Aktualitky

Nový aktuální seminář "Kroky k otevření vědomí"

4 - 7. 7. 2019 se koná nový seminář Kroky k otevření vědomí v penzionu Perseus v Trnové.
Aktuálně budeme vše otevírat za pomoci Nabebevzatych mistrů.
Přihlášky přijímá Míňa Nosková - te: 777 214 872.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Solara - Fragment solařina reportu na září 2018 - Přesun do nového Řetězce Načasování
Solara - Fragment solařina reportu na září 2018 - Přesun do nového Řetězce Načasování
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 10 Říjen 2018 15:12

Letošní září je JEDENÁCTÝ měsíc* JEDENÁCTÉHO Roku, což z něj dělá měsíc 11:11. To z něj dělá plodný měsíc obratu a přeměny, abychom posunuli systém reality od Duality k Nové Realitě AN. Naše nová krajina je stále viditelnější. Děje se to nárůstem, který lze měřit a pomáhá to popohnat nás hlouběji na naše Pravé Místo.

Naše vlaky se naplňují cestujícími, ale uprostřed takového množství toho, oč běží, ještě nevidíme, kdo je v našem vlaku a kdo ne. Po celý měsíc si lidé budou vybírat vlaky a rozhodovat se, po které koleji pojedou. Někteří si mohou vybrat vlak, uvelebit se na svém místě a v poslední minutě zjistit, že jsou ve špatném vlaku a přeběhnout do toho svého správného.

Září je měsíc, který nás nejen volá do akce, ale do Správné Akce. Tento měsíc budeme mít hodně práce, jak se budeme snažit držet krok se vším, co se děje. Celý měsíc bude plný dní, které budou mít rychlý spád a budou probíhat spolu. Jelikož se soustředíme na TADY a TEĎ, každý den bude zapomenut okamžitě, jakmile přejde. Září je plné hlavních průlomů a nádherných příležitostí. Pomoc, kterou jsme dlouho potřebovali, najednou přijde k našim vchodovým dveřím. Noví, opravdoví přátelé vstoupí do našich životů. Zároveň bude ve světě Duality odhaleno více skrytých ďáblových advokátů.

Září nám přinese mnoho výběru a rozhodování. Nejen to, ale posune nás dál na cestě, kterou jsme si vybrali. Naše cesta se zrychlí v Pohybu Vpřed nebo v Pohybu Vzad. Je naprosto na nás, jakým směrem půjdeme. Je to měsíc návratu k našemu Pravému Já nebo měsíc, kdy Ztratíme Sami Sebe. Půjdeme hlouběji do Duality nebo se nakonec Osvobodíme? Klesneme hlouběji do iluze nebo se od ní osvobodíme? Pohneme se ke Správné Akci, která poslouží planetě nebo budeme hledat způsob, jak pro sebe získat více moci, více nadvlády a více bohatství? Posuneme svou Upřímnost a Integritu na novou úroveň nebo je odsuneme stranou? Uděláme osvobozující krok ze svého omezujícího chování, zastaralých druhů víry a starých způsobů bytí nebo se budeme dál topit v tom, v čem jsme.

Ošidné je, že když nebudeme velmi, velmi upřímní, jasní a Pravdiví, můžeme si myslet, že se posouváme vpřed a vlastně se budeme posouvat zpátky. Můžeme být oslněni mocnou silou motoru a zapomenout se dívat, kam opravdu jedeme. Nestačí udělat rozhodnutí jen proto, aby nás pobídlo k akci. Je potřeba, abychom dělali rozhodnutí založená na Opravdovosti a cokoli děláme musí být Správná Akce. Jakákoli akce, kterou děláme musí být v souladu s Nejvyšším Dobrem. Musí posílit energie Nové Reality. Pokud ne, jen nás to vrhne zpátky a bude nás to tlačit hlouběji k Achillově patě Duality.

Právě teď jsou nám představovány hlavní životní lekce, týkající se Integrity, Poslušnosti a Převzetí Zodpovědnosti. Některé se objevují prostřednictvím dokonalých nastavení, která se dotknou přímo našich zásadních záležitostí. To se děje proto, abychom mohli nakonec své lekce mistrovsky zvládnout a nemuseli je nekonečně opakovat. Jsou to lekce, které jsme se snad měli naučit už před dlouhou dobou, ale z nějakého důvodu jsme to neudělali. Takže tady jsou, přímo před námi, PRÁVĚ TEĎ.

