Aktualitky

45. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Izrael a Jordánsko

Izrael a Jordánsko

Tentokrát se vydáme poznávat krásy Izraele a Jordánska. Termín: 6.11. - 18.11.2019, cena: 52 499 Kč.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - *Esence tvoření*
AA Michael - *Esence tvoření*
Uveřejnil(a) Láďa   
Středa, 03 Červenec 2019 07:20

Poselství od Archanděla Michaela ** červen 2019
Prostřednictvím Ronny / Svatý písař
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Milovaní mistři, zajímalo vás někdy, co je pravdy na tomto výroku: „A Bůh řekl: Budiž Světlo!?

Je to komplexní výrok, a byl interpretován mnoha způsoby. Snad začínáte chápat, jak významný a všeobsažný tento výrok je. Ve své nedávné minulosti jste jako boží děti rozuměli příběhu Stvoření jen v jeho nejjednodušší podobě. Ale jak se probouzíte, zvyšujete své vědomí a vstupujete do vesmírné pravdy Tvoření, máte schopnost dostat se k veškeré moudrosti a velkoleposti svého Andělského původu a rodného práva.

Na počátku počátků existovala jen velká prázdnota – která byla naplněna nekonečným, neprojeveným potenciálem. Nejvyšší Stvořitel spal v klidu uvnitř koule nepředstavitelné moci a velkoleposti. Mysl VŠEHO, CO JE, se pohnula a zevnitř JEJÍ esence Jádra vyšel Bílý oheň ve formě Atomu Semínka s přáním tvořit a zažívat více SEBE SAMA.

Slova: „Budiž Světlo“ byla vyřčena, ale zevnitř ze srdce Stvořitele s třesknutím vyletěl paprsek záření ohromných rozměrů. Tento paprsek Stvořitelova vědomí vyzařoval ven do prázdnoty, osvětloval velkou prázdnotu, a tím tvořil to, co mělo být Vševesmírem První Příčiny. V tomto světelném hologramu byly všechny prvky Stvoření, vše, co kdy bylo a vše, co kdy bude: čistá láska, moudrost a Andělský Plán pro budoucí vesmíry, galaxie, hvězdné systémy, planety, minerály, rostliny, zvířecí království a pro VÁS, drazí.

Když mluvíme o světle, tak v pojmech, které zahrnují vše. Ve Světle je veškerá láska, moudrost, moc, všechny ctnosti, znaky a prvky Stvořitele, A protože každý z vás je dítětem našeho boha Otce/Matky tohoto Vesmíru, byli jste určeni k tomu, abyste byli spolutvůrci, a byli jste obdařeni svým vlastním zvláštním Andělským plánem obsahujícím ctnosti a znaky našich Božích rodičů. Bílý oheň Atomu Semínka individualizovaného Božího Vědomí – drahocenná Jiskra Stvořitele, tou opravdu jste.

Ano, jste dramaticky sestoupenou formou a nesete jen maličké množství Světla Stvořitele, ale nicméně, jste Bytostí Lásky/Světla. Světlo je vaším živým spojením se Stvořitelem. Božská esence našeho Boha Matky/Otce je to, co vytahujete, abyste svá stvoření přivedli do manifestované, projevené podoby: ať už obrátíte svou energii do nižších frekvencí strachu, bolesti a omezení nebo ať je to radost, mír, láska, hojnost. Pamatujte, jste spolutvůrce, a je to vaše volba, co manifestujete, projevíte. Nicméně je Vesmírným zákonem, že musíte vždy zažít to, co jste vytvořili.

Přišel čas, jste uprostřed posunu Věků a velkého obratu vzhůru na spirále Vesmírného Stvoření. Cestovali jste multi-dimenzemi dolů do nejzazšího bodu povoleného pro tento experiment duality a polarity. Příliš dlouho jste existovali v dimenzích a nyní je vám dána příležitost vrátit se do vyššího vědomí na vstupní úrovni páté Dimenze, která je dalším krokem na vaší nekonečné cestě zpátky do vzácných pročištěných říší Světla.

