Aktualitky

Seminář Cesta lásky I proběhne 07. - 12. srpna

Seminář Cesta lásky I, jež proběhne 07. - 12.  srpna, vám přináší návod, jak se otevřít duchovní práci a poznat svůj vnitřní potenciál, jak se propojovat se svou duší a svými duchovními průvodci, otevírat své srdce lásce... Srdečně vás zveme.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - Fyzická loďka – divukrásné, svaté stvoření
AA Michael - Fyzická loďka – divukrásné, svaté stvoření
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 17 Květen 2017 07:53

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny květen 2017
RONNA/SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, dovolte nám, abychom znovu zopakovali některá základní učení, která jsou během těchto kritických časů transformace životně důležitá.

Když kráčíte vpřed po cestě o-Svíce-(Světlo)-ní a začnete lépe chápat vesmírné zákony a mechanismus fungování vesmíru, vítáme příležitost vám občas poskytnout lepší porozumění některým konceptům Tvoření a složitosti fyzické loďky. Proto bychom vám rádi poskytli hlubší vysvětlení skladby vašeho Éterického Těla a jeho důležitost v procesu Vzestupu. Éterické tělo (nebo-li Éterická Síť) je z daleko jemnější látky než tělo pozemské. Říká se tak neviditelné součásti fyzického těla. Éterické tělo se skládá z fyzické aury, která vyjadřuje stav vašeho fyzického zdraví prostřednictvím různých barev a pokřivení nebo jejich nedostatku ve vzoru Éterické Sítě. Emoce a bolest, utrpení a zášť jsou myšlenkové formy, které vás zdržují od toho, abyste mohli obejmout Nositele Světla, kterým jste se měli stát, a stát se jím. Aurické pole je neviditelné elektromagnetické silové pole, které obklopuje fyzické tělo, které zvyšuje energii přicházející k vám a vyzařuje vibrační vzorce od vás.

U těch, kteří jsou lapeni v omezeních Třetí a nižší Čtvrté dimenze aura mentálního těla v Éterické Síti skoro neexistuje. Je to proto, že se dívají na svět a události přes filtr iluze vytvořený jejich minulými druhy víry, myšlenek a činů.

Když jsme v prostředí Třetí-Čtvrté dimenze, je dominantní silou emocionálního těla astrální pláň. Proto je většina lidí pod vlivem své základní osobnosti a těla přání ega, které se skládají z nevyplněných tužeb z minulosti a emocionálních nerovnovážností a pocitů, kdy se cítíme bez hodnoty a nemilovaní. Jedna z nejdramatičtějších fází procesu Vzestupu je průchod pokrouceným systémem víry kolektivního vědomí do stability, čerstvosti a harmonie vyšších Dimenzí.

Nikdy nezapomeňte, strach vám odebírá vaši sílu. Hlavní systém víry kolektivního vědomí je poháněn negativním, nepřátelským myšlením a odolností vůči novým konceptům a změně. Většina mas je zamrzlá v realitě bolesti a utrpení, ale není ochotna se zabývat novými rozpínavými myšlenkami, které by jim ulevily od vězení omezení, do kterého se sami zavřeli.

Je životně důležité, abyste, když fungujete v realitě Třetí dimenze, zůstávali pevně uzemnění a vyrovnaní v přijatelném spektru duality. Musíte také usilovat o to, abyste v iluzorním světě čtvrté dimenze nastolili emocionální harmonii a mírumilovnost a klid, když budete hledat moudrost a budete se snažit aklimatizovat na mentální pláni nižší Páté dimenze. Musíte být dokonce pozorní k šeptání své Duše a Vyššího Já. Je také důležité, abyste chápali, že nemáte jen jedno Vyšší Já, ale že máte ve vesmíru rozeseto mnoho zlomků Jisker svého Vyššího Já.

