Aktualitky

Nový aktuální seminář "Kroky k otevření vědomí"

4 - 7. 7. 2019 se koná nový seminář Kroky k otevření vědomí v penzionu Perseus v Trnové.
Aktuálně budeme vše otevírat za pomoci Nabebevzatych mistrů.
Přihlášky přijímá Míňa Nosková - te: 777 214 872.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - Zlepšování své moci manifestovat
AA Michael - Zlepšování své moci manifestovat
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 30 Leden 2019 20:20

*Archanděl Michael prostřednictvím Ronny leden 2019*

RONNA / SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, jak jdete cestou zpátky do říší vyšších dimenzí bytí známých jako Řeka života, nebo někdy jako Duhový most vesmírného vědomí, vibrační vzorce ve vás i kolem vás se neustále mění. To vyústí ve stále se zvětšující rozpuk vědomí, kdy se filtry, kterými se díváte na svůj svět reality a struktury víry, které jste kolem sebe vybudovali, neustále nahrazují vyšším pravdami, které dávají více moci. Svět, který jste vytvořili a ti, se kterými jste v interakci vám budou vždy zpátky odrážet druhy víry a očekávání, které jste přijali za svou pravdu.

V bolestivé nebo ohlupující situaci vždy existují pokroucené a nerovnovážné druhy víry a závaží, které vás drží uvězněné ve falešné iluzorní realitě. Druhy víry, které ovládají mnoho z vašich každodenních akcí a reakcí se pomalu rozpouští a jsou nahrazovány koncepcemi, které vám samotným dávají moc, které pomalu akceptujete jako svou novou verzi - vizi – reality.

Jste v procesu rozpuku vědomé pozornosti Sebe a rozvíjíte si více zaměřenou a hlubší vědomou pozornost vnímání ostatních, se kterými jste v interakci, a říší nacházejících se za vaší současnou možností vidět. Často jste slyšeli rčení „vše je iluze“. To ale neznamená, že všechno, co bylo vytvořeno ve fyzické říši bytí není pevné, nemá strukturu nebo není definované. Každá úroveň bytí v tomto Vesmíru se pro ty, kteří v ní sídlí, zdá opravdová, jako se vám zdá opravdový váš pozemský domov. Stvořitel a Jeho vše-obsahující vliv jsou jisto jistě reální tak, jako my.

Iluze je vaše vnímání světa a reality, které vidíte přes filtry svých vlastních, vámi vytvořených druhů víry, struktur, druhů tabu a omezení, které jste zakódovali do své podvědomé mysli a které jste přijali jako pravdu. Každý vidí svět a každodenní události přes závoj svých vlastních druhů víry a změněných úrovní vědomí. Proto mnozí z vás vidí všechno přes filtr negativity, zatímco o-Svíce/Světle-né Duše zažívají život přes filtr lásky a ne-odsuzování.

Během těchto časů zrychlené transformace zažíváte jak uvnitř, tak okolo sebe velké změny. Membrány mezi podvědomou, vědomou a nadvědomou myslí se ztenčují, a tím umožňují přístup k subjektivní, sebeomezující informaci, kterou potřebujete uvolnit, a k pokrouceným koncepcím, které potřebujete vyléčit, abyste se vrátili do vnitřní rovnováhy, když se snažíte znovu potvrdit mistrovství Sebe. Pravá a levá hemisféra vašeho mozku, stejně jako matice (matrix) podvědomého, vědomého a nadvědomého, jsou v procesu splynutí a návratu do jednotného stavu nad- nebo makro-vědomí. Rčení: „jak to bylo na počátku, tak to bude znovu“ se vztahuje k transformačnímu procesu, procesu přeměny, který lidstvo nyní zažívá.

Každé pozorování, které proběhne prostřednictvím fyzických smyslů a které na vás udělá dojem, stejně jako každá akce, interakce a reakce, jsou automaticky přeposlány a nahrány do paměťových buněk Semínek Atomů podvědomé mysli. Znovu, zdůrazňujeme, že vaše podvědomá mysl je subjektivní. Bere každou myšlenku nebo zážitek doslova, a pak je ovlivněna vaší individuální zaujatostí, zaměřením, předsudky. Podvědomá mysl bude stále a stále znovu odpovídat na staré myšlenkové vzorce a podmínky a bude je stále znovu a znovu přehrávat, dokud nebudou rozpuštěny a přeprogramovány mylné koncepce.