Strach, lhostejnost, nedostatek, bolest a utrpení jsou všechny výsledkem odtržení od pročištěných a zjemnělých frekvencí božího Světla.V esenci Světla Nejvyššího Stvořitele je obsažena Láska našeho Boha Otce/Matky– vše je obsaženo v zářenípamatujte si to. Všechno stvoření je manifestované prostřednictvím vibrací Světla, které tvoří zvuk, pulzování a formy vln a zvláštní PAPRSKY vědomí.Představte si sami sebe jako otáčející se vidličku nebo receptor rezonance naladěný na určité frekvence a vibrace. Jak tyto frekvence zjemňujete, začínáte vibrovat a na vyšších a jemnějších energetických vibracích a ladit se na ně, Tyto frekvence obsahují více a více Světla Stvoření – součástek Tvoření.

A tak se vás ptáme, jaká je vaše úroveň Světla: Kolik Stvořitelova Světla jste vstřebali a začlenili a vzali za své? Nehledáme číslo, drahá srdce. My už odpověď známe. Můžeme to říci podle záření a lásky, které vysíláte ze srdečního centra. Můžeme to říci podle kvality myšlenkových forem, které pronikají vaše aurické pole a podle každého činu, velkého nebo malého. Jak vstupujete do většího Světla a vstřebáváte ho, začínáte kráčet vysoko, s nějakým účelem a kladně ovlivňujete ty kolem vás. Stáváte se vůdcem místo toho, abyste byli následovatelemtím, že se začínáte stávat mistrem svého vlastního osudu – a tím, že se osvobozujete z oblíbených druhů víry kolektivního vědomí, tím, že žijete a následujete svou vlastní pravdu a cestu, místo cest a pravd někoho jiného.

Jak jsme vám předtím řekli, tento Vesmír je v megacyklu zvyšujících se impulzů Světla, které jsou vyzařovány přímo z Jádra Srdce Nejvyššího Stvořitele. Jemnější oktávy světla Stvořitele jsou k dispozici VŠEM, na jakékoli úrovni si každá bytost připravila svou loďku, aby je přijala a vstřebala a začlenila.

Vyšší frekvence Světla se nemohou začít vstřebávat do statických frekvencí nebo do veteše frekvencí, které tvoří fyzickou loďku Třetí/čtvrté dimenze, bez svolení příjemce a otevření srdečního centra. Vaše Já Duše, Nadduše-Vyšší Já a Boží Já jen čekají na váš signál, aby mohly započít proces – otevřít Světelnou linii, provázek, věčného života. Světlo je ve vaší DNA a každý atom vašeho těla je do toho či onoho stupně naplněn Světlem. Kdyby to tak nebylo, nemohli byste existovat. Je čas odemknout plynutí Božího Světla zevnitř a zvenku.

Představte si miliardy malinkých Světelných částic zapínajících se jako vypínačem ve vašem těle a další miliardy vyzařující dolů z vašeho Božího Atomu Semínka Bílého Ohně, vašeho Božího Já, ve formě jiskřivých, diamantových krystalických pyramid Světla. Vidíte, jak jste obklopeni zlatou aurou Vesmírného Světla a pak pozorujete, jak se váš kruh Lásky/Světla začíná rozpínat. Víte, že napodobujete Stvořitele, když si říkáte: „Budiž Světlo“. Nyní sledujte svůj jedinečný paprsek Božího Světla, jak před vámi vytváří proud, zjemňuje, harmonizuje, pozvedá a přeměňuje prostřednictvím všech prvků nádherné, zjemnělé a pročištěné tvořivé energie.

Když se naučíte se přesunovat tam a zpátky mezi svou Pyramidou Světla Páté dimenze a Světelnou Koulí, kterou jste kolem sebe vybudovali, nebudete ovlivňováni negativitou vibračních vzorců nižších frekvencí. Budete vytvářet svaté místo ve svém srdci a mysli a váš svět začne odrážet vaše nejvyšší přání. Vaše koule vlivu se bude zvětšovat a vy budete k sobě přitahovat ty, kteří jsou v harmonii se zjemnělými frekvencemi a ideály, které ztělesňujete. Dohromady začnete být aktivními účastníky tkaní velmi jemného, jakoby pavoučího vlákna rodící se nové reality. A nakonec, pokud je to vaším přáním, vám bude dovoleno se aktivně účastnit vytváření budoucího Božího Plánu Vesmírného Tvoření v tomto PodVesmíru.

