Aktualitky

43. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Kyrgyzstán a Tádžikistán

Kyrgyzstán a Tádžikistán

12.09.-27.09.2018

Malebná směs zasněžených hřebenů a vysokohorských luk nejvyšších hor ve střední Asii. Nedotčená příroda s nádhernými vodopády a divoké horské řeky tekoucí do jezer s křišťálově čistými vodami vás ohromí svou krásou.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - Planetární Nový rok. Lví brána: červenec – srpen 2017
AA Michael - Planetární Nový rok. Lví brána: červenec – srpen 2017
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 25 Červenec 2017 22:42

Posun v r. 2017 a ukotvení vyššího vědomí sjednoceného pole
Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn

Milovaná světelná rodino, ve vašem roce 2017 jste dospěli do doby, kdy přinadchází velká změna. Nazveme ji Velkým posunem roku 2017. Opravdu, jak jsme řekli již dříve, rok 2017 je rokem posvátné planety Země a rokem nových začátků. Přicházející světelné kódy první poloviny roku 2017 zasily semena, umožňující, aby na Zemi nastala manifestace vědomí Nové Země.

Toto vědomí Nové Země nazýváme “sjednocené pole” vyššího vědomí. Je to nově se vynořující pole vyššího a multidimenzionálního vědomí,které vzniká kolem planety, aby vytvořilo multidimenzionální mřížku pro Novou Zemi. Je udržována v srdci, duši a světelném těle každého člověka, který se zavázal, že bude žít ve vyšším vědomí a multidimenzionalitě. Jak se tyto zářivé bytosti probouzejí a spojují, zářivé energetické podpisy a skupinové energetické podpisy vytvářejí strukturální mřížky pro manifestaci Nové Země.

Proto je potřebné, abyste udržovali svůj osobní energetický podpis ve vysokých frekvencích a spojovali se s druhými, kteří se nacházejí na podobných frekvencích světla a vědomí a přispěli tak do vznikajícího sjednoceného pole vyššího vědomí.

Toto vznikající pole se teď dostalo do bodu, kdy je již dostatečně silné na to, aby se stalo motivací pro velké změny na Zemi. Energie července se vzepnou do klimatického vrcholu v srpnu, ve Lví bráně a v zatmění Slunce a Měsíce ve Lvu, zejména v úplném zatmění slunce 21. srpna (bude viditelné na území USA – pozn.př.)

Bude to docela dlouhé období neustálé intenzity. A milovaní, jak budete ve svém životě přecházet mezi starým a novým a budete procházet tímto náročným obdobím zkoušek, budete muset zaměřit svou pozornost na udržování vnitřního míru a síly. Nezoufejte, neupadejte do role oběti nebo do hněvu, ale dovolte si setrvávat v pozici důvěry a plynutí. Není doba pro aktivity a snahy o změnu. Je to spíše doba ponoření se do sebe a poddání se vyšší moci,zatímco si dovolíte vplout do změn s důvěrou a oddaností.

Úplněk v Kozorohu

Prvním významným bodem zrychlení energie bude při úplňku 9. července. Úplněk připadá na Kozoroha, který je silně ovlivňován Plutem, také v Kozorohu. Pluto posiluje transformaci a společně s mocnými magnetickými energiemi úplňku bude prvkem, který vynese na povrch velmi hluboké pocity, které je nutno přetransformovat a vyčistit. Dovolte jim, aby se dostaly na povrch, aby se uvolnily a odstranily. Nelpěte na nich ani nepociťujte zoufalství či vinu. Jenom je jednoduše uvolněte a jemně propusťte.

Ve starých energiích byste na zpracování takových pocitů museli velmi pilně pracovat a museli byste vynakládat hodně energie, abyste zjistili důvody těch pocitů. V těchto nových, multidimenzionálních energiích postačí pouze rozpoznat, co se objevuje a nechat to v lásce odejít, s vědomím, že se již takovými pocity a emocemi nepotřebujete nechat trápit. Postačí je nechat odplynout pryč, zatímco se budete zaměřovat na to, kde v daném okamžiku jste a co si přejete vytvořit.

Opravdu, úplněk bude dobou, kdy bude mnoho starých vzorců konečně uvolněno, aby na planetě udělaly místo pro vzorce vnímání a vyjádření Nové Země. Bude to doba, kdy bude zapotřebí, abyste naplno uchopili koncepci multidimenzionálního způsobu života a byli schopni rozpoznat frekvence a vibrace a zvolili si, že do energií Nové Země ukotvíte vaši vlastní osobní vibrační frekvenci nebo energetický podpis.

Možná budete potřebovat strávit nějakou dobu v nízkých frekvencích starých energií kvůli vaší práci nebo rodině, ale na ty chvíle se můžete dívat jako na “dočasné návštěvy”, když se poté vrátíte do vyšších frekvencí, kde se cítíte pohodlněji. Mnozí z vás se možná ještě nacházíte v pozici “přemosťování” mezi frekvenčními úrovněmi, abyste mohli pomáhat těm, kdo se ještě teprve probudí a pak přejdou k frekvencím Nové Země.

