Aktualitky

Nový aktuální seminář "Kroky k otevření vědomí"

4 - 7. 7. 2019 se koná nový seminář Kroky k otevření vědomí v penzionu Perseus v Trnové.
Aktuálně budeme vše otevírat za pomoci Nabebevzatych mistrů.
Přihlášky přijímá Míňa Nosková - te: 777 214 872.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Monika Muranyi - Kryonovo akášické podobenství – kapitola sedmá - Doplněk ke knize Lidská akáša
Kryon - Monika Muranyi - Kryonovo akášické podobenství – kapitola sedmá - Doplněk ke knize Lidská akáša
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 27 Březen 2019 11:38

Podobenství je jednoduchý příběh, který slouží k objasnění lekce či k poučení. Často se jeho skutečné významy odkrývají až po opakovaném zkoumání. Témata Kryonových podobenství se vždy týkají jednotlivých lidí žijících své životy v dualitě, tak jako my. Kryonova Kniha Čtyři – Kryonova podobenství obsahuje dvacet podobenství a několik z nich zahrnuje lidskou Akášu. Zejména dvě – Minuté životy, současné strachy a Pět karmických lekcí, mají v sobě zprávu, ke které můžete mít vztah.

V roce 2013, zatímco jsem psala druhou knihu v sérii Kryonovy trilogie, o tématu lidské Akáši, nám Kryon předal nové podobenství, které zdůrazňuje sílu Akáši. Toto podobenství, dosud nepublikované, vám může odhalit určité atributy, o kterých jste možná přemýšleli. Zvu vás tedy nyní k jeho přečtení.

PŘÍBĚH WOA – DUCHOVNÍHO BOJOVNÍKA

Už je to dlouho, co Kryon naposledy předal podobenství, a tak se vám chystáme předat jedno krátké, které vypráví o fungování lidské Akáši. Nazveme ho Příběh Woa – duchovního bojovníka.

Tento název je oxymóron – bojovník, který je duchovní – viďte? Dovolte, abych vám vyprávěl ten příběh, a sami se přesvědčíte! Hrdinové Kryonových podobenství se často jmenují Wo a má to svůj smysl. Protože v jazyce mého partnera (angličtině) v sobě toto jméno nese skrytý význam. Znamená to, že Wo může být muž i žena (wo-man). Takže Wo může být kdokoli v kterémkoli pohlaví. Nicméně v tomto konkrétním příběhu je to muž. Dovolte, abych vás provedl jeho životem.

Wo byl obyčejný muž, ale velmi ho to táhlo do armády. Tento atribut je v jeho Akáše. Je to jeden z nejsilnějších akášických atributů, který člověk může mít, protože ho to bude táhnout stále znovu a znovu tam, kde je to vysoce strukturované a kde je nějaký vyšší smysl. Je to akášický atribut staré energie a nyní už ani zdaleka tolik nepřevládá. Ale ve Woově čase tomu tak bylo.

Wo se znovu ocitl ve vojenské službě své vlasti. Nepředáme vám časový rámec tohoto příběhu, pouze to, že Wo měl příležitost zúčastnit se bitvy. Takže okamžitě víte, že to bylo ve starších dobách. Bylo.

Wo učinil zajímavé rozhodnutí. Bylo zajímavé, protože ne mnoho mužů tento druh rozhodnutí učiní. Wo byl vybrán jako jeden z těch, kdo vstoupí do velmi nebezpečné části bitvy. Když jeho nadřízení žádali o dobrovolníky v nebezpečné situaci, Wo se okamžitě postavil, zvedl ruku a řekl: „Vyšlete mě.“ Když to udělal, setkal se se „synchronicitou Akáši“. Chápejte, Wo v té situaci byl už dřív a dělal to mnohokrát. Ať byl důvod jakýkoli, opakoval to stále dokola.

Wo v minulých životech stále dokola umíral v bitvách a nyní přišla jeho šance tento vzorec zlomit – jít do nebezpečné bitvy, kde měl šanci přežít. Okamžitě se dobrovolně přihlásil a cítil se velmi dobře. Měl šanci to udělat znovu, ale vědomě si to neuvědomoval. Můžete říct, že Wo byl tlačen energií své Akáši. Jeho přítel se ho zeptal: „Wo, co to děláš? Možná to nepřežiješ!“ A Wo odpověděl: „Já nevím. Jen vím, že to musím udělat.“

Wo se tedy vydal na dobrovolnou misi na bitevním poli v život ohrožující situaci… nebezpečné jako vždy. Bylo brzy ráno. Nepředám vám detaily, ale povím vám, že kráčel vpřed stejně bdělý a vyděšený jako vždy, kdy ostatní muži umírali všude kolem něj. Bitva byla téměř u konce a Woova strana vyhrávala, když ucítil, jak jím znovu projelo chladné ostří. Wo klopýtl a upadl, ale tentokrát byl ten konec trochu jiný.

