Aktualitky

43. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Kyrgyzstán a Tádžikistán

Kyrgyzstán a Tádžikistán

12.09.-27.09.2018

Malebná směs zasněžených hřebenů a vysokohorských luk nejvyšších hor ve střední Asii. Nedotčená příroda s nádhernými vodopády a divoké horské řeky tekoucí do jezer s křišťálově čistými vodami vás ohromí svou krásou.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - JSTE PŘIPRAVENI NA OSVOBOZENÍ?
AA Michael - JSTE PŘIPRAVENI NA OSVOBOZENÍ?
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 18 Červenec 2017 20:09

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny, červenec 2017
RONNA / SVATÝ PÍSAŘ

Pamatujte mí stateční, žijete uprostřed Věčnosti. Poselství o vesmírné moudrosti, které vám přinášíme nemají vytvářet více pravidel nebo vytvářet nové dogma. Naším záměrem je nastavit vaše srdce tak, aby planula láskou, a podat vám letmý výhled na to, jaká nádherná budoucnost je před vámi. Jelikož stále více lidstva cítí nespokojenost, kterou vyvolává jejich Já Duše, je velmi důležité, aby byly studovány Techniky Moudrosti Vzestupua abyste je sdíleli s lidmi kolem sebe. Vy, probuzená SEMÍNKA HVĚZD, jste ti, kteří budou nyní rozšiřovat vynořující se UČENÍ MOUDROSTI budoucnosti.

Ještě jednou, dovolte nám uvést příklad toho, co se děje, když procházíte cestu o-Svíce(Světle)-ní. Slyšeli jste, že je v ráji mnoho domů, které jsou v pravdě těmi mnoha Dimenzionálními a podDimenzionálními říšemi projeveného Stvoření. Během éry, která je nyní dokončena, se velká část reality lidstva skládala z kombinace frekvenčních vzorců Třetí a Čtvrté Dimenze tvořených jejich individuální minulostí a tím, čemu právě věřili, jejich akcemi a činy. V každém osobní„domě bytí“ sídlí ti, kteří jsou naladěni na tuto určitou úroveň existence a jsou s ní kompatibilní. Sdílí spolu mnoho druhů víry a fungují v rámci stejných omezujících koncepcí; nedostatku, viny, strachu z budoucnosti, a obvykle jsou pod kontrolou rasových, kulturních, náboženských i tradičních pravidel a norem.

V té realitě má normální osobnost řízená egem obvykle sebestředné, sobecké nároky nebo mučednické sebeobětovací komplexy v mnoha variacích a extrémech. Ti, kteří fungují v rámci této frekvenční úrovně bytí jsou spolu ve vzájemné interakci a vybírají si ty, kteří jim zrcadlí to, co jim chybí (obvykle pokřiveným a přehnaným způsobem). Obvykle se necítí dobře, pohodlně s těmi, kteří rezonují na vyšší frekvenční úrovni, a přestože jsou nespokojení, mají problém se osvobodit a opustit své nefungující životní vzorcesvou vnímanou zónu pohodlí.

Když odstraníte staré zvyky, druhy víry a akce, postupně se navrátíte do harmonie v rámci přijatelného spektra polarity/duality.S každou vyšší frekvenční úrovní, které dosáhnete, za sebou necháte situace, lidi a věci, které již nejsou kompatibilní s vaší novou vibrační úrovní vědomí a resonance. Často to vypadá, jako byste prošli novou dimenzionální bránou a část minulosti odpadla. Proto mnoho z vás zažívá ztrátu kamarádů a členů rodiny, a proto měníte zaměstnání nebo začínáte s novým povoláním. Mnozí z vás se také přesunou do nových míst, často ani nechápou, proč byli vedeni do určité oblasti, ale přitom hluboko uvnitř vědí, že to tak mělo být. Mnoho z vás také zjišťuje, že práce, kterou děláte, vaše rekreační aktivity, koníčky a mnoho věcí, které vás zajímaly, už vás tolik neuspokojuje, protože už se nehodí do vaší stále se rozšiřující a rozvíjející se reality.

Multidimenzionální brány minulosti se zavírají, brány budoucnosti se otvírají rychleji a rychleji, tak jak se zrychluje proces Vzestupu. Strach ze změny byl po velmi dlouhou dobu ve vaší vědomé pozornosti hlavním ovládacím faktorem. Na začátku své cesty do hustoty jste vyhledávali velkou rozmanitost sebevyjádření a změn a měli jste velkou radost z každého nového stvoření. Jen za své pozemské zkušenosti jste zapomněli, že jste spolutvůrci obdaření úplnými tvořícími schopnostmi a že máte přímé spojení se Zdrojem Moci Tvoření, který se nazývá Řeka Života/Světla.

