Aktualitky

43. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Kyrgyzstán a Tádžikistán

Kyrgyzstán a Tádžikistán

12.09.-27.09.2018

Malebná směs zasněžených hřebenů a vysokohorských luk nejvyšších hor ve střední Asii. Nedotčená příroda s nádhernými vodopády a divoké horské řeky tekoucí do jezer s křišťálově čistými vodami vás ohromí svou krásou.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - ZLEPŠOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ JAKO SPOLUTVŮRCE
AA Michael - ZLEPŠOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ JAKO SPOLUTVŮRCE
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 09 Srpen 2017 08:11

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny srpen 2017

RONNA / SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, po mnoho let se nyní objevuje tolik nových vynálezů a vědeckých průlomů, zároveň s přehlušujícím množstvím filozofických a duchovních informací bombardujících mysli lidstva, že lidský mozek sotva může absorbovat ony nesčetné teorie a nové koncepce, aby nebyl přeplněn.

Jste vprostřed velkolepého procesu – dokonalé procedury vybírání si a manifestování, zhmotňování, svého osudu pro Nový Věk, který se postupně stane jemnější a čistší, rozšířenou realitou zítřka. Vaše volby – zvláště pak zaměření, jasnost a moc vašich myšlenek a činů, budou určovat to, jak rychle se budou zhmotňovat vaše touhy ve hmotném světě formy.Je životně důležité, abyste naučili svou mysl disciplíně, naučili se posilovat své schopnosti koncentrace, soustředění, a ovládali své emoce a žvatlání mysli. Dary a příležitosti nebo-li Andělské řízení, řízení Boží, které jsou vám nabízeny, vyžadují odpovídající silnou osobní disciplínu, současně s vysokou úrovní odpovědnosti.

To, že si budete ostře uvědomovat své emoce a myšlenkové vzorce, je kritickým prvkem procesu spolutvoření, protože to bude určovat kvalitu vibračních vzorců, které budete vysílat do svého osobního Dvanáctipaprskového Kola Tvůrce.**

Frekvence Semínek myšlenek, které sázíte do svého osobního Kola Tvoření bude určovat kvalitu toho, co se bude zhmotňovat, a také toho, co budete zažívat ve svém každodenním životě – ať už pozitivního nebo negativního. Tyto příhody budou vaším barometrem toho, jaké vibrační vzorce vysíláte do světa příčiny a následku.V této době je vaším prvotním úkolem / cílem rozvinout Svaté Srdce a Svatou Mysl, tam totiž najdete všechnu sílu a vedení, které kdy budete potřebovat. Jak budete rozvíjet své spolutvůrčí schopnosti a stávat se profesionály ve svém osobním ovládání mysli, osobní kontrole mysli a vizualizačních schopnostech, budete chápat, jak je důležité neustále sledovat frekvenci vzorců, které vyzařujete ven do světa. Vždy berte ohled na to, že žijete ve světě vibrující neutrální vesmírné energie – sil Tvoření – které čekají, až je zformujete do čehokoli, co si dokážete představit. Vy vytváříte svůj vlastní Ráj nebo peklo. Za realitu, kterou právě zažíváte si nemůžete stěžovat na nikoho jiného.

** Pokyny k vytvoření Svého Osobního Květu Života Kola Stvořitele s ilustracemi, které lze nalézt ve Studijním návodu: REFERENCE A ODHALENÍ * GLOSÁŘ A ILUSTRACE https://www.starquestmastery.com/books (REFERENCE & REVELATIONS * GLOSSARY & ILLUSTRATIONS. www.StarQuestMastery.com/books. (RHV))

Jste Jiskrou Andělského/Božího Tvůrce, a když vám byl dán dar individualizovaného vědomí, vědomé pozornosti vaší Andělské/Božské nezávislé povahy, byl vám zakódován stálý Atom Paměťového Semínka, a ten stanovil: Jděte vpřed a tvořte nekonečné světy ve jménu mém.Od tohoto času za tím, co si kdo pamatuje, děláte pokusy, usilujete, učíte se, občas jste byli úspěšní, a také jste mnohokrát prohráli; přesto děláte stálé pokroky a nyní vám byla dána příležitost stát se plně rozvinutým účastníkem tvoření Nového Zlatého Věku.

Začlenění a vylepšení ctností, kvalit a znaků mnoha vašich Vyšších Já je postupný proces. Mnoho Jisker vašeho Božího Já obsahuje bohatství informací a každá jednotlivá Stránka má mnoho divukrásných zážitků a úspěchů, o které se s vámi může podělit, tak jako o velkou dávku Andělské lásky, požehnání a radosti. Každý Semínkový Atom/Atom Semínka vašeho Vyššího Já Duše, který vstřebáte a začleníte, vám přinese ještě více divukrásných darů Božího Vědomí, schopností, talentů a moudrosti přesahující vaše nejdivočejší představy.

Je životně důležité, abyste se naučili být vědomým, řídícím zástupcem, činidlem všech životních sil. Abyste se stali profesionálním spolutvůrcem, musíte ve své mysli udržovat určitou myšlenku dostatečně dlouho na to, aby jasně utkvěla v mozku. Všechny události a vytvořené manifestace jsou důkazem energie a síly mysli: užití nebo zneužití mysli.