Všude kolem nás se staré časové linie hroutí. Měřítko času samo o sobě se stahuje a hroutí a začíná být zhuštěné. Je to jako by se hodinové ručičky nekontrolovatelně roztočily a točily se stále rychleji kolem ciferníku tak, že se zdá, že každou chvíli mohou odletět pryč. Dny i noci se zdají drasticky zkrácené. Proto se cítíme, jako bychom neměli čas nic udělat, musíme spěchat, spěchat a spěchat.

ŘETĚZEC NAČASOVÁNÍ

Jsme v procesu posunu na Nový Řetěz Načasování. Řetěz je časovací sekvence v Nové Realitě. Řetěz Načasování je jako řetízek na krku. Každý kousek je spojený dohromady. Pokaždé, když se v řetězu posuneme k novému spojení, znamená to významné rozšíření našeho vědomí, což hluboce cítíme. Nová časová linie je naprosto odlišná od toho, na co jsme byli zvyklí. Proto se mnoho plánů a schůzek, které se snažíme mít, neustále přesouvá na jiný termín. Spojení zubů rozdílně zařazených rychlostí Řetězu Načasování jsou naprosto přenastavena a zuby se musejí spojit novými způsoby v rámci nových konfigurací, zub po zubu, zařazená rychlost po zařazené rychlosti, kolo za kolem.

I když stále žijete v dualitě a nepřesouváte se do Nové Časové linie vědomě, jste tím ovlivněni. Všimnete si, že když děláte něco, co není v souladu s novou Časovou linií, často tam je nepříjemný pocit drhnutí převodovky, spíš než synchronicita.

Nová Časová linie je spojená spíš věčnou Bezčasovostí než naším starým pozemským časem. Pozemský čas je iluzorní měřítko, které bylo uměle vytvořeno během zavedení Duality. Nikdy nebyl skutečný. Ale dlouho byl pozemský čas praktickým nástrojem, který rozděloval naše dny a noci na malé přísně vedené oddíly, abychom mohli v těsném připojení pod Dualitou účinně fungovat.

Nyní musíme najít nové vstupní body do Řetězu Načasování, abychom mohli plně vstoupit do Nové Časové linie. Vstoupení do nového Řetězce Načasování vyžaduje odstranění našich starých časovacích mechanismů. Musíme se naučit jak všechno dělat v úplně novém rytmu než na který jsme byli zvyklí. Musíme se odpojit od starých vzorců Času a znovu se spojit s přirozeným plynutím.

Jakmile jsme v novém Řetězu Načasování, naše životy se obrovsky změní. Zuby a rychlosti se mění víc hladce. Je nastolen nový rytmus, který změní způsob, kterým všechno děláme, změní náš přístup k životu. Náhle se čas natáhne a přemění se do věčné Bezčasovosti. To nás přenese hlouběji do Pravých Bezčasových Světů Nové Reality.

Tento měsíc přinese odpovědi, na které jsme čekali celé své životy. Je to oko otvírající čas v našem světě a ve světě za světem. Je nám předkládána příležitost, která tu ještě nikdy nebyla, abychom se přesunuli za své staré bytí a viděli vesmír úplně novým pozitivním způsobem.

Je čas uvést naše bytí a naše bytosti do nového rytmu Řetězce Načasování. Přestaňme dýchat zatuchlý vzduch Duality a naplňme své plíce čerstvostí Nové Reality. Potřebujeme se ponořit do proudu čisté energie, která je všude kolem nás. Udělejme pravé kroky s naší přirozenou přítomností bytí. Musíme být neustále flexibilní a otevření Nečekanému. Nezapomeňme, že jsme vtělením Lásky a Opravdovosti (Pravdy). Vypněme nesoulad Duality a slaďme se s tím, co je SKUTEČNÉ a OPRAVDOVÉ.

Toto je malý zlomek Solařina ÚPLNÉHO ZÁŘIJOVÉHO REPORTU. Celý ZÁŘIJOVÝ report obsahuje delší části

Solařiny reporty a týdenní vylepšení jsou dostupné za poplatek $11 měsíčně v angličtině, němčině, ruštině a španělštině na Nvisible Mercado:

* myšleno numerologicky: 9 + 2018 = 9 + 11 = 9 + 2 = 11

http://mercado.nvisible.com/surf-report-subscriptions/

ZDROJ: https://www.facebook.com/notes/solara-anani/a-small-fragment-of-solaras-september-2018-surf-report-moving-into-a-new-timing-/10155832110348008/

 

Vyhledávání