste vy, kteří jste měli později přijít jako Hvězdná Semínka a Ukazovatelé cesty pro Vzestup lidstva a Země, souhlasili, že někdy ve vzdálené budoucnosti na sebe vezmete na planetě Zemi zvláštní roli. Tato skupina odvážných Duší se měla inkarnovat do všech ras, barev, kultur a světových názorů, a měla být roztroušena po planetě pro přípravu předepsaného vesmírného dramatu hromadného vzestupu lidstva a Země společně se všemi hmotnými manifestacemi v tomto PodVesmíru.

Těm z vás, kteří pádili kupředu bylo dáno zvláštní osvobození od zkoušek, kdy většina vaši nerovnováhy byla projasněna, aby vaše pozemské břemeno nebylo příliš zahlcující. Vše, co zůstalo, byly hlavní lekce, které měly být vyřešeny, abyste se mohli vrátit do rovnovážných a harmonických úrovní vibračních frekvencí, pozvednout tak svůj Energetický Podpis / Píseň Duše do Středních úrovní Čtvrté dimenze a do dimenzí vyšších.

Rozsáhlé množství vás, Hvězdných Semínek, je dobře na své cestě k mistrovství Sebe;Nicméně, příliš mnoho členů této skupiny Ukazovatelů cesty je stále ve stavu spánku nebo odmítnutí. Každý z vás má svou důležitou roli, kterou má hrát v tomto zrychleném vývojovém procesu, který právě probíhá. Genetické kódy této skupiny nesou nejlepší kvality všech dřívějších ras, společně se zvláštními kódy v paměťových buňkách pro novou Rasu Zlatých Kořenů v budoucnosti. Je pravda, že v této skupině Duší nastala časem velká nerovnováha, a mnozí neposlouchali nutkání svého Duchovního Já a zapomněli na své pozemské poslání. Nicméně v hloubce svého Svatého Srdce má každý z vás zakódované Semínko Atomu Světelného Vědomí, které vám, když jej dosáhnete, pomůže si vzpomenout na svůj slib být naším pozemským zástupcem – a že vaše poslání má být celou svou Bytostností usilovat o to stát se profesionálním spolutvůrcem krásy, míru, harmonie a hojnosti na Pozemské pláni.

Rádi bychom vám dali nějaké základní informace, abyste byli schopni dát si to, co s vámi sdílime, do správné perspektivy. Je velmi důležité, abyste se na sebe nedívali jako na bytost jedné linie předků, neboť všichni jste zažili životy ve všech hlavních kořenových rasách. Je velmi důležité, abyste nekladli sebe nad ty, kteří kráčí po cestě za vámi, neboť vy jste po mnoho životů také nebyli hledači a následovníky. Měli jste černou kůži, stejně tak jako hnědou bílou, rudou a žlutou, a máte také ve své DNA všechny zvláštní znaky, ctnosti a kvality každé z těchto ras. V tomto životě jste si vybrali zrození v určit rodině nebo život v určité zemi z velmi jasného důvodu.

Když jste na vesmírné úrovni externalizovali, z vnějšku vstoupili do svého individualizovaného Božího vědomí a strávili eony času v radostném tvoření, tak jste vy a harmonicky příslušná skupina Duší, které budeme nazývat „skupina rodiny Duše“, byli svoláni do velké pyramidy Světla ve vyšších říších. Tyto pyramidy Světla měly být později nazývány PYRAMIDAMI SLUŽEBNÍKŮ SVĚTA a jsou rozesety po mnoha podúrovních Páté a Šesté dimenze. Bylo vám řečeno, že ve vzdálené budoucnosti přijde čas, kdy bude kulminovat hlavní fáze Andělského Plánu. Že bude svedeno dohromady mnoho specializovaných skupin, které budou mít důležitou roli v procesu „znovusjednocení.“ TA DOBA JE TEĎ!

Ti z vás, které rádi nazýváme „Staré Duše“, jsou rozeseti po světě. Pravda, v některých místech a kulturách je takových Starých Duší víc, nicméně tato vedoucí skupina je rozeseta po Zemi od nejprimitivnějších venkovských oblastí po největší a nejkulturnější města. Tyto statečné duše nejsou lidé, kteří řídí vlády nebo píší titulky. Žijí na farmách, neboť milují přírodu a zvířata, o které se starají. Mají běžná zaměstnání ve všech oblastech a tiše plní své povinnosti. Jsou na místech s velkou odpovědností a slouží své zemi a jejím lidem nejrůznějšími způsoby. Žijí ve velkých domech i v chatrčích, na každé společenské úrovni, od nejnižší po nejvyšší. Jsou členy organizovaných náboženských skupin a dělají bohoslužby svým vlastním jedinečným způsobem... Mnozí jsou naladěni na šeptání svého Vyššího Já.Mnozí další jsou správně na své duchovní cestě, ale bohužel je velké množství těch Hvězdných Semínek Ukazovatelů Cesty, kteří si stále nejsou vědomi své Andělské povahy, ani slibu, který tehdy dávno dali.

Vy, kteří jste v této skupině, máte ve své DNA zakódovány hlavní ctnosti, schopnosti a kvalityAtlantské rasy, ty, co náležejí vůdcům /pionýrům / bojovníkům... Existuje hluboce zasetá touha používat své mentální schopnosti společně s Andělskou Vůli a Mocí našeho Boha Otce, abyste byli spolutvůrci na hmotné úrovni reality. Navíc jste naplněni nejvyššími ctnostmi, kvalitami a schopnostmi naší Bohyně Matky, které byly dány do těch Duší, které přišly na Zem běhemZlatého Věku Lemurie – jemné, pečující, intuitivní, dovnitř zaměřené kvality, a navíc velké umělecké schopnosti a touha po míru, poklidu a kontemplaci.