Váš svět Třetí a Čtvrté dimenze je náhodný a chaotický, zatímco časoprostorové kontinuum, to, jak věci následují za sebou ve vyšší Čtvrté dimenzi a dále, je ohebnější a tekutější. Když vstřebáte a začleníte vibrační vzorce vyšších dimenzí, tak všechno, co není vhodné, kompatibilní, vystoupí na povrch, aby to bylo znovu vyřešeno, což vyústí ve vyšší moudrost. Tí, kteří si vyvinuli vnitřní viděni, vědí, že myšlenky jsou zřejmé věci. Jsou si vědomi toho, že kvalita nebo frekvenční vzorce myšlenky určují její barvu, zatímco povaha emoce určuje formu, kterou na sebe vezme. Čím zaměřenější a podrobnější je myšlenka, tím jasnější bude výstup.

Myšlenky nižších frekvenčních úrovní jsou temné, zabahněné a pokroucené, zatímco vyšší oktávy myšlenek, ty naplněné láskou, jsou křehčí a zářivější. Musíte uznat, že vaše myšlenky mají hmotu a že opravdu ovlivňují vás a svět kolem vás.

Musíte být ochotni prověřit své předpojaté myšlenky týkající se komplexních tradic, struktur a hranic vašeho života, a musíte uvolnit nebo přeměnit, transformovat, druhy víry, které vás udržují zaseknuté ve strukturálních omezeních, které jste si sami vnutili. Uvolnění závaží, vyčpělých zvyků a koncepcí je proces, který pokračuje, a vyžaduje to neustálou bdělost a zlepšování, posouvání o stupeň nahoru. Jsme si vědomi toho, že jste si kolem sebe vybudovali zóny komfortu, ve kterých je vám dobře, přes které je těžké se dostat, i když už nejsou tak pohodlné a konstruktivní. Ale je to přesně to, co musíte udělat, milovaní, pokud chcete rozšířit své vědomí a stát se mistry spolutvoření, k čemuž jste byli určeni.

Nechat odejít je osvobozující a dává vám to moc rozšířit své vědomí a svůj svět. Čím vyšší budou vibrační vzorce, tím tekutější budou omezení kolem vás. Nebuďte závislí na strukturách života, který jste kolem sebe vybudovali. Musíte zjistit, že změna je součástí růstu. Děláte rozhodnutí a volby každý den, a když se stáváte mistrem, musíte dělat nejvyšší volby. Hranice vašeho spektra duality budou užší a kyvadlo volby bude mít daleko menší rozsah, bude se vychylovat daleko méně nalevo nebo napravo od středu. Výsledkem toho bude, že vaše vnímání a vědomá pozornost se rozšíří a exponenciálně vzrostou. Mistr jde vždy po úzké stoupající cestě“, to je stará pravda, která stále platí. Vždy musíte hledat svou nejvyšší pravdu, a pak ji žít, jak nejlépe umíte.

Je důležité, abyste si byli vědomi toho, že existuje pořadí posloupnosti Vesmírných cyklů Tvoření, které určují a zesilují velkou různorodost BOŽÍHO VYJÁDŘENÍ. Proto je důležité, abyste se, jak získáváte moudrost, naučili plynout a přizpůsobit se změnám času, zahodit omezující druhy víry reality Třetí a Čtvrté dimenze, hledali vyšší pravdy a růst bližší svému původnímu „Stavu Božství/Andělskosti“.

Jsme uprostřed jednoto z největších cyklů přeměny, které tento Vesmír kdy zažil, ale je důležité, abyste chápali, že na Zemi bylo mnoho menších cyklů přeměny, a každý z vás tím nebo oním způsobem tyto cykly zažil.

Nadcházející Závod Sedmého Kořene bude velmi vyvinutý a duchovně laděný a bude ovlivněn SEDMÝM PAPRSKEM přeměny, pročištění, volnosti a vykoupení/spásy. Každý a všechno na Zemi bude ovlivněno zářeními Sedmého paprsku, Fialového Proměňujícího Plamene. Jak se rozvíjíte v moudrosti a zvyšujete své vibrační vzorce, mnoho starých, vyčpělých učení je zahazováno. Náboženská učení založená na lásce a dávající moc budou ponechána, zatímco koncepce založené na strachu a ovládání jsou pomalu odhazovány. Během tohoto přechodu do věku osvícení přežijí taková náboženství, která jsou ochotna rozšířit svou filozofii tak, aby zahrnovala odhalené vyšší pravdy Stvořitele.

Nové cykly „Bytí“ jsou zahajovány prostřednictvím ochoty ke změně a tato vylepšení byla navržena proto, abyste je mohli lehce a ladně postupně vstřebat a začlenit. Nicméně pro ty, kteří vzdorují, se tak stane chaosem a konfliktem. Mnohé záleží na vaší kapacitě přitáhnout, zareagovat a přijmout (nebo odmítnout), a pak vysílat jemnější pročištěné energie známé jako vyšší pravda“. Vaše Duše a Vyšší Já si pamatují důvod, který jste si vybrali, abyste zažívali a vyjadřovali bolestné situace – ne jako trest, ale kvůli jejich vyřešení.

