Aktualitky

Nový aktuální seminář "Kroky k otevření vědomí"

4 - 7. 7. 2019 se koná nový seminář Kroky k otevření vědomí v penzionu Perseus v Trnové.
Aktuálně budeme vše otevírat za pomoci Nabebevzatych mistrů.
Přihlášky přijímá Míňa Nosková - te: 777 214 872.

Transformace Zajímavosti Další zajímavosti Zatmění Měsíce 27. července Léčení Mužské energie – Mírová Meditace - Untwine 15.7.2018
Zatmění Měsíce 27. července Léčení Mužské energie – Mírová Meditace - Untwine 15.7.2018 PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 25 Červenec 2018 07:38

Milí přátelé,

následující článek je prvním ze dvou článků, které vám nabízíme k pochopení vnitřního, duchovního významu nadcházející astronomické události – úplněk Měsíce s probíhajícím úplným zatměním Měsíce (které navíc je nejdelší v tomto století – 1 hodina 43 minut) a návazných astronomických (astrologických) dějů.


 

27. července 2018 bude probíhat zatmění Měsíce. Tento měsíc jsou silné astrologické konstelace a během zatmění Měsíce budou vhodné k léčení božské mužské energie na této planetě. Většina planet s mužskou energií v naší sluneční soustavě je retrográdních („couvající“), což znamená, že je třeba vyhodnocení situace, vhledu a čištění. Zejména planeta Mars, symbol Mužství, je retrográdní a v době zatmění bude v konjunkci (na stejném místě na naší obloze) s Měsícem. Zdá se, že Mars se na naší obloze pomalu pohybuje pozpátku, přičemž se přibližuje konjunkci s LilithČernou Lunou, Kosmickým Lůnem, což symbolizuje to, že Mužství samo sebe posuzuje, uvolňuje, čistí a vrací se zpět do spojení s Božskou Matkou. Také Chiron, planetka s transmutujícím a uzdravujícím vlivem, která právě vstoupila do znamení Berana, bude mít na působení Marsu a léčení jeho energie velký vliv (sextil).

Jak již bylo zmíněno dříve, na úrovni Zdroje, JÁ JSEM Přítomnosti a Vyššího Já je Mužství a Ženství jedno a totéž, takže i zde v nižších rovinách je vždy Muž a Žena dvěma stranami téže mince. Na této planetě byla více potlačena ženská energie a na toto téma již bylo řečeno mnoho. Zároveň se ale zdá, že většina lidí si dosud stále neuvědomuje podstatu mužské energie. Kdo je ztělesněním Mužství na této planetě? Nebo je ztělesněno pouze ve Vesmíru jako Ashtar a Archanděl Michael? Co je to vlastně Mužství?

Mužská energie je tvůrčí impuls Boží Vůle. Neexistuje pouze z důvodu ochrany před negativními věcmi. Mužská energie je mírumilovným ztělesněním impulzu pro vytvoření a projevení Božského Záměru.

Chceme-li se skutečně spojit se Světlem a s Vyšším Já, musíme vytvořit Posvátné Spojení, protože jedině tak jsou energie v prapůvodním stavu, tedy Jeden v Duši. Chceme-li vytvořit Posvátné Spojení, nemůžeme si Mužství či Ženství projektovat vně, např. do svého partnera nebo do okolního světa. Posvátného Spojení docílíme pouze integrací mužské i ženské části do Jednoho.

Jak už jsem zmiňoval ve svých nedávných příspěvcích, nemůžeme manifestovat něco, čím nejsme uvnitř. Je velmi důležité, aby muži na této planetě nečekali, že spojení s Bohyní bude uskutečněno pouze s lidskými fyzickými ženami. Tyto ženy tomu samozřejmě pomáhají, ale k náležitému spojení muže s Bohyní nastane v případě, jestliže mají muži vnitřní spojení s Božskou Matkou a jestliže se integrují a ztělesňují energii soucitu a péče a podle toho se také chovají.

Mars a mužská energie vystihují to, jak se prosazujeme a uplatňujeme, kým ve světě jsme, a to jak v případě mužů, tak v případě žen. Často je tak působení Marsu a jeho mužské energie znejasněno a zkresleno do té míry, že se projevuje jako soupeření a nejistota.

