Aktualitky

Nový aktuální seminář "Kroky k otevření vědomí"

4 - 7. 7. 2019 se koná nový seminář Kroky k otevření vědomí v penzionu Perseus v Trnové.
Aktuálně budeme vše otevírat za pomoci Nabebevzatych mistrů.
Přihlášky přijímá Míňa Nosková - te: 777 214 872.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - Jste hvězda vesmírného svatého ohně
AA Michael - Jste hvězda vesmírného svatého ohně
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 17 Červenec 2018 18:51

*Archanděl Michael prostřednictvím Ronny červenec 2018*

RONNA/SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, na úplném začátku byl každý z vás jedním ze Svatých Nevinných, zářivá jiskra Nejvyššího Stvořitele. Když byla řada na vás, abyste se projevili a probudili, náhle jste si byli vědomi svého božství, jako úlomku onoho VŠEHO CO JE. Pak přišla překvapivá vědomá pozornost vašeho vlastního vědomí.Přítomnost JÁ JSEM, jako individualizovaná Tvář/Stránka Stvořitele. Toto Probuzení Duší pokračovalo na každé úrovni, v každé Dimenzi Stvoření, a dnes pokračuje, neboť velké bytosti světla jsou brány vpřed, aby vytvořily nové galaxie, sluneční soustavy a světy bez konce.

V těchto výjimečných dobách se do takového či onakého stupně vyskytuje transformační proces v každé Duši na Zemi. Jednotlivě zažíváte projasňující a čistící proces, stejně jako pozměnění a rozkvět v různých oblastech vašich fyzických, mentálních, emocionálních a éterických těl. Změny, které jsou nezbytné, pokud máte vydržet a vstřebat stále se zvyšující vibrační frekvence, které v této době bombardují vaši Zemi.

Vám, probouzejícím se hvězdným Semínkům, je k dispozici stále větší počet energetických polí vědomí. Právě tak, jak se Světlo Stvořitele vylévá z vesmírné pokladnice Světla, aby je užívali Elohim a Stavitelé formy, je k dispozici těm z vás, kteří jsou naladěni alespoň na frekvenční vzorce vyšší Čtvrtéa nižší Páté Dimenze.

Každá hvězda v galaxii je uzlem vibračních frekvencí energie. Každý člověk funguje jako živá hvězda schopná přijímat a sdílet harmonické frekvenční vzorce podle své úrovně vědomí. Tyto frekvence se nazývají vaše Píseň Duše. Vesmír se skládá z jedné ohromné Nebeské Písně Duše.

Vašich sedm energetických čaker může být v nitru fyzické loďky napojeno na šest elektrických baterií nebo-li dynamických center síly. Vtahujete do těchto sedmi silových center zvláštní kvality, atributy, znaky, a ctnosti sedmi Paprsků Božího vědomí prostřednictvím vyZAŘování Sedmi velkých archandělů, kteří Osvětlují lidstvo. Způsob, kterým se kvalifikujete a používáte tyto energie určuje váš Energetický Podpis a vaši Píseň Duše. Vaše nadmíru citlivé probuzené spoluputující lidské Bytosti cítí vaši vibraci a jsou schopny rozeznat, jestli je shovívavá, dobrotivá nebo rozladěná.

Nádherné a nikdy se neunavující Království andělů-Dév, se zaměřuje na vytváření formy pod vedením Elohim a jejich rozsáhlé skupiny Stavitelů formy.Jeden každý z vás musí podstoupit to, co se dá nazvat učením pod vedením těchto Stavitelských Mistrů, abyste se mohli stát profesionály ve tvarování a vytváření velkých věcí tělesné povahy. Zatím ve vyšších úrovních vesmírného Světla se zdálo být docela jednoduché vytvarovat a vytvořit to, co si přejete zhmotnit a manifestovat. To proto, že jste fungovali v říši čistých myšlenek, kde nebyla žádná pokroucení nebo negativita, která by mohla kontaminovat myšlenková Semínka vyslaná ze Svaté Mysli. A také proto, že jste vytahovali ven co největší množství Světla Stvořitele, které je vám k dispozici v této vesmírné zkušenosti. V každé další úrovni, která je o krok níže nebo-li dimenzi, se stává daleko těžší udržet čistá semínka myšlenek zhmotňování, protože se dělíte na více a více Jisker / Zlomků Božího Vědomí. Proto je snad divu, že lidstvo muselo usilovat tak dlouho, aby zhmotnilo to, co je potřeba a žádoucí při existenci v omezeném, pokrouceném světě reality Třetí-Čtvrté dimenze?