Milovaní, i když občas budete muset kolem vás zažívat chaos a obavy, pamatujte, že jste bojovníci srdce a ztělesnění mistři světla a že když budete ve vašem životě vyjadřovat sjednocené pole vyššího vědomí, bude vás láska a vyzařování ve vašich srdcích a vašich duších ochraňovat a bude ve vašem životě otevírat cestu k hojnosti, harmonii a radosti.

Účinek Síria: když se objeví dvě slunce

Dalším významným energetickým zrychlením bude planetární Nový rok dne 26. července. Toto datum bylo známo starým Mayům a starým Egypťanům jako okamžik, kdy planeta Země započne ve svém probíhajícím vývoji nový cyklus.

Předchází tomu “den mimo čas”, který připadne na 25. červenec. Tento 25. červenec je magický a posvátný “prostor v děloze”, kdy se rodí přechod z jednoho časového cyklu do druhého. Je to čas, abyste se těšili a byli tvořiví, když pokládáte základy vašeho cyklu Nového roku na nejvyšší možné úrovni. Tato tvořivá a slavnostní energie vás zavede do 26. července, kdy planeta a všechny živé bytosti začnou nový osobní cyklus tvořivosti a bytí.

Pro staré Egypťany se tento čas vyznačoval událostí, známou jako “sluneční východ Síria”. Je to doba, kdy Sírius vychází na ranní obloze těsně vedle Slunce. Dle egyptského kalendáře to byla také doba, kdy se zvedala hladina Nilu, zaplavila zemi a přinesla lidem úrodu a hojnost. Navíc, Sírius byl také znám jako posvátná hvězda - učitel a když se jeho mocné světelné kódy zarovnaly se Sluncem, byly přeneseny na Zemi prostřednictvím každoročně se objevujícího portálu Lví brány. Portál Lví brány se začne otevírat 26. července a dosahuje vrcholu 8. srpna, označuje se jako 8/8. Je to mocný čas “dvou sluncí”: jedno je zlatobílé (Slunce naší Země) a druhé je elektricky namodralé (Sírius). Když jsou diamantové světelné kódy, nesoucí vzorce a modely pro další časovou spirálu, přenášeny z Galaktického středu a zesilovány Síriem, jsou integrovány do planetárních časových cyklů Země.

Lví brána : 8. srpen 2017

Takže, milovaní, uvidíte, že klimatické vrcholy této série energetických zarovnání a zrychlení nastanou ve Lví bráně 8. srpna a ke dvojímu zatmění dojde ve Lvu - v srpnu 2017.

Lví brána je mocným portálem ve Lvu, který je pod ochranou královských lvích duchů ze Síria. Tyto nádherné bytosti světla, známé jak Lvi včerejška a zítřka, udržují posvátný prostor pro světelné kódy a vývojové vzorce, které sestupují na Zemi a aktivují mřížky a světelná těla všech, kdo chtějí pozvednout svůj vývoj na vyšší spirálu vědomí.

Je velmi potřebné stále udržovat své osobní vědomí a svůj energetický podpis na vysoké úrovni a naplno využít přítoku božského světla a požehnání přicházejících nových diamantových světelných kódů. Nedovolte žádné události, jako jsou zlost, strach a obavy, aby vás stáhly dolů na nižší úroveň vědomí.

Je to opravdu doba Velkého posunu roku 2017 a musíte pamatovat na to, že jste bojovníky světla a inkarnovanými mistry světla.Je vaším úkolem udržovat tyto energie ve vašem energetickém podpisu, aby přes vás mohly vstoupit a být ukotveny nové světelné kódy ku prospěchu lidstva a planety.

Zatmění 7. a 21. srpna

Portál Lví brány se uzavírá 12. srpna.  Nicméně, v průběhu srpna budou energie i nadále intenzivní a budou zesíleny a zvýšeny dvěma zatměními ve Lvu.

V úplňku ve Lvu 7. srpna, den před Lví bránou, dojde k částečnému zatmění Měsíce ve Vodnáři (Slunce bude ve Lvu). To vytvoří prostor pro další posílení energií Bohyně na planetě. V únoru 2017 došlo ke každoročnímu měsíčnímu zatmění ve Lvu (Slunce ve Vodnáři), což na Zemi spustilo tento mohutný proud diamantové energie jako součást pozvednutí božské ženské energie Bohyně na Zemi.

V tomto roce 2017 si budete víc vědomi vzrůstající síly Božské ženskosti, kdy se výrazněji zaktivují energie pravého mozku - tvořivost a soucit. To umožní, aby přes božské ženské energie bylo vyjádřeno sjednocené pole vyššího vědomí.

Úplné zatmění slunce 21.srpna uzavírá cyklus zatmění roku 2017. Úplné zatmění slunce ve Lvu zajistí, že nové planetární kódy, iniciované královskými síríánskými hvězdnými lvy budou integrovány do planetárních mřížek.

V tomto období budou mít kumulativní energie posunu a změny hlavní vliv na významné změny na Zemi. Coby ohňová energie, lví energie spálí a transformuje vše, co není v souladu s diamantovými světelnými kódy nové reality.

Od tohoto okamžiku bude kladen důraz na nové způsoby žití a vnímání. Stoupající energie Nové Země budou pro staré způsoby stále náročnější. Síla objevujícího se pole sjednoceného vědomí se transformuje a změní a udělá na Zemi místo pro novou realitu.

Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

 

Vyhledávání