Aktualitky

Každodenní meditace v 11:00 a ve 22:00

Zapojte se s Evou Puklovou, Zdeňkem Krejčíkem a ostatními do každodenní meditace v 11:00 a ve 22:00 a vysílejte s námi harmonii do center strachu na planetě. Více zde.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - *Atomy paměťových semínek ve vaší duši* -červenec 2019
AA Michael - *Atomy paměťových semínek ve vaší duši* -červenec 2019
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 23 Červenec 2019 17:38

Archanděl MichaelProstřednictvím Ronny / Svatý písař
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

Milovaní mistři, je životně důležité, abyste chápali, že toto jsou časy, které tu ještě nikdy nebyly, kdy jsou ve své síle mnohé zvláštní zbytečnosti. Velmi důležité pro vás, hledače Světla , je vstoupit do svého Andělského/Božského dědictví, darů a talentů a čerpat z nich. V občasných intervalech a během přechodného období z jednoho Věku do druhého dovoluje Vesmírný Zákon Bytostem andělských říší a duchovní hierarchii projít závojem a zkontaktovat se s vybranými, probuzenými členy lidské rasy. Musíte vyjádřit ochotu a touhu být v interakci s těmito divukrásnými, pokročilými Bytostmi, neboť ony nepřekročí vaší svobodnou vůli. Když zaměříte svou pozornost na určitého mistra, anděla nebo Bytost Světla, okamžitě si toho jsou vědomi a odpoví. Čím více je vaše touha intenzivní, upřímná a stálá, tím více svého záření na vás sešlou.

Vaši andělé strážní, duchovní vůdci a učitelé se budou snažit, jak dovedou, aby vám pomohli přijmout vyšší frekvence moudrosti, což je v těchto chaotických časech přeměny velmi důležité.

Tyto dobrotivé Bytosti se snaží získat vaši pozornost zesilováním světla v Centru vaší Sluneční moci a nakonec ve vašem Svatém Srdci. Čekali jste po staletí na pozvání, abyste mohli komunikovat se vzestoupenými mistry a andělskými říšemi, a oni také trpělivě tyto časy očekávali. Komunikování s Bytostmi Světla je pro vás velkým vývojovým krokem, protože to rychle usnadňuje novou vědomou pozornost a mocnou přeměnu uvnitř vás.

Pravděpodobně se nejdříve spojíte se svými osobními průvodci a budete se s nimi učit interakci, nebo, někdy, váš osobní učitel s vámi naváže spojení. Zvláště pokud jste dali svolení k tomu pracovat s takovou Bytostí, než jste se inkarnovali v tomto životě. Ve vhodnou dobu k vám váš mistr učitel vyšle Atom Paměťového semínka prostřednictvím vašeho Vyššího Já, do Svaté Mysli. Tento Atom Paměťového semínka zažehne další Atom Paměťového semínka, který tam byl umístěný, než jste se inkarnovali. Pokud jste ochotní, ustanoví se telepatické spojení mezi vámi dvěma, které vám umožní získat přístup k příslušné vyšší frekvenci moudrých učení prostřednictvím vašeho mistra učitele.

To je jeden z mnoha zázraků, které čekají na ty z vás, kteří pilně jdete Cestou Světla a zharmonizovali jste většinu nevyrovnaných forem vašich čtyř tělesných systémů: fyzického, mentálního, emocionálního a éterického. Budeme o tom víc mluvit v budoucnu, ale řekneme vám, že jeden z největších darů, který čeká na ty, kdo rezonují s frekvencemi vyšší Čtvrté dimenze je přístup k Atomu Paměťového Semínka Bílého Ohně ve vašem Já NadDuše, které obsahuje mnoho znaků, kvalit, ctností a talentů pro tento život.

Mnozí z vás jsou v procesu rozvíjení svého šestého smyslu – intuitivní mysli, kdy budete mít přímé spojení se svým Já NadDuše a určitými Stránkami/Tvářemi svých mnohačetných Vyšších Já. Začíná fáze tvoření přímého spojení s domovskou základnou, vaší Svatou Triádou v Páté dimenzi. Nehledejte Boha v ráji nebo někde daleko na nedosažitelném místě, protože Esence Tvořitele, Jiskra Andělskosti/Božství, sídlí ve vašem Svatém Srdci. Mnozí z vás si začínají být vědomi svého božského původu, ale máte jen malé ponětí o svém rozsáhlém potenciálu, který jako Nositel Vesmírného Světla máte. Je velmi důležité, abyste se naladili na stále se zvyšující frekvence Světla Stvořitele, protože to zrychlí proces vzestupu a pomůže vám to v dosažení statusu mistra Sebe, abyste mohli naplnit svůj úděl – být Světlem na Cestě a Ukazovatelem Cesty.