Andělé Království Dév jsou nositeli Vesmírného Svatého Ohně a mohou se nazývat Bytostmi Svatého Ohně. Působí v Éterických rovinách bytí, a společně s ostatními velkými Bytostmi Ohně, které nazýváte „Draky“, jsou přenašeči látky Metatronického Světla tohoto vesmíru, které je stále vyzařováno z jádra srdce našeho Boha Otce / Matky do velkých skladovacích jednotekPyramid Světla. Ty jsou strategicky umístěny po rozsáhlých Dimenzionálních a podDimenzionálních říších Stvoření. Od velkých Dévických Andělů, kteří dohlíží na hory, oceány, velké lesy a jezera, až k nejmenším Elementálům, kteří vyzařují životní podporu stromům, květinám a každému stéblu trávy, všechny tyto nádherné Bytosti Boží Esence dodávají pod vedením Elohim vesmírné proudy energie Životní Síly každé Stránce stvoření, která není požehnána individuálním Atomem Božího Semínka (Duší) a vědomím Bytosti JÁ JSEM. Jiskra Esence Nejvyššího Stvořitele je ve Všech věcech, od největších po nejmenší.

Musíte propustit staré omezující, zastaralé režimy, frekvence založené na strachu, a nahradit je vhodnou úrovní Božího vědomí a vesmírných zákonů, které vám v dané chvíli pomohou na vaší cestě osvícení. Je to krok za krokem a nemůže to být uspěcháno. To ego si neustále přeje víc informací, zvláště dramatických a senzačních zpráv nebo odhalení, přestože často tam není žádné přání je začlenit nebo použít. Nicméně v těchto kritických dobách zrychlené změny a evoluce, je vám dáno Boží svolení, aby požadavky nebyly tak náročné a uvolnily se a také, abychom urychlili proces odtajnění pokročilejších Vesmírných Zákonů a Vesmírné moudrosti, abychom pomohli lidstvu na cestě vzestupu.

Učení se pravidlům, návodům a požadavkům pro každý krok na cestě bylo vždycky pomalým procesem. Kvality, schopnosti a znalosti se musí vstřebat a začlenit a zdokonalit, aby se vyšší pravdy staly součástí toho, kdo jste. Když žijete své nové pravdy jako přirozenou součást svého Bytí, moudrost nasbíraná z těchto znalostí je uložena pro budoucí použití ve tváři vašeho Vyššího Já, které sídlí na Příčinné úrovni bytí. Tato moudrost se stává trvalou částí vědomí JÁ JSEM. Musíte chápat, že vaše Přítomnost JÁ JSEM je rozsáhlým zdrojem Světla a moudrosti Tvůrce; Nicméně vy a všechny Zlomky vašeho Vyššího Já v tomto vesmíru udržují moudrost a zkušenosti, které byly nashromážděny během těchto mnoha pobytů a rozsáhlých zkušeností v čase a prostoru. Všechny pozitivní zkušenosti, úspěchy a moudrost získané během všech vašich životů ve zkušenosti tohoto vesmíru jsou uloženy v Příčinné Mysli.

Když váš energetický podpis dosáhne určité frekvenční úrovně, okamžitě máte přístup k darům, informacím a moudrosti,které jsou uloženy ve vaší Svaté Mysli a také v mysli vašeho Vyššího Já sídlící na Mentálně-Příčinné úrovni, a čerpáte z nich. Pamatujte si, je velmi důležité, abyste filtrovali všechny nové informace a znalosti svým vlastním svědomím a vědomím.

Trvalo vám mnoho věků vstřebat do svého těla pokroucené energie, které nyní nesete. Nicméně je čas zázraků, a nastalo další zvláštní Andělské osvobození poskytnuté naším Bohem Otcem / Matkou, kdy každé úsilí, které vyvinete, abyste se vrátili k Mistrovství Sebe bude umocněno a zrychleno během těchto divukrásných vývojových časů vzestupu. Mistrovství sebe člověk vždycky dosáhne procesem zvyšování a zlepšován svého vědomí a schopnosti vstřebat a začlenit a vyzařovat více látky božského Světla.V procesu se stanete tím, kdo nachází cestu, tím kdo ji ukazuje a Služebníkem Světa naplněným dobrou vůlí pro všechny Bytosti, když vyzařujete ven do světa Lásku/Světlo bez podmínek.

Vaše vědomí se bude postupně rozpínat, tak aby zahrnovalo celé lidstvo, Zemi, stejně jako Sluneční soustavu, galaxii a vesmír. Vaše prvotní zaměření už nemůže být na samotné malé já. Vaším konečným cílem je stát se galaktickým občanem a nakonec vesmírnou Světelnou Bytostí. Rozpínání vašeho vědomí vyústí ve hmotné prostředky, abyste vstoupili do vyšších, ucelenějších informací. Výsledkem toho bude schopnost vstřebat a začlenit více a více ctností, kvalit a talentů vašeho Boha Otce / Matky. V prostředí Třetí / Čtvrté dimenze vládnou lidské emoce. Ve vyšších úrovních Čtvrté / nižší Páté dimenze převažuje mentální povaha a zjemnělé schopnosti a jsou Osvíceny čistotou a Světlem ze Svaté Mysli, Svatého Srdce a Vyššího Já.

