Aktualitky

Nový aktuální seminář "Kroky k otevření vědomí"

4 - 7. 7. 2019 se koná nový seminář Kroky k otevření vědomí v penzionu Perseus v Trnové.
Aktuálně budeme vše otevírat za pomoci Nabebevzatych mistrů.
Přihlášky přijímá Míňa Nosková - te: 777 214 872.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Solara - Fragment Solařina reportu na březen 2019 - KRÁČET DO KRAJINY ZA...
Solara - Fragment Solařina reportu na březen 2019 - KRÁČET DO KRAJINY ZA...
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 03 Duben 2019 12:12

Březen je měsíc Udělej nebo Znič, kdy začínáme jasně vidět oddělení falešného a Pravdy. Je to mocný měsíc plný překvapení a nečekaných, možná šokujících událostí, které jsou pro nás velkou výzvou k tomu, abychom vynesli na povrch všechny stránky svých bytostí a stali se OPRAVDOVĚJŠÍMI a PRAVDIVĚJŠÍMI než dříve.

Během prvních dvou měsíců tohoto roku se toho dělo mnoho pod povrchem. Nyní, se tyto dříve ponořené vlny derou mocnou silou na povrch. Vykopnou nás z našich starých pozic a katapultují nás do překvapivých směrů. Občas vytvářejí místa s velmi Zčeřenou vlnou. Tato Zčeřená Vlna nás přiměje rychle odhodit mnohé z našich druhů chování založených na dualitě – neboť nakonec vidíme, že nás jen udržují ve stavu, kdy se cítíme mizerně a oslabeně, spíš než aby nám sloužily.

Mnoho měsíců se mnoho z nás cítilo velmi unaveně. Žádné množství spánku nebo odpočinku nepomohlo, abychom se cítili méně unavení. U některých z nás se to projevilo jako pocit hluboké opotřebovanosti – jako, že jsme výrazně unaveni z naší cesty životy na této planetě. Možná děláme jednoduchý normální úkol, který jsme dělali už mnohokrát – jako jít nakoupit jídlo do obchodu na roku – a pak se vrátíme domů naprosto unavení, a jediná věc, které jsme schopni, je zhroutit se.

Něco z toho způsobují intenzivní, velmi pomíchané energie, které zažíváme. Včetně zmatku, strachu a muk přicházejících z kolektivu, od ostatních – stále zoufalejší pokusy duality udržet si nad námi nadvládu nyní, když mnoho z nás se osvobozuje – volání Matky Země o pomoc, jak síly destrukce nabírají rychlost v ničení našeho přirozeného světa – energie chaosu, které předcházejí novému zrození a velmi intenzivní energie přeměny, které nás tlačí ven ze starého matrixu, ze staré matice, do Nové Reality. Není divu, že jsme pořád unavení!

To, z čeho jsme opravdu unavení, je hustota duality. Jsme unavení ze života v iluzorním světě. Jsme unaveni z života bez Lásky a Opravdovosti, které krmí celé naše bytí. To, co potřebujeme najít, je nový pravý způsob života, který nás naplní nadšením a čerstvostí – který nás nadchne tak, že vyskočíme ráno z postele

Právě nyní jsou Časy Nicnedělání stejně důležité jako Časy Akcí. Musíme vytvořit okamžiky, kdy můžeme být jako Hora – kdy jsme naprosto tiší a klidní a ztělesňujeme čistou energii – ve stavu Žádné Akce.

Naše únava nám pomůže přesunout se do úplně nového rytmu, kde musíme dělat všechno jinak než dříve. Jak vstupujeme do naprosto nové úrovně bytí a ponořujeme se hlouběji do Nové Reality, začínáme být méně unavení.

Krajina Nové Reality se stále více prohlubuje a rozšiřuje. Jsou stále odhalovány nové hloubky. Mnoho našich starých mostů do Minulosti za námi hoří, zatímco jsou vkládány nové vrstvy, které vytvarují a vytvoří nové prostory v Nové Realitě. Proto jsou v naší známé krajině různými událostmi vytvářeny Nulové Zóny. Jsme prakticky odtrhávání nebo odsouváni z našich starých bytostí, starých životů, starých snů a starých způsobů, jak jsme dělali věci.

