Aktualitky

Nový aktuální seminář "Kroky k otevření vědomí"

4 - 7. 7. 2019 se koná nový seminář Kroky k otevření vědomí v penzionu Perseus v Trnové.
Aktuálně budeme vše otevírat za pomoci Nabebevzatych mistrů.
Přihlášky přijímá Míňa Nosková - te: 777 214 872.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - * Tři boží paprsky: Boží vůle * Boží láska * Boží inteligence *
AA Michael - * Tři boží paprsky: Boží vůle * Boží láska * Boží inteligence *
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 31 Říjen 2018 10:43

*Archanděl Michael prostřednictvím Ronny říjen 2018 *
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
RONNA / SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, Země je zase znovu připravována na nový, vývojově vyšší druh lidstva. Vy všichni, jako Hvězdná semínka a Služebníci Světa máte zakódovány Atomy Paměťového semínka, které vám dávají horoucí touhu účastnit se projevení tohoto neuvěřitelného snu budoucnosti. Vaším osobním cílem je stát se entitou uprostřed chaosu a zmatku současné reality Třetí / Čtvrté dimenze dneška, řízenou svým Já a inspirovanou Duší.

Z Velkého Centrálního Slunce tohoto Podvesmíru je na Zemi a lidstvo vyzařován prostřednictvím mocných Paprsků božího vědomí Nový Boží/Andělský plán naplněný pokročilými tvůrčími myšlenkami, které přesahují nejdivočejší sny dokonce nejzářivějších, pokročilých myslí dneška. Pokročilá duše kráčející po úzké stezce Vzestupu se musí naučit absorbovat a začlenit tři hlavní Boží Paprsky nadcházejícího Věku, DUCHOVNÍ TROJICI, skládající se z: BOŽÍ/ANDĚLSKÉ VŮLE * LÁSKY / INTUICE * INTELIGENTNÍ, ÚČELOVÉ AKCE.

Proč se neposunout do středu spirály vzestupujícího vědomí, do oka duality a polarity, kde je všechno klidné a v míru – a být naplnění Látkou Čisté Vesmírné Životní Síly, Adamantinovými Částicemi, která jen čeká na to, až bude zformována do vašich vizí budoucnosti? Právě v tom okamžiku, kdy se přesunete do svého Centra Svatého Srdce, můžete zažít významnou lásku a soucit našeho Boha Otce / Matky a Nejvyššího Stvořitele. Přijměte, prosím, tuto nezamlčitelnou pravdu: vy jste drahocenný syn nebo dcera na důležité misi, s důležitým posláním a nic, co řeknete nebo uděláte nemůže zmenšit tuto lásku. Je čas otevřít pasáže/koridory mozku vaší mysli vyšším frekvenčním kódům vaší NadDuše/Vyššího Já.

Nikdy nezapomeňte, vaším nejbližším a nejdražším přítelem byste si měli být vy sami – vaše vlastní vědomí Duše. Ve svém Centru Svatého Srdce najdete moudrost, soucit, trpělivost a co je nejdůležitější, nekonečnou Svatou Lásku. Od začátku tvořivé zkušenosti příchodu do hustoty byly všechny formy lidského života podrobeny pokračující, neustálé sérii odhalení. Zvědavá, zvídavá, tázající se mysl byla vestavěnou skutečnou Tváří,/Stránkou, lidské povahy.

Příliš mnoho z vás stále nese velké náklady, velkou zátěž, z minulosti. Jsou to chyby, které jste udělali v tomto životě a také mnohá minulá podmínění a pohřbené vzpomínky na bolestné události nebo akce všech vašich minulých životů. To, že se těchto vzpomínek držíte nebo nesete břímě nerovnosti, už vám neslouží. Je čas, abyste nám dovolili, abychom vám pomohli vyléčit bolestné vzpomínky uložené ve vaší fyzické loďce a v aurickém poli. Právě tak, jak projasňujeme pokřivení vzorců víry kolektivního vědomí Třetí / Čtvrté dimenze, a tím přivádíme tyto Dimenze zpátky do jejich původně navrženého spektra duality. Strach je primitivní emoce typu bojuj nebo uteč, která vás bude brzdit v rozpuku vaší vědomé pozornosti. Je čas projasnit a přeprogramovat základ, instinktivní součásti vaší milující lidské povahy.

