Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červenec - říjen 2017
Kryon - Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červenec - říjen 2017
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 22 Listopad 2017 09:24

03. 07. 2017

VĚŘTE TOMU

Světlo je dnes mocnější než kdy dřív. Pokud budete pokračovat touto cestou, světlo zvítězí. Nicméně se potýkáte s tímto: mnozí tomu nevěříte, protože ta situace byla po mnoho generací stejná. Dovolíte, aby minulost určovala budoucnost?

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonova channelingu „Nové světlo“ -

10. 07. 2017

VTIP JE V TOM…

Tak jako krvinky v sobě nesou kyslík, který dává lidské bytosti život, lidé nesou život Boha. A to je pravda! Jste skutečně kouskem celku, kterému říkáte Bůh. Duch bez vás nemůže existovat. Úplně každý z vás je kouskem celku božství a bez vás by tato nádherná tapisérie, zvaná Bůh, neexistovala.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání -

18. 07. 2017

PRÁZDNÁ TABULE

Nezáleží na tom, co vám právě teď vadí – ať už je to osobní nebo planetární. Chci, abyste před sebou viděli prázdnou tabuli, na které není nic – vůbec nic. Je prázdná, protože výsledné efekty změn dosud nejsou zapsány. Vlivy působící na vaše problémy čekají na láskyplnou změnu.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Změna“ –

24. 07. 2017

VĚDOMÍ LÁSKY

Střed vesmíru má vědomí lásky, která je Tvořivým Zdrojem a žije ve vás každý den. Dokážete se s tím na mysli usmívat?

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Pět klamů staré energie“ –

31. 07. 2017

TEĎ VÍTE PROČ

Očekávejte to všechno! Očekávejte laskavou změnu. Probouzejte se s nadějí, že dnes a zítra budou pro vás věci jinak. Nechť je soucit vaším průvodcem. To jsou věci, o kterých mluvíme a o kterých jsme mluvili i dříve. Drazí, zastupuji Tvořivý Zdroj. Já jsem zamilován do lidstva…

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Čtrnáct - Nový člověk –

                          Kryonovy „Marshmallow Messages“ – srpen 2017

07. 08. 2017

PROČ OČEKÁVAT TO NEJHORŠÍ?

Změny nejsou vždy špatné. Mnoho změn vede k laskavosti tam, kde předtím žádná nebyla. Někdy je to řešení, kde předtím žádné nebylo. A proto se vás ptám, drazí lidé, proč když dochází ke změně a posunu, přesouváte se k nejhoršímu společnému jmenovateli, kterým je strach? Vám všem se nečekaně staly dobré věci. Tak už to v životě chodí. Proč tedy během změn a posunu čekáte to nejhorší?

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonova channelingu „Změna“ -

14. 08. 2017

PARADIGMATA

Přesouváte se z paradigmatu, které zahrnuje váš imunitní systém, k paradigmatu, které nyní zahrnuje brzlík. Co jsem to právě řekl? Povím vám to: imunitní systém identifikuje nepřítele a bojuje s ním. Brzlík identifikuje nepřítele a harmonizuje se s ním.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek -

21. 08. 2017

PŘEDBĚŽCI

Staré duše, vy jste předběžci všeho, co přichází. Posun je důvodem, proč sedíte v této místnosti nebo posloucháte tento channeling. Staré duše, berte to vážně. Pokud vám někdo říká, že je toto „konec světa“, pak chci, abyste se usmáli a řekli mu, proč to konec světa není. Povězte mu, že na to vás Bůh až příliš miluje. Zprávy o konci světa jsou staré a vytvořené člověkem, nikoli Bohem.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Stav Země“ –

28. 08. 2017

ZÁZRAČNÉ LIDSKÉ TĚLO

Jak lidské tělo zázračně – samo a téměř přes noc – eliminuje nemoc? Existují o tom doklady a úzce to souvisí s energií myšlení. Co s tím uděláte? – Nebo to budete ignorovat?

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

  • z Kryonovy Knihy 2 – Nemyslete jako člověk –

                         Kryonovy „Marshmallow Messages“ – září 2017

05. 09. 2017

STÁLE OSVĚTLUJÍCÍ

Poslyšte, v procesu vaší každodenní existence coby pracovníka světla na této planetě existují vaše části s mnoha vrstvami, které nesou energii pro Zemi. Samotný fakt, že jste zde v osvíceném stavu, vytváří energii! Nezáleží na tom, co děláte. I když bude světlo procházející temnou místností předstírat, že není světlo, přesto bude i nadále osvětlovat tu místnost!

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání -

11. 09. 2017

JSTE ZDE Z KONKRÉTNÍHO DŮVODU

Vše, co se teď děje, je o vás, drazí. Staré duše na planetě jsou zde z konkrétního důvodu a právě včas… Každý z vás má svou vlastní cestu a každý člověk má možnost unikátní volby, čemu bude věřit a čemu ne. Ale všichni zde máte svůj účel!

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonova živého channelingu z června 2017 -

18. 09. 2017

BUĎTE MAJÁKEM

Místo abyste usilovali o něco, co je na vrcholu žebříku, usilujte o pochopení kruhu energie, která vytváří vaši novou realitu „teď“. Když vidíte kruh „Já jsem to já jsem“, chápete, že je to prohlášení o nelinearitě? Chápete, že je to prohlášení o vás a o rodině? Buďte andělem, majákem, každý okamžik svého života.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Stav Země“ –

26.09. 2017

VĚŘTE TOMU

Posouváte se od temnoty ke světlu, a i když jste prožili mnoho životů, paradigmata jsou nyní jiná. Budete se tomu muset přizpůsobit. Ale nejdřív ze všeho tomu musíte uvěřit.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

  • z Kryonova channelingu „Přechod od temnoty ke světlu“ –

                           Kryonovy „Marshmallow Messages“ – říjen 2017

02. 10. 2017

JAKO VAŠE

Má energie je jako ta vaše: je andělská, přesto je to částečně fyzika a částečně láska. A to, drahé lidské bytosti, je také energie v srdci a středu každého atomu ve vesmíru.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání -

09. 10. 2017

POMALU JSTE VYTVÁŘELI

Pomalu jste na své planetě vytvářeli, zasévali a pěstovali semena, která povedou k civilizaci Země bez války. ach, nikdy nebudete úplně za jedno,ale vaším řešením už nikdy nebude vzájemně se zabíjet ve válce. To je dysfunkční řešení, které vám přinášelo jen ještě více válek.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- Z Kryonovy Knihy Čtrnáct – Nový člověk -

16. 10. 2017

GRATULUJEME

Pokud jste stará duše, cítíte to. Pokud to cítíte, jste stará duše. Gratulujeme vám všem k tomu, že jste, kým jste. Jste ti, kdo změní planetu.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonova channelingu „Definice staré duše“ –

23. 10. 2017

KATALYZÁTOR

Je lidskou přirozeností, že ve skupině vyčkávajících pracovníků minimálně jeden vstane a začne práci dřív, než se k němu připojí ostatní. Jinak by všichni stále jen vyčkávali. Takže vy jste katalyzátorem pro změnu, kterou se snažíte vypozorovat. Nic se kolem vás nestane, pokud se vy nezměníte jako první.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Tři – Alchymie lidského ducha –

30. 10. 2017

VĚŘÍTE TOMU?

Jste šéfové svých buněk, vaše vědomí hovoří s vaší innate a tak s tím musíte být v naprostém souladu. Musíte to vlastnit. Věříte tomu? Opravdu věříte posunu, který se odehrává?

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

z Kryonova živého channelingu „Přechod z temnoty do světla?“–

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Vyhledávání