Aktualitky

45. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Izrael a Jordánsko

Izrael a Jordánsko

Tentokrát se vydáme poznávat krásy Izraele a Jordánska. Termín: 6.11. - 18.11.2019, cena: 52 499 Kč.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - - *Vývoj duše*
AA Michael - - *Vývoj duše*
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 30 Duben 2019 19:12

AA Michael Prostřednictvím Ronny - duben 2019
Ronna Herman / Svatý písař

Milovaní mistři, musíte se snažit rozšířit svou kapacitu Lásky/Světla, aby zahrnovala celé Stvoření: Lásku k přírodě, Lásku ke zvířatům, Lásku a soucit pro lidstvo, Lásku ke svým nepřátelům, tj. k těm, které vnímáme jako nepřátele, a co je nejdůležitější, Lásku k Sobě. Neboť v Esenci je celé Stvoření vaší součástí a vy jste jednou Tváří Nejvyššího Stvořitele. Rozšíření Božího vědomí/ vědomí Boha vyústí v rozšíření vašeho aurického polevašeho vyzařování Světla. Časem si vás stále víc a víc vyvine vyzařování tak mocné a rozpínavé, že začne mít pozitivní účinek na ostatní kolem vás – a nakonec na Zemi a celé lidstvo. Docela velké množství vyvinutějších Duší už tuto schopnost získalo. Nicméně, musíte pamatovat na to, že nemůžete sdělit to, co jste nevzali a nepotvrdili za své. Také si pamatujte toto: důležitou součástí vašeho poslání na Zemi je, abyste zesílili Světlo nižších dimenzí. Rozšíření vědomí Duše vyústí v rozšíření aurického pole, jak co se týče intenzity, tak co se týče rozsahu vlivu.

Učedník na Cestě se musí zaměřit na obojí, na trénink jak vnitřního tak i vnějšího světa. Musíte se snažit stát se vědomým pozorovatelem toho, co se kolem vás děje. Trénovat se, abyste začali plně se zaměřeným vědomím vnímat hmotné události každodenního života, je životně důležité, stejně tak jako se naučit zpracovávat a harmonizovat nesouladné frekvenční vzorce, kterým jste vystaveni. Pak musíte podniknout vhodnou akci. Procvičování emoční a mentální disciplíny je také velmi důležité,když se snažíte stát se mistrem Sebe, svého Já. Nesmíte se otočit zády ke světu a životním zkušenostem, ale musíte jim čelit se vztyčenou hlavou. Nicméně, je životně důležité, abyste se naučili pohlížet na život z vyššího úhlu pohledu. Snažte se vidět širší obraz a nenechat se zaplést do malých dramat.

Logika je funkcí fyzického mentálního těla a vaší mysli. Pamatujte, znalosti nebo teorie, které přijmete za svou vlastní pravdu, se musí zažít, aby bylo možné získat moudrost z odhalené informace. Inspiraci dodává Vyšší Já a vaše Svatá Mysl. Vy se musíte naučit dávat pozor na impulzy své Svaté Mysli a svého Svatého Srdce nebo na vstup převažující Tváře/Stránky svého Vyššího Já, neboť tak se postupně naučíte komunikovat s Bytostmi Vyšších říší a získáte vesmírnou moudrost.

Na počátku byla komunikace se zvláštní skupinou Duchovních Vůdců a Ochránců a mezi členy této skupiny. Nicméně časem se tento dar nebo schopnost ztratily. Jak lidstvo klesalo hlouběji do materiálního vědomí, začalo být ponořené do vjemů pěti smyslů a postupně se přestalo obracet dovnitř ke vnímání spojení s vyššími říšemi vědomí. Nižší Třetí a Čtvrtá dimenze nejsou zářivé a jasné. Je zde mlhavý opar. Duše, které existují v tomto prostředí, to nevědí, protože je to stavvědomí, na který jsou zvyklé. Realita nižší Třetí / Čtvrté dimenze může být tak přirovnaná k životu v temném, kalném labyrintu, kde budete navždy hledat cestu, která povede zpátky do čistého Světla vědomí. Jak se přesouváte do středních Podúrovní Čtvrté dimenze, začíná se tato mlha rozplývat a s tím, jak přecházíte každou Vyšší Podúroveň, začíná být váš svět lehčí, světlejší a zářivější. Abyste obdrželi lekce světla, musíte pozvednout své vědomí, aby se sladilo alespoň s pátou podúrovní Čtvrté dimenze. Ve zkušenosti tohoto Podvesmíru je v každé Dimenzi sedm Podúrovní, první je nejnižší/nejhustší a sedmá podúroveň je nejvyšší a nejjemnější. Mistři a vaši průvodci jsou ochotni se s vámi setkat na půli cesty, ale jen velmi zřídka sníží své frekvence do hustoty extrémní duality, protože je to pro ně příliš nepohodlné.