Pamatujte, dech je vodičem vitální energie Životní Síly.V následujících letech lidstvo pochopí, že dech je svatý je to dar životaa naučíte se jím neplýtvat. Když vdechujete, uvědomujte si s každým dechem, že je to jediný vdech, který máte jistý, protože by to mohl být také váš poslední vdech. Je životně důležité, abyste si dali čas promyslet a vstřebat a začlenit důležité koncepce Tvoření, které vám předkládáme. Vy Hvězdná Semínka, která jste dosáhla požadované úrovně harmonických vibračních vzorců, jste nyní připraveni uvést do praxe všechno, co jste se naučili.Když tak učiníte, ostatní kolem vás, kteří stále ještě zápasí v mezích omezujícího prostředí nižších dimenzí, budou ohromeni tím, čeho jste dosáhli, a postupně začnou následovat váš příklad. Jak víte, učení příkladem je nejefektivnějším způsobem jak upoutat pozornost lidí kolem vás. Hodí se na to dávné rčení: „Podle plodů své práce budete poznáni“.

STUDUJTE TYTO KONCEPCE, DOKUD NEBUDOU PEVNĚ UKOTVENÉ VE VAŠÍ PAMĚTI, PROTOŽE JSOU ČÁSTÍ „ZÁKONŮ ZHMOTŇOVÁNÍ“ A JSOU KRITICKY VÝZNAMNÝMI SOUČÁSTMI TOHO, ABYSTE ÚSPĚŠNĚ DOSÁHLI STATUSU „MISTRA ZHMOTŇOVÁN.“

** Stůjte vedle, staňte se pozorovatelem, ne účastníkem negativních dramat, která kolem vás neustále probíhají. To stav vašich emocí vás vtahuje do špatných proudů negativity. Když budete vyzařovat harmonické vyšší frekvenční vzorce, budete imunní vůči nesouladným energiím kolem sebe.

** Jste v procesu rozšiřování své vědomé pozornosti toho, co se kolem vás děje, takže je životně důležité, abyste udržovali nezaujatí, nedotýkající se stavu mysli. Vyvíjíte nový způsob myšlení, který je založený na osobní mentálním a emocionálním ovládání.

** Nejdříve přichází vědomá pozornost Sebe, pak vědomí Duše následované Galaktickým vědomím a nakonec Vědomí podvesmíru. Snažíte se vstoupit do proudů Nekonečné Vědomé pozornosti a rozsáhlých Pyramid Světla, které obsahují Vesmírné Zjevení pro dokonalý Andělský Plán pro zkušenost tohoto Podvesmíru – přechod do pokroku ve vývoji LIDSTVA a do jemnějších a čistších frekvencí VĚKU VODNÁŘE.

** Také rozvíjíte zvýšenou, kontrolovanou citlivost k těm, kteří jsou s vámi v kontaktu a interakci, což zahrnuje empatický, ale poněkud oddělený, nezaujatý úhel pohledu. To je nedílnou součástí rozvíjejícího seneposuzování/neodsuzování. Budete pilně hledat, tvrdit a žít svou pravdu jak nejlépe budete umět. Je životně důležité, abyste dali ostatním to samé právo.

** Nedovolte nikomu a ničemu porušit váš klid a mír a mírumilovnost.Rozviňte vyšší úroveň trpělivosti a laskavosti a citlivosti, a pilně procvičujte stav trpělivosti a zpomalte vztek a zlost.

** Když hledáte mistrovství Sebe, součástí vašich zkoušek bude, že budete muset zažít, překonat a snad se posunout za některé z náročných vztahů s lidmi ve vašem životě, kteří nejsou připraveni nebo ochotni se posunout vpřed po spirále vědomého probuzení Duše. Každá jednotlivá Duše si musí vybrat cestu, kterou bude následovat. Jste zodpovědní jen za svůj vlastní duchovní vývoj.

** Je nutné, abyste neodstoupili od svého hledání osobního Duchovního probuzení a mistrovství Sebez falešného pocitu povinnosti nebo loajality k těm, kteří se snaží pokračovat v čerpání vaší energie, nebo těch, kteří vyžadují nerozumné množství vaší pozornosti a času.

Mí odvážní, nyní, více než kdy jindy, máte ve svých rukách nástroje zhmotňování. Vy musíte vykročit ven ze své zóny pohodlí a uvolnit všechno, co už neslouží vašemu největšímu dobru. Každý z vás ví, k čemu ve vašem osobním životě se to vztahuje – zírá to do vašeho obličeje měsíce a dokonce roky – a bude to dokonce ještě nesnesitelnější, dokud se nakonec nenecháte obměkčit a neuvolníte a nenecháte odejít to, co vás drží zpátky. Jak jste jako inspirovaní spolutvůrci stále lepší, nebudete už svou energii zaměřovat na tvoření malých, obyčejných přání minulosti. Ustanovíte neustálé plynutí Adamantinových Částic do vaší fyzické loďky, po ní a zbytek se vyzáří ven, do světa formy. Do nejmenšího detailu jste naprogramovali to, co si přejete zhmotnit pro své osobní pohodlí a radost. Vaší stálou mantrou bude: „Všechny moje potřeby a přání jsou naplňovány dokonce ještě předtím, než zjistím, jaké jsou, což vždy bude pro mé největší dobro a nejvýhodnější dobro pro všechny.“

Puntíčkářsky načrtnete svou cestu služby lidstvu, což bude v naprostém souladu s vaším Andělským posláním pro tuto éru. Budete mít stálé, jasné a výhodné spojení se svým Vyšším Já/svou NadDuší, a budete vlídně, ladně a snadno následovat Cestu Světla, která se vine stále výš a výš do jemnějších a čistších říší bytí. Buďte ujištěni, že vás budu při vašem cestování do neznáma vždy vést, směrovat, inspirovat a chránit. Ke každému z vás vyzařuji věčnou láska našeho Boha Otce/Matky.

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Vyhledávání