Proces Vzestupu s sebou nese proces začlenění a vstřebání další Stránky o frekvenci Vyšší dimenze vašeho Vyššího Já. Jste v procesu rozpínání svého Světla a svého vědomí. Vaše přeměna do mistrovství Sebe, stejně jako proces Vzestupu, budou velmi urychleny, jakmile rozšíříte svou osobní životní linii Světlaéterický sloup Světlakterý je vaším základním spojením k vaší Andělské Přítomnosti JÁ JSEM. Jste také v procesu, kdy znovu ustanovujete své spojení s Řekou Života prostřednictvím své osobní Antakarany (Duhového Mostu Světla), která obsahuje Esenci Stvořitele zvanou Adamantinové Částice. Po mnoho věků lidstvo zmenšovalo své s pojení s Řekou Života-Světla, takže u mnohých lidí se stalo jen malým pramínkem.

Každý z vás má sféru/kouli záření, kterou vytvářejí vibrační vzorce vašeho aurického pole a vaší Písně Duše. Vzestup znamená přivést celý tělesný systém čaker do vyrovnanosti, což usnadní projasnění, zjemnění a pročištění a vyrovnání Éterického těla / Aurického pole. Vaším cílem je vrátit své Éterické tělo a Aurické pole k jejich dokonalému Božímu Plánu (modrotisk), což je lidský plán (vzor) pro původní tělesnou formu nazývanou Světelné těla Adama/Evy Kadmona. Pozorujeme vás přes barevné pásy ve vašich mnohačetných tělesných systémech, fyzickém, mentálním, emocionálním a éterickém, které byly po celé věky, za mnoha životů, tvořeny a stvořeny vašimi myšlenkami, akcemi a činy.

Váš Energetický Podpis se skládá z frekvencí vibračních vzorců, které dennodenně vysíláte prostřednictvím svých myšlenek, akcí a činů. Když fungujete v prostředí Třetí-Čtvrté Dimenze, může se velmi měnit. Nicméně, jak kráčíte po stezce o-Svíce-(Světlo)-ní, váš Energetický podpis se harmonizuje a je melodičtější a nakonec se stává částí vaší stálé Písně Duše. Pokrok vaší Duše se sleduje podle frekvencí vaší Písně Duše a podle vašich každodenních akcí.

Vaše píseň Duše se skládá z vibračních vzorců bezpodmínečné lásky, moudrosti, rovnováhy a harmonie Střední čtvrté a Vyšších dimenzí. U vás, jako mistrů Sebe, se Energetický podpis a Píseň Duše vnoří do Nebeské Mandaly zvuku a barvy, podle které identifikováni ve vyšších Říších. Jste poznáni podle záře vašeho vnitřního Světla. Čím víc Světelné Esence vstřebáte do své fyzické loďky, tím zářivěji bude vaše aura zářit.

Svatý Duch vašeho Mentálního Vyššího Já je vnímavá vyšší inteligence, která sleduje a reguluje dávky Světla, které dostáváte, a Duchovní dary, které jsou vám určeny, podle úrovně duchovní vědomé pozornosti a vaší okamžité potřeby. Vaším Svatým Mentálním Já jsou sledovány a rozptylovány také zvláštní povolení. Vaše Svaté Mentální Já je prostředníkem mezi vámi a vaší Přítomností JÁ JSEM / Božím Já.

Meditace pomáhá umravnit vaši nižší mysl a ego, abyste se mohli vědomě naladit na snění vaší vyšší mysli. Zastavit tlachání mysli, které je normou pro ty, kterým je jejich vyšší vědomí uzavřeno, vyžaduje trpělivost a disciplínu. Pobízíme vás, abyste praktikovali aktivní a pasivní meditaci. To, co prohlásíte nebo-li afirmace, to je modlitba, která má moc. Měla by to být stručná pozitivní afirmace, vyjádřená se sebedůvěrou, důvěrou i důvěrností a s ujištěním, že bude zhmotněna ve správné formě a ve správném čase. Pokud je afirmace vysílána s milujícím záměrem pro nejvyšší dobro všech, slaďujete svou vůli s vůlí svého Vyššího Já a Vesmírný Zákon zajistí, že vaše spolutvůřčí myšlenky a touhy se zkombinují s myšlenkami a touhami ostatních, kteří jsou stejné mysli. Tak se zvýší jejich síla a moc. Tichá meditace je poslouchání odpovědi vašeho Vyššího Já, vašeho anděla strážného nebo od Ducha Svatého.