Ego je tváří fyzické osobnosti; bylo navrženo tak, aby vám časem pomohlo v rozvoji pocitu identity a individuality. Mysl zaměřená ven je vedena egem. Ego-já, které ztratilo správný směr, nebylo správně vedené, bylo nástrojem k vytvoření iluzorního systému víry hmotné úrovně a reality založené na oddělenosti, strachu, sobectví a vystrašenosti. Jak rozšíříte své mentální obzory, začnete srážet bariéry sebeomezujícího vnímání. Rozšíření mysli zahrnuje aktivaci spících buněk horních dimenzionálních úrovní mozku a vstoupení do moudrosti vaší Svaté Mysli a čerpání z ní. Slepá poslušnost není potřebou/nástrojem O-svíce/světlo-ní, neboť se snažíte být Mistrem Sebe a žít své osobní pravdy tak, jak vám byly odhaleny a potvrzeny vaším srdcem, jeho sledováním.

Lidstvo se nachází uprostřed probuzení Duše a buněk. Když se přesunete do vibračních vzorců vyšší Čtvrté a nižší Páté dimenze, vaše buňky, vaše éterické tělo a aurické pole začnou zrychlený proces očisty. Tento proces usnadní a nakonec vyústí ve stažení mnoha Tváří/Stránek vašeho Vyššího Já a postupné znovuprojevení vašeho Světelného těla. V každém okamžiku buďte dbalí a vědomí, aby vaše zaměření začalo být zaměřené na jeden bod a aby bylo zřetelné i čisté. Postupně si rozvinete vnímání jistoty sebe a bezpečí a budete vědět, že všechno je dobře a že to tak zůstane.

Duše je jako lomený paprsek prodloužením vašeho Božího Já nebo-li přítomnosti JÁ JSEM. Duše používá intuici vědomí pravé poloviny mozku, která je spojena s vyšší Svatou Myslí a duchovní Vůlí. Dovnitř zaměřenou mysl vede Já Duše. Lidstvo je v procesu rozvíjení jemných pročištěných smyslů, které byly otupeny špatným používáním. Musíte se přesunout nad základní, často pokřivené fyzické smysly, a přitom se pilně smažit rozvinout vyšší mentální smysl intuice a Andělské /Božské moudrosti. Je životně důležité, abyste se naučili ovládat svou emocionální povahu a udržet své myšlenky stále na Světle.

Vaše Boží Já je vaše původní Jádro Inteligence, vaše první individuální identita ve zkušenosti Vesmíru nebo PodVesmíru. V rámci zkušenosti tohoto PodVesmíru vaše PŘÍTOMNOST JÁ JSEM vytvořila prvních Dvanáct Zlomků Duše nebo-li prodloužení/rozšíření Duše. Od té doby se vaše Boží Esence nesčetněkrát lomila (jako lomené světlo) a oddělila. Nyní jste v procesu znovuvyvolání všech mnohačetných tváří/Stránek svého Andělského Já v tomto PodVesmíru, abyste se mohli pohnout kupředu k větší, dynamičtější a expanzivnější verzi svého Andělského Já. Abyste toho mohli dosáhnout, je vám ku pomoci to, že vaše Diamantové jádro Boží buňky a vaše Tvořící Kolo Květu Života obsahují plnou míru Dvanácti Paprsků Božího Vědomí pro zkušenost tohoto PodVesmíru. Byly navrženy tak, abyste měli vždy přístup ke svému vlastnímu PLNÉMU SPEKTRU BOŽSTVÍ/ANDĚLSKOSTI pro zkušenost tohoto PodVesmíru. Vaším úkolem je tyto paprsky aktivovat, vstřebat a začlenit do sebe Boží kvality a znaky, které obsahují, a pak je používat pro největší dobro.

Stále je spousta zmatků o tom, co je Duše, jak funguje a kde sídlí. Je životně důležité, abyste rozuměli složitému procesu znovuspojení s mnoha Tvářemi svého Vyššího Já. Je také důležité, abyste si ujasnili hlubší učení, která jsme vám dali, týkající se mnohačetných zlomků Vyššího Já (máte jich mnoho, nejen jedno) a také abyste si ujasnili proces vstřebávání a začlenění těchto mnohačetných Tváří Já. Proto cítíme, že je čas na pokročilejší vysvětlení tohoto pro ROZVOJ DUŠE velmi důležitého procesu.

