Aktualitky

Nový aktuální seminář "Kroky k otevření vědomí"

4 - 7. 7. 2019 se koná nový seminář Kroky k otevření vědomí v penzionu Perseus v Trnové.
Aktuálně budeme vše otevírat za pomoci Nabebevzatych mistrů.
Přihlášky přijímá Míňa Nosková - te: 777 214 872.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - ROZVÍJENÍ NE- PŘIPOUTANOSTI
AA Michael - ROZVÍJENÍ NE- PŘIPOUTANOSTI
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 19 Prosinec 2018 11:08

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny prosinec 2018*
RONNA / SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, každá pokročilá úroveň vývoje a Vzestupu obsahuje vyšší pravdy, zároveň s výzvami a příležitostmi dosažení mistrovství svého Já. Vyžaduje to Sebe-disciplínu, zvýšenou vědomou pozornost a odhodlanost. Nicméně, čím více máte pod kontrolou své tělo přání ega a dovolíte svému Vyššímu Já, aby vás vedlo, tím jednodušší proces bude.

Jak rozšiřujete své vědomí a začínáte nahlížet na život z vyššího úhlu pohledu, změní se vaše perspektivy. Už se nezaměřujete na negativní prvky nebo na to, co je ve vašem životě špatné, neboť si vyvinete pozitivní vyhlídky do budoucna a zaměření na dobré v ostatních. Učíte se obdivovat krásu přírody a to, co je ve světě správné. Postupně si také vyvinete smysl pro divy a díkuvzdání a vděčnost za mnoho zázraků, které se pro vás a ty kolem vás zhmotňují.

Jednou z nejtěžších věcí, kterých máme dosáhnout, je nechat odejít staré, zastaralé, předpojaté myšlenkové vzorce a zvyky. Zakořeněné zvyky, tradiční pravidla a standardy, stejně jako jsou sociální, rozumové a náboženské vlivy minulosti jen některými z okovů a vězení, které musíte uvolnit, když se snažíte se stát „o-svíce/Světlo-ným, svobodným Duchem“ v nově se vynořující realitě.

Lidstvo jako celek, stejně jako jedinec, je zcela lapeno v polopravdách a koncepcích, které vznikly před mnoha tisíci lety. Každý z vás je souborem všech vašich zkušeností, nejen z vašich minulých životů, ale zkušeností, které jste měli z doby, kdy jste poprvé vstoupili do individualizované vědomé Stránky/Tváře Stvořitele. Mnohé z těchto omezujících myšlenkových vzorců nemá místo ve vašem novém světě rozšířeného vědomí. Je životně důležité, abyste uvolnili tyto negativní vlivy, pokud máte pokračovat vpřed rychlostí, kterou jste nabrali, po spirále Vzestupu do vyšších říší Světla a mistrovství svého Já.

Je čas udělat inventuru, drahá srdce. Revizi toho, co jste za posledních několik let uvolnili. Které zastaralé myšlenky, zvyky a zodpovědnosti jste uvolnili a nechali odejít a co je nahradilo? Co stále ještě potřebujete uvolnit nebo přeměnit do vyšší formy? Co omezuje váš duchovní růst,, a co už neslouží vašemu nejvyššímu dobru?

** Naučili jste se, že už nejste obětí osudu a že svůj osud ovládáte? Co děláte se svou nově nalezenou mocí?

Neexistuje nikdo a nic tam venku, kdo vám něco dělá, aniž byste to dovolili. Byli jste obdaření všemi nástroji Tvoření a je vám dána veškerá krása, hojnost a bohatství tohoto vesmíru – je to vaše Andělské rodné právo. Můžeme vám pomáhat, vést vás, inspirovat vás; ale, vy jste skladatel a stavitel svého světa a své reality, ve které existujete. Každý jednotlivý den vytváříte myšlenkové formy, pocity a záměry, které ovlivní a zkonstruují vaši realitu zítřka. Když se vám nelíbí to, co zažíváte v tomto okamžiku, změňte přístup a své myšlenkové vzorce na vyšší frekvenci a pak se dívejte, jak se starý svět mění k lepšímu. Pamatujte, když získáváte dovednosti v zaměření svých myšlenek a praktikujete záměrnou akci, krok za krokem, vaše moc tvořit exponenciálně vzroste – pozitivně i negativně.

** Je vám jako tvůrci svých životních zážitků pohodlněji? Jste nyní ochotní převzít ocenění a zodpovědnost za jak pozitivní tak negativní zážitky ve svém životě?

Můžete sledovat a určovat, jaký druh myšlenkových forem vyzařujete do světa podle lidí, které přitahujete do svého vědomí. Zažíváte hodně negativní zpětné vazby nebo interakcí se svým okolím? Stále lidem dovolujete, aby vás využívali, abyste se cítili, že máte nějakou cenu?