Vy, Hvězdná Semínka, předvoj, ti, co pečlivě pracovali na pročištění rezonance své fyzické loďky a zvýšení své emoční a mentální povahy, abyste se vrátili k přijatelné úrovni duality, jste nyní v procesu projasňování zbytkových nevyvážených frekvencí ve třech nižších podrovinách – astrálních rovinách – Čtvrté Dimenze. Pročistili jste svůj Sloup Světla, abyste nyní existovali ve světě svých výtvorů, který se skládá ze čtyř vyšších podúrovní Čtvrté Dimenze. Mnozí z vás, kteří věrně následujete naše učení, jste vstoupili do proudu frekvencí skládajících se z různých frekvencí Páté Dimenze a malého pramínku Světla Šesté Dimenze a čerpáte z nich Mohli byste říci, že to je nový vzorec Světla/Života, který vytváříte.

Ve starých ezoterických učeních to byl koncept hádanky: „Když zasvěcený na cestě dojde do určitého stádia procesu Vzestupu, objeví se Obyvatel na Prahu a Anděl Přítomnosti. Obyvatel na Prahu stojí před branou Boha a bránou zasvěcení. Anděl Přítomnosti stojí na druhé straně brány zasvěcení.

Jelikož tak mnoho z vás, kteří kráčí po Cestě, je v procesu projasňování zbytkových frekvenčních vzorců vyšší Třetí a nižší Čtvrté Dimenze, je čas, abychom vysvětlili tuto důležitou Stránku procesu zasvěcení.

Obyvatel na Prahu je Atom Paměťového Semínka, ve kterém byly časem uzavřeny zbylé zbytkové negativní myšlenkové vzorce emocionálních a mentálních těl. Když dosáhnete určité úrovně o-Svíce/Světle-ní, s tím, že vás řídí Vyšší Já, Obyvatel na Prahu pomalu uvolňuje tyto myšlenkové formy přinášející výzvy do vědomé pozornosti, a pak ven, do světa formy, aby mohly být přetvořeny na harmonické frekvence Světla. Anděl u Brány je Stránka Vyššího Já, která je připravena vám v těchto intenzivních obdobích zkoušek pomoci. Práh je v buňce Diamantového Jádra Boha; je to nejvnitřnější brána, která vede k Jádru Svatého Srdce, kde sídlí Atom Semínka Bílého Ohně našeho Boha Otce/Matky. Jakmile se jednou dostanete ke vstupu do Zlaté Sluneční komory Svatého Srdce, navždy vás to změní, protože zažijete blaho komunikace s Božími rodiči.

Začalo být velmi zřejmé, že lidstvo a Země jsou uprostřed zrychleného evolučního procesu. To je zázrak těchto časů, milovaní. Nejvyšší Stvořitel vyzařuje Vševesmírem plné spektrum Andělského Světla. Toto mocné čisté Světlo je filtrováno každým Velkým Centrálním Sluncem, domem Boha Otce/Matky každého vesmíru – ven do každé úrovně Stvoření – aby postupně každá Jiskra a zlomek Stvoření došly na příslušnou úroveň vědomí (S)tvořitele. Světlo Tvoření, nebo-li Adamantinové Částice, je k dispozici každé Duši, která kdy byla stvořena; nicméně, existují určitá pravidla, která se k tomuto procesu „Vykoupení Světlem“ vztahují: každá duše musí připravit svou loďku zvyšováním a prosvěcování svých vibračních vzorců na určitou úroveň harmonických frekvencí, aby obdržela tyto částice Božího Světla.A vy si musíte pamatovat:po obdržení těchto částic Světla, musejí být tyto aktivovány vaším milujícím záměrem. Láska je zdroj moci, to, co vyrábí tyto vzácné částice ze Zdroje VŠEHO.

Vzestup je o pozvednutí, vyvážení a harmonizování vibračních vzorců, aby mnohé stránky vašeho Andělského Já mohly sestoupit a převzít nadvládu v jádře vašeho Svatého Srdce. Když se ponoříte hlouběji do moudrosti vesmíru, je životně důležité, abyste udržovali (žili) stav bdělé, vědomé pozornosti. Lidstvo se vynořuje ze stavu amnézie, nebo-li toho, co můžeme nazvat omezeným vědomím Sebea dokonalé rozsáhlosti (S)tvoření.