Je důležité, abyste chápali – i když si už nepamatujete své minulé chyby nebo myšlenky a činy, které vás vyvedly z rovnováhy – že dokud nejsou tyto negativní myšlenkové formy uznány a přetvořeny, jsou tyto energie stále přítomny ve vaší buněčné struktuře a čekají, až budou napraveny a navráceny do vnitřní harmonie. Svou vědomou pozorností a sladěním své vůle s Vůlí Vyššího Já a našeho Boha Otce/Matky, všechno, co není v harmonii s frekvencemi vyšší Čtvrté/Páté dimenze, uvnitř víří, aby to bylo nasměrováno a navráceno k harmonii a mírumilovnosti spolubytí, radosti a milujícímu záměru. To je zdrojem takové vnitřní vřavy, výzev a testů, které zažíváte vy, hledající Světlo a vědomí si svého Já,.

Znovu a znovu jsme zdůrazňovali, že jedna z největších výzev, a přitom jedna z nejdůležitějších věcí, kterých je potřeba dosáhnout, aby se vkročilo na spirálu Vzestupu, je udržovat zaměření na bod vědomí v Centru Solárním plexu. Pokud tak budete činit, budete udržovat otevřenou cestu do svého Svatého Srdce – a tím umožníte Světlu Stvořitele, aby volně plynulo do vás a z vás. To vám naopak pomůže zlepšit a zdokonalit svou jedinečně krásnou, harmonickou Píseň Duše.

Během těchto divukrásných, i když únavných, časů, je vám dána příležitost vstoupit do Vesmírné Knihovny, ve které jsou zázraky tohoto Podvesmíru a čerpat z ní. Vy, Hvězdná semínka, jste postupně vybavována k tomu, abyste vstoupili do těchto svatých chrámů – Pyramid Světla – kde jsou uloženy vesmírné zákony a moudrost věků. Když tak učiníte, zjistíte, že můžete přejít přes jakoukoli výšku, zdolat jakékoli potíže a vaše cesta Vzestupu se s jistotou odhalí. Nikdy jste neztratili svou andělskost, božskost nebo-li svou Božskou inteligenci. Jen byla držena v bezpečí čekajíc na dobu, kdy se znovu probudíte, abyste potvrdili svou zářící jasnost, jako Andělské dítě našeho Boha Otce/Matky.

Milovaní, žádáme vás, abyste se zaměřili na sebe, abyste mohli projasnit svou loďku pro zjemnělé a pročištěné frekvence Světla. Máte schopnost stát se vodičem Adamantinových částic Světla Stvořitele, které budou pronikat vaší fyzickou loďkou a plynout ven do světa formy. Ale, musíte z vnitřku své fyzické loďky osvobodit moc Svatého Ohně, Ohně Kundalini, uloženého v Kořenové čakře, a přitom dál přitahovat novou dávku prostřednictvím Světelných měst Šesté dimenze.

Vodičem této energie vitální Životní síly je dech.Musíte se naučit používat a zdokonalit dokonalý rytmus Svatého Dechu. Nekonečný dech je výživnou součástí procesu přeměny. V minulých letech jsme k pokročilým technikám přidali více důležitých prvků, které musíte vstřebat do svého těla, abyste vyvinuli a potvrdili mistrovství svého Já. Toto je důležitá informace, kterou musíte vstřebat a začlenit, a pak sdílet s těmi, kteří jdou po Cestě za vámi.

Žádáme vás, abyste si představili Fialový Plamen, který vyzařuje nahoru z pod vašich chodidel a úplně vás zahaluje do vitální energie přeměny, což urychlí proces přeměňování všech nečistých látek ve vás i kolem vás, a zároveň vás ochrání od vnějších negativních vlivů. Jak se budete vyvíjet v Duchovní lidskou Bytost, budete schopni hlubších myšlenek a ucelenějších koncepcí. Vyvinete si také větší kapacitu pro hlubší, intenzivnější lásku.

