Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Poselství vyššího já - Pár slov k souvislosti lásky a kvalit Přítomnosti
Poselství vyššího já - Pár slov k souvislosti lásky a kvalit Přítomnosti
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 17 Říjen 2017 17:18

Poselství vyššího já přijal Láďa Mlčák, 15. 10. 2017
Krátce potom, co jsem zpracoval výše uvedenou výzvu ke spoelčné meditaci na podporu vítězství světla ve volbách 2017 v ČR, mi přišlo poselství od Vyššího já. Vzhledem k tomu, že má návaznost a souvislost, dávám ho i zde, vám, nejen čtenářům na FB, k dispozici.


Drahý bratře, zdravím tě v energii lásky, energii, která nás všechny spojuje. V energii, která prostupuje vše ve vesmíru, která je i součástí tvého bytí, jako celého lidstva, a k jejímuž objevování jste se vydali skrze svoje manifestování se ve fyzických tělech. Láska je to, co z vás začíná vyzařovat, co postupně zaplavuje vaše buňky a tím také stále více rezonují či vibrují vaše různá energetická pole, zvláště je třeba zdůraznit pole vašeho vědomí, vaší mysli. Vaše vědomí utváří vaše myšlenkové postoje a činy, když pak svou myšlenku propojíte s aktivním činem, aktivním chováním svého bytí, svého své tělesnosti ve společenském prostředí, svou myšlenku zhmotňujete, manifestujete ve světě hmoty.

Jak jsem řekl, Láska se skrývá v každé vaší buňce a ta má tak k tomu k dispozici být láskou, chovat se jako láska. Ale buňky vyčkávají, neuvolňují ji samostatně, bez impulsu, bez inspirace. Inspirace, aktivace lásky, ten impuls, ten impuls musí přejít ze srdce. Ve vašem srdci tam je koncentrovaný zdroj čisté lásky. Každý člověk, každý, reaguje jinak. Ale postupně, jak v průběhu času svého života padají různé bloky, okleštění, hradby a jiné zátarasy jimiž si nedovolujete lásku intenzivně vnímat a lásku intenzivně vyzařovat, dochází k tomu, že přece jen se z vás lásky vyzařuje stále více a jisté také lásce více otevření. Je pak jen otázkou času, většinou krátkého času, abyste upravili některá svá rozhodnutí, postoje, ale i činy a praktické kroky ve svém chování.

Současnost vašeho světa, života, je naplněna výraznou vibrací, dá se říci, údivu. Lidé, kteří velmi spoléhali na zavedené společenské struktury, zavedené společenské způsoby života a věcem nechávali volný průběh, bez vlastního aktivního vkladu, tito lidé jsou konfrontováni s tím, že ti, kteří mají či měli své jednání řídit zájmem celku, tak nečiní a z různých příčin konají dokonce proti zájmům svých voličů, svého národa, svého státu. Jsou rozčarováni, jsou zděšení. A to je ten moment, kdy může dojít k povolení bloků, k lepšímu kvalitnějšímu vyřizování lásky ze srdce do celého bytí člověka. Člověk pak začíná vnímat poněkud více i sám sebe, svůj zájem, svou hodnotu, začíná si uvědomovat, že by měl se k věci sám aktivněji vyjádřit a tím vlastně se napojuje na vlnu probouzejících se lidí, přiznáním si té či oné míře, své spoluodpovědnosti za to, co se děje v jeho osobním životě a také v životě celé společnosti.