Pamatujte, jeden člověk, který je vystředěn ve svém Svatém Srdci a Svaté Mysli může předat vesmírné pravdy a inspirované myšlenky miliónům lidí, neboť milující vibrace jeho aurického pole požehná a obdaruje každého, s kým přijde do styku.

Klid a radost jsou kvality Duše. Inteligentní láska vyplyne, když se Duše stane hlavní silou uvnitř a osobnost ega je pod kontrolou. Když úspěšně rozpustíte membrány Světla strážící vchod do Svaté Mysli, získáte přístup ke svému osobnímu úložišti Andělské moudrosti.

Dovolte nám, abychom vám zopakovali několik z mnoha symptonů Vzestupu, které občas vy, zasvěcenci na Stezce, v této době zažíváte.

** Zjišťujete, že se stahujete ze sociálních aktivit a událostí, které vám byly v minulosti potěšením. Hlasité zvuky, davy a bujaré aktivity vás ruší a vy toužíte po ústraní a snad, klidu přírody. Jak se vaše vibrační vzorce zvyšují a jsou harmoničtější, budete se stranit interakce s lidmi, událostmi a místy, které vyzařují nižší nesouladné frekvence. Také budete mít postupně méně a méně společného s určitými přáteli a příbuznými, zvláště s těmi, kteří jsou negativní, odsuzující a nejsou laskaví k ostatním.

** Možná máte intenzivní návaly energie, při kterých lze těžko zůstat v klidu, a někdy se můžete uvnitř cítit tak lehcí, že stěží cítíte svou tělesnou formu. Jindy se cítíte tak těžcí, že skoro klesáte do země, a můžete zažívat extrémní únavu. Vaše tělesná forma prochází intenzivním přerodem na éterické a buněčné úrovni a některé transformační symptomy nejsou příjemné – zvláště pro ty, kteří existují ve starší a poněkud zhlouplé tělesné formě.

** Jak se zvedá Kundalini (Svatý Oheň) a začíná stoupat páteřním kanálem (éterickým válcem Světla) můžete zažívat období intenzivního vnitřního žáru, zatímco vaše vnější tělo vypadá chladné a dokonce vlhké. Proto je zpočátku nejlepší se snažit o postupné uvolňování Ohně Kundaliniuloženého v Kořenové čakře na základně páteře, abyste mohli pomalu vstřebávat vyšší frekvence Božího Světla. Rychleji a více neznamená nezbytně lépe, když jste uprostřed transformačního procesu Vzestupu.

** Pro ty, kteří jsou v počátečních stádiích procesu, nebude zkušenost vstřebávání zjemnělých a pročištěných frekvencí Světla příliš dramatická. Nicméně pro ta Hvězdná Semínka, která jsou v procesu Vzestupu správně na své cestě a souhlasila, že budou Služebníky Světaa budou projasňovat cestu ostatnímto může být hrůzu nahánějící a stále pokračující proces, když začleňují vyšší a vyšší frekvence Světla, aby ho sdíleli s ostatními.

** Můžete se cítit, jako byste byli na emocionální horské dráze, když zažíváte mnoho emocionálních vzestupů a pádů. Vytahujete a uvolňujete z hluboké buněčné úrovně velmi vlivnou energii/nesouladné frekvenční vzorce Je důležité dovolit těmto pocitům vyplout na povrch, aby mohly být přerozeny v pročištěnou látku Světla.Je také důležité, abyste se naučili být pozorovatelem toho, co se děje – objektivně nahlížet, zpracovávat a napravovat, s milující trpělivostí a porozuměním to, co je vám odhalováno.