Jakmile vstřebáte a začleníte vibrační vzorec hojnosti a přijmete ho za svou pravdu, stane se součástí vaší Písně Duše. Pak se budou tyto frekvenční vzorce vyzařovat dál z přední a zadní brány vašeho Solárního centra moci ve formě znaku Nekonečna, a tím budete vytvářet neustálý proud hojnosti všech dobrých věcí.

Pamatujte,abyste zhmotnili svou duchovní vizi, musíte určit, co si přejete vytvořit a pak si to jasně představit.Nejdříve ze všeho se jako vědomý spolutvůrce máte zaměřit na zhmotnění zjemnělého, vyvinutějšího stavu Bytí a harmonických kvalit života.Proto byste měli hledat hojnost lásky, radosti, míru, tvořivosti, dobrého zdraví, vhodných uspokojivých vztahů, atd. Hledání a vstřebání a začlenění kvalit, znaků a ctností Božího vědomí zajistí úspěch ve vytváření všech hmotných věcí, které potřebujete, abyste žili v pohodlí. Když procházíte mnoha úrovněmi a dimenzemi Stvoření, učíte se stát se jedincem s nekonečným přílivem hojnosti,. Jednou z nejdůležitějších koncepcí, které musíte přijmout za svou pravdu, je křišťálově jasná vědomá pozornost, že vy jste tvůrce reality, ve které budete žít nyní a v budoucnosti.

Mnozí z vás se ptají, co je v tomto životě jejich posláním? Říkáme vám, že největším přáním vaší Duše je, abyste znovu potvrdili svých mnoho Tváři, Stránek, a abyste znovu byli divukrásným mistrem spolutvoření, kterým jste byli, když jste se poprvé vtělili ve hmotných rovinách.

Proces Vzestupu je pokračující cesta – není to cíl. Každý den se snažte učinit nejvyšší volby – zůstaňte v tom okamžiku, protože to je jediná doba, kdy máte přístup ke své Boží moci – nezaměřujte se na minulost a neprojektujte do budoucnosti, ale hledejte svůj nejvyšší potenciál v jednom každém okamžiku. Dívejte se na výzvy ve vašem životě jako na příležitosti, jak se naučit nechat jít staré sebeomezující způsoby. To jsou pravdy, které vám nikdo nemůže vzít, které byste si měli vštípit dovnitř do sebe, dokud se nestanou vlastní skutečnou součástí vaší lidské povahy.

Toto je pro vás, Hvězdná Semínka, životní období vyrovnávání, kdy hledáte, jak zharmonizovat všechny Tváře své Bytosti. Hluboko uvnitř jste si vědomi toho, jak je důležité, abyste ctili a začleňovali ženskou stránku své povahy, něžné, intuitivní, tvořivé a dovnitř zaměřené energie, a zároveň rozvíjeli a používali své mužské znaky. Když vstupujete do pokladnice moudrosti uvnitř a čerpáte z ní, snažte se být silní a přitom jemní, zaměření ven. Síla a vědomé vyjádření vaší Andělské povahy vzroste, když se naučíte dál čerpat moudrost své Svaté Mysli, Osvícenou/Osvětlenou soucitem svého Svatého Srdce. Musíte se naučit mluvit stručně, konstruktivně a se sebedůvěrou. Vězte, že když zůstanete vystředění ve svém Svatém Srdci a zaměření do něj, Vesmír musí odpovědět pozitivně a váš úspěch bude zaručen.

Když začnete být sladěni s intuicí vašeho Vyššího Já, začnete cítit, jak ve vašem Svatém Srdci pulzuje Boží Světlo a začnete se zaměřovat na Jiskru Stvoření v Centru Svatého Srdce každého člověka, kterého potkáte. U mnoha drahých Duší může být slabá, ale stále uvnitř hoří, jinak by nežili. Když tak učiníte, automaticky se budete snažit praktikovat neodsuzování a začnete v každém vidět pozitivní povahu.

