Aktualitky

Nový aktuální seminář "Kroky k otevření vědomí"

4 - 7. 7. 2019 se koná nový seminář Kroky k otevření vědomí v penzionu Perseus v Trnové.
Aktuálně budeme vše otevírat za pomoci Nabebevzatych mistrů.
Přihlášky přijímá Míňa Nosková - te: 777 214 872.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Kryonovy „Marshmallow Messages“ – říjen 2018 - leden 2019
Kryon - Kryonovy „Marshmallow Messages“ – říjen 2018 - leden 2019
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 30 Leden 2019 20:23

Kryonovy „Marshmallow Messages“ –  leden 2019

07. 01. 2019

NEJSTARŠÍ VĚDA

Magnetismus, buněčná chemie, životní otisky a karmické atributy jsou součástí studia magnetismu a gravitačních atributů vašeho slunečního systému. Lidské osobnostní typy se odvíjejí na základě systému, který byl vytvořen tak, abyste vy, jediný lidský druh, měli mezi sebou velké rozdíly, se kterými si musíte poradit! Přesto tato nejstarší věda na planetě vyvolává u vědců na tomto kontinentě [Severní Amerika] obracení očí v sloup. Nadejde doba, drazí, kdy bude astrologie pro vaše mainstreamové vědce důvěryhodná.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Osm – Překročení milníku -

14. 01. 2019

TEĎ? NEBO TEĎ.

Posluchači, vnímáte toto jako teď? Většina z vás řekne ano. Čtenáři, vnímáte to i vy jako teď? Čtenáři také odpoví ano. Kdo má tedy pravdu? Které teď to je? Poukazujeme na to, že my všichni jsme zde společně a vždy tomu tak bylo. Pokud dokážete pochopit tento koncept, pak není takový problém pochopit, že vedle vás jsou všechny energie těch, kteří kdy žili!

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Devět – Nové začátky -

21. 01. 2019

VĚDOMÍ INDIVIDUALITY

Celou planetou, a týká se to i zemí, které to nechtějí uznat, se valí vědomí individuality. Lidské bytosti se probouzejí z temnoty a říkají: „Já jsem zvláštní; já jsem jedinečný; není nikdo jako já. Budu přemýšlet tak, jak chci.“ Je to všude. Svrhlo to už několik vlád a svrhne jich to ještě víc… to vám říkáme na rovinu.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání –

24. 12. 2018

VIDÍM VÁS

V předchozích sděleních jsme vám předali některé informace o rodině – tím máme na mysli lidské bytosti na Zemi i duchovní bytosti, které vidím v každém z vás. I v této chvíli, v této energii, vidím v každém z vás tuto bytost. Jedním z důvodů, proč má můj partner během tohoto komunikačního procesu zavřené oči, je to, že by ho to jinak až příliš rozrušovalo. Mé oči jsou otevřené a já vidím, kdo jste.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Sedm – Dopisy z domova –

28. 01. 2019

NĚCO PRO VÁS?

Čtenáři, co děláte, zatímco se na toto díváte? Je tu něco pro vás? Co proudí vaším tělem, že byste to dnes chtěli změnit? Božství nyní tlačí na tuto místnost. Jsou zde průvodci, o kterých nevíte, že je máte. Možná byste je rádi pozdravili? Možná byste chtěli, aby vás začali léčit, protože mají svolení se vás dotknout. Někteří z vás mohou dokonce cítit jejich vůni… těch, u kterých jste nečekali, že tu budou.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Jedenáct – Nadzvedání závoje –

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

                                                  Kryonovy „Marshmallow Messages“ – prosinec 2018

03. 12. 2018

SELHALI JSTE, PRACOVNÍCI SVĚTLA?