Tyto energie ve společnosti v této době významně kulminují. A střetávají se, jakoby náhodou, s momentem voleb nových zástupcům do vašeho nejvyššího státního orgánu. A je to, jak často, v okamžiku, kdy lidé dospěli k určitému vnímání a cítění a náhle mají projevit v krátkém okamžiku toto své nové vnímání a odklonit se od svých starých, navyklých, stereotypních postupů a způsobů. Pro mnohé to je složitá doba. Doba, která od nich vyžaduje značnou odvahu. Není to pro člověka právě jednoduché v takovém okamžiku, kdy věc nemá příliš zažitou, vstoupit do země neznámé, tam, kdy ještě nebyl a o čem nemá od nikoho vlastně žádné pro něj hodnověrné zprávy a potvrzení, že právě to, určitá nová volba, je tím správným. Člověk bojuje sám se sebou, zda opravdu má učinit tak významnou změnu. Učinit změnu, která je velmi diametrálně odlišnou od toho, co a jak bylo konáno v předcházejících situacích toho typu. V důsledku kvalit a různých bloků v emocionálním těle to je pro člověka často velmi, velmi nesnadné.

A proto vy, kteří jste již dostatečně probuzení, kteří již vnímáte plnohodnotněji vývoj společnosti, vývoj různých kvalit ve společnosti, vy musíte sehrát aktivnější roli v tomto období, abyste svým sebevědomým a pevným názorem a postojem, dodali tu potřebnou energii, kterou takový člověk potřebuje. Můžete tak konat v různých diskusích ať osobních nebo na sociální sítích, ale i formou individuálních či společných meditaci, jimiž chcete podpořit rozvoj společnosti ve světle a lásce. Vězte, že tato vyslaná energie se dotkne srdcí a vědomí všech na vašem území a na nevědomé úrovni tak podpoří všechny ty, kteří jsou již pro to připraveni a tuto energii přijmou a takové pak rozhodnutí v tomto duchu světla a lásky vykonají.

Drahý bratře, právě proto jsem za tebou přišel, abych tě na toto vše upozornil, jelikož energetický stav pole vašeho vědomí je takový, že nabízí velký potenciál ke skutečné změně. Nicméně platí, že je vše vždy o vás. A dokud není změna nastolená, do té doby je třeba se její přípravě a její manifestaci plnohodnotně věnovat celým svým srdcem, celou svou bytostí. Protože vše záleží na vás, kdy nastane.

Ano, doba je těhotná změnou. Jestli ji však pochopíte a uchopíte, nebo to odložíte o dalších pár let, to je vaše osobní rozhodnutí. Jak víš, máte na planetě svobodnou vůli. Což znamená, že do vašeho konání a rozhodování nikdo nezasáhne bez vašeho souhlasu a rovněž také bez uznání vašeho práva projít svým vlastním vývojem, svojí cestou. A proto tě znovu upozorňuji, abyste nic nenechali náhodě a ještě intenzivněji působili ve svém vlastním prostoru, ve svém národním prostředí.

Za dobu, která uplynula jste významně posílili svou vnitřní sílu i zvýšili svou vibrační úroveň. Energetické pole vědomí ve vaší republice je významně jiné, než jaké bylo před několika lety. Je na vás, jestli vše chcete nechat dál nějak volně plynout, jen v pouhé evoluci nebo posílíte stranu světla o ty, o které je možné ji posílit.

Upřímně ti však řeknu, že by bylo velmi vhodné právě tento váš aktivní krok učinit, neboť jak víš, jak nejen ty, ale velké množství dalších probuzených víte, český národ má z hlediska vyššího vývoje svou významnou roli. A pokud se vám podaří změnu uskutečnit, nastoupíte k pozvolnému naplňování této vaší role. Je to historický okamžik a všichni my za závojem, celá duchovní rodina stojíme na vaší straně. Rádi vám pomůžeme, ale vždy nás musíte požádat. Ctíme vaši svobodnou vůli.

Drahý bratře, děkuji ti, že jsi mi umožnil předat tuto zprávu, že jsi mne vyslechl i zprávu zaznamenal. Děkuji ti a do dalšího života vám všem já, tvé Vyšší Já i celá duchovní rodina, žehnáme.

Amen.

poselství Vyššího já přijal a zapsal: Láďa Mlčák

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/1911868012388905/?pnref=story

 

Vyhledávání