Aktualitky

43. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Kyrgyzstán a Tádžikistán

Kyrgyzstán a Tádžikistán

12.09.-27.09.2018

Malebná směs zasněžených hřebenů a vysokohorských luk nejvyšších hor ve střední Asii. Nedotčená příroda s nádhernými vodopády a divoké horské řeky tekoucí do jezer s křišťálově čistými vodami vás ohromí svou krásou.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - VZTAHY A VAŠE SVATÁ JEDNOTA
AA Michael - VZTAHY A VAŠE SVATÁ JEDNOTA
Uveřejnil(a) Láďa   
Pátek, 23 Červen 2017 09:00

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny. červen 2017
RONNA/SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, Zjemnělé vyčištěné frekvence Nového Věku mají významný vliv na to, jak vidíte sami sebe. Jak se učíte brát si zpět svou moc, stanovovat hranice a znovu požadovat a vyjadřovat pocit vlastní hodnoty, budou tím také intenzivně ovlivněny vztahy s ostatními, zvláště pak milostné.

V minulosti jste měli mnoho nevyřešených událostí, které vytvořily něco, co můžeme nazvat „nevyrovnané nebo zranitelné skvrny“ na vašem emocionálním těle a sytému čaker, zvláště od první do čtvrté. Měli jste v sobě mnoho nevyřešených záležitostí ve formě viny, strachu, vzteku a pocitu opuštění a pocitu, že nejste milováni. Všechny tyto myšlenkové formy mají vibrační frekvenci a vy jste tyto frekvence nehodnoty vyzařovali ven do světa. Podívejte se na tyto energie vyzařující ven před vás a všude kolem vás ve znaku Nekonečna, kde jsou zachyceny těmi, kteří resonují na stejné frekvenční úrovni, a tak jsou do vašeho života vtaženy jedním nebo druhým způsobem. Nevědomě jste k sobě přitahovali ty, kteří také přicházeli z úhlu pohledu „potřeby“. Mysleli jste si, že pro vás všechno opraví a učiní vás šťastnými, ale ve skutečnosti všechny vztahy tohoto druhu byly založeny na fyzické přitažlivosti, která obvykle poměrně rychle uvadne, pokud v tom přitahování není větší hloubka.

Byly tam také jiné oslabující prvky, jako je závislost, touha po bezpečí nebo snaha najít potvrzení vlastní hodnoty mimo sebe. Nevyřešené záležitosti a problémy se zvětší, když do vašeho života přijde někdo, kdo vám zrcadlí tyto negativní situace. Tyto záležitosti a problémy neustále vytvářejí tření, které není nezbytně špatné, když ho poznáte a jste ochotni ho uznat a souhlasíte s tím, že vyvinete soustředěné úsilí je změnit k lepšímu.

Důraz je teď na návrat k celistvosti uvnitř sebe, převzetím vlastní zodpovědnosti za své činy a budováním sebehodnocení a pocitu hodnoty něčeho prostřednictvím solárního srdečního centra ve spolupráci s vaším Já Duše a Vyšším Já. Pravda a integrita budou základem každého vztahu budoucnosti. Při tom jak se snažíte stát se nejlepším člověkem jakým snad můžete být, tím že sami prověříte své přístupy, druhy víry, zvyky a slabosti. musíte nejdříve přijmout to, kdo jste v současnosti. Naučíte se, že základem trvalého vztahu s ostatními je mít nejdříve „milostný vztah“ se sebou, čímž se snažíte být více milující a milovaní. Nakonec zjistíte, že „jste zosobněnou láskou a nepotřebujete nikoho jiného, aby vám tuto pravdu potvrdil, protože hluboko v sobě jste to vyjádřili.Vstoupíte do Svatého Srdce a do tohoto pramene studny bezpodmínečné lásky uvnitř vaši vlastní Andělské Boží Jiskry a vzpomenete si, že je tu k dispozici nekonečný zdroj Lásky/Světla prostřednictvím Světelného spojení se Zdrojem. To je vaše Andělské Dědictví, drahá srdce. Proč to nepožadovat a nevyjádřit?

Aby člověk si vypracoval osobní rozdíly a dospěl ke vzájemně výhodným závěrům, které jsou spravedlivé pro všechny zúčastněné, je potřeba silný vzájemný závazek bez obviňování, odsuzování nebo egoistického osočování. V rostoucím a rozvíjejícím se vztahu už nebude kladen důraz na to, kdo má „pravdu“ a kdo ne, ale na kompromis a na touhu uspokojit potřeby všech zúčastněných tím nejlepším nestranným způsobem.