V minulosti jsme nicméně vysvětlovali, že je čas oživit vaše vzpomínky na to, co se děje, když procházíte mnoha úrovněmi a podúrovněmi vědomí. Když projasňujete pokrouceniny svého aurického pole, probíhá zde také vnitřní proces. Celá vaše fyzická struktura prochází celkovými změnami, které jsou spouštěny vzorci vyšších frekvencí, které vstřebáváte ze Stvořitelova Zdroje prostřednictvím Světelných Měst. Vaše DNA, váše čakry a vaše Svaté Srdce/Mysl obsahují Božský plán/vzor. Když vstřebáte a začleníte do svých struktur více a více Adamantinových částic Božího vědomí, všechny pokrouceniny/nedokonalosti, které jste vytvořili z koncepcí, které jste přijali jako pravdu, se postupně napraví. Mnohé z těchto pokroucených koncepcí jsou filtrovány do vašeho vědomí, aby byly vyléčeny a odstraněny. Chápeme, že to může být nepohodlný a znepokojující proces.

Ve svém Svatém Srdci máte SVATÝ STŘED BYTÍ / SVATÉ CENTRUM EXISTENCE, které jsme nazvali BOŽÍ BUŇKA DIAMANTOVÉHO JÁDRA pro zkušenost tohoto podVesmíru. Kolem sebe máte éterický VELKÝ TROJÚHLENÍK BYTÍ Třetí/Čtvrté Dimenze, který obsahuje váš Pilíř Světla a Kříž Hmoty, který jste za věky vytvořili. Existujete ve ZLATÉM OVOIDU (tvaru vejce), který se s tím, jak rezonujete na vyšších a vyšších frekvencích vědomí, rozšiřuje a vyzařuje více a více Božské Lásky-Světla. Adamantinové částice Božského Světla obsahují Živou energii,která byla naprogramována pro zvláštní Boží Plán. Když se dostanete k Živému Světlu, musíte ho aktivovat milujícím láskyplným záměrem a naprogramovat ho přáními Duše, která jsou vždycky v souladu s Božím Plánem.

Na hmotné úrovni bytí musí být Světlo Stvořitele zakódováno vaší Esencí spolutvůrce, než je připraveno, aby mohlo být vyzářeno ven do světa formy. Stát se VĚDOMÝM SEBE a VĚDOMÝM DUŠE vyžaduje velkou odvahu a houževnatost. Duši podporuje neustálý postoj vděčnosti a díkuvzdání.

Stáváte se profesionály v analyzování nových koncepcí, a záplavy informací, které jsou nyní prostřednictvím posilujícího daru rozlišování k dispozici. Když jste teď více naladěni na Ducha a vnitřní hlas, máte schopnost rychle zjistit, jestli je koncepce v souladu s vaší vnitřní pravdou.Jestli ne, nemůžete než ji bez zlého úmyslu nebo odsouzení odhodit. Nebo, pokud si nejste jistí, dejte ji stranou a požádejte své Vyšší Já, aby vám ji nějakým způsobem, tak abyste se nezmýlili, potvrdilo. Jsme si vědomi toho, že jste bombardování mnoha novými koncepcemi, z nichž některé rozšiřují a roztahují omezení vašeho chápání pojmů. Buďte si, prosím, vědomi toho, milovaní, že to, co zažíváte je součástí procesu znovu sjednocení a vzestupu.

Mnozí z vás zažívají ve svých životech zázračné události, a my vás žádáme, abyste byli dostatečně stateční na to, abyste se o tyto divy podělili se svou rodinou a přáteli. Nebojte se výsměchu nebo kritiky, najdete více přijetí než odmítnutí a více zájmu než přezírání. Náboženská společenství, částečně ze strachu z toho, aby neztratila své následovníky, začínají vstřebávat a zařazovat některá modernější vesmírná učení. Nezáleží na tom jak a proč, vždy je to pro prospěch lidstva a bude to pomáhat urychlení procesu transformace (přeměny) Země a jejích obyvatel.

Prověřte své pocity hojnosti a nedostatku, milovaní. Kdyby jen polovina populace Země věřila, vizualizovala si, vyvolávala prosperitu a hojnost pro všechny, a pak pro ni pracovala, viděli byste dramatický obrat v událostech,jak by ti, co shromažďují bohatství světa, a ti, co kořistí na plachých a ubohých, začali ztrácet své otěže, kterými drží světovou ekonomiku.

