Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael -Spirálovitá cesta vzestupu
AA Michael -Spirálovitá cesta vzestupu
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 15 Květen 2018 21:28

ZPRÁVY OD ARCHANDĚLA MICHAELA * KVĚTEN 2018
RONNA / SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, ze všeho nejdříve bychom vám rádi objasnili, CO VZESTUP NENÍ. Ve vašem současném stavu vývoje, bude vzestup fyzického těla společně s vaším´Já-Duší možný jen pro velmi málo pokročilých avatarů, kteří otevřeli a otevírají cestu pro vzestup lidstva na další úroveň vyššího vědomí. Milovaný Ježíš, společně s mnoha velkými avatary andělských říší, připravili jeviště a zasadili vesmírná Semínka Světla Stvořitele jako přípravu na tento mimořádný proces.

Abyste v této době vzestoupili ve fyzické loďce, museli byste téměř dokončit transformaci svého fyzického těla na frekvence Andělského Světla a povznést harmonii své Písně Duše k těm, kteří jsou na nejvyšších rovinách Páté Dimenze a výše. Je zbožným přáním dosáhnout toho, že je možné přeměnit hustotu fyzického těla Třetí / Čtvrté dimenze na Světelnou loďku Páté dimenze během jednoho života.

Vy, předvoj, Hvězdná Semínka, dodáváte palivo, Adamantinové částice Světla, abyste aktivovali Semínka vzestupu, která byla na Zemi zasazena před 2000 lety. Lidstvo je ve stádiu čištění, přípravy na daleko větší rozkvět vědomí, který ovlivňuje více a více Duší, jak zametá Zemi a výsledkem toho se exponenciálně zrychluje.

V současném stádiu vývojové změny jsou fyzická těla aspirantů/ praktikujících na Cestě v procesu naplňování přeměňující silou Světla Stvořitele. Buňky vyššího vědomí se probouzejí a vybuchují s alchymickým receptem přeměny. Jste v procesu čištění Aurického pole hlavní části negativních/ pokřivených vibračních frekvenčních vzorců, které zatemnily Světlo vaší Aury a vyústily ve zhmotnění všech špatných výtvorů uvnitř fyzické loďky.

V buněčném těle jsou uzamčeny toxiny, které musejí být uvolněny, abyste do sebe mohli znovu začlenit a vstřebat harmonické frekvence, své mnohaúrovňové tělesné struktury. Buňky Světelného těla byly utlumeny (ztmaveny), hned jak Aurické pole začalo být zamlžené a neprůjezdné, ucpané, negativní energií. Boží buňky jsou ve vás stále a fungují; nicméně časem se zmenšily a zatemnily nedostatkem potravy. Je to jako byste byli stále živeni kontaminovaným jídlem, které za dlouhou dobu zničí tělesnou loďku. Tělo přání ega je prohnané a vytrvalé, a neustále vás bude ponoukat, abyste hledali více a více tělesných vjemů a vlastních požitků, často s katastrofálními výsledky.

Musíte chápat, že různé části vašeho těla rezonují velmi rozdílnými frekvenčními vzorci, v závislosti na točení a čistotě vašich čaker. Měli byste vždy usilovat o co největší harmonii na každé úrovni svého Vyššího Já, kterou vstřebáváte, začleňujete. Nezapomeňte, že vzestup je nekonečný proces, neboť všechny úrovně Stvoření mají vrozenou touhu hledat a dosahovat další vyšší úrovně vědomí.

Uvažujte o představě, že lidstvo zažívá čtyři reality najednou: fyzickou, mentální, emocionální a astrální. Ve fyzickém / materiálním větě, kde je hlavním zaměřením vaše tělo a fyzické smysly, je váš zdravotní stav určován tím, jak jste ve fyzickém světě interaktivní, a jak moc si tu skutečnost užíváte. Váš postup do vyšších říší vědomí je postupným procesem probuzení, kterým se probouzíte k nutkání / moudrosti své Duše a bezprostředního vyššího Já NadDuše. Jakmile vstoupíte na cestu o-Svíce (Světlo)-ní, započnete proces rozvíjení vědomé / ohleduplné pozornosti. Musíte se nejprve zaměřit na fyzické prvky své Bytosti:svou fyzickou loďku, systém čaker, svou emocionální povahu a své mentální schopnosti. Postupně, časem, jak vyvažujete a vyrovnáváte, harmonizujete a vstřebáváte a začleňujete určitý stupeň jednotného vědomí do svého fyzického Stavu Bytí,jste připraveni k přístupu k vibračním vzorcům, moudrosti, prvkům a schopnostem reality vyšší Čtvrté a nižší Páté dimenze. To je základní proces, který občas nazýváme „Vzestupem Vědomí.“

Máte Éterické tělo, které obsahuje úplnou, autentickou repliku vašeho fyzického, mentálního a emocionálního těla. Když proměňujete (transcendujete) nebo opouštíte své tělo, Stříbrné Vlákno, (jak se občas nazývá) je přeříznuto. V tu chvíli naprosto vyprázdníte fyzickou loďku, která se okamžitě začne rozpadat. Zbude skořápka jemného těla, která se skládá z astrální emocionální látky, která musí být rozpuštěna předtím, než může Duše pokračovat na další úroveň vědomé pozornosti. Dříve jsme vysvětlovali, jak jsou neprobuzené Duše brány na zvláštní místa, která by se dala nazvat Jednotkami Intenzivní péče, kde Anděl Milosrdenství neustále vysílá je k Aurickému poli každé Duše a skrz ně Lásku/Světlo Stvořitele, dokud se úplně nepřemění negativní skořápka energie, která chybně získala svou moc.