** Mohou se drasticky změnit vaše stravovací zvyky. Cokoli si vyberete k jídlu, sledujte své vnitřní vedení a pozorujte, jak se vaše tělo cítí potom, co jste něco snědli. Váš Tělesný Elementál nebo-li vnitřní tělesná inteligence se probouzí, a pokud budete dávat pozor, nasměruje vás ke správnému jídlu a správné dietě. Vždycky pamatujte, klíčem je umírněnost ve všech věcech.

** Můžete mít divné bolesti, pro které neexistuje žádná definitivní diagnoza. Ve fyzickém těle je mnoho menších čaker a bodů meridiánů. Jak se vyšší frekvence světla snaží proplouvat tělem, mohou narazit na kritických křižovatkách na odpor, což může být nepohodlné. Jedna z nejběžnějších oblastí stresu je oblast páteřního sloupce v horní části zad mezi rameny a lopatkami.

** Můžete cítit, jako byste přišli o rozum nebo minimálně o paměť. V mozku jsou MultiDimenzioální úrovně, takže když pozvednete své frekvenční vzorce, nižší úrovně mozku se postupně vyčistí a zjemní. Proto už nebudete potřebovat být schopni se dostat k větší části své negativní minulosti, ani k většině malicherností, které tam jsou uložené. Budete získávat přístup k vyšším úrovním mozku, kde sídlí vaše Svatá Mysl.Sjednocení mezi Svatou Myslí a Svatým Srdcem je nezbytnou součástí procesu Vzestupu.

Milovaní, musíte přiznat, že být ve fyzické loďce je velkolepá doba. A přesto, vaše fyzická loďka se snaží udržet krok se stále se zvyšujícími frekvencemi, které okamžik za okamžikem, den po dni vstřebáváte. Mnozí z vás, kteří po mnoho let trpěli nachlazením, chřipkou nebo střevními potížemi, nyní zažívají symptomy zhloupnutí a někteří z vás se ptají:„Co dělám špatně?“

Nic neděláte špatně, mí stateční přátelé. To, co děláte dobře, způsobuje některé z těchto nepříjemných vln tělesného stresu. Uznáváme, že není příjemné tyto jevy zažívat. Nicméně, rádi bychom vám poskytli k přemýšlení jinou stránku pravdy. Znovu, mnozí z vás, kteří se hluboce zajímají o transformaci/proces Vzestupu, zažívají tyto nepohodlné symptomy jako prostředek rychlého přerodu starých negativních energií ve své fyzické loďce. Můžete to nazývat přerodem nebo-li křtem (baptismem) ohněm, hořením/uvolněním starých frekvenčních vzorců, aby bylo umožněno vyšším, jemnějším krystalickým (křišťálovým) buňkám vědomí dostat se dovnitř a převzít uvnitř vládu. Ne všechny viry jsou špatné, a ani všechny nepohodlné symptomy, které zažíváte, nejsou špatné.Dívejte se na ně jako na prostředky konce a sloužení vyššímu účelu. Také tyto věci pominou, drazí.

Žádáme vás, abyste se o sebe starali – abyste dávali pozor na svou fyzickou loďku jako nikdy předtímkdyž se učíte rozpoznávat signály nebo zprávy, které k vám váš moudrý tělesný Elementál vysílá.Jak byste si mohli užívat nádherný svět lásky, radosti a hojnosti, který vytváříte, když vaše fyzická loďka není zdravá a plná života?

Připojte se k nám ve své Pyramidě Světla, milovaní, a nechte nás, abychom vám pomohli projít procesem snadno a ladně a s velkou radostí. Ať se na vás dolů vylévá záření našeho Boha Otce/Matky a naplňuje vás Světlem Věčného Života. Vězte, že jsme vždy nablízku, abychom vás vedli a chránili.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Vyhledávání