Aktualitky

Překlenovací seminář 1, Trnová, 03-06.09.2020

Překlenovací seminář 1 je určen pro ty, jež dříve chodili na semináře, avšak poslední 1/2 roku až rok na žádném nebyli a případně pro ty, jež mají za sebou alespoň seminář Cesta lásky 1 a nadále chtějí na sobě pracovat.

Je to shrnutí toho, co se za na seminářích dělalo za posledních několik let, ale hlavně za poslední rok, kdy těch změn bylo opravdu "požehnaně".  

Transformace Mise Mise na pomoc Zemi Mise Mongolsko 2010 Pouště a hory v zemi modrého nebe
Mise Mongolsko 2010 Pouště a hory v zemi modrého nebe PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Lenka   
Neděle, 08 Listopad 2009 19:25

EBESUN ORON - cesta do země trav

Velká jarní mise, cesta do země ležící ve středu Asie, v poušti a v horách mezi Čínou a Ruskem. Plocha této země je dvacetkrát větší než celé Čechy, ale s populací dvacetkrát menší. Objevíme čtyřtisícové vrcholy hor, ledová pole, divoké řeky, zalesněné kopce, písečné hory, sopky, vodopády, jeskyně i pravou poušť.
Budeme cestovat a žít spjati s přírodou jako správní mongolové a uvidíme krásnou panenskou přírodu, která se zachovala díky pozoruhodnému vztahu těchto lidí k okolí, které je obklopuje. Uvidíme zázračnou poušť Gobi, která není jen neplodná pustina nebo hromada písku,ale hlavně se svojí rozlohou 900 000 km2 patří k největším chráněním územím světa a je druhou největší pouští na světě.

 

Program jednotlivých dní:

0.den - 23.května

-  odlet z Prahy ve 13.00, sraz na letišti 10.30, přestup v Moskvě

 

1.den - 24.května

- přílet do Mongolska, odjezd do hotelu v hlavním městě Ulanbataru /v překladu Rudý bohatýr/, po odpočinku prohlídka města, nákupy potravin na cestu do centrálního Mongolska, seznámení s průvodci, řidiči, večerní meditace v místě ubytování nebo na posvátném OVOO.

 

2. den - 25.května

- Ulanbatar, ráno po snídani nakládka vozů, seznámení s trasou a odjezd směrem na jih do oblasti krajského města Cojr - v okolí si prohlédneme známé zříceniny budhistického kláštera a zde  bude i oběd, odpoledne budeme pokračovat do oblasti Dalandzargalan (drahé kameny, chalcedony, acháty) a vjedeme do samého začátku pouště Gobi do města Sajnsand, kde budeme nocovat. Meditace proběhne v oblasti nejsilnějšího energetického centra na polích s acháty anebo v údolí u starého budhistického kláštera.

 

3.den - 26.května

-Sajnsand - ráno odjezd směrem do pouště na Chamrij Chijd, navštívíme další budhistický klášter, kde se nalézá energetické centrum celé této oblasti, cestou budeme pozorovat přerod pouště z části kamenité přes sakury, sukulenty až po písečné duny. Meditace bude na nejvyšší a nejkrásnější písečné duně; v oblasti i nocleh.

 

4.den - 27.května

- Chamrijn Chijd - poušť, ráno odjedeme přes pustinu směrem k osadě Dzunbajan, kde můžeme dokoupit nutné potraviny a další věci pro náš pobyt a naše cesta bude pokračovat do kaňonu pravěké řeky Chongil Cav – zde navštívíme proslavené světové naleziště koster dinosaurů, kde na nás dýchnou dávné pradávné věky, tou největší silou, jaká je zde možná. Projdeme se částí kaňonu a budeme sami pátrat po celých skeletech těchto pravěkých zvířat. A právě poušť Gobi je proslavená nálezy celých dinosauřích koster, dalších zbytků, celých hnízd i s vejci - to vše Mongolům závidí celý svět. Po obědě navštívíme oblast okolo Suvragijn Chijd, známý budhistický klášter ve stepi – zde budeme meditovat a strávíme noc.

 

5.den - 28.května

- odjíždíme dále pláněmi a pustinou z oblasti okolo Suvragijn Chijd, projedeme osadou Chuvsgul do nové části polopouště Ergelijn dzu, kde budeme obdivovat krásy a divokost nespoutané přírody, projedeme do rezervace s divokými zvířaty - zde budeme pozorovat stáda divokých oslů a připravíme si oběd. Odpoledne dojedeme do budhistického kláštera Ulgij Chijd, v této oblasti přenocujeme. Meditovat budeme dle počasí a nalezených center energie.

 

6.den - 29.května  

- další den přejedeme pláněmi na Sujchentij a do oblasti Culu, kde budeme pátrat a obdivovat pravý nefalšovaný les zkamenělého dřeva. Užijeme si dostatečně divoké přírody a utáboříme se v ní. V noci budeme pozorovat hvězdné plejády na neuvěřitelně čistém nebi.