Jako součást vašeho procesu přeměny si znovu začínáte být vědomi energií a použití krystalů a drahokamů, které se nacházejí na Zemi. Také ony nesou Světlo Stvořitele a budou vám pomáhat projasnit a vyrovnat vnitřní energie daleko rychleji, pokud se naladíte na jejich individuální energie a naprogramujete je vyšším vědomým záměrem. Chtějí s vámi pracovat, neboť pokud se probudíte a zharmonizujete s vyššími frekvencemi, tak ony také.

Existují velké vnímavé křemíkové krystaly, které rezonují s tlukotem srdce vaší Matky Země a další ohromné, strategicky umístěné trsy krystalů, které jsou naladěné na pulzace nového Božího Plánu pro tento PodVesmír. Jsou také ohromné Ametystové trsy krystalů, které vyzařují transformující Fialový Plamen, které byly umístěny strategicky hluboko ve velkých jeskyních planety. Tyto mocné zdroje Světla Stvořitele jsou nyní aktivovány, aby vysílaly transformující vibrační energie Sedmého Paprsku věku Vodnáře. Jak jsme vám říkali, pracují jako přijímače a receptory – vysílače a přenašeče energie a informací – jak kolem světa, tak ven do sluneční soustavy a do galaxie.

Existují také krystaly udržující Záznamy, jak velké tak malé, a budou vám pomáhat aktivovat balíčky Světla Atomu Paměťového Semínka ve vaší mozkové struktuře. Ve vaší Svaté Mysli. Také vám mohou pomoci odemknout záhady a moudrost vás samých a dávné minulosti Země. Minerály, rostliny a království zvířat jsou také ve stádiu transformace do obnoveného vyššího vědomí. Milovaní, nic nebude ponecháno – vše je ve stavu transformace a probuzení.

Je čas osvobození. Touha po svobodě roste a sílí v srdci každé vnímavé Bytosti na Zemi. Je také čas se sejít. I když jste znovu spojeni se svou Duší nebo Hvězdnými rodinami, a my ze spojených sil vyšších říší také. Po mnoho Věků jste cestovali po své oddělené cestě, abyste naplnili svou zvláštní roli Andělského poslání. Ale nyní, se znovu spojujete, abyste vytvořili synergickou vrchní vrstvu vědomí, která bude k dispozici všem, kteří jsou připraveni být součástí TÝMOVÉHO úsilí. Používáme tento termín, který dobře znáte, a to vytvoří obrázek mnohých, kteří pracují společně za určitým účelem a pro společný cíl.

Jak jsme vám velmi podrobně vysvětlili, existují velké, velkolepé Pyramidy Světla v Páté dimenzi, kde se k nim mohou lehce dostat ti, kteří udělali svůj domácí úkol a naladili své fyzické loďky na říše Světla. V těchto Pyramidách, ke kterým máte přístup a které můžete vyvolat, jsou všechny součásti Světla Stvořitele, které budete potřebovat, abyste stvořili cokoli, co si budete přát pro nejvyšší dobro všech. Vaši andělští průvodci a učitelé tam čekají, aby se k vám připojili a tvořili spolu s vámi. Tak, vyvolejte své vize a svůj čistý záměr, abyste mohli potvrdit zázraky, které na vás čekají.

Co kdybychom vám řekli, že je docela možné, že vaše pozemská smlouva je ukončena? Mnozí z vás by se začali bát a možná by řekli: „ Ale to není to, co nám říkali.“

Dovolte nám vysvětlit, co se děje, a pomoci vám to pochopit. Ano, každý z vás má smlouvu, kterou jste uzavřeli, než jste přijali svůj oděv z masa a kostí v tomto životě. A ten překrývá více obsažná smlouva, kterou jste udělali, když jste přišli k vědomí v tomto konkrétním PodVesmíru. Když dosáhnete určité úrovně o-SVÍCE/SVĚTLE- ní, je možné dokončit smlouvu, kterou jste udělali, než jste přišli na Zem k tomuto konkrétnímu vtělení. Tato smlouva měla spojit, vyrovnat a harmonizovat všechny volné konce hlavních nevyrovnaných energií, které jste nechali za sebou ze všech předchozích pozemských inkarnací (byly to energie, pravděpodobné budoucnosti a souhlasy, dohody, které jste vytvořili při všech svých minulých výukových zkušenostech).