Smrt nenastala okamžitě a Woovi byla dána příležitost, aby prožil něco, co ho mohlo změnit. Cítil, že znovu umírá. Nějak si ten pocit „pamatoval“, protože umírání v bitvě pro něj nebylo nové. Avšak místo aby zemřel, ocitl se Wo ten den na primitivním dřevěném lůžku, kde ho operovali armádní lékaři. Dělali, co mohli, aby mu zachránili život.

Wo už byl v tunelu a kráčel ke světlu. Dělal to už předtím. Ach, on si to pamatoval! Nevěděl, jestli je na Zemi nebo kdesi mezi světy; věděl jen to, že si to pamatuje. Jaký to nádherný pocit! Ó, je tu mnohem víc prožitků, než vám můžeme říci! Nemohl uvěřit tomu, jak klidné to je, a kolik očekávání má ohledně toho, že znovu spatří to, co bylo ve světle. Být člověkem je tak malé v porovnání s tímto! Toto byla skutečná realita! Dokázal slyšet světlo. Téměř dokázal zpívat společně s písní, která ho volala domů. Bylo to tak známé. Wo věděl, že už to dlouho nepotrvá a vydal se vstříc té hudbě… a pak se probudil.

Stál nad ním lékař a díval se mu do očí. Wo uslyšel jeho slova: „Wo, jsi naživu. Nepřítel tě dnes nedostal.“ Nevěděl, co si o tom má myslet. Wo byl mentálně na podivném místě. Zdálo se mu o tom tunelu? Opravdu byl vystaven tomu, co si myslel, že viděl? Proč to bylo tak povědomé? Proč se cítil skutečně zklamaný, že přežil? Ach, potřeboval zjistit víc!

Když se Wo uzdravil dostatečně na to, aby opustil nemocnici, vrátil se ke svým povinnostem vojáka, ale nic mu najednou nepřipadalo správné. Nic z toho, co dělal, mu nepřineslo radost. Nic mu nepřipadalo tak dobré jako to, co zažil v tunelu. Bylo to skutečné? Byl to jen chemický trik mysli? Nedokázal si ani vzpomenout na to, co cítil… jen to, že viděl skutečnou realitu, nikoli lidství. Chystal se dotknout tváře Boha, když vtom se vrátil. Potřeboval vědět víc. Povím vám zbytek příběhu.

Wo se vydal na cestu, ke které nedostal svolení. Odešel od svých povinností. Udělal nemyslitelné a dezertoval z armády.Vydal se do exotických cizích zemí. Studoval s šamany a ti mu říkali určité věci, mnohé se dozvěděl a mnohé si zapamatoval.Wo „otevřel nádobu“ duchovních znalostí ze svých minulých životů, a i když neměl v tomto životě léta zkušeností, stal se šamanským léčitelem.

Dalších deset let žil v malé vesnici a chodili za ním mnozí lidé, aby je uzdravil. Nakonec Woa našla armáda, protože pro zločin dezerce není žádný časový limit. Jeho sláva coby léčitele je zavedla přímo k jeho dveřím.Trestem za dezerci je smrt, a tak ho na místě zastřelili.

To ale není konec příběhu. Chci vám ukázat jeho pokračování. Čím byl naplněn Woův život? Můžete říci, že synchronicitou a energiemi. Wo se neustále setkával se situacemi, které ho tlačily do bitev určitého druhu. Pocity a energie, které nedokázal vysvětlit, ho táhly do nebezpečí – převážně proto, že to tak chtěl. Jiné energie a synchronicity mu pak umožnily spatřit hlubší pravdu. Pak ho synchronicity vedly k objevení šamanských sil a schopnosti deset let léčit druhé. Jaký to život! Ale teď vám ukážu Woův další život.

Wo přišel do moderního světa spolu s vámi a jediné, co chtěl udělat, bylo vrátit se zpět do armády… a to také udělal. V této době nejsou války, kterých by se mohl účastnit; přesto si užíval mnoho let ve struktuře, o které si uvědomuje, že ji má rád. Ale něco ho zneklidňuje. Ví, že existuje něco víc. Vidíte, Wo je stará duše. V jeho Akáše je vše, o čem jsem vám vyprávěl. On to neví, ale chystá se toho dotknout a já vám chci ukázat, co se stane: Wo se setká s jiným mužem a tento muž ve Woovi otevře duchovní nádobu. Řekne Woovi o Bohu v lidském nitru a o kráse druhé strany závoje. Pozve Woa, aby s ním šel na setkání, a tak tam spolu jdou.