Ale je důležité, abyste chápali, že smrt/ přechod, život po životě se radikálně změnil. Žádná Duše už neodchází do hustých astrálních plání, aby čekala, kdy na ni přijde řada, aby se znovu inkarnovala na Zemi. Pokud jste člověkem, vědomým si sebe, svého Já, jehož píseň Duše rezonuje s vyšší Čtvrtou / nižší Pátou dimenzí nebo vyšší, jste automaticky vzati na příslušnou rovinu, kde vše vypadá hodně jako realita, kterou jste nechali za sebou – jen je mnohem větší, krásnější a radostnější, milující a naplněná mírem. Projdete Branami nebeských říší naprosto vědomí. Zopakujete se přehled svého minulého života jako pozorovatel a můžete se rozloučit s těmi, kteří jsou vám blízcí a drazí; nicméně, oni pomalu vyblednou na pozadí, pokud nejsou členy vaší současné rodiny Duše.

Frekvence, které vysíláte nebo na kterých rezonujete budou určovat, do které dimenze nebo podroviny dimenzionální úrovně budete vzati, a také ke kterým úrovním vesmírných informací budete mít přístup. Vaše Aurické poleje jako plášť, který obklopuje vaše Éterická / Astrální Těla,a je to buď plášť Světelný nebo rubáš z negativní, neharmonické energie, kterou jste nashromáždili za mnoho svých minulých životních zážitků. Jste složeni z jednotek energie: mentální, emocionální, fyzické, astrální a duchovní. Musíte se naučit přijmout fakt, že jste stvoření přesvědčivé energie, plné síly, původní Jiskra Božího Vědomí. Jako spolutvůrce vědomý Sebe řídíte a vedete energii prostřednictvím svých vlastních myšlenek, akcí a záměrů plných síly.

Existujete v cyklónu energie, v energetické smršti: energetické síly, zahrnující buď látku Primární Životní Síly, Světlo polovičního spektra nižších dimenzí, nebo divukrásné, všeobjímající Adamantinové částice Světla Stvořitele z vyšších říší vědomí. Váš mentální stav mysli a kvalita nebo rezonance vaší emocionální povahy určují výsledek vašeho tvůrčího úsilí. Jako spolutvůrce budete formovat a manifestovat své tvořivé nápady/myšlenky, a pak musíte zažít výsledné projevené vyjádření svých myšlenek a akcí – tak praví Vesmírné Zákony.

Máte se stát výkonným směrovatelem, řiditelem sil Vesmírné energie.Staňte se tedy vědomým pozorovatelem, když ze svého centra Svatého Srdce praktikujete neúčast (nedotkne se vás něco), nezaujatost. Nedovolte sami sobě být vtaženi do víru negativní energie vytvořené ostatními. Naučte se stát pevně a ovládat se, když se postupně stáváte směrovatelem veškeré své Svaté energie. Nedovolte nikomu, aby zničil váš klid a mír a harmonickou povahu. Nicméně, pamatujte si, prosím, když občas máte lidský okamžik, zastavte a zhluboka se nadechněte a vraťte se do středu, a vysílejte přitom výbuch Fialového Plamene, abyste proměnili a rozpustili jakoukoli nesouladnou energii. Občas jste příliš drsní, striktní, když se posuzujete. Neočekává se Dokonalost, drahá srdce.

Vyzařování vašeho Vyššího Já NadDuše postupně proniká a proniká vaším fyzickým a emocionálním tělem, čímž postupně uvolňuje jakoukoli nahromaděnou negativní suť. Kombinace Světla NadDuše celého lidstva postupně rozpouští znečištěné, pokroucené vibrační vzorce astrálních úrovní. V minulosti se nazývaly „kolektivním vědomím“, negativní myšlenkové vzorce lidstva. Láska, klid a mír, radost jsou primárními kvalitami NadDuše.

Myšlenky většiny lidí jsou převážně náhodné a bez zaměření. Snižování frekvencí vašich mozkových vln nebo naučení se udržet Alfa Stav vědomí poskytuje ostré zaměření vašich pokračujících myšlenkových procesů a dává jasné směrování podvědomé mysli.Mistrovství v Alfa technikách je významným a mocným nástrojem. Vaše vědomá mysl rozumí, ale je to podvědomá mysl, která zpracovává přicházející informaci a jedná. To, že se stanete Mistrem Alfa a budete udržovat vhodnou Alfa úroveň vědomí, vám dovolí mluvit a spolupracovat se svou podvědomou myslí. Jde to za sílu vůle, když si vyvinete schopnost komunikovat přímo se svou hlubokou, instinktivní vnitřní myslí a svou Svatou Myslí. Zjistíte, že přirozeně děláte nejlepší rozhodnutí a správné akce, abyste dosáhli svých cílů.

