Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Kryon - Kryonovy „Marshmallow Messages“ – únor - květen 2019
Kryon - Kryonovy „Marshmallow Messages“ – únor - květen 2019
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 26 Červen 2019 15:15

04. 02. 2019
STRACH

Strach má mnoho tváří. Vždy vychází ze spodní čakry, všimli jste si? Strach je něco, co můžete překazit, pochopit, odstranit a zneutralizovat, než vstoupí do vyšších čaker intelektu a emoční paralýzy. Nemusí vás ovládat. Nikdy by neměl. Strach je vždy pozvánka, abyste ho překonali. Jak si vedete v tomto ohledu?

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Devět – Nové začátky

11. 02. 2019
SEBEÚCTA

Co se stane, když vezmete dítě s vysokou, vyrovnanou sebeúctou a dáte ho mezi dospělé, kteří přišli se svou poloviční sebeúctou? Děti se budou zdát třeba trochu svéhlavé, že? To protože vědí, kdo jsou! Podívaly se na vás tyto děti někdy zvědavě a vy jste mohli v jejich očích vidět, jak se ptají: Proč jsi takový? [Smích.] Je to jedno vědomí dívající se na druhé!

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání -

18. 02. 2019
POSUN

Na této planetě došlo k posunu vědomí. Ti, kteří se modlí za mír, to pomáhají uskutečnit. A jednoho dne, až plán začne fungovat, to uvidíte zpětně a řeknete: „Podívejte, co vedlo k této zdánlivé souhře náhod! Možná to dokonce trvalo 25 let.“ Právě teď si myslíte, že nikam nesměřujete a jste frustrovaní. Nevíte, co se děje a co je neviditelné. Ale dokážete to oslavit? Dokážete vy všichni oslavit neviditelné?

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Jedenáct – Nadzvedání závoje –

25. 02. 2019
LÁSKA DUCHA

Láska Ducha je zde silná. Pro ty z vás, kteří přišli pro konkrétní řešení, bude toto nádherný čas, kdy budou moci otevřít srdce a obdržet to, pro co přišli. Čtenáři, jste s námi? Myslíte si, že tento channeling se odehrál už před dlouhou dobou? Přemýšlejte znovu. I teď, během našeho učení, se tu odehrává léčení. To zahrnuje i místa, kde sedí čtenáři. Proto jsme přišli. Proto jste přišli i vy. Nyní mísíme naše energie.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Osm – Překročení milníku –

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

                        Kryonovy „Marshmallow Messages“ – březen 2019

04. 03. 2019
DNEŠEK JE VRCHOLEM

Možná se každý den sami sebe ptáte: „Bude to zítra lepší?“ Drazí, udělejte vrchol tohoto dne. Vezměte dnešní situaci a zformujte ji do něčeho, co je pro vás už teď hezké. V zoufalých a obtížných situacích se ukotvěte a oslavujte vše kolem sebe. Nárokujte si lásku Boha a dovolte, aby vás naplnil soucit Ducha. Pak pokračujte dál… dokonce i s pochybami. Místo usilování o něco na vrcholu žebříku usilujte o pochopení kruhu energie, který tvoří vaši novou realitu „teď“. Když vidíte kruh „Já jsem to já jsem“ chápete, že je to prohlášení nelineárnosti? Rozumíte, že je to prohlášení o vás a rodině? Buďte andělem, majákem, v každém okamžiku svého života.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Devět – Nové začátky -

11. 03. 2019
NEMOC JE VODA

Skrze lidské vědomí můžete hovořit s buněčnou strukturou. Můžete ji obnovit. Můžete ji zlepšit. Můžete ji probudit. Můžete ji uzdravit. Můžete ji vyčistit. Může dokonce hovořit s nemocí. Dnes byla během dne položena otázka: „Z čeho jste biologicky stvořeni?“ A odpověď byla, že z vody. Z čeho je stvořena nemoc? Z vody. Pak vám bylo ukázáno, že lidské vědomí může velmi významně změnit vodu! Našli jste v tom logiku? Vědomí, které dokáže změnit krystalické vzory ve sklenici vody, která stojí před vámi, je stejné vědomí, které může obrovsky změnit vodu v lidské bytosti – vaši buněčnou strukturu. Nezáleží na tom, co vám bylo řečeno. A to je pravda.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek -

18. 03. 2019
SILNĚJŠÍ, NEŽ TUŠÍTE

Pokud víte, jak moc vás milujeme, toto poselství pro vás bude ještě silnější. Před nedávnem jsem vám dal informaci o tom, kdo skutečně jste. Požádal jsem vás, abyste viděli skryté vztahy mezi mnou, coby Kryonem, a vámi – vaše jména nemohu ani vyslovit. Jméno, které dnes slyšíte a čtete, není vaše skutečné jméno. Vaše andělské jméno je nevyslovitelné, protože má podobu interdimenzionálního světla. A nádherné ženy v místnosti – uvědomujete si svůj původ bojovníka? Víte o mužskosti, která tu je? Cítíte ji? Kdybyste mohly vidět záznamy Akáši ve vaší vlastní DNA, pobavilo by vás to. Tentokrát jste přišly jako ženy, s dávkou rané intuice navíc, abyste postupovaly rychleji. Ale věřte mi, stále potřebujeme bojovníka. I teď, když se na vás dívám, sestry, připomenu vám vaše zkušenosti z bitevních polí, které chcete popřít, zatímco tu sedíte. Jste mnohem silnější, než tušíte.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Jedenáct – Nadzvedání závoje –

25. 03. 2019
VĚČNÍ OBĚMA SMĚRY

Drazí členové rodiny, jste věční oběma směry. Vaše existence neměla žádný začátek a nebude mít žádný konec. Božská jiskra, která je ve vás, to ví velmi dobře! Pro každého z vás přijde čas, kdy na konci této existence v této inkarnaci budete mít šanci cítit strach z toho, co nazýváte smrt. Přesto na ni mnozí lidé v této místnosti mrknou a rozpoznají ji jako něco, čím procházeli už tolikrát za celé ty věky. Smrt nepáchne. Je to jednoduše jen přeměna energie – jedné energie na druhou. Až to znovu ucítíte, budete okamžitě vědět, že to bude „přivítání domů“. Říkáme vám to, členové rodiny, protože chceme, abyste pochopili, jak hluboká je vaše práce na této planetě.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Osm – Překročení milníku –

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com

                      Kryonovy „Marshmallow Messages“ – duben 2019

01. 04. 2019
VAŠE SMLOUVA

Duchovnost vaší smlouvy říká, že jste se nemohli dočkat, až se vrátíte do této planetární energie, abyste dokončili test, který mnozí z vás Lemuřanů začali před tak dlouhou dobou! Je to tak, že s koncem testu planety mnozí z vás zde i mezi čtenáři pomohou vyrovnat samotné předivo Země. Jste zde v této nové energii, abyste „uvedli věci do chodu“, jak říkáte. Dříve jsme vám říkali o členech rodiny, kteří jsou opět zpátky. Někteří z vás už se nemohli dočkat, až se sem vrátí, i když jste věděli, že potenciál planety říkal, že zde mohou panovat nepokoje – a někteří z vás měli v této době umírat. Ale nic z toho se nestalo! Místo toho oslavujeme skupinu, která toto slyší a čte, která změnila realitu staré Země a chystá se být součástí tvoření nové planety!

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Osm – Překročení milníku -

08. 04. 2019
DNEŠNÍ PROBLÉMY

To, co překonáváte, není trvalé, takže odpověď zní: oslavujte to, kde jste – každý den. Bez ohledu na svůj cíl, bez ohledu na to, co si přejete a co si myslíte, že se děje… oslavujte to, jak je to teď. Zní to povědomě? Je to odpověď i na jiné otázky v této zprávě? Ano. Mějte soucit se vším a všemi okolo vás, protože soucit vytváří čin, interdimenzionální čin. Zvětšuje vaše světlo; říká Duchu o vaší energii. Vysílá vaše jméno. Kalibruje vás to s námi. Věděli jste to?