Když děláte věci pro ostatní, jak často se pak cítíte zharmonizovaní a milující? Jak často se cítíte otrávení, se záští a využívaní? Bylo by lépe nedělat něco pro někoho jiného, než to dělat ze špatného důvodu.

** Pamatujte, jsou to také vibrační vzorce, které projektujete, které určují „správnost“ akce, nejen akce samotná.

V procesu návratu do harmonie a rovnováhy musí být vyváženost VŠECH věcí. Existuje výměna energií v každé myšlence, kterou máte a v každé věci, kterou děláte. Když neustále dáváte jiné osobě, aniž byste dostali nějaký druh pozitivní energie výměnou nazpátek – vyvine se nerovnováha, která se brzy manifestuje jako zášť nebo vina, a často pocit nadřazenosti nebo podřazenosti, méněcennosti. V takových podmínkách je nemožné vyzařovat k jiné osobě bezpodmínečnou lásku.

** Prošli jste procesem uvolňování a propouštění všeho a všech ve svém světě pro jejich nejvyšší dobro? To je jedna z hlavních výzev, které musíte zažít na své cestě k mistrovství Sebe.

To neznamená, že se musíte vzdát všeho a všech, ale možná budete zkoušeni, jestli opravdu míníte to, co říkáte. Držení se lidí nebo věcí a vzdorování změně jsou hlavní příčiny lidské bolesti a utrpení.

V pravdě, nevlastníte nic, a určitě nemůžete nikoho vlastnit. Jediné, co máte jisté, je okamžik v čase, nebo-li přítomný okamžiku nyní.Všechno a každý ve vašem životě může zmizet mávnutím kouzelného proutku – včetně vás.

Nechceme vás vyděsit, ale snažíme se vám vštípit do vašeho vědomí, že všechno ve vaší realitě dneška je přechodné. Čeho se držíte, co vám stále přináší bolest nebo nepohodlí? Které lekce se ještě potřebujete naučit z nepohodlí, které do vás tyto věci vlévají? Není čas nechat odejít utrpení a žádat snadnost a ladnost?

** Vlastníte své vlastnictví nebo ono vlastní vás?

Jste tak hluboko v dluzích nebo zavázáni ostatním, že nemáte čas si užívat život? Trávíte všechen svůj čas tím, že se staráte o své vlastnictví? Že ho čistíte, opravujete nebo se snažíte za něj zaplatit?

Pamatujte, snažili jsme se vám vtisknout, že věci vás nedělají šťastnými. Nejčastěji přinesou jen okamžik uspokojení a pak hledáte něco nebo někoho jiného, kdo by uspokojil nutkání vašeho těla přání ega. Štěstí, radost a spokojenost vycházejí zevnitř. To, po čem toužíte, je kvalita života nebo-li stav Bytí.

Jak je to dlouho, co jste se byli projít v přírodě, kdy jste si udělali čas dívat se na hvězdy nebo krásné mraky? Pamatujete si, kdy jste naposled chodili bosi v trávě, naladěni na tlukot srdce Matky Země? Jak je to dlouho, co jste naposledy tiše seděli a poslouchali zpěv ptáků – nebo pozorovali lidi kolem sebe a snažili jste se cítit, co cítí, nebo frekvenční vzorce, které vyzařují?

Ve vaší velké rychlosti existence, není čas zpomalit a zažívat dokonalost okamžiku? Když tak budete činit, vytváříte víc dokonalých okamžiků, místo více hektického životního stylu, který se pro mnoho lidí dnešního světa stal normou.

** Musíte být stále zaměstnaní nebo mít vnější stimulaci, abyste nebyli znuděni svou životní situací?

** Co můžete nechat odejít, abyste zjednodušili svůj život a udělali si své každodenní zážitky radostnější?

** Jak často trávíte čas o samotě, užíváte si své vlastní myšlenky a našeptávání svého Já duše?

** Musíte mít stále hudbu, televizi nebo nějaké vnější odvedení pozornosti, aby vás to odvrátilo od otočení se k vašim vlastním vnitřním myšlenkám?

** Užíváte si samotu?

Musíte se naučit vstoupit do ticha svého Já, abyste se spojili s Duchem – vaše Vyšší Já a Boží Já čekají, až vstoupíte do magického proudu Světla Andělského/Božího vědomí. Vnímáme toužení tolika milionů drahých Duší, které si přejí rozmlouvat se svým Vyšším Já a s námi. Je to tak jednoduché, drahá srdce. Jediné, co musíte udělat, je prohlásit svůj záměr a pak procvičovat vstoupení do ticha a míru uvnitř, abyste mohli projasnit cesty a posílit spojení, které tu už je – spojení, které atrofovalo kvůli špatnému použití nebo nepoužívání.

