Aktualitky

Nový aktuální seminář "Kroky k otevření vědomí"

4 - 7. 7. 2019 se koná nový seminář Kroky k otevření vědomí v penzionu Perseus v Trnové.
Aktuálně budeme vše otevírat za pomoci Nabebevzatych mistrů.
Přihlášky přijímá Míňa Nosková - te: 777 214 872.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - * Moc a majestát prvků *
AA Michael - * Moc a majestát prvků *
Uveřejnil(a) Láďa   
Sobota, 01 Prosinec 2018 19:46

* Archanděl Michael prostřednictvím Ronny listopad 2018 *
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
RONNA / SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, porozumět prvkům OHNĚ, VZDUCHU, VODY A ZEMĚ, což jsou jedinečné komponenty, Tváře nebo-li Prvky povahy našeho Boha Otce/Matky pro zkušenost tohoto Podvesmíru, je životně důležité, když hledáte větší moudrost a snažíte se potvrdit své Mistrovství Sebe, Svého Já. Existují čtyři hlavní Prvky, které jsou ukotvené v systému těla původní lidské formy, aby pomáhaly realizaci a mistrovství vlastního Já prostřednictvím záření PAPRSKŮ velkých Archandělů, prostřednictvím záření dvanácti Paprsků Božího Vědomí z Esence Jádra Srdce našeho Boha Otce/Matky.

* Éterické tělo a Já Duše jsou naladěny na Prvek VESMÍRNÉHO OHNĚ a živí se jím.

* Mentální tělo rezonuje Prvkem VZDUCHU/ÉTERU a získává z něj energii.

* Emocionální tělo je naladěno a ovlivněno Prvkem VODY.

* Fyzické tělo je ukotveno Prvkem ZEMĚ a je na něj naladěno po celou dobu cestování Duše v říších hustoty, nejdříve Čtvrtými dimenzemi.

Kvality, vlastnosti a ctnosti Sedmi paprsků Božího vědomí pro tuto Sluneční soustavu byly umístěny ve Sférách Světla. Tyto sféry, známé jako čakry, byly navrženy tak, aby se točily velikou rychlostí, takže vypadají jako točící se kužely Světla zářící z přední a zadní strany fyzického těla. Proto neustále vyzařujete ven do světa formy frekvence Světla. Moc vibračních vzorců, stejně jako frekvenční úroveň harmonie, kterou projektujete, budou ovlivňovat, jestli budete zažívat radost, mír a hojnost nebo omezení, stres a nesoulad. Každá živá buňka ve vašem těle je kondenzátor, který skladuje vzpomínky a energetické vzorce, které vydáváte. Proto byste mohli říct, že existuje zvláštní energetický vzorec nenávisti a energetický vzorec lásky, a tak dál v různých stupních, v závislosti na moci, síle a stabilnosti energie, kterou vydáváte.

Když začínáte svou cestu vzestupu zpátky do říší Světla, postupně ztrácíte hustotu své fyzické loďky – ne nutně tělesnou hmotu, ale vaše tělesná forma začíná rezonovat s vyššími a vyššími frekvencemi Světla.

Ještě nikdy nekráčelo po Zemi mezi masami lidí tolik mistrů Světla. Mnohým drahým duším byla dána možnost opustit planetu a pokračovat ve své práci / ve svém poslání z Nebeských Světelných Měst Šesté dimenze nebo pokračovat ve své službě lidstvu v rámci pozemského prostředí, které si zvolili. Přejeme si, abyste všichni věděli, že jsme opravdu potěšeni z těch z vás, Nositelů Světla, kteří stabilně kráčíte hustým údolím plným stínů, abyste tvořili cestu Světla pro ty, kteří vás budou následovat.

Získání mistrovství čtyř Prvků Božího vědomí vám pomůže ve vytvoření stálého plynutí energie Svatého Ohně (Adamantinových Částic Světla Stvořitele) systémem čaker a fyzickou loďkou.

Vozidlo Éterického těla se skládá z PRVKU OHNĚ. Na počátku vašeho procesu vzestupu se vaším Éterickým tělem musí profiltrovat jemnější a čistší frekvence Božího vědomí, než začnou volně plynout fyzickou loďkou. Musíte pomalu budovat toleranci vůči těmto vyčištěným frekvencím Božího Světla, aby nevytvořily přílišné nepohodlí nebo vašemu tělu neublížily. Svatý Oheň musí nejdříve plynout Srdeční čakrou, aby se aktivoval vaším láskyplným záměrem, než tento elixír bude moct volně plynout tělem. Postupně, časem, jak frekvence vaší Písně Duše budou čistší a jemnější, budete schopni magneticky přitáhnout vyšší úrovně vesmírné Látky Prvotní Životní Síly a větší množství Adamantinových Částic Světla.