Je životně důležité, abyste se snažili posílit své sebeurčení a svou touhu po naplnění. Musíte se vyvinout z režimu sloužení svému egu do stavu sloužení Duši. Vaše Duše je tou vaší částí, která je spojena s Vesmírným Celkem. Získáte soucit, těžkou cestou bolesti a utrpení (řízenou egem) nebo jednoduše, procesem sjednocení s Vyšším Já a Božím Paprskem (inspirovaným Duší).

Nic nemůže utéct záření a magnetickému vlivu vzácného Světla Stvořitele – nazývanému Adamantinové částice – které nyní proniká Vesmírem, PodVesmírem, galaxií, sluneční soustavou, Zemí a lidstvem. Čakry v těle jsou jako elektromagnetické baterie. Vibrace elektromagnetických frekvencí komunikují s mnoha úrovněmi vědomí. Musíte být v harmonii a sladěni s vibračními frekvencemi, abyste je mohli vstřebat a začlenit do sebe. Vyšší frekvence Světla, myšlenky a zvuku vibrují vaší krví, buňkami, orgány, kostmi, svaly a vazy a obohacují váš pocit pohody. Nižší frekvence prostředí Třetí/Čtvrté dimenze omezují plynutí životadárné energie a zvyšují hustotu systému vašich čtyř nižších těl. Vaše krev nese Atomy Paměťových Semínek, genetické zakódování vaší pozemské linie předků, ale hlavně vaší vesmírné linie předků a vašeho Andělského dědictví.

Mí milovaní nositelé Světla, žádáme vás, abyste každou zkoušku a výzvu viděli jako příležitost uvolnit zastaralé myšlenky a vibrační vzorce, které už neslouží vašemu nejvyššímu dobru. Zapřísaháme vás, abyste se dívali na své životní zážitky přes filtry svého Svatého Srdce/Svaté Mysli, když vytahujete ven Částice Diamantového Paprsku Života/Světla a napouštíte je svou láskou, dřív než je vyzáříte ven do světa a k lidstvu. Jsme všichni ve vesmírném tanci vývoje a společně zvítězíme.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

ZVÝŠENÍ SVÉ SCHOPNOSTÍ ZHMOTŇOVAT

RONNA / SVATÝ SPIS

Pravidelné meditování na Svaté Srdce a vědomé aktivování Adamantinových Částic Stvořitelova Světla, které vstřebáváte a začleňujete do sebe, vyústí v hlavní změnu ve vašem životě, přitom když se stáváte spolutvořícím Mistrem Sebe nejvyššího řádu.

V uvolněném stavu začnětte Nekonečný Dech – (obr.8) S každým dechem si představujte, jak se vaše vědomí, vaše vědomá pozornost, rozpíná, aby obsáhlo celou sluneční soustavu................pak galaxii...........a pak tento PodVesmír. Představte si, i když vnímáte, velkolepost planet, systému hvězd, galaxií a také ve svém Svatém Srdci ciťte moc a majestátnost rozsáhlosti prostoru...............“Velký Závoj“naplněný neprojeveným potenciálem Lásky/Světla (Adamantinovými částicemi Stvoření, kterým dává moc Láska).

Teď si představte sebe jako střed, ohnisko v tomto PodVesmíru, to jak „Plynutí Andělského Světla“ vyzařuje ze všech směrů k vám. Vidíte Světelné prisma jak se lomí na Barvy Duhy, které v sobě obsahují všechny ctnosti, kvality, vlastnosti a znaky a potenciál Stvoření. Hluboce dýchejte přitom když zažíváte, trávíte, tento dar Lásky/Života, a jak začínáte cítit plynutí k vám a od vás.................nekonečný zdroj Látky Andělského/Božího Světla.

Nadechněte................vydechněte..............nadechněte.............vydechněte...............jak vidíte tento kouzelný elixír plynout ven z centra vašeho Svatého Srdce ve formě Znaku nekonečna, z přední i zadní brány svého srdce. Buďte si vědomi toho, že na vás, jako nádobu a vodič na hmotné úrovni, se vylijí Stvořitelovy částice látky čistého Světla a od vás proudí jako nekonečný zdroj. Tyto částice budou proudit ven do hmotného světa, aby se vytvarovaly do nekonečné různorodosti hmotných výtvorů prostřednictvím vašich představ, semínek myšlenek a čistého záměru / vůle / akcí!