Žádáme vás, abyste, než přijmete číkoli učení za svou pravdu, používali svou rozlišovací schopnost. Nemějte mindráky z teorie nebo ucelené informace. Vezměte jen to, co rezonuje hluboko uvnitř – to, co je milující, co přináší osvícení a co rozšiřuje vaše vědomí. V učeních, která jsou nyní předkládána lidstvu, je mnoho polopravd. Pamatujte, vy jste ten, kdo ve vašem životě musí tvořit svobodu, hojnost a dávat moc. Nikdo jiný to za vás nemůže udělat. Rozlišování je životně důležitým znakem pro ty, kteří kráčejí po stezce Vzestupu a osvícení. Cokoli si vyberete za svoji pravdu, musíte vstřebat a začlenit a používat ve svém životě prostřednictvím zacíleného záměru a akce. ROZLIŠOVÁNÍ / ZÁMĚR VYSTŘEDĚNÝ V SRDCI / ZÁMĚRNÁ AKCEvyústí v pozitivní zhmotnění.

Nezáleží na situaci, okolnostech nebo úrovni vědomí, kterého jste dosáhli v této inkarnaci, hluboko uvnitř vašeho Já Duše byla žhavá touha vstřebat a začlenit mnohaúrovňové Tváře/ Stránky vaší Bytostnosti. Nicméně, nejdřív musejí být vyléčeny a zharmonizovány, aby mohly být naplněny vzácným Světlem vyšších říší. Když dovolíte vašemu Vyššímu Já, aby vás osvítilo a vedlo, bude k vám přicházet stále více inspirovaných myšlenek. Je mnoho způsobů, jak dovolit Duchu, aby se projevil skrze vás; jen nechte, ať se to stane přirozeně, drazí. Co rozesměje vaše srdce a přinese vám hluboký pocit spokojenosti? Jak si přejete sloužit? Je mnoho způsobů a vy máte mnoho talentů (víc, než byste uznali); nicméně, volba je vaše.

Mocné síly Andělského Království, stejně jako ohromný počet nádherných Bytostí Světla, jsou tady, aby vám pomohly projít těmito časy evoluce a velké změny jednoduše a s grácií. Ale vy musíte požádat o pomoc, protože my nemůžeme překročit vaši svobodnou vůli. Je čas znovu potvrdit své právoplatné místo Mistra Světla a, pamatujte, když vstřebáváte a začleňujete znalosti Ducha a osvícenou pravdu, je životně důležité, abyste vyšli na světlo světa a podělili se o svoji moudrost.

Vězte, že výzvy a příležitosti, které jsou před vámi, přinesou odměny přesahující cokoli, co si umíte představit, a tak, když se natahujete ke hvězdám, nebojte se vykročit ze zóny svého pohodlí. Přijměte svůj zářivý Světelný plášť, protože jste si ho zasloužili. Jděte po své vlastní cestě a nebojte se být jiní než lidé kolem vás.

Necháme vám několik o-Svíce/Světlo-ných myšlenek, aby vám pomohly zůstat zaměření na vyšší mentální úrovně vědomé pozornosti s příkrovem milujícího záměru.

VÁŠ CÍL JE STÁT SE BYTOSTÍ VYCENTROVANOU V SRDCI A ZAMĚŘUJÍCÍ SE NA DUŠI:

*** Vyšší mysl používá ve svém myšlení a v analytických procesech smysly vědomí vašich mnohačetných těl.

*** Znalosti, talent a vyšší inteligence nevytváří génia. Je třeba soustředění/koncentrace, odvahy, vytrvalosti a pokračující akci či průbojnosti, společně s integritou, aby člověk vstoupil do svého potenciálu duchovního génia a čerpal z něj. Najděte a následujte svou touhu po výtečnosti a snažte se žít svou vášeň, jak nejlépe dovedete.

*** Návrat na úzkou stezku Vzestupu vědomí je začátkem přeměny protikladů, kde není dobrého nebo zlého, správného nebo špatného, jen harmonické osobní volby v rámci přijatelného spektra duality. Jako fungující Mistr svého já, který má moc, budete dělat jen nejvyšší a nejlepší volby pro prospěch VŠECH.

*** Musíte se naučit povznést se nad každodenní stresující situace, abyste mohli přeměnit nesouladné okamžiky na hodiny klidu a míru.

Zavolejte nás, a my vás povedeme a budeme vám pomáhat jakýmkoli možným způsobem. Buďte odvážní a pevní, mí stateční bojovníci. Vězte, že jsem vždy s vámi a že jste velmi významně milováni.

JÁ JSEM Archanděl Michael

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Vyhledávání