Emocionální tělo je napájeno PRVKEM VODY. Mentální tělo poskytuje myšlenky semínka a Emocionální tělo napájí E-moce (pohyb) nebo-li energii v pohybu. Jak jsme mnohokrát vysvětlovali, vaše výtvory jsou buď vyrobeny vaším tělem přání ega nebo přáními a inspirací vaší Duše. Krk a Solární plexus jsou zabudovanými centry moci pro Emocionální tělo. Nicméně plná moc manifestace/zhmotňování začíná, když čerpáte Svatý Oheň Kundalini nebo-li Adamantinové Částice Božího Světla uložené v Kořenové čakře a když dokončíte spojení s vaší Hvězdou Duše a Já NadDuše, abyste měli přístup k Antakaraně, Řece Života.

Aktivace a harmonizace Mentálního a Emocionálního těla a splynutí nižších a vyšších čaker prostřednictvím Čakry Srdce vyústí ve vaší fyzické loďce ve splynutí kvalit, ctností a schopností Boha Otce a Boha Matky. Vaše úroveň božství je založená na harmonické rezonanci vaší Písně Duše nebo úrovní dimenze, ve které jste vyladěni.

PRVEK ZEMĚ jr prostřednictvím fyzické loďky jak kotvou tak prostředkem, díky kterému znovu vyletíte do říší Světla. Nemůžete ignorovat svou fyzickou loďku a přitom plnit své pozemské poslání.Když popřete nebo odmítnete svou tělesnou formu, popíráte svou Bohem vám danou jedinečnost a zvláštní úplnou formu, kterou jste si vybrali pro tuto životní cestu do materiálních říší bytí. Podle vedení svých strážných andělů a Rady Světla jste si vybrali příslušnou DNA / linii předků, rasu, kulturu a okolnosti, ve kterých se narodíte pro tuto zvláštní životní zkušenost. Bylo naprogramováno široké spektrum testů, výzev a příležitostí, aby vám poskytli nejlepší příležitost pro růst Duše. Tyto události byly navrženy tak, aby začaly ve vhodnou dobu vašeho života. Jako vždy se využívá svobodná vůle, a je na každém člověku, jak se vypořádá s testy a výzvami a využije příležitosti. Chápete, že každý člověk stále uvolňuje nebo vysílá energii, která pochází z Božího zdroje? Používáte dar Světla/Života, který vám byl dán Bohem, buď pozitivně nebo negativně. Prostřednictvím své svobodné vůle jste z velké části spolutvůrcemstavitelem své vlastní reality.

Mnozí z vás zažívají transformační proces vzestupu vědomí a zároveň fyzický vývoj, kdy Oheň Kundalini uložený v Kořenové čakře rychle stoupá systémem čaker a fyzickou loďkou. To je také dynamickou a životně důležitou částí procesu vzestupu. Požádali jsme naší doručovatelku, aby se s vámi podělila o článek, který byl připraven pro jeden z jejích webinářů:

RONNA * SVATÝ PÍSAŘ*

OSVÍCEN ARCHANDĚLEM MICHAELEM

OHEŇ BOHA, SVATÝ OHEŇ, SVATÝ BÍLÝ OHEŇ A OHEŇ KUNDALINI JSOU VŠECHNO TERMÍNY POUŽÍVANÉ PRO ADAMANTINOVÉ ČÁSTICE SVĚTLA: PLYNUTÍ ŽIVOTA DÝCHANÉ Z JÁDRA SRDCE NEJVYŠŠÍHO STVOŘETELE

KUNDALINI: Sanskrtské slovo, které doslova znamená svinutý. Svatý Boží Oheň leží svinutý u základny páteře a dokud není aktivovaný, je spící nebo odpočívající a nevědomý. Často se vizualizuje jako spící had; tudíž mnoho Anglických zdrojů bylo vytvořeno pomocí termínů jako hadí síla. Staří nám říkají, že Kundalini sídlí v Kořenové čakře u základny páteře ve třech a půl otočkách. Je popsána jako zbytkový / rezervní zdroj síly čistéhoBožího Ohně. Podle dávné moudrosti učení jsou v páteřním kanále dva nervové proudy, stočená dvojitá spirála v prázdné trubici, občas nazývané Prut Moci“, která běží kolem přední strany páteřního kanálu/sloupu.

Meditací a různými dalšími duchovními technikami se Kundalini vzbudí a začíná stoupat systémem čaker podél páteře. Postup ohně Kundalini různými čakrami vede k různým úrovním probuzení a mystických zkušeností. Když nakonec oheň Kundalini dosáhne vrcholu hlavy, korunní čakry, někdy vytvoří jedinečnou duchovní zkušenost, jak znovu spojujete mnohačetné Tváře svého Vyššího Já.