Zažili jste bohaté a divukrásné duchovní dědictví a v minulosti jste byli požehnaní tím, že jste ve svém středu měli mnoho velkolepých Bytostí Světla – mistrů, jejichž učení vám zanechala nádherné návody pro žití ctnostného života. Nicméně je čas, smíchat minulost s budoucností, a lidstvo zažije hluboce zakořeněnou potřebu vedení, inspirace a vzájemné podpory jeden od druhého.

Navrhujeme novou cestu a hluboce doufáme, že někteří z vás zvednou transparent a budou budoucími duchovními šampióny pro vynořující se novou duchovnost mezi lidmi, kteří si jsou vědomi Sebe. Žádáme vás, abyste se začali scházet, abyste společně studovali, podporovali se a inspirovali jeden druhého. Jsme si vědomi velkého pocitu osamělosti, který mezi lidmi ve světě je. - pocit samoty. Nestačí číst učení, která vám dáváme, nebo učení mistrů, nebo navštěvovat krásné katedrály a chrámy, a vzdávat hold Bohu. Je čas znovusjednocení. Musíte se začít scházet, abyste sdíleli lásku, svou moudrost a inspiraci. Je čas společně studovat a vzájemně se podporovat. Nežádáme vás, abyste stavěli velké chrámy, protože tam bohové budoucnosti nebudou přebývat. Jste spolutvůrci budoucnosti – Andělské/Božské Jiskry Stvořitele – které jsou žádány, aby zaujali své právoplatné místo ve velkém pochodu do budoucnosti.

Milovaní, je čas uvolnit všechny viny, stud a pocity nehodnoty, které si tak mnozí z vás nesli a nesou jako hlavní problémy z velmi dávných časů.Musíte vyléčit bolest minulosti, abyste mohli zaujmout správnou roli v divukrásném plánu budoucnosti, který se nyní rychle na planetě Zemi odkrývá.

Dali jsme vám prostřednictvím našich sdělení nástroje, moudrost a vhled k tomu, abyste uvolnili všechny věci ve svém životě, které neslouží vašim nejlepším zájmům a největšímu dobru. Znovu a znovu vás zapřísaháme, abyste si vzali k srdci to, co jsme vám řekli. „Jste hodni veškeré lásky, krásy, radosti, všeho míru a hojnosti tohoto vesmíru, neboť jste ANDĚLSKÁ ZÁŘE“.Musíte se naučit milovat a respektovat sebe a musíte mít hluboký pocit hodnoty Sebe, než budete schopni opravdu milovat a respektovat ostatní a než vám ostatní budou vracet lásku a respekt, které si tak bohatě zasloužíte.

Žádáme vás, abyste si zopakovali kvality, ctnosti a znaky a atributy vašeho Božského Dědictví, které nyní znázorňujete. Projektujete příliš mužské Atlantské energie a zaměřujete se příliš na získávání a tvoření? Pamatujte, říkali jsme vám, že hledáte „stav Bytí“ nebo „kvalitu života“. Můžete získat velké bohatství a zhmotnit mnoho divukrásných věcí, ale pokud je vaše srdeční centrum zavřené nebo jste ignorovali nebo nerozvíjeli kvality a ctnosti své Lemurské Bohyně, budete se cítit neúplní a budete mít velký pocit nespokojenosti.

Scházejte se ve skupinách dvou, tří, deseti sta nebo tisíce, v tom není žádný rozdíl, avšak, když se spojujete pro přínos pro všechny, slibujeme vám, že tam budeme v plné síle, abychom vás posílili, abychom vám pomáhali a vyzařovali k vám lásku našeho Boha Otce/Matky v co největší míře, jakou můžete obsáhnout.

Vaším nejhlavnějším cílem v této době je vrátit se k původně navrženému spektru Světla a stínů, k vibračním vzorcům, které tvoří váš osobní svět v realitě Třetí/Čtvrté dimenze. Když tak učiníte, kyvadlo vědomí se nebude vychylovat tak extrémně z pozitivních do negativních frekvencí a vaše mentální a emocionální povaha se stabilizuje a znovu vystředí.To je důležitý krok v učení se žít vycentrovaní ve svém Svatém Srdci a své Svaté Mysli.Jakmile pozdvihnete své vibrační vzorce, vyšší frekvence Světla postupně rozpustí mnohé membrány Světla, které omezují vyšší vědomí.Když se to objeví, jste na dobré cestě žít vědomý, Duší inspirovaný život mistra Sebe.

Možná to tak nevypadá, ale ujišťujeme vás, že žijete v nejdivukrásnějších časech, milovaní. Jsme s vámi od doby, kdy jste se poprvé projevili ve svém individualizovaném vědomi v tomto Vesmíru. Budeme s vámi, když půjdeme vpřed do zářivé nové budoucnosti, když se spojíme se silami mocných Elohimů, kteří jsou velkými Staviteli Formy, v přípravě na naplnění slavného nového Věku, který má přijít. Vysílám záři našeho Boha Otce/Matky, jak vás zahalujeme do aury Boží Lásky/Světla. Ve vás se těšíme. JÁ JSEM Archanděl Michael.

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Vyhledávání