Mnozí z nás kráčejí po hraně mezi Životem a Smrtí. Občas jsme tak průhlední, že jsme sotva tady. Kráčíme mezi světy, kde je jen uzounká membrána, která je odděluje. Tento pocit, že kráčíme Za, se může spustit zdravotními problémy, nečekanými nehodami, přirozenými katastrofami jako jsou povodně a ohně, bytím v blízkosti někoho, jehož život začal být nejistý nebo smrtí osoby, kterou jsme k smrti milovali.

Tyto situace nejsou jen každodenním povrchním rozptýlením. Jsou to Body vložení SYROVÉHO, OPRAVDOVÉHO ŽIVOTA. Když se objeví, nejsou zde žádné předpřipravené způsoby, jak reagovat. Tyto situace nás odtáhnou od našich každodenních osobností s automatickými reakcemi, vyhodí nás z naší zóny pohodlí a přimějí nás, abychom začali být NAPROSTO OPRAVDOVÍ. Musíme zareagovat z Pravého Jádra naší Bytosti, nic míň.

Tento měsíc bude obsahovat něco, co se dá popsat jako neobvykle mocné vlny (které mohou občas vypadat jako jiskřivé zkraty). Nastanou vždy, když odhákneme staré druhy víry a dlouho zakořeněné způsoby jednání z jejich starých pozic a znovu je propojíme opravdovějším způsobem. Bude se to dít uvnitř nás i v kolektivu planety. Občas si budeme muset poradit s oběma najednou. Je to jako bychom vytrhávali staré elektrické obvody, znovu natáhli dráty v celém systému do naprosto nové konfigurace, do naprosto nového uspořádání, a pak je zapojili do nového typu zásuvky. To, co vlastně děláme, je, že odpojujeme staré časové linie a připojujeme nové.

Tento měsíc přichází do našich životů silný prvek osvobození. Osvobození se od minulostiosvobození od starých životůosvobození od starých způsobů, jak dělat věciosvobození od našich starých emočních vzorců. Osvobodíme se od mnoha způsobů, kterými jsme se omezovali – jakýchkoli míst v nás, kde jsme stále zaháknuti k iluzi – jakékoli oblasti, kde nejsme čestní, pravdiví a jasní, vystupují na povrch, aby byly úplně vidět a nakonec přeměněny. Probíhá nezvratné rozdrolení iluzí a nepravd, nejen v nás, ale i všude kolem nás.

Tento průlom, toto osvobození je nezbytné, protože jsme uprostřed výměny evolučních plánů a posunu časových linií. Naše nové evoluční plány a časové linie jsou sladěné s Novou Realitou AN. Posun plánů znamená, že stará cesta, po které jsme šli, se najednou změní na naprosto novou, dříve neviděnou, nekonečně pravou cestu.

Březen je významným Bodem Obratu. Jednou z našich největších výzev v březnu je vložit svou tvořivost do situací, které vypadají nemožné, místo toho, abychom upadli do přednastaveného režimu reakcí. Musíme stále VIDĚT ZA to, co nám realita předkládá. Nemůžeme se nijak držet zpátky od PRAVÉHO A PRAVDY. Žádné další prázdniny od PRAVDIVOSTI!

V březnu budeme procházet skrz brány NE DOLŮ – NE NÁVRAT, ale do krajiny Za...

www.nvisible.com

Toto je malý zlomek Solařina ÚPLNÉHO BŘEZNOVÉHO REPORTU. Celý BŘEZNOVÝ report obsahuje delší části. Solařiny reporty a týdenní vylepšení jsou dostupné za poplatek $11 měsíčně v angličtině, němčině, ruštině a španělštině na Nvisible Mercado: http://mercado.nvisible.com/surf-report-subscriptions/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Markéta N.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zdroj: https://www.facebook.com/notes/solara-anani/a-small-fragment-of-solaras-march-2019-surf-report-walking-into-the-beyond/10156201969203008/

 

Vyhledávání