 

7.den - 30.května

- po snídani pojedeme do oblasti Sujchentij Culu a dále budeme pozorovat život obyčejných Mongolů v místních vesničkách jako je usedlost Mandach, která je velkým orientačním bodem na naší cestě, protože leží v naprostém středu skutečné pouště Gobi. Odpoledne dojedeme do údolí Ich Gazryn Culu a budeme tu obdivovat horotvorné síly přírody a jejich sochařská díla na bizardních kamenech - za pomoci větru, písku, vody i slunce. Před noclehem v tomto amfiteátru proběhne velká pouštní meditace a určitě stihneme i malou procházku do okolí.

 

8.den - 31 května

- z oblasti  Ich Gazryn Culu dojedeme do krajského města Mandalgobi - správního střediska a centra celé oblasti Středogobijského ajmaku. Město leží na hlavní cestě z Ulanbátaru do Dalandzadgadu. Navštívíme zde pravý nefalšovaný mongolský bazar (trh) na všechno a doplníme zde opět svoje zásoby na další cestu. Pokud bude sezona, můžeme zde ochutnat Kudys - kobylí mléko nebo zajít na vyhlídkový kopec nad městem. V centru je též budhistický klášter. Meditační sezení proběhne ale až v klidném odpoledním čase v oblasti vesnice Erdenedalai, kam dojedeme a kde budeme tento večer i nocovat.

 

9.den - 1.června  

- v oblasti vesnice Erdenedalai smyjeme pot z pouštních etap v Gobi v lázních Chudzirt - a tento den budeme nocovat v Jurtovém hotelu v pravých jurtách jako skuteční Mongolové. Meditace bude v oblasti lázní a v případě nepohody v jedné jurtě. 

 

10.den - 2.června

- z jurtového městečka Chudzirt odjedeme do Char Chorin - bývalého mongolského hlavního města. Navštívíme hlavní Džingischánovo město dávné mongolské říše Karakorum. Z dnešního Char Chorin spatříme již jen půdorysy a zakryté místo vykopávek chánského paláce. Hlavním magnetem Carchorinu je však opevněný klášter Erdenedzú /Drahokamový budha/ z konce 16.stol. a klášter Tuvchun se zachovalou původní atmosférou. V oblasti Chijd budeme meditovat a připravíme se na  nocleh.

 

11.den - 3.června

- opět se navrátíme do mongolské přírody a v oblasti Tuvchun Chijd navštívíme známý 20m vysoký Orchonský vodopád, uděláme několik pěkných výletů v horách nad vodopádem.Toto sopečné pohoří Changaj je dlouhé 800 km a má vrcholky až do 4000 m n.m. Táhne se paralelně s Mongolským Altajem, který v dálce uvidíme. Vodopád leží v divoké rokli v sopečných horách na řece Ulán Gol. Na večer postavíme v těchto horách své stany a připravíme se na pravou přírodní meditaci.

 

12.den - 4.června

- tento den věnujeme aktivnímu odpočinku, uděláme několik kratších výletů do okolních hor, budeme fotografovat, odpočívat, prát, zpracovávat svoje zápisky a také proběhne i nutný servis všech našich vozidel, včetně oprav, výměny oleje a doplnění dalších kapalin.

 

13. den - 5.června

- po snídani se vydáme na cestu z hor do Cencherijn Chalun Arsan, kde navštívíme další přírodní lázně a koupele – zde proběhne naše meditační setkání. Přenocujeme v místním jurtovém hotelu.

 

14.den - 6.června

- Cencherijn Chalun Arsan opustíme dopoledne a naše cesta povede do krajského města Cecerleg -hlavní správní středisko Archangajského ajmaku /kraje/ ležícího uprostřed nádherné horské krajiny. Najdeme zde velký Djajajn - gegénův chrám, přeměněný v muzeum. Je to jeden z mála mongolských chrámů, které přežily řádění Rudých hord. Meditace bude v oblasti silné zemské energie u Tajchar Culu - posvátného kamene. Projedeme dolinou okolo řeky, kde na břehu jsou dodnes hroby bojovníků z dob Čingischana, na konci údolí se zastavíme u brodu a zde též přenocujeme.

 

15.den - 7.června

- naše se cesta se pomalu otáčí zpět k hlavnímu městu Ulanbatar, dojedeme do  Chairchan okolo vyhaslé sopky Uran Togoo - zde si vyhledáme místo na  nocleh. Meditovat budeme v pozadí kráteru této vyhaslé sopky, co nejblíže k horotvorným procesům a místem do středu země, kterým sopky právě jsou.

 

16.den - 8.června

- z Uran Togo vyjíždíme ráno směrem na známé krajské město Bulgan, které si prohlédneme a dokoupíme zde zásoby. Objedeme klášter Dashchoinkhorlon Khiid a pojedeme do hornické oblasti a městečka  Erdenet. V oblasti  Amarbajasgalan najdeme pěkné místo na meditační setkání a připravíme si nocleh.