* Od svého bodu počátku/původu ve svém Diamantovém jádru Boží Buňky nesete křišťálový Atom paměťového semínka plné realizace svého Já, Sebe..Obsahuje velmi stručný přehled významných bodů každého života, který jste kdy žili, hlavní lekce, které jste se naučili a talenty, které jste zdokonalili, když jste cestovali tímto vesmírem.

* Duše je prodloužením vašeho Božího Já nebo-li přítomnosti JÁ JSEM. Duše není ani Duch ani hmota. Je to křišťálový Svatý Oheň, Atom Paměťového Semínka, Zlomek čisté Světelné Esence, která je naprogramována tak, aby zaznamenávala vaši cestu zkušeností tohoto PodVesmíru. Je to spojení mezi vámi, mnoha vyššími Zlomky vašeho Vyššího Já a nakonec vašeho Božího Já.

* Vaše osobní Já Duše v tomto životě sídlí ve vašem Svatém Srdci jako tvář/Stránka Diamantového jádra Boží buňky. Buňka vědomí Duše také sídlí v Šišince. Každá Tvář vašeho vědomí Duše s vyšší frekvencí má svůj vlastní Atom Paměťového semínka. Když určitá Tvář/Stránka začne sídlit ve vaší Hvězdě Duše jako vaše NadDuše, postupně předá paměti vašeho osobního vibračního vzorce do Atomu Paměťového semínka ve vaší Boží Buňce Diamantového Jádra a také vašemu vtělenému Já Duše. Nejdříve aktivuje příslušné Krystaly Paměťových semínek ve vaší Svaté Mysli. Jak budou expandovat vaše frekvence, abyste je přizpůsobili, Krystaly Paměťových Semínek držené jako rezerva ve vaší Boží Buňce Diamantového Jádra budou aktivovány. Tak, jak vstřebáte všechny své Zlomky Duše, nakonec získáte schopnost přístupu ke všemu z moudrosti, talentů, pozitivních vzpomínek a zkušeností své Přítomnosti JÁ JSEM pro tento PodVesmír. Tento proces se stále znovu a znovu opakuje, jak přecházíte multidimenzionální úrovně božího Vědomí a vstřebáváte víc a víc Tváří svého Andělského Já.

**BYLI JSTE NAPROGRAMOVÁNI, ABYSTE VĚČNĚ HLEDALI SVATÉ SRDCE SVÉ ESENCE, SVOU BOŽÍ BUŇKU DIAMANTOVÉHO JÁDRA A SVŮJ ATOM KŘIŠŤÁLOVÉHO SEMÍNKA ESENCE STVOŘITELE**

Ve speciálně načasovaných intervalech byly vždy malé skupiny zvláštních, jedinečných Bytostí, které se inkarnovaly do různých ras a pod-ras a přinášely čerstvé nápady, vštěpovaly nové kvality a znaky. Tyto pokročilé Bytosti sdělovaly svou moudrost, vyšší vědomí a speciální talenty příkladem, a také se fyzicky prolínaly s vybranými členy lidského druhu, splývaly s nimi, aby rozvinuly jejich DNA kódy lidsta. VY ŽIJETE V JEDNOM Z TĚCHTO ZVLÁŠTNÍCH OBDOBÍ.

Čtvrtou dimenzi můžeme nazvat „přechodovou realitou“, neboť tam začínáte nechávat odcházet všechny přednastavené podmínky minulosti. Říše Čtvrté dimenze je svou povahou více emocionální, a proto je zaměřena hlavně na srdce a povahu pocitů. Staří nazývali Čtvrtou dimenzi říší Maya nebo-li iluzí. Kolektivní vědomí lidstva naplňuje nižší tři úrovně Čtvrté dimenze, a tam většina lidstva mentálně existuje, dokud se lidé postupně nezačnou obracet dovnitř a nezačnou naslouchat nutkání svého Já Duše. Osobnost těla přání ega je mistr manipulace této říše a stále člověka upomíná, aby hledal víc uspokojení a štěstí prostřednictvím vnímání a vnějších prostředků uspokojení.

Jak se přesouváte do vyšších Podúrovní Čtvrté dimenze, začínáte vstupovat do Potenciálu Vnitřní Moci. Mistr se stane tekutějším, a proto je jednodušší zhmotnit to, co si přejete. Proto se musíte naučit být rozhodní a zaměřit své myšlenky s jasným záměrem. Disciplinovaná mysl spojuje řetězy myšlenek ve správném pořadí.