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek -

15. 04. 2019
LEMURIJSKÉ SPOJENÍ

Je zde jádro lidstva, které zde vždy bylonikdy neodešlo. Život za životem se inkarnovalo do lidské podoby a pocházelo z kontinentů a společností, které nazýváte Lemurie. Byla to jedna z největších civilizací na planetě. I když byla oproti dnešním standardům malá, byla osvícená, téměř do konce. Měla skvělé vůdce a vědce, téměř do konce. První vaši skupinu, která se objevila, lze nalézt v údolí řeky Indus v další velké civilizaci – ta byla téměř celá složená z Lemuřanů. Nicméně nebylo ve vašem nejlepším zájmu „nahrnout“ se do další pokročilé společnosti, a tak jste byli rozptýleni ještě jednou, tentokrát všude po Zemi.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání –

22. 04. 2019
CO VE VÁS VYVOLÁVÁ NEJVÍC STRACHU?

Co ve vás vyvolává nejvíc strachu? Pro většinu z vás je to nevědomý strach z úspěchu, strach z toho, že půjdete po své dohodnuté cestě, strach z hojnosti. Možná je to strach ze samotného osvícení. Vyzýváme vás, abyste vzpřímeně vstoupili do tohoto strachu. Ať už se nejvíc bojíte čehokoli, o čem víte, že je to karma ve vašem životě, musíte se tomu postavit čelem, abyste se s tím vypořádali – vězte, že je to jednoduše jen pozlátko.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- Z Kryonovy Knihy Tři „Alchymie lidského ducha“ -

29. 04. 2019
NEKONEČNÁ HOJNOST

Hojnost nemá žádnou konečnou sumu. Hojnost přichází z tolika zdrojů, že jsi nikdy netušil, že existují! Když máte místnost plnou lidí, kteří potřebují léčení, má někdo strach, že není dost léčení pro všechny? Ne! Nikdy tu není pochyb o hojnosti darů od Ducha. Proč je zde tedy problém s podnikáním nebo penězi? Pochází ze stejného zdroje!

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Osm – Překročení milníku –

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

                        Kryonovy „Marshmallow Messages“ – květen 2019

06. 05. 2019

LIDÉ JSOU MULTIDIMENZIONÁLNÍ

I nadále tedy věříte pojmu „jedno tělo, jedna duše“. Skutečnost je, že každý živý člověk je multidimenzionální a je na mnoha místech zároveň. I teď, když zde sedíte a toto čtete, jsou vaše další části na jiných místech a dělají jiné věci. Je tedy pak jedna duše na mnoha místech, nebo je to mnoho duší? Odpověď je, že obojí. Vaše jednociferná dimenzionalita omezuje váš koncept toho, jak to je, protože vše ve vaší realitě je singulární.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Deset – Nové uspořádání -

13. 05. 2019
NEJSTE SAMI

Možná jste měli představu, že plánovací setkání probíhalo, než jste se sem dostali. Ne. Jaký z toho máte pocit, lidské bytosti – andělé – vy božští? Na druhé straně závoje existuje vaše část, která spolu s dalšími koordinuje synchronicitu, spolutvoření a váš záměr.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek -

20. 05. 2019
Čas TEĎ

Setkali jste se někdy s osobou, která se cítila klidně ohledně čehokoli, co by se mohlo stát? Myslím skutečně klidně – ne, aby jen říkala neupřímné koncepty jako „Bůh se o mne postará“? Pokud ano, pak jste se setkali s člověkem, který rozumí božství času TEĎ. Rozumí, že ať už se stane cokoli, je to v rámci jeho schopností dobré, protože si tu realitu určitým způsobem vytvořil. Co říkáte takovému interdimenzionálnímu konceptu?

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Osm – Překročení milníku

27.05. 2019
STARÉ ZPŮSOBY NEFUNGUJÍ

Lidé, kteří jsou zapojeni do temnoty, si za nějaký čas uvědomí, že staré způsoby už nefungují. Vyhlížejte i toto. Někteří se budou snažit znovu vyvolat rasovou válku. Ale to, co možná fungovalo před čtyřiceti či padesáti lety, se rozpadne, protože se přidá mnohem méně lidí než dřív. Staří vůdci budou šokováni, že jen tak málo lidí chce spolupracovat.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
- z Kryonovy Knihy Třináct – Rekalibrace lidstva –

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Vyhledávání