PRVNÍ HLAVNÍ AKTIVACE je obvykle cítit v zádech mezi lopatkami. Ucítíte v té oblasti tlak, který může občas být nepříjemný. To značí, že zadní portál vašeho Svatého Srdce se otevírá. Často jsem říkal: „Když se tak stane, pěstujeme svá andělská křídla

DRUHÁ AKTIVACE: Oheň Kundalini stoupá k vrcholu páteře, kde se spojuje s Medullou Oblongatou, občas nazývanou „ústa Boží“. To znamená, že je aktivována čakra vzestupu. Tato aktivace také ovlivní krční čakru. Praktikování Nekonečného Dechu a vyladění tóny také zrychlí tento proces, neboť obojí pomáhá prolomit jakékoli pokroucené energetické bloky podél páteřního sloupu a v systému čaker. Krční čakra je jednou z kritických oblastí v těle, která způsobuje trápení, když se snažíme znovu vyvolat svou osobní moc prostřednictvím řeči, mluveného slova.

TŘETÍ AKTIVACEY. Šišinka a podvěsek mozkový jsou stimulovány a začínají vysílat impulzy k otevření brány/portálu Svaté Mysli, aby se uskutečnil plný přístup k vašemu osobnímu chrámu moudrosti. Navíc se znovu ustanoví pevné spojení s vaší Hvězdou Duše a s NadDuší – Vyšším Já. Když dosáhnete tohoto, tak vaše duchovní cesta zpátky do vyšších říší opravdu začne. V tomto bodě jste také připraveni přijmout Svatý Oheň Ducha – Adamantinové částice Světla Stvořitele automaticky začnou přecházet s energií dechu do Svatého Srdce. Stoupající síla Hadího Ohně je nyní doprovázena dolů se vylévajícími Adamantinovými částicemi, a to prostřednictvím vaší NadDuše – Vyššího Já, které sídlí ve vaší Hvězdě Duše.

Vy musíte tyto částice Světla Stvořitele aktivovat svým milujícím záměrem, když protékají vaší fyzickou loďkou, a zbytek odplyne dolů do Země, a pak ven do světa ve prospěch Země a celého lidstva. Když Kundalini, Svatý Oheň, začíná stoupat nahoru páteřním kanálem (éterickým potrubím Světla), možná zažijete okamžiky intenzivní vnitřní horkosti, zatímco vnější tělo bude chladné a možná dokonce vlhké. Proto je původně lepší se snažit o postupné uvolnění Ohně Kundalini uloženého v Kořenové čakře, abyste se pomalu aklimatizovali na vstřebání a začlenění vyšších a vyšších frekvencí Božího Světla.

Pamatujte drazí přátelé, jak nám milovaný Archanděl Michael často říká, „rychleji a více neznamená vždy lépe, když jste uprostřed transformačního procesu vzestupu“.

Jako mistr svého Já začnete zažívat stálé vzestupné plynutí vnitřního Svatého Ohně společně s dolů vylitým Andělsky zakódovaným Duchovním Ohněm. Tento proces vás pobídne k většímu rozsáhlejšímu vědomí, inspirovanějším myšlenkám, k aktivaci schopností, kterých jste si ani nebyli vědomi. Nejrůznější požehnání, zázraky a pomoc přátel z vyšších říší se stanou normou. Také vám bude dána příležitost stát se aktivním plně rozvinutým a kvalifikovaným Služebníkem Světa, společně s velkým množstvím Služebníků Světa z celé planety. Jsem nadšená z toho, co pro nás, Ukazovatele Cesty, budoucnost chystá. Moje mantra pro rok 2019 bude: TOHLE JE NÁŠ ROK, ABYCHOM ZÁŘILI! S věčnou láskou a andělskými požehnáním, Ronna.

ARCHANDĚL MICHAEL: Mí drazí nositelé Světla, je důležité, abyste zjistili, že každá fáze Božského Plánu je holograficky vtisknuta do aurického pole Země. Pamatujte, existují Kódy a impulzy Atomů Paměťových semínek, které byly nebo budou ve vhodný čas zažehnuty v každém z vás. Nezáleží na tom, čemu věříte, nebeské větry změny sílí a sílí, jak pronikají vším a každým na Zemi. Vše se musí vyvíjet nebo to musí upadat; nic nemůže zůstat statické.

Pobízíme vás, abyste využili výhodu příležitostí, které tu nikdy nebyly a které jsou vám stále nabízeny. Vězte, že my jsme s vámi na každém kroku cesty,dál a výš. Jste velmi významně milováni. JÁ JSEM Archanděl Michael.

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Vyhledávání