Aktualitky

Překlenovací seminář 1, Trnová, 03-06.09.2020

Překlenovací seminář 1 je určen pro ty, jež dříve chodili na semináře, avšak poslední 1/2 roku až rok na žádném nebyli a případně pro ty, jež mají za sebou alespoň seminář Cesta lásky 1 a nadále chtějí na sobě pracovat.

Je to shrnutí toho, co se za na seminářích dělalo za posledních několik let, ale hlavně za poslední rok, kdy těch změn bylo opravdu "požehnaně".  

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Solara - Úryvek ze Solařina reportu na únor 2019 - Dělání lepšího světa
Solara - Úryvek ze Solařina reportu na únor 2019 - Dělání lepšího světa
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 05 Březen 2019 23:20

VÍTEJTE V ROCE HNĚDÉHO ZEMSKÉHO PRASETE! Ze všech znamení čínského horoskopu má Prase nebo-li Kanec nejčistší srdce. To dělá z tohoto roku rok návratu k Srdci. Je čas vyjít z říše iluze a navrátit se k tomu, co je NAŠE PŮVODNÍ, a k ČISTÉ LÁSCE. Abychom to dokázali, musíme jít zpátky do jádra svého srdce a znovu se spojit s Věděním Srdce, abychom uměli rozlišit, co je PRAVÉ a PRAVDIVÉ.

Prasata jsou chytrá a intuitivní. Nacházejí poklad v kořenech, spíš než na vnějším povrchu věcí. Proto se chtějí dostat k jádru problému, najít řešení a pomoci začlenit tato řešení do života. Protože Hnědé zemské prase představuje bláto, které vystupuje nahoru, aby se vysušilo na slunci, velká část toho, co bylo dlouho skryto pod povrchem, musí být odhalena.

LEDEN A ÚNOR JSOU MĚSÍCE PŘECHODU, který vede k dynamickému a intenzivnímu březnu. I když na povrchu se bude zdát, že je klidný, pod povrchem budou velké vlny. I když je neuvidíme, ani když tyto vlny začnou být silné a poněkud chaotické, budeme moct je cítit. Mohou nám připadat rušivé, a to způsobí, že budeme velmi citliví. Není to jako naše obvyklá citlivost – je to nová úroveň vysoké citlivosti, kterou spustí věci, které nevidíme, alespoň na viditelné povrchové úrovni. Kdykoli nás tato rušivá resonance ovlivní, potřebujeme ověřit, že nevyzařuje z nás, a udělat kroky k neutralizaci jejího vlivu.

Je snadné dívat se na noční můru světa duality a cítit, že v něm probíhá příliš negativity a že jsme bezmocní a neumíme obrátit její příliv, ale nejsme. Vlastně toho můžeme udělat docela hodně a musíme to začít dělat nyní. Jedna z prvních věcí, které můžeme udělat, je dát stranou starý karmický příběh. Už tam nežijeme. Máme vytvořit nádherný nový příběh, který budeme mít daleko radši než ten starý a raději už abychom začali.

Také si můžeme vybrat, že vystoupíme z únavných scénářů duality – vyprodukované příběhy, které nám jsou předkládány vládami, vzdělávacími systémy, médii, zábavou, lékařskými kruhy, atd. Jako reálné. Tyto scénáře jsou méně reálné než většina pohádek a mají velmi málo společného s tím, co se opravdu děje.

Dále se potřebujeme vyháknout z odvádění pozornosti. To je jeden z nejlepivějších háků duality. „Ale co bychom dělali se svým časem, kdybychom neměli Netlix nebo televizi nebo internet nebo strany nebo drogy? Co bychom dělali, kdybychom nemohli reagovat na každý vznikající příběh nebo nespravedlnost ve zprávách?Kdykoli bez otázek přijmeme to, co je nám nabízeno jako pravda, z jasně někomu stranících vnějších zdrojů, nepoužíváme svou vlastní rozlišovací schopnost. Dáváme stranou filtry své vnitřní pravdy – a naše filtry pravdy jsou životně důležité. Skutečně je teď potřebujeme používat. Když se nadchneme vyrobenými událostmi jako jsou sportovní události a udělování cen, krmíme iluzi. Udržujeme tak na živu dualitu a my prostě musíme přestat to dělat.