Držíte se se strachem pevně svého bohatství a hromadíte ho? Buďte opatrní, drazí, aby se vaše kořist nerozplynula do vzduchu. Je to jen forma energie, víte. Energie je určena k tomu, aby cirkulovala, obnovovala se, recyklovala – byla použita, změnila formu, rozkvetla a pročistila se. To, co zadržujete příliš pevně, se před vašima očima rozplyne. Součástí procesu Zasvěcení je odevzdat všechno, co držíte, drazí, všechno, co vlastníte, svému Andělskému, Božskému Já, k vyššímu dobru pro všechny. To neznamená, že ztratíte všechno, čeho se vzdáte; to znamená, že jste ochotni dovolit Božímu plánu, aby prostřednictvím vás pracoval, což je vždy pro nejvyšší dobro, i když to tak nemusí občas vypadat.

Nebuďte zděšení, když se vaše minulost stane jen zamlženou vzpomínkou, zvláště bolestné vzpomínky, které jste zažili v tomto životě. Je čas vyléčit a uvolnit minulost, odvážná srdce. Už vám neslouží k ničemu to, abyste se nořili do minulých životů kvůli tomu, abyste se vyléčili nebo se snažili pochopit, proč v současnosti jednáte nebo reagujete určitým způsobem. To je stará cesta. Pokroucení vědomí, která jste vytvořili v minulosti, nemohou existovat, pokud se naplníte až po okraj Adamantinovými Částicemi procesem, který jsme vás naučili. Tyto magické částice obsahují čistou / dokonalou Esenci Stvořitele a postupně přemění / transmutují jakékoli pokroucení ve vašem aurickém poli a ve vaší fyzické loďce. Pomalu, ale jistě, se nedokonalosti, které jste vytvořili ve svých vnitřních i vnějších světech napravují. Pamatujte, pomalý stálý pohyb vpřed po Cestě vede k mistrovství Sebe.To osobnost ega si přeje více informací a dramatická potvrzení; vždy hledá nadšení, drama a senzace. Trvalo velmi dlouho, než Země a lidstvo dosáhly současného stavu nedokonalosti, který nyní převládá. Úroveň pokroku přeměny, kterou jste nyní vytvořili vy, Legie Světla, v tak krátké době, je opravdu zázračná.

Chápeme, že toto jsou časy velké výzvy, a mnoho z vás se diví, co děláte, že si zasloužíte takové bolestné a těžké zkoušky, když jste tak věrně drželi kurz. Říkáme vám: Nepřestávejte nyní, protože když budete čelit těmto posledním zkouškám s láskou a soucitem, zjistíte, že Anděl u Brány vám pomůže projasnit cestu. S každou výzvou, které čelíte se vztyčenou hlavou, přijde zázrak a požehnání, aby vám dodaly odvahy projasnit zbylé potíže na Cestě před vámi.

Toto je kritický krok procesu vzestupu, neboť jste byli úspěšní v tom jak jste pevně ustanovili rezonancí své Písně Duše. Ve vyšší Čtvrté Dimenzi, budete připraveni vstřebat a ztělesnit více vibračních vzorců Páté Dimenze. Než uděláte tento skok ve vědomí, je životně důležité, abyste dosáhli disciplíny v tom, abyste zůstali vystředěni v požadovaných omezeních duality. Vaše schopnosti manifestovat ve světě formy ohromně vzrostou, a pokud nebudete mentálně a emocionálně dobře disciplinovaní, budete vytvářet chaos, který nejspíš povede zpátky do hustších vibračních vzorců.

Stateční nositelé Světla, jste připraveni a ochotni být Hledači Cesty? Abyste otevřeli dveře k mnoha nebeským domům/Dimenzím Stvoření? Každá dimenze nabídne nové příležitosti, a dá vám přístup k mnoha novým schopnostem a větší, rozsáhlejší, moudrosti. Ovšem každá vyšší úroveň vám také přinese mnoho rozličných výzev a bude vyžadovat, abyste uvolnili věci, které už neslouží vašemu nejvyššímu dobru. Cestou jste nechali, opustili mnoho Stránek svého většího Já, jak jste sestupovali po cestě do nižších Dimenzí – musíte být také ochotni uvolnit do minulosti ty lidi, způsoby bytí a věci, které se nehodí do vaší současné a budoucí reality, kdy se vracíte do vyšších Dimenzí.

Milovaní, pomáháme vám jakýmkoli možným způsobem v rámci Vesmírných Zákonů. Trpělivě čekáme, až se k nám připojíte v různých Pyramidách Světla umístěných všude po tomto podVesmíru. Říkali jsme vám, že nejenže vytváříte svou novou pozemskou realitu, ale také vytváříte své domy, příbytky v Nebeských Dimenzích. Vysíláme k vám všechno záření Lásky/Světla, které můžete obsáhnout. Jste bezmezně milováni.

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Vyhledávání