Jako vždy je klíčem vědět a vnitřně se sjednotit se skutečností, že jsme Přítomností Věčného Světla, stejnou Přítomností, která je v každém z nás a ve všem, že jsme Jeden Zdroj, a proto bychom nikdy neměli pochybovat o tom, zdali jsme jako bytosti dobří či špatní. Když se tímto způsobem zakotvíme do Jednoty, uvolníme nejistotu a potřebu sami sobě si něco dokazovat. Pak můžeme být pokorní, čelit naším chybám a potřebám pozměnit naše chování a činy, pracovat na sobě a vyvíjet se. Můžeme se oprostit od věčného soupeření v tom, kdo se ve světě prosadí nejlépe a v tom, kdo má největší energetický penis. Můžeme se navrátit zpět k víře ve Zdroj a Světlo. Vzhledem k tomu, že všichni jsme Jeden, můžeme oplývat mocnou silou Jednoho Světla působícího skrze nás. Můžeme si projevovat důvěru, navzájem se vítat a být slušní a uctiví jeden k druhému a stále prohlašovat, kdo jsme a jaký je náš Božský Plán ve světě.

V případě žen je možné hovořit v podobném duchu jako u mužů, a sice o potřebě integrovat mužskou energii, nikoliv projektovat ji vně a očekávat od mužů, že to udělají onu integraci za vás. Zde se můžete podívat na video od Lality Karoli (anglicky) o její perspektivě a pohledu na tuto problematiku a také o astrologickém uspořádání tohoto období zatmění.

https://m.youtube.com/watch?v=5fIltgRb1Uc

Aspekt Marsu na této planetě je samozřejmě zkreslen do energie válčení a boje a toto nadcházející Zatmění a uspořádání vesmírných těles jej doprovázející, je ten pravý čas, abychom uvnitř každého z nás odstranili ze své Mužskosti válčení a boj, uvolnili agresi, traumata, potlačenou energii a všechny minulé zkušenosti, kdy jsme se sami za sebe nepostavili nebo jsme se nedokázali za sebe postavit. Naučte se o sobě mluvit pokojně, respektujte svobodnou vůli každého a stále buďte ve spojení s Milosrdenstvím Božské Matky a vzájemnou péči.

K tomuto zatmění tudíž navrhuji provést meditaci k ukotvení rovnováhy a mírových energií do Mřížky.


Meditace je naplánovaná na 27. července 20:21 UTC (tj. 22:21 SELČ) v době maximálního zatmění.

1) Pohodlně se uvelebte, uvolněte se a spojte se s JÁ JSEM Přítomností/Vyšším Já.

2) Napojte se na Světlo a Vzestoupené bytosti. Tak se připojíte k této kolektivní meditaci. Spojte se s paprskem Světla proudícího z vaší čakry Hvězda Duše.

3) Vizualizujte si sloup čistého bílého Světla proudící z Centrálního Slunce přes naše Slunce, zatemněný Měsíc, planetu Mars, Jupiter a planetku Chariklo dolů skrze vaše tělo do středu Země. Dále si vizualizujte další sloup světla proudící ze středu Země skrze vaše tělo přes planety až zpět do Centrálního Slunce.

4) Spojte se s Božskými mužskými bytostmi, Ashtarem, Archandělem Michalem, El Moryou apod. a vizualizujte jejich modrý plamen, který obklopí a prostoupí celou vaši bytost a dodá vám sílu a Božský Záměr z vaší JÁ JSEM Přítomnosti. Nechte tento modrý plamen přetransformovat všechny negativní energie, vztahy s Mužstvím ve vás a zakotvit skutečnou Přítomnost Božského Mužství z vaší JÁ JSEM Přítomnosti. Vizualizujte si, jak se tento modrý plamen šíří kolem planetární mřížky a inspiruje muže a ženy, aby se vzdali všech svých válek, bojů, traumat a agrese a spojili se tak s jejich skutečným Milujícím Já a jejich skutečným Božským Záměrem.

5) Spojte se s Božskou matkou, Bohyněmi a vizualizujte si, jak se jejich něžné růžové světlo šíří kolem vašeho energetického pole a do planetární mřížky a znovu vás a všechny muže a ženy po celé planetě napojuje zpět na energii Péče, Soucitu, napomáhá při Léčení a umožňuje všem pocítit Božskou Lásku z JÁ JSEM Přítomnosti, přinášející mír na Zemi.

zdroj: http://bod-zlomu.blogspot.com/2018/07/zatmeni-mesice-27-cervence-leceni.html

 

Vyhledávání