Wo se setká s dalšími nádhernými lidmi, kteří věří témuž – že v každém člověku je božství, které je možné objevit. A tady vstupujete vy. Právě teď jste na jednom z těchto setkání. Co si myslíte, že se stane Woovi dál? Když ví o své Akáše tak jako vy, co se právě teď stane? Nyní byl Wo vystaven něčemu, co bylo minule tolik důležité.Vzpomene si na to? Chystám se vám povědět, co teď udělá, a řeknu vám také, proč to udělá. Také se vám chystám právě teď povědět, že několik z vás v této místnosti má stejný atribut jako Wo.

Wo se vrátil ze setkání viditelně otřesený. Bylo to z nějakého důvodu znepokojující. Přísahal si, že už nikdy na takovéto duchovní setkání nepůjde. Prožil zbytek svého života, aniž by znovu otevřel svou duchovní nádobu. Když mu někdo vyprávěl o duchovní pravdě a o Bohu v lidském nitru, vždycky se otočil opačným směrem. Nenavštívil by šamana, ať by se dělo cokoli, nikdy by nešel k léčiteli. Neposlouchal by channeling. Nestaral se o alternativní medicínu. Zajímala ho struktura a armáda. Užíval si pohodlí toho, co mu nabízela.

Wo zemřel obyčejnou smrtí jako starý muž ve věku osmdesáti let. Po svém posledním vydechnutí opět kráčel tím nádherným tunelem a zcela se rozpomněl. Dostal se domů, na mou stranu závoje, a my všichni jsme tam na něj čekali. Dostalo se mu nádherného přivítání a překrásné oslavy.To je metafora, drazí – pro všechna ta objetí, která na vás čekají, přípitky na oslavu vašeho života, radost z toho, že jste s přáteli a že jste konečně doma, kam patříte. Ani jeden z nás ho nesoudil za to, co udělal nebo neudělal.

Kryone, jak nám můžeš dát takové podobenství? Co se stalo? Proč se Wo obrátil zády k tomu, co znal? Něco je na tom špatně.“ Nic na tom není špatně, drazí. Dovolte, abych vám vysvětlil proč. Wo udělal, co udělal, protože v této místnosti a mezi čtenáři jsou ti, kdo toto zažívají v různých formách. Je to naprostá klasika!Někteří z vás kvůli tomu byli upáleni u kůlu. V primitivních dobách jste kvůli tomu přišli o život. Byli jste zdrcení, protože jste přišli o rodinu a přátele… a nechcete to udělat znovu. Je to tak hluboce zakořeněný pocit! Nyní, když před vámi kdokoli zmíní cokoli duchovního, kráčíte raději opačným směrem.

Někteří z vás mají ve své nádobě šamanské znalosti a právě teď chtějí odejít z tohoto setkání. Vidíte, já vím, kdo tu je. Možná jsme se dostali až příliš blízko realitě toho, co se stalo minule. Nyní je načase to spatřit, drazí, a čelit tomu. Protože bolest, utrpení a smrt tentokrát ve vaší realitě nebudou. Místo toho je tu energie, na kterou jste čekali.

Kdybych mohl Woovi něco povědět, pak bych ho vyzval, ať použije bojovníka, kterým byl, a vstoupí do svého akášického strachu. Řekl bych mu, ať použije stejnou energii, jako když kráčel na bitevní pole, s mečem připraveným před sebou! Beze strachu! Staré duše, které mne poslouchají, umíraly stále dokola, protože ve svém srdci nalezly Ducha. Dnes je načase to rozpoznat, pokud jste to vy.

Cítíte váhání, když se máte v těchto věcech posunout vpřed? Jaká je vaše výmluva? Podobenství o Woovi jsem předal převážně pro staré duše, protože to jste pochopitelně vy. Je načase rozpustit staré strachy a spatřit energii takovou, jaká je. Je načase bojovat bitvu Akáši a posunout se přímo do vaší nové reality.Planeta bude lepším místem, staré duše, pokud otevřete duchovní nádobu a dotknete se tváře Boha. A to je mé dnešní poselství.

A tak to je.

Kryon

Kryonův živý channeling předaný v Cali v Kolumbii – 13. dubna 2013

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny živě přeložila a následně upravila do textové podoby Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Lee Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE a také ZDE

Kompletní anotace ke knihám naleznete také ve speciálním čísle Kvalitního života ze srpna 2018, které je ke stažení zdarma zde: https://1url.cz/zMqtU

 

Vyhledávání