Proces vzestupu začíná, když Já vaší Duše obnoví svou pozici jako směrovatel a vedoucí svého fyzického, mentálního a emocionálního já. Je to jako kdyby se otočilo zapalováním ve vaší DNA, která obsahuje plán pro vaše dokonalé Světelné Tělo Adama/Evy Kadmona. Série skrytých kódování se aktivuje vyššími frekvencemi Světla, které jste začali vstřebávat. Tyto Světelné vibrační vzorce obsahují zvláštní zakódování barvy a harmonie, které bude ovlivňovat všechny buňky a orgány ve vaší tělesné formě. Postupně buňky začnou vstřebávat a metabolizovat Světlo a tyto buňky Světelných paprsků začnou pronikat a ovlivňovat celou fyzickou loďku.

Proces proměny pak započne, když se toxiny, emocionální traumata, bolestné vzpomínky a zkušenosti uložené po celém těle začnou dostávat na povrch, a tím vytvoří mnoho nepříjemných fyzických symptomů: bolest v různých částech těla, symptomy podobné chřipce, bolesti hlavy, zmatení a dočasné ztráty paměti, abychom jmenovali alespoň některé.

Další úroveň rekonstrukce Aurického Pole zahrnuje emocionální tělo a astrální roviny vědomí. Jak se vaše fyzické tělo vyvíjí, stane se schopným vstřebávat a začleňovat více a více vyčištěných a zjemnělých frekvenčních buněk Světla. Vaše realita Čtvrté dimenze začne být tekutější, neboť posunuje a mění frekvence, proto váš myšlenkový svět začne být pokřivený a matoucí. Struktura vaší náboženské víry se může rozpadat, a zanechat vás s pocitem, že jste necháni napospas okolnostem a bez návodu nebo vedení. V tomto bodě se vnoří Vyšší Já, a tím Tvář (určitá stránka) NadDuše Vyššího Já, která sídlí ve vaší Hvězdě Duše (osmé čakře), začne vysílat impulzy/paprsky vyšších balíčků frekvencí Světla do vaší Svaté Mysli, vašeho Svatého Srdce a celého systému čaker. Tyto paprsky aktivují vaše intuitivní schopnosti. Také obsahují důležité informace pro vaše lepší porozumění tomu, kým opravdu jste, a mohou také aktivovat Božskou nespokojenost uvnitř.

Vaše Boží Buňka Diamantového Jádra nyní vstřebává a začleňuje více a více Božího Světla, které aktivuje a zvětšuje moc paprsků Božího vědomí v Jádru vašeho Svatého Srdce. Tento proces je naprogramován ve vašem Andělském Plánu, a je také zakódován ve vaší DNA. Touto dobou vaše buňky začaly odpovídat na Světlo, neboť se stává hlavním zdrojem životodárné energie. To je hlavní důvod, proč aspiranti na Cestě často radikálně mění své stravování směrem k měně hustému jídlu, neboť jejich fyzické a emocionální tělo se začínají sytit lAdamantinovými Částicmi Světlapokrmem bohů.

Jak se přesouváte hlouběji a hlouběji do říší pročištěného a zjemnělého Světla, mohou se rozšířit vaše fyzické smysly a zvýší se vnímání barev a zvuku. Zvýšení fyzických smyslů znamená, že buňky ve vašem Aurickém Poli začínají úkol čistění hustých, omezujících energií, které se vytvořily za mnoho tisíc let. Mlhavé vězení, které otupilo smysly a udržovalo lidstvo svázané, je postupně omýváno ve Světelných buňkách. To vyústí v to, že Aurické pole bude zářivější a více a více Duší se probudí ke svému Andělskému potenciálu uvnitř sebe. Fyzické tělo musí být znovu předloženo přeměňujícím účinkům Živoucího Světla, aby znovu vyvolalo původní formu Světelného Těla, která byla navržena pro celé lidstvo.

Milovaní, nezaměřujte své oči na chaos a destrukci, které jsou v této době na Zemi hojně rozšířeny.Žijte každý den vycentrovaní ve svém Svatém Srdci, abyste mohli vstřebávat do své fyzické loďky co největší množství Světla Stvořitele – a pak radostně vysílejte vzácný dar dolů, do jádra Země, a ven do světa formy.Vězte, že spojené úsilí Služebníků Světa po celé planetě dělá divy. My jsme silou pro větší dobro, které nemůže být odmítnuto. Já jsem navždy váš věrný strážce a ochránce.

JÁ JSEM ARCHANDĚL MICHAEL

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Vyhledávání