Drahá srdce, významná tvrzení, která vám dáváme, jako ty, které následují níže, jen nečtěte. Raději je studujte a zapište si je do paměti, neboť v těchto moudrých slovech jsou kritické faktory, které si budete přát sepsat, když budete zlepšovat své mistrovství Sebe a když budete povoláni, abyste sdíleli svou těžce získanou moudrost s ostatními.

** Mistr hledá svou nejvyšší pravdu, a pak ji žije tak nejlépe, jak umí. Mistr se učí vidět svět a jeho velké drama z vyššího úhlu pohledu směrem dolů.

**Mistr je adept v práci s energií, vždy pro nejvyšší dobro. Existuje ve víru harmonických duchovních sil.

**Vzestup rozpíná mysl a Duši, vždy přechází od jednoho stavu zvýšeného vědomí ke druhému. Jakmile vystoupíte z lineární časové linie do spirálovitých vinoucích se vln vibrací vyšších dimenzí, čas začíná být kujný, tekutý.

**Vstoupili jste do věku vědomé pozornosti. Vědomá pozornost a probuzení k ponoukání vaší duše-vašeho Já jsou krokem k dosažení mistrovství Sebe.

**Mistr ví, kdy mluvit a kdy zůstat potichu. Mistr mluví se záměrem. Stálé tlachání mysli a nesmyslné drby ruší klid vašeho aurického pole. Vy máte hledat harmonické vyšší frekvence Světla ve všech věcech.

** Znalost sama o sobě rozděluje. Moudrost a Duševní vědomí sjednocují.

**Jako adept na Cestě stále zvyšujete svou kapacitu pro Světlo Stvořitele. Když popřete jakoukoli stránku svého Andělství (Božství), popíráte svou Božskou celistvost.

**Vesmír se stále znovu vytváří a redefinuje Sám Sebe prostřednictvím impulzů / přání Nejvyššího Stvořitele a našeho Boha Matky/Otce. Přáním Nejvyššího Stvořitele je zažít individuálitu tím, že se rozlomí jako světlo na nepředstavitelný počet různě velkých Jisket vědomí.

** Vševesmír je naplněn tancujícími, plynoucími, splývajícími a oddělujícími se Zlomky / Božími Jiskrami. Stvořitel je živý a vědomý v jednom každém z těchto Zlomků, bez ohledu na to, jak jsou velké nebo malé.

**Prostor je entita v Sobě, čekající na to, až bude naprogramována nebo vymodelována do nekonečných možností.

OTÁZKA: Jak víme, jestli máme nějaké éterické slzy? A pokud ano, jak víme, kde jsou a jak je vyléčit?

Léčení éterických slz v aurickém poli je proces, který začne jakmile začnete proces vstřebávání a začleňování více a více svých Já-duše. Jak začnete vstřebávat a začleňovat více a více vyšších frekvencí energie do své fyzické loďky a začnete proces vyvažování a harmonizování svých čaker, jednou z hlavních výhod je, že jakékoli éterické slzy, které byste mohli mít, se pomalu začnou léčit. Často budete cítit fyzické nepohodlí v místech, kde jsou ve vašem aurickém poli slzy nebo éterické jizvy. Nejvíce převažující éterické slzy jsou v místech nižších čaker, v srdeční oblasti / solárním plexu, nebo na zádech mezi rameny a lopatkami.

Proces můžete urychlit tím, že půjdete do své osobní pyramidy. Lehnete si na křišťálový stůl a požádáte své andělské pomocníky, aby proskenovali vaše tělo a dali vám vědět, kde (nebo jestli) tam nějaké nějaké éterické slzy jsou. Když dostanete znamení, že tam nějaké slzy jsou, požádejte mě, abych je zapečetil svým žhavým Světelným mečem a stane se tak. Tato procedura může chvíli trvat, ale proces léčení začne.. Zrychlí se, jakmile dosáhnete vyšších vibračních vzorců Světla. To, že vnesete dovnitř více Adamantinových částic Světla prostřednictvím dechu nekonečna a zpívání tónů samohlásek je také velmi prospěšné, a pomůže léčení/harmonizaci vašeho aurického pole, stejně jako nižších tělesných systémů.

Mí stateční, nezáleží na tom, kde žijete nebo na podmínkách, ve kterých momentálně žijete, je tu pro vás velká příležitost začít proces dosahování Mistrovství Sebe. Jste naléhavě potřeba jako Nositelé Světla a Služebníci Světa. To platí o každém z vás, kdo čte tento vzkaz. Obklopuji vás a zahaluji vás ochranným aurickým polem. Jsem navždy vaším andělem strážným a věrným průvodcem.

JÁ JSEM Archanděl Michael

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Vyhledávání