Mnozí tvrdí, že jste selhali, pracovníci světla! Říkají vám, že jste cestou minuli několik odboček a že Duch posunul časový rozvrh, jako bychom za to byli zodpovědní. Nejsme – vy ano. Budou vám říkat, že některé věci směřují spíše zpět k horšímu a že se přesunulo i sto let staré energetické časové okno pro osvícení. Nepřesunulo. Je to okázalá informace, která vás má vyprovokovat, a prostě to tak není.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Jedenáct – Nadzvedání závoje -

10. 12. 2018

NEČINNÉ PŘIHLÍŽENÍ

Mnoho duchovních lidí si přeje nečinně přihlížet a nechat Zemi a Boha, aby pro ně „něco dělali“. Přejí si to sledovat s pocitem, že oni jsou koneckonců jen lidé. Tentokrát ne. Ty časy jsou pryč. Chcete sledovat dílo Boží? Budete se muset podívat dovnitř sebe, kde Bůh žije. To je místo, kde se to odehraje – všechno.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání -

17. 12. 2018

KMENOVÉ VÁLKY

Pokud jde o planetární kmenové války: místo učení nenávisti pozorujte generace, které začínají mít pochopení a toleranci, dokud nenadejde čas, kdy nepřátelé už nebudou nepřáteli. Na planetě se to stalo už dříve. Viděli jste to dokonce i ve svých vlastních minulých válkách. Dřívější nepřátelé nemusí zůstat nepřáteli. Může to trvat generaci – může to vyžadovat mnoho dětí, aby změnily planetu. A to je pravda.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek –

24. 12. 2018

SPONTÁNNÍ UZDRAVENÍ

Spontánní, automatické uzdravení od nemoci je skutečné a přichází z místa v biologii, které se nachází v úplně každém člověku. Lidská logika je často legrační. Někteří tvrdí: „Ach, to je placebo efekt! To je všechno.“ Dobrá, ale co je tedy placebo efekt? Je to lidské vědomí, které vyvolá uzdravení skrze očekávání. A jsme u toho!

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Čtrnáct - Nový člověk -

31. 12. 2018

ČTENÁŘI

A tak žádám rodinu, která sedí v této místnosti, aby přivítala čtenáře, i když jsou neviditelní a zdánlivě neznámí. Dokážete vidět i tuto rodinu čtenářů? Pokud ano, pak jste právě částečně prošli závojem do našeho TEĎ, kde je vše zároveň. Čtenáři, zastavte nyní na okamžik a vnímejte lásku stovek těch, kteří vás zdraví z toho, co nazýváte svou minulostí. Ve skutečnosti jste tu všichni společně!

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Osm – Překročení milníku –

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

                                                  Kryonovy „Marshmallow Messages“ – listopad 2018

05. 11. 2018

ROZHODNUTÍ, ROZHODNUTÍ…

Drazí, možná odsud odejdete a neučiníte žádnou volbu nebo odložíte knihu, aniž byste aktivovali jakékoli rozhodnutí. Možná s touto duchovní energií skutečně nechcete nic dělat. Dovolte, abych vám něco popsal: na druhé straně budete přivítáni stejně silně jako kterýkoli jiný člen rodiny. „Tak proč bych to tedy měl dělat, Kryone? Zní to jako spousta problémů.“ Proč byste měli jíst, drahé lidské bytosti? Odpověď zní, protože vás to udržuje na živu. Vaše duchovní potrava je stejná, ale mnozí jednoduše nemají hlad! Ovšemže je to obživa Boha ve vás.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Jedenáct – Nadzvedání závoje -

12. 11. 2018

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

Globální oteplování je výsledek oteplování oceánů planety a ne atmosféry. Těšíme se, až to vědci odhalí. A až to odhalí, požádáme vás, abyste si vzpomněli, kde jste to slyšeli nejdřív. Možná to dodá důvěryhodnost této události těm, kteří přemýšlí, jestli je tento channeling skutečný. Také vám říkáme, že k tomuto oteplení by došlo tak jako tak, i bez problému s fosilními palivy, který máte. S dalším nádechem však všem posluchačům a čtenářům také řeknu, aby i tak pokračovali v řešení problému s fosilními palivy! Jen vězte, že to není důvod globálního oteplování. To vše se usadí, protože Země je dynamická.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání -

19. 11. 2018

ČAS ZRYCHLUJE

Chtěli bychom vám vysvětlit, co se odehrává v životech některých z vás a čemu nerozumíte. Nová energie je přímo před vámi. Zaplavuje Zemi a existuje zároveň se starou. Mnozí z vás to cítí. Čas doslova zrychluje a vy cítíte, že se vlak lidstva pohybuje rychleji. Mnozí z vás si uvědomují zrychlení času, i když vaše hodinky ukazují stejně jako vždy. To je druh interdimenzionálního zrychlení a je spíše vnímán než viděn.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek -

26. 11. 2018

ZMĚŇTE TO, KDO JSTE

Prvním úkolem všech lidí je změnit, kdo jsou – a měli by dosáhnout takového bodu, ve kterém si to uvědomují. Když říkáme „kdo jsou“, tak to tak myslíme! Pokud byste mohli vidět atributy v samotných buňkách svého těla, viděli byste, že součástí vaší biologie jsou dokonce i duchovní průvodci (jak už jsme vám říkali dříve). Proto je pro vaši biologii tak bolestivé, když odejdou. Všechno, co na sobě vnímáte jako duchovní, nese esenci svého původu ve struktuře, které říkáte DNA. Musí to tak být. Jde o partnerství a splynutí, které vytváří vaši vyrovnanou dualitu.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Sedm – Dopisy z domova –

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

                                                  Kryonovy „Marshmallow Messages“ – říjen 2018

01. 10. 2018

PRODLOUŽENÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA

Drazí, jste na pokraji odhalení a revoluce zvané prodloužení lidského života. Mluvili jsme o tom mnohokrát a hodně jsme hovořili i o lidské DNA. Dovolte, abych to řekl znovu: příštích 24 let nese potenciál dvojnásobného prodloužení lidského života. A není zvláštní, že jsou tyto věci představeny až teď – že před deseti či dvaceti lety nebyly dostupné?

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Osm – Překročení milníku -

08. 10. 2018

TI, KTEŘÍ PŘICHÁZEJÍ

Přichází skupina lidských bytostí, které nebudete schopni kontrolovat. Budou přemýšlet jinak než vy. Některé z věcí, které budou dělat, se vám nebudou líbit a nebudete s tím schopni nic udělat… protože jsou to vaše děti!... Nebuďte šokováni, pokud se tyto děti spojí a budou v následujícím období života učit dospělé jednu či dvě věci o míru. Až budou mít děti víc moci, věci se změní.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~

- z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek -

15. 10. 2018

PREDISPOZICE

Jaké jsou predispozice ve vašem těle? Jakou nemoc dostanete, protože ji má váš bratr nebo sestra, bratranec či sestřenice? Mluvme na rovinu. Proč to neodstraníte? Tato informace je o sebeposílení. Je o tom, že sami sobě – svému božskému já – kladete otázky o Bohu. Použijte moc svého vlastního lidského vědomí v tom, čemu říkáte záměr – každý den svého života. Hovořte se svou buněčnou strukturou.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání -

22. 10. 2018

VŠECHNY CESTY JAKO JEDNA

Duch vidí všechny stezky jako jednu. Když se předem rozhodnete o tom, kam si myslíte, že jdete, mnozí z vás „uvíznou“ na své vlastní stezce a nedovolí, aby Duch změnil vaše přednastavené představy o tom, „kdo jste“, a přesunul vás na cestu, která je vaší nejlepší potenciální budoucností. Pak máte pocit, že jste byli oklamáni nebo že tam nahoře „není nikdo doma“. To je klasický příklad lidského vnímání, které stojí v cestě duchovnímu osvícení.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Jedenáct – Nadzvedání závoje –

29. 10. 2018

ŽEBŘÍK ZKOUŠEK

Někteří z vás mají pocit, že stoupají po žebříku zkoušek, aby se dostali na místo blaženostikde všechny výzvy budou pryč. Poslouchejte: pamatujete se na cíl, se kterým jste přišli? Je o pozvednutí vibrací planety! Lemuřané, posloucháte? Pamatujete? Jste zde kvůli práci a tím, že stoupáte po žebříku výzev, pozvedáte energii planety. Magnetické vyrovnání společně s ostatními novodobými nástroji vám dávají schopnost a sílu řešit výzvyne je odstranita kdo by lépe stoupal po žebříku než někdo moudrý, kdo má k tomu nástroje?

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~

- z Kryonovy Knihy Sedm – Dopisy z domova -

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a také ZDE

 

Vyhledávání