Zvláště pro vás, kteří jste oddaní své duchovní cestě a rozvoji Duše není žádná oblast vašeho života, která by mohla zůstat stagnující. Teď ti, kteří mají nějaký vztah, mohou růst nebo se rozvíjet stejným tempem. Nicméně, pokud jste ustanovili „Svatou jednotu“ uvnitř sebe, je možné se necítit ohrožení, zůstat v podporující roli a nechat ostatní okolo vás se rozvíjet svým vlastním tempem.. Tato „Svatá jednota“ se vrací do rovnováhy a harmonie uvnitř vašeho fyzického, mentálního, emocionálního a duchovního těla, a zároveň vyvolává znaky a ctnosti vaší mužské a ženské povahy. Přísně definované role mužů a žen se postupně změní, čímž se více stane normou míchání sexuálně definovaných rolí. Země a lidstvo jsou opět sprchováni mocným zářením Bohyně. Postavení žen se rychle změní a rovnost mužů a žen se stane normou, kdy muži i ženy budou požadovat a vyjadřovat své skutečné mužské a ženské povahy. Boj pohlaví má původ uvnitř, protože lidstvo se po eóny let snaží sjednotit boha a bohyni uvnitř. Ženy se učí požadovat vyjadřovat svou moc, nicméně vědí, že musí používat tento dar s láskou a soucitem jako jejím závojem.Ti, co jsou v mužském těle,se postupně naučí si povolit, aby bezpodmínečná láska BohyněZažehla uvnitř oheň soucitu a ohleduplnosti a laskavosti“. Učí se, že síla je ve tvoření, intuici a ochotě si dovolit být laskavý a mít otevřené srdce.

Jak se snažíte dosáhnout duchovní dospělosti, změní se mnoho stránek vašeho života. Bude zde silná touha podporovat jeden druhého, a zároveň intenzivní touha růst a expandovat, i když občas vaše cesty mohou nabrat jiný směr. Budete vyjadřovat pravdu, že jste spolu spojeni na úrovni duše a nikdy se opravdu nemůžete od sebe oddělit.

Pravé sexuální spojení je a může být neuvěřitelným duchovním zážitkem, nejen spojením dvou těl. Božská sexualita volá po naprostém otevření srdce, promíchání mentálních, emocionálních a fyzických stránek vaší Bytosti, které vyústí ve významnou trvalou zkušenost. Pokud jste na hluboké úrovni Duše jeden s druhým harmonii, může tento druh sjednocení vyústit v pravý pocit jednoty,

Pokud máte být schopni přijímat a vyzařovat bezpodmínečnou lásku, musíte odstranit éterické bariéry nebo filtry, které jste rozmístili kolem svého srdce a emocí,. Musíte se postavit svým strachům ze ztráty těch, které milujete, a zklamáním a zradám minulosti, které se často zhmotňují jako strach z intimity nebo z přijetí závazku k druhému. Jak se učíte věřit v sebe a důvěřovat si, rozvinete i základní důvěru v ostatní, a druzí budou věřit a důvěřovat vám, protože důvěra přináší důvěru.

Není vhodné obětovat pro někoho jiného své sny a touhy – nebo aby se lidé ve vašem životě obětovali pro vás. Musí existovat společný cíl s každým zúčastněným, s kým jste se shodli na způsobu – a sdílíte přitom břemeno a sklízíte odměny.

Každý z vás patří do velkého komplexu rodiny Duší a po věky jste si zajisté navzájem odehrávali mnoho rozličných rolí. Lidé ve vašem současném životě nebo ti, kteří přijdou do vašeho života, abyste se mohli naučit „životní lekce“, jsou součástí probíhajícího většího vesmírného dramatu. Když odsuzujete ostatní, musíte si být vědomi toho, že po pravdě odsuzujete jen sami sebe. Hráli jste za své cesty tímto vesmírem všechny role. Milence, přátele, matku, otce, sestru, bratra, syna i dceru. Vstřebáváte všechny prvky nesčetných rolí, které hrajete; sílu a moudrost otce; laskavé a ohleduplné postrkování a milující péči matky; vášeň, závazek a společenství milence; stálou věrnost přítele; a radostné a bezstarostné interakce se sestrou, bratrem, synem a dcerou.

Je čas znovu se sjednotit, sejít se – začátek návratu do JEDNOTY. Už se nemůžete skrývat za závojem strachu nebo samoty, milovaní. Je čas udělat vědomý závazek, nejdříve sami sobě a svému Božímu Já, a pak ostatním kolem vás, s nimiž jste si souzeni zažívat společně „tanec života“. Musíte v sobě dát souhlas, učinit vědomou a detailní dohodu o tom, co si přejete a očekáváte od lidí kolem vás, a pak musíte být otevřeni diskuzím o svých touhách a očekáváních se všemi lidmi, se kterými přicházíte do styku. V budoucnu, jak se vztahy odkrývají, vykvetou hlubší a hlubší úrovně porozumění a závazku, neboť každý bude ochoten mluvit ze Srdce a nechat se vést spíš Duchem než egem.

Jak mnozí z vás vědí, měl jsem za ty roky tu čest předat mnoho osobních „galaktických čtení“. Těšilo mě to a musím říct, že to také bylo požehnání a dar od mé milované poslyně, neboť jí stálo mnoho času a energie, aby vám tyto zprávy předala. Za těchto časů velké změny a velkých příležitostí vám všem posílám otevřené galaktické čtení, abyste věděli, jak jste výjimeční a jak divukrásné dary na vás čekají.