Mnozí z nás byli posledních pár měsíců hluboce unaveni. A žádné množství spánku naši únavu nezmenšilo. To, co nás opravdu unavuje, je hustota duality. Jsme unaveni z života ve falešných energiích duality. Jsme unaveni z života bez pravé výživy, která vyživuje naši celou bytost. Musíme najít tvořivé aktivity, které nás naplňují nadšením a čerstvostí. Něco, co nás nadchne tak, že ráno vyskočíme z postele. Jsou tady, jen je musíme hledat na správných místech.

ZAČNĚME BÝT SKUTEČNÍ! PRÁVĚ TEĎ můžeme začít dělat rozhodné kroky k tomu, abychom byli SKUTEČNÍ, PRAVDIVÍ. Můžeme sladit své akce s tím, čemu věříme a žít hodnoty, kterým věříme. Pokaždé, když to uděláme, vstoupíme hlouběji do svého Opravdového života. Pak se budeme cítit víc plní života, šťastní a naplnění.

Nemáme rádi příšernou zemědělskou velkovýrobu prasat, která stráví celý svůj život v tělech přitisknutých ke kleci; JE TO JEDNODUCHÉ! Nejezte slaninu nebo šunku! Když to zraňuje naši citlivou povahu, že vidíme telata, jak mají na čumácích bodce s hroty, aby nemohli pít mateřské mléko – přestaňte pít mléko! Nejsme krávy. Opravdu chceme tuto energii utrpení dávat do svého těla pro pár minut pomíjivého uspokojení? Když nás dost přestane tyto strašné věci podporovat, tak přestanou. Převezměme zodpovědnost za své činy a žijme podle toho, co je Dobré a Opravdové.

Potřebujeme rozlišovat mezi tím, co je autentické a tím co je replikou něčeho opravdového. Když něco přijde přímo z Nové reality, přináší to resonanci útěchy PRAVÉHO DOMOVA a jde to přímo do nejhlubšího jádra našich bytostí a tam se to dostane na místo.

NAŠE PRAVÁ PÍSEŇ. V dávných dobách, když hudebníci začali hrát svatou hudbu, začali se nalaďovat na vždy přítomnou věčnou hudbu. Existují různé hudební cykly o různém trvání, které v Bezčasových Pravých Světech neustále hrají. Některé trvají sedm let, některé sto nebo tisíc let a některé jsou věčné. Když se dávní hudebníci naladili na hudební cyklus Bezčasových Opravdových Světů, který si přáli, mohli se v něm začít spojovat.

Nyní je čas, abychom naladili své bytosti na rezonanci nové Reality – která neustále hraje v Bezčasových Pravých Světech naši Pravou Píseň. Můžeme bezduše přestat broukat s tím, co náhodou hrají v rádiu. Můžeme dokonce rádio vypnout! Je čas se sladit se svou Pravou Písní – s PÍSNÍ JEDNOHO. To je ta píseň, která vede k esenci jádra toho, Kdo Opravdu Jsme. A je to ta píseň, kterou nejvíce toužíme slyšet.

Všechno se nyní musí pohnout dopředu. Nemůže to už čekat na později. My nemůžeme čekat na později. Nyní je ten čas. Musíme jen krůček po krůčku dělat malé opravdové kroky...

Udělejme co můžeme, abychom udělali svět lepším!

www.nvisible.com

Toto je malý zlomek Solařina ÚPLNÉHO LEDNOVÉHO REPORTU. Celý LEDNOVÝ report obsahuje delší části. Solařiny reporty a týdenní vylepšení jsou dostupné za poplatek $11 měsíčně v angličtině, němčině, ruštině a španělštině na Nvisible Mercado: http://mercado.nvisible.com/surf-report-subscriptions/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zdroj: https://www.facebook.com/notes/solara-anani/a-small-fragment-of-solaras-february-2019-surf-report-making-a-better-world/10156141443043008/

 

Vyhledávání