Aktualitky

Nový aktuální seminář "Kroky k otevření vědomí"

4 - 7. 7. 2019 se koná nový seminář Kroky k otevření vědomí v penzionu Perseus v Trnové.
Aktuálně budeme vše otevírat za pomoci Nabebevzatych mistrů.
Přihlášky přijímá Míňa Nosková - te: 777 214 872.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Solara - Fragment solařina reportu na leden 2018 - Bruslení na nepopsané desce
Solara - Fragment solařina reportu na leden 2018 - Bruslení na nepopsané desce
Uveřejnil(a) Láďa   
Pátek, 09 Únor 2018 17:43

Leden začal silným úplňkem a končí dalším mocným úplňkem, který je také Modrým měsícem. Tyto úplňky slouží jako konec knížky celého měsíce a přinášejí mocnou energii změny. Tvoří energetické Portály na obou stranách měsíce, kterými musíme projít s otevřeností, poctivostí a opravdovostí. A na vzdálené straně portálů začíná Pravý Rok 2018..

.Leden je cítit úplně jinak od svého úplného začátku. Je zde pocit příjezdu k pobřeží nové země, s pocitem údivu, že jsme došli tak daleko. Na začátku Nového Roku máme vždycky nepopsanou desku, bílé plátno. Tehdy je vždycky lepší vnější věci procítit, než se hrnout do akce. Vnímáme, kde jsme nyní, zatímco jsme stále uprostřed neuspořádané směsi, která obsahuje zbytky našich starých, na dualitě založených způsobů bytí smíchaných s tím, Kým Opravdu Jsme – naším vynořujícím se Autentickým Já.

Probíhá hluboký posun v planetárních deskách. Je podobný pohybu ledových ker, které se odlomily ze svého starého umístění a plynou k novému místu. Zatímco probíhá tento proces, existuje mnoho věcí, které zatím nevidíme. Proto musíme čekat, až se více prvků dostane na své Pravé Místo. Jen tehdy budeme schopni vidět svou Novou Krajinu dostatečně jasně, abychom se do ní mohli přesunout hlouběji.

Tento leden je jako bruslení na nepopsané desce. Bruslíme si s ladností a důvěrou, a pak náhle narazíme na kus hrubého ledu a ztratíme rovnováhu. Nikdy nevíme, kdy uklouzneme nebo sklouzneme nebo tvrdě spadneme na zem. Rovnováha je důležitější než kdy jindy. Nebo můžeme nečekaně narazit na oblast velmi kluzkého ledu a letět dopředu, když to nejméně čekáme.

Pod ledem můžeme vnímat vzorce v nádherných barvách. Skoro je vidíme, ale i když nejsou zcela viditelné, víme, že tam jsou . Začnou se objevovat uprostřed ledna a to nám přinese nové vyjasnění toho, kam jdeme a co potřebujeme udělat dál. Jak se tyto nové barevné vzorce vynoří, začnou být nové části nás samých stále viditelnější.

Když cestujeme skrz dva lednové Úplňkové portály, byl by výborný čas k uvolnění našich vazeb na pocit, že potřebujeme neustálé léčení. Léčení může být překvapivě návykové. Je to jako neustálý požadavek více vzdělávacích stupňů, více oblečení, více peněz, více zkušeností a více seminářů. Právě nyní neustále hledáme více léčení, neboť cítíme, že ho nikdy nebylo dost. Potřebujeme více schůzí o lékařských rostlinách, více léčivých obřadů, více Reiki, více masáží, více Tantry, více šamanismu a více léčivých vlivů. Tehdy může„léčení“ začít nestřídmě odvádět naší pozornost.

Kdy tvrdíme, že jsme vyléčeni? Když jsou tyto formy léčení tak účinné, proč stále potřebujeme víc? Proč už nejsme vyléčeni? Kdy náš proces léčení skončí a kdy zaměříme svou pozornost na něco mnohem širšího a důležitějšího?

Ano, všichni jsme zažili zlomená srdce, hluboké rány a zklamání. Všichni jsme byli otřeseni a zlomeni. Ale kdy zjistíme, že to všechno se stalo jen malému zlomku toho, Kým jsme Nyní? Když to zjistíme, možná zjistíme, že sloužit svým Mistrovstvím je přesně to, co nás vyléčí.

Nemluvím o PRAVÉM LÉČENÍ, kterého je v této době velmi potřeba. PRAVÉ LÉČENÍ je daleko jiné, než nekonečné hledání léčení sebe sama nejrůznějšími technikami. PRAVÉ LÉČENÍ probíhá, když žijeme Pravé Životy jako Pravý Jedinec. To přináší PRAVÉ LÉČENÍ celé planetě a to je tak velmi potřeba.

Energie kolem nás jsou právě teď jako obrovské vlny. Tyto ohromné vlny cestují do velkých vzdálenosti. Cestují za Čas a Prostor. Prostírají se kolem nás a objímají nás. A přinášejí k nám mnoho nových prvků, na které jsme dlouho čekali.

Během ledna se některé ztracené součásti našich bytostí vloží zpět do nás. Nemusíme je jít hledat, protože k nám přirozeně přijdou. Některé z těchto ztracených prvků přijdou od lidí a z míst, se kterými máme hluboké spojení, zatímco jiné vznikají v prostoru Za Závojem Závoje. Ohromné vlny k nám přinášejí také lidi z naší minulosti, stejně jako lidi z naší budoucnosti. V těchto vlnách jsou Nové informace, které nám umožní se hlouběji sladit s naším Pravým Směrem.

Leden je doba, kdy se máme zavázat všemi možnými způsoby Žít své Mistrovství v Nové Realitě. Svatá Přestávka nám dává prostor uvolnit a nechat odplynout své vnitřní bloky, nechat odejít pouta k omezeným druhům víry (k tomu, čemu věříme) a výmluvám a přestat se snažit přejít rozbouřený proud a mít při tom každou nohu v jiné lodi! Potřebujeme obě nohy zasadit do země, přijmout plnou odpovědnost, abychom změnili paradigma.

Připravme se na rok, který má momentum! (potřebnou rychlost!)

Solara

www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

https://www.facebook.com/notes/solara-anani/a-small-fragment-of-solaras-january-2018-surf-report-ice-skating-on-a-blank-canv/10155279814813008/

 

Vyhledávání