AFIRMACE: ŘEKNĚTE SI: „JÁ ZNOVU POTVRZUJI A VYVOLÁVÁM SVÉ ANDĚLSKÉ RODNÉ PRÁVO A SVÉ SPOJENÍ SE SVÝM VYŠŠÍM JÁ A SVOU RODINOU DUŠÍ. ŽÁDÁM, ABYCH

BYL/A SLADĚN/A S MISTRY A BYTOSTMI SVĚTLA, SE KTERÝMI MÁM KOMUNIKOVAT, ABYCH MĚL/A PŘÍSTUP A SPOLÉHAL/A SE NA VESMÍRNOU MOUDROST A PRAVDU, KTERÉ MÁM VSTŘEBAT A ZAČLENIT DO SEBE A SDÍLET. TEĎ A TADY ZNOVU POTVRZUJI A VYVOLÁVÁM SVÉ MISTROVSTVÍ SEBE A PŘÍSLUŠNÉ KVALITY, DARY, CTNOSTI A VLASTNOSTI A ZNAKY SVÉHO ANDĚLSKÉHO JÁ. PŘEJI SI BÝT A ŽIT ZOSOBNĚNÝ PŘÍKLAD LÁSKY, HARMONIE, HOJNOSTI A RADOSTI. JÁ JSEM BOŽÍ/ANDĚLSKÁ LÁSKA, JÁ JSEM BOŽÍ/ANDĚLSKÉ SVĚTLO, JÁ JSEM BOŽÍ/ANDĚLSKÁ VŮLE JÁ JSEM BOŽÍ/ANDĚLSKÁ MOUDROST V AKCI.

TAK SE STAŇ! TAK JE! JÁ JSEM TEN, KDO JSEM (JSEM KTERÝ JSEM)!

Nakonec, velmi důležitá věc, vždy udržujte přístup vděčnosti za všechny věci, velké nebo malé. Stálý stav díkuvzdání/děkování vycházející z nitra Svatého Srdce bude umocňovat a zvětšovat vaši schopnost spolutvoření v souladu s Andělským/Božím Plánem pro nejvyšší dobro všech.

Jak budete tento dar, který je pokladem přesahujícím veškerá porovnání, užívat? Jaké jsou vaše největší touhy? Jaký bude váš odkaz světu a lidstvu? Natáhněte se ke hvězdám, milovaní přátelé, protože neexistuje žádné omezení toho, co můžete zhmotnit a sdílet, když jsou vaše přání v souladu s Duchem.

ARCHANDĚL MICHAEL / RONNA VEZANE

ZÁKLADNÍ MEDITACE NEKONEČNÉHO DECHU **DECH ŽIVOTA**

Hluboce se nadechněte a soustřeďte své vědomí, vycentrujte ho, ve svém Centru Solárního Moci (thymus, srdce a solární plexus, tato oblast), kterou nyní budeme nazývat vaším CSM. Představte si, ale vnímejte přitom, své CSM naplněné Andělskými Částicemi Světla Stvoření. Jak se zhluboka nadechujete, cítíte, jak se začíná budovat energie a začíná proudit nahoru vašimi zády podél páteřního sloupu. Tato energie prostoupí medulu oblongatu, tam, kde se spojuje páteřní sloup a nejnižší část mozku. Také obsahuje nervová centra, která ovládají dýchání a oběh a je spojena s čakrou Vzestupu. Tato Světelná energie se přesouvá čakrou Vzestupu a obloukem ven po zadní straně hlavy, asi šest palců nad vrcholek hlavy. Pak sklouzne dolů před vaším obličejem a vstupuje zpátky do CSM. Začíná svou cestu dolů páteřním sloupem a obloukem opouští tělo kořenovou čakrou (perineum). Energie plyne nahoru předen těla a znovu se navrací do CSM v těle, a získává přitom více energie. Světlo a moc s každým dechem.

Pokračujte v procesu hlubokého rytmického dýchání a představujte si přitom tento NEKONEČNÝ ZNAK NAPLNĚNÝ Světlem, jak se jeho oblouk šíří dál a dál nad vaši hlavu a hlouběji a hlouběji dolů do Země, a s každým rytmickým dechovým cyklem se navrací zpátky do vašeho centra CSM. Pokračujte v procesu dokud je příjemný, vědouce, že jak vstřebáte a začleníte více těchto Adamantinových částic, kouzelně se zrychlí proces čistění a projasňování vaší fyzické loďky od jakýchkoli nesouladných energií a jakákoli prázdná místa se naplní látkou Světla Stvořitele.

Také budete mít přístup ke stále většímu množství pročištěných zjemnělých myšlenkových forem nového Stvoření, a budete je ukotvovat ve své fyzické loďce a také hluboko v Zemi. Vaše milovaná Země bude mít z tohoto procesu velký prospěch, protože s ní sdílíte tyto nádherné dary. A naopak ona posílí a harmonizuje své spojení s vámi, jak společně postupujete ve vašem počínání pro věc vašeho Otce/Matky, což je vytváření míru, harmonie a všech dobrých věcí na vaší domovské planetě.

Navždy s láskou a andělským požehnáním, Ronna

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Vyhledávání