Pamatujte, před dlouhou dobou jsme vám vysvětlovali, že ve vyšších říších se vědělo, že tohle bude nejdůležitější život ze všech, které jste kdy na Zemi zažili. Podmínkou toho, aby vám bylo dovoleno vrátit se na Zemi během těchto vzrušujících časů velké změny, bylo souhlasit se třemi věcmi. Většina vašich menších nerovnováh byla vymazána zvláštním rozpuštěním milostí. To, co zůstalo ve vašem aurickém poli a paměťové bance, byly lekce, energie a výtvory, které bylo pro vás nejdůležitější přivést do rovnováhy a harmonie. Pamatujte, říkali jsme vám, že zážitky na Zemi byly o polaritě a dualitě / rovnováze a harmonii.

Za druhé, byla vám dána všeobecná vrstva překrývající ostatní, toho, co máte během tohoto života zažít, všechny soudy, testy, výzvy a příležitosti, které vám budou prezentovány, abyste dosáhli úkolu, ke kterému jste se zavázali. Za třetí, kvůli vrstvě naprosto svobodné vůle, která byla lidstvu slíbena na počátku tohoto experimentu na planetě Zemi, jste byli žádáni, abyste nám v určitou dobu dovolili dát svou svobodnou vůli stranou, abychom vás postrkovali na cestu vědomé pozornosti – a tím vám pomohli probudit se k tomu, kým jste, a odhalili vám vaše pozemské poslání.KAŽDÝ Z VÁS SOUHLASIL, jinak byste tu nebyli.

To je krása a div toho, co se teď na Zemi děje. Mnohem více Hvězdných semínek než jsme doufali, přijalo výzvu a přes testy a soudy přijalo výhodu příležitosti probudit se ve vědomí, tak jak jim byly prezentovány. S potěšením říkáme, že velká většina z vás statečně vyhrála. Váš počet roste po skocích, jak vyrovnáváte a harmonizujete své vnitřní silové pole Světla, a pak projektujete Lásku/Světlo Stvořitele ven do světa. Scházíte se ve větším a větším množství a tvoříte společně s námi spojené síly jako Bojovníci Světla a vítězové míru. Když jste dosáhli určité úrovně vnitřní harmonie a vyrovnali žebřík života milujícími interakcemi, činy a získáním moudrosti z minulých zkušeností, v tu chvíli dostáváte příležitost získat přístup ke svému novému Andělskému Plánu pro věk Vodnáře.

Milovaní, chtěli bychom, abyste věděli, že jste zažili každou hlavní Stránku Stvoření – osobně i nebo jako jeden z mnoha zlomků Duše vašeho Božího Já. Jste daleko starší a máte zakódovánu moudrost, kterou si ani nedovedete představit. Nenesete s sebou v sobě všechny ctnosti a součásti Boha? A tak, jako součást odvážného přijetí této dohody na planetě Zemi máte zajištěno, že když ji úspěšně dokončíte, můžete si vybrat svou další dohodu – můžete se připojit ke vzestoupeným mistrům, neboť oni slouží lidstvu a posouvají se dál po spirále evoluce. Nebo máte moc zažívat a užívat si mnoha divů a rozličných výtvorů v tomto PodVesmíru, které si přejete.

Cesta zpátky, kterou jste si vybrali před touto inkarnací nebo během ní, se mění. Jak stanoví vaše vesmírná smlouva: Kandidát partnerství s naším Bohem Matkou/Otcem na tvoření osévající a dohlížející na domácí světy. Ano, to se stane v daleké budoucnosti, ale vy můžete vytáhnout na světlo světa součásti, dary a moudrost, které vám pomohou naplnit a realizovat své nové smlouvy. Je to zajištěno, protože to je váš osud. Vězte, že my nejsme váš dohled, jsme vaši přátelé a partneři. Spojme se dohromady, když hrdě kráčíme do naší velké nové budoucnosti. Jste nezměrně milováni a oslavováni.

JÁ JSEM Archanděl Michael

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Vyhledávání