Je životně důležité, abyste chápali, že roztěkané myšlenky jsou pro váš pokrok škodlivé. Žití v přítomném okamžiku – v okamžiku TEĎ – je kritickým prvkem obdržení Mistrovství Sebe. Mentální úsilí je potřeba, aby bylo možné úspěšně projít cestu osvícení. Postupně začne velká část vašich vzpomínek na minulé události upadat, tak jak se přesouváte ven z říše instinktivního mozku/mysli do říše Vyšší Mysli. Důležitou vlastností mistrovství Sebe jsou zaměřené pozorovací schopnosti a neubližování myšlenkami, slovy a činy. Jako aspirantovi na Cestě vám budou odhalovány vyšší a vyšší Vesmírné Pravdy. Nicméně, měli byste si být vědomi toho, že nižší principy andělské moudrosti se stále rozšiřují, aby zahrnovaly jedinečná pravidla, zákony a pravdy další úrovně bytí v nekonečném cyklu vzestupu vědomí.

Vy musíte udržovat otevřený komunikační kanál mezi Duší a mozkem prostřednictvím mysli. To spustí pomalé opětovné aktivování procesu Šišinky a otevření brány ke Svaté Mysli, která je v zadní části mozku, blízko temene. Svatá Mysl rezonuje s Nejvyššími Podúrovněmi Čtvrté Dimenze, stejně jako s úrovněmi Páté a Šesté dimenze a malé části frekvencí /dat Sedmé dimenze, které jsou v zásobě pro budoucí použití, když získáte schopnost přejít na nejvyšší úrovně možné pro lidstvo ve zkušenosti tohoto PodVesmítu. Nicméně musíte postupně zvyšovat své vlastní vibrační vzorce, abyste vstoupili do úložiště Vesmírné Moudrosti a čerpali z ní.

Svatá Mysl a Svaté Srdce nejsou z materiální látky světa; skládají se z látky lehoučkého éterického Světla, kterou nelze vědeckými prostředky zjistit. Avšak jsou reálnější, než jakákoli část vašeho fyzického těla. Jakmile jednou znovu nastolíte spojení mezi Svou Svatou Myslí, svým Svatým Srdcem a svou Boží buňkou Diamantového Jádra, bude plynutí Adamantinových částic stálé, stejně jako nepřetržité pokročilé informace přicházející zevnitř z vašich Atomů Paměťových semínek a od vaší NadDuše/Vyššího Já. Proto je tak důležité, abyste se znovu spojili s triádou božího Vědomí: Svatou Myslí, Svatým Srdcem a všemi Tvářemi vaší Boží Buňky Diamantového jádra.

Jak se přesunete do vibračních vzorců Páté dimenze, vaše buňky, éterické tělo a aurické pole začnou proces zrychleného čištění.Klid začíná na nejnižších úrovních Páté dimenze a sílí exponenciálně. Dosažení božské moci a moudrosti vyžaduje, abyste se posunuli za masivní vzorce víry kolektivního vědomí lidstva do sladění se svým Vesmírným Vědomím prostřednictvím mnoha Tváří svého Vyššího Já. Emoční stability a mentálního úsilí je třeba k úspěšnému projití cesty osvícení. Existuje zákon ROVNOVÁHY, který se vztahuje na Pátou úroveň a úrovně vyšší.

Krátce, Šestá úroveň je úrovní nesmrtelnosti a velmi rozšířeného vědomí Duše, jak se znovu spojujete s nejvyššími úrovněmi svého Duševního potenciálu v tomto Podvesmíru.Sedmá dimenze je konečnou vývojovou hranicí pro lidstvo ve zkušenosti tohoto PodVesmíru První Podúroveň (nejnižší frekvence) Osmé dimenze je BRANOU NEKONEČNA, do které budete moci vstoupit, když získáte schopnost vstřebat a začlenit víc a víc vyšších frekvencí. Jak získáte schopnost přístupu ke každé vyšší frekvenční úrovni, spustí se dominový efekt, kdy nejmenší množství pročištěného a zjemnělého Božího Světla začne plynout do vašeho osobního sloupu Světla, čímž dodá Světlo do vašeho aurického pole a barevnost vaší Písni Duše.

PAMATUJTE, MÍ ODVÁŽNÍ, ŽIJETE UPROSTŘED VĚČNOSTI. Moudré zprávy, které vám přinášíme, nemají nastavit více pravidel nebo přinést nové dogma. Naším záměrem je zapálit vaše srdce a poskytnout vám letmý pohled na budoucnost před vámi. Budu vás vést, směrovat, inspirovat a chránit, vyzařuji ke každému z vás věčnou lásku našeho Boha Otce/Matky

JÁ JSEM Archanděl Michael

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

zdroj: https://www.starquestmastery.com/single-post/2019/03/31/THE-EVOLUTION-OF-THE-SOUL

 

Vyhledávání