** Jaké negativní zvyky jste uvolnili a propustili? Jakými pozitivními zvyky jste je nahradili a jaké výsledky jste zpozorovali?

Zjistíte, že uvolnit negativní zvyky a myšlenkové formy je jednodušší a jednodušší, když začnete vidět výsledky svých pozitivních akcí. Automaticky začnete jemně vylaďovat své každodenní vědomé akce, jak se stanete pozorovatelem svých myšlenek a svého záměru. Je důležité, abyste si začali být vědomí vibračních vzorců, které promítáte, a slov, které používáte. Vždy používejte pozitivní slova dávající moc, zažehnutá láskou, a stále sledujtekecání své negativní mysli.

** Stalo se jednodušší praktikovat bezpodmínečnou lásku spíš než milování s podmínkami?

Musíte nejdříve odpustit sobě a praktikovat bezpodmínečnou lásku Sebe, než začnete praktikovat bezpodmínečnou lásku k druhým. Nemůžete promítat nebo dávat to, co nemáte uvnitř sebe. To neznamená, že byste se neměli snažit se zlepšit nebo dosáhnout vyšší úrovně mistrovství Sebe. To znamená, že přijímáte a milujete sebe takové, jací jste právě v tomto okamžiku, když se snažíte vstřebat a začlenit více své Andělskosti a Lehkosti/Světelnosti Ducha.

**Pamatujte, vylečte minulost, načrtněte budoucnost, žijte v tomto okamžiku

Strach z budoucnosti je výsledkem nedůvěry v sebe sama a v rozhodnutí, která jste učinili nebo učiníte. Je to výsledek hluboko zasetých vzpomínek neúspěchů nebo bolestných zážitků minulosti (v tomto nebo mnoha dalších životech). Vina nebo stud jsou také emoce pocházející z ega z nedosažení cílů, které jsme zamýšleli nebo nedosažení dokonalosti v minulosti. Strach, vina a stud jsou často namířeny k ostatním lidem ve vašem životě, kteří vám zpátky zrcadlí vibrační vzorce, které potřebujete vyrovnat, abyste nechali odejít minulé negativní vzorce a zážitky. Když se naučíte vyzařovat vyrovnanou, milující energii, bude k vám odražena zpátky lidmi, kteří jsou s vámi v interakci, a tak prostřednictvím vašich každodenních zážitků.

** Určete, jaká závaží máte, která už neslouží vašemu nejvyššímu dobru a která vás drží zpátky. Vyviňte soustředěné úsilí tato závaží, tyto závěsy, uvolnit a nechat odejít a vizualizujte si, jak se prázdná místa naplňují transformující látkou křišťálového Světla.

** Nezapomeňte použít moc Fialového Plamene přeměny. Používejte tento magický elixír často, aby pomohl přeměnit negativní, nevyvážené vibrační vzorce.

** Snažte se odříznout jakákoli vlákna zátěží, která stále máte s lidmi ve svém životě. Svou vnitřní vizí, sledujte, jak se tato vlákna vrací ke druhé osobě zahalená milující energií. Snažte se stát se vědomi si toho, když se někdo snaží vstoupit do vašeho solárního centra síly. S milujícím záměrem vraťte tuto energii tomu, kdo ji poslal.

** Snažte se vidět život a okolnosti kolem sebe s odstupem, bez dotýkání. Buďte pozorovatel a zdržte se souzení. Hledejte a žijte podle své pravdy, neboť vám byla odhalena.

Milovaní, jste v intenzivní fázi přechodu, kdy necháváte odejít všechnu negativitu minulosti z nejhlubších úrovní své Bytosti. Staré energie, symptomy, myšlenkové formy a třeba bolest, se vynořují do vašeho vědomí a ve vaší tělesné formě, aby byly přeměněny. Vy stavíte silnou pravděpodobnou budoucnost svými záměry a akcemi, a jste vyzýváni, abyste viděli, jestli jste schopni přivést k úspěchu své sny a touhy. Vezměte si nějaký čas, abyste určili, jaký druh pravděpodobné budoucnosti budujete. Když se vám váš plán nelíbí,ZMĚŇTE HO, protože když to neuděláte – jistě bude zítra – to, co jste si představovali, že se stane vaší realitou.

Jsme s vámi, neboť jste se zrodili do vědomí v této Vesmírné zkušenosti a budeme s vámi po celou věčnost. Z centra Svatého srdce našeho Boha Otce/matky jsou na vás dolů stále vylévána nekonečná požehnání. Jste milováni velmi významně.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Vyhledávání