Drazí milovaní: Je divukrásné sledovat, jak si vzpomínáte na všechny dary a moudrost, které máte uloženy ve struktuře svého mozku a vynášíte je na světlo světa. Můžete používat tak rozsáhlé zkušenosti, drazí, nejen ze svých pobytů ve vyšších říších, ale také pozemské zkušenosti. Je čas, abyste si vzpomněli, že Země není vaším domovem. Létáte tímto Vesmírem a vždy jste dychtivě vykročili vpřed jako dobrovolníci pro nový úkol, bez ohledu na to, jak byl těžký. Vaše pozemská zkušenost znamená nádhernou různorodost spolutvůrčích snah, a vy děláte pomalý ale stálý pokrok k opravdové identitě Bytosti Světla. Je čas, abyste zjistili, že jste mnohem víc, než jen identita, kterou jste si zvolili pro tento život. Vám a takovým jako vy byla dána příležitost vstřebat a začlenit rozličné Stránky sebe, a tím začít vidět, jak jste opravdu mocní a moudří. Všechny ty testy, zkoušky a zdánlivé prohry z vás udělaly nádhernou Duchovní/ lidskou Bytost, kterou dneska jste. Když učíte, učíte ze zkušenosti A svým příkladem ukazujete, jak je možné překonat nesnáze – že ostatní, jako vy, mohou zvítězit nad jakoukoli nepřízní osudu.

Je to čas, kdy vaše Duše dosáhla nejzazšího bodu Své cesty oddělenosti a je teď připravena začít cestu „Znovusjednocení a začlenění“. Vaše Duše byla postupně naplněna Božskou nespokojeností, která se pomalu filtruje do vaší vědomé mysli a do vašich emocí a vy se začínáte obracet dovnitř, abyste si ochočili ego a znovu se spojili s Duší, s Vaší NadDuší a s mnohačetnými stránkami vašeho Vyššího Já. Nyní máte potenciál se spojit s mnoha Stránkami své rodiny Duše, se svým Vyšším Já, s svými mnoha NadDušemi a nakonec se svým Atomem Božího Semínka (Přítomností JÁ JSEM). Na vesmírné úrovni sesílá nyní nejvyšší Stvořitel dolů záření Sebe Sama prostřednictvím Velkých Centrálních Sluncí. Tato energie je prostřednictvím Slunce vaší Sluneční soustavy filtrována směrem k Zemi ve velkých výbuších Živoucího Plamene Života.

Největším vaším přáním současného života je vstřebat mnoho Stránek vaší Bytostnosti; nicméně musejí být nejdříve vyléčeny a harmonizovány, aby mohly být naplněny Světlem. Tak budete muset nejdříve zažít nepohodlí, výzvy nebo karmické interakce zkušenosti Třetí/Čtvrté Dimenze, protože to je stará cesta. Jak dovolíte svému Božskému Já, aby vás Pokrylo Světlem a vedlo, bude k vám přicházet více a více inspirovaných myšlenek. Existuje mnoho způsobů, jak dovolit Duchu, aby se skrze vás vyjádřil; jen dovolte, aby se to stalo přirozeně, drazí.

Co vám přináší radost a uspokojení? Jak chcete sloužit? Je mnoho způsobů a vy máte mnoho talentů (více než berete na vědomí), ale volba je vaše. Jen si pamatujte, mělo by vám to přinášet radost a rozezpívat vaše srdce, jak nabízíte ostatním dary, které vám byly dány. Vaše odměna bude Světlo v jejich očích; a radost, kterou vyjádří, když také dovolí začlenění Ducha tvořit v jejich životech zázraky.

Je čas nechat odejít bolestivou minulost.Je čas požadovat a vyjadřovat své mistrovství, tvořit svou vlastní verzi ráje, a pak učit ostatní udělat to samé. Pomozte těm, kteří k vám přicházejí uzdravit jejich emocionální rány a jejich fyzická těla, a oni budou připraveni naslouchat nutkání Ducha. Všichni jsme v dobách velké změny, která byla tisíce let předpovídána. Nesete v sobě vyčištěné a zjemnělé frekvence budoucnosti a můžete způsobit ten rozdíl. Vytáhněte Lásku/Světlo Tvoření ze svého Božího Srdce, použijte, co potřebujete,, abyste se uvedli do harmonie a skvělého zdraví, a pak nechte své jemné laskavé srdce vyzařovat nádhernou záři milující energie k ostatním.

Zaměřte se ve svém světě na to, co je správné, hledejte v ostatních kolem sebe to nejlepší, a to je to, co budete posilovat a pomáhat tvořit. Můžete změnit svět kolem sebe myšlenku po myšlence.

Máte nádherné andělské průvodce, kteří čekají na to, aby vám pomohli. Zavolejte je a společně můžete vytvořit zázraky, které můžete s ostatními sdílet. Dovolte nám pomáhat vám naplňovat své poslání a živit vás láskou.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Vyhledávání