 

17.den - 9.června

- z Amarbajasgalan vyjíždíme směr hlavní město Ulanbatar, noc v hotelu

 

18.den - 10.června

- Ulanbatar - odpočinek, prohlídka města a okolí, servis pro naše auta, zakončení první části naší výpravy, případný odlet účastníku zkrácené mise zpět do Prahy. Možnost návštěvy některého z řady muzeí (např. Muzeum dějin přírody s pozůstatky dinosauřích koster, Muzeum národních dějin, Muzeum dějin náboženství, Muzeum výtvarného umění s rozsáhlou sbírkou buddhistického umění a obrazy  socialistického realismu). Zajímavý je také např. klášter Gandan, chrámové muzeum Čojdžinlamy či Bogdchánův palác.

 

19. – 21. den - 11,12,13. června - volné dny použitelné k rozšíření programu jak v části 1., tak v části 2. Předpokladaný příjezd do Ulanbataru bude tedy  asi 12. června  odpoledne, 13. června volný den v Ulanbatar a okolí  a 14. června odjezd na sever.

 

22.den - 14.června

- odjezd z Ulanbataru a pokračování druhé části výpravy směrem na sever do  Cherlen Bajan Ulan, kde byl Čingischánův hlavní stan.Cestou návštěva nadrozměrné sochy Čingischána a posvátného místa Ovoo, s rituálem a možností meditace, večer dojezd na místo přenocování bude ve stanech. 

 

23.den – 15. června

- Cherlen Bajan Ulan - Dadal (Čingischánovo rodiště)prohlídka jeho památníku, možnosti pěších výletů do okolní přírody,tento den navštívíme světoznámá naleziště polodrahokamů.Večer  se můžeme ubytovat v místním "hotelu", nebo ve stanech.

 

24.den - 16.června

- Dadal - Batsiret (noc ve srubu Taivan)Dnes si prohlídneme malý budhistický chrám v  Batsirete a hlavně dokoupíme potraviny v místní vesnici.Po cestě se můžeme vykoupat v jezeře a nocleh bude již na ranči TAIVAN,v jeho prostorách je 12 postelí, 6x v jednom srubu a po dvou postelích je v dalších třech srubech.Ostatní mohou spát ve stanech okolo.Možnost vaření je v kuchyni ranče. Ubytování je v ceně zájezdu.

 

25.den - 17.června

- program v okolí srubu (šamani, historické památky,šamanské posvátné místo OVO,Čingischánova zeď)program okolo srubu ,možnost lovení ryb,koupání vřece cca 100m od srubů,výstup na šamanské ovoo + rituál,můžeme navštívit místní pastýře,pronajmout si vyjíždku na koních, udělat výlety do okolních kopců a případně program prodloužit o jeden další den.

 

26.den - 18.června

- ze srubu odjíždíme na Bereven Chijd (klášter) a dále k jezeru Chuch nur (Temudzin), kde přenocujeme, cestou se zastavíme u zbytků Čingischánovy zdi, mongolské obdoby velké čínské zdi.

 

27.den - 19.června

- Bereven Chijd -  , dneska si prohlídneme jediný budhistický klášter , který se zachoval na východě Mongolska,američané se ho snažili zrekonstruovat, ale pro nedostatek peněz byla stavba dočasně zastavena. nocovat budeme u jezera Chuch nur, můžeme podniknout výlety do okolí, koupat se, odpočinek. Možno doplnit jeden den.

 

28.den – 20.června

Ulanbatar - muzea, trhy, obchody,večer návštěva folklorního vystoupení, rozloučení s Mongolskem

 

29.den - 21.června

odlet do Prahy, přílet do Prahy 12.10

 

 

 

 

Ubytování: v hotelech-ubytovnách dle možností, jurtách dle rozpisu, ostatní ve stanech – zajistí mongolská strana.

 

Stravování: ve vlastní režii, možnost nákupů potravin v místě, vaření jednotlivě či ve skupinkách dle vlastního uvážení. Potřeby pro vaření zajistí mongolská strana.

 

Přeprava: letadly, privátní doprava auty 4x4, možnost zajistit projížďku na koních, jacích i velbloudech za cca 10 USD na hodinu

 

Cena mise: 56.500,- Kč ( cena při 15 účastnících stanovena k 16. 3. 2010). Před odletem budou přesně stanoveny taxy k letenkám, které se pohybují. Nyní jsou započteny dle současné kalkulace.

 

Cena zahrnuje: dopravu letecky včetně let. poplatků Praha – Ulanbátar a zpět, dopravu auty 4x4 po Mongolsku dle programu, řidiče každého automobilu a průvodce, česky mluvícího průvodce, zapůjčení stanů a vybavení na vaření v přírodě, meditační program, poplatek za vízum, homeopatika na cestu.

 

Cena nezahrnuje cestovní pojištění a pojištění storna zájezdu, výdaje na potraviny a vstupy – od 250 USD, dle osobních nároků

 

Předběžné přihlášky prosím směřujte co nejrychleji e-mailem, abychom mohli rezervovat letenky, v této době je v Mongolsku nejvyšší sezóna a zájem turistů..

 

Na společnou cestu a setkání se těší Lenka Zárubová, tel.: 608 976 140, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Vyhledávání