Pamatujte, můžete dosáhnout jen takových vibračních úrovní, se kterými je vaše Píseň Duše ve shodě. Proto je tak důležité projít procesem projasnění a pročištění, abyste dosáhli vyrovnanějšího a harmoničtějšího Stavu Bytí ve svých mentálních a emocionálních tělech.

Před dávnými a dávnými lety, ten kdo vystoupil jako Hvězdné Semínko Ukazující Cestu ke vzestupu lidstva a Země, souhlasil, že na sebe vezme na planetě Zemi, někdy ve vzdálené budoucnosti zvláštní roli. Tato skupina statečných Duší se měla inkarnovat do všech ras, barev pleti, kultur a náboženských druhů víry a měli být rozeseti široko daleko po planetě, jako příprava na předepsané vesmírné drama, masový vzestup lidstva a Země, společně se vším projeveným hmotným v tomto Vesmíru.

Těm z vás, kteří postoupili vpřed, bylo dáno zvláštní ošetření, kdy většina vašich menších nevyrovnaností byla projasněna, aby vás pozemské břímě nezahltilo. Vše, co zůstalo, byly hlavní lekce, které jste potřebovali vyřešit, abyste se mohli vrátit na vyrovnanou a harmonickou úroveň vibračních frekvencí, a tím pozvedli svůj Energetický Podpis / Píseň Duše Na úroveň Střední Čtvrté dimenze a výše...

Velké množství vás, Hvězdných semínek, je správně na své cestě k mistrovství Sebe, ale také velká skupina Ukazovatelů Cesty stále spí nebo je v odmítnutí. Každý z vás má hrát ve zrychlujícím se procesu vývoje důležitou roli. která nyní pokračuje. Genetické kódy této skupiny nesou nejlepší kvality všech budoucích ras, a zvláštní kódování paměťových buněk pro novou Zlatou Kořenovou/Základní Rasu budoucnosti.

Je pravda, že časem mezi členy této skupiny Duší vznikly velké nevyrovnanosti a mnozí neposlouchají nutkání svých Duchovních Já. Zapomněli své pozemské poslání. Ale hluboko v jádru svého Svatého Srdce má každý z vás zakódován Světlem kódovaný Atom Paměťového semínka, který když se aktivuje, vám pomůže si vzpomenout na vás slib být pozemským představitelem – že vaším posláním bude, se celou svou Bytostností snažit stát se profesionálním spolutvůrcem krásy, míru, harmonie a hojnosti na Zemské rovině.

Rádi bychom zopakovali pár základních informací, abyste byli schopni si dát to, co vám sdělujeme, do správné perspektivy. Je důležité, abyste se na sebe nedívali jako na lidi jen jednoho pokolení, rodové linie, protože všichni z vás zažili životy ve všech základních kořenových rasách. Je důležité, abyste se nestavěli nad ty, kteří jsou na cestě za vámi, protože i vy jste nehledali a nenásledovali po mnoho, mnoho životů. Měli jste černou kůži, hnědou, bílou, rudou a žlutou, ostatních ras, a také ve své DNA máte všechny zvláštní znaky, ctnosti a kvality každé z těchto základních ras. V tomto životě jste si zvolili se narodit do zvláštní rodiny nebo žít v určité zemi z velmi jasného důvodu.

Na Vesmírné úrovni, potom co jste se projevili do individualizovaného Božího vědomí a žili po eony let v radostném spolutvoření, jste vy a harmonická skupina Duší, které budeme nazývat „Skupiny rodiny Duší“, byly svolány do velké pyramidy Světla ve vyšších říších. Tyto Pyramidy Světla budou později nazývány SVĚTOVÉ PYRAMIDY SLUŽEBNÍKŮ, a jsou rozesety po mnoha podúrovních Páté dimenze. Bylo vám řečeno, že ve vzdálené budoucnosti přijde čas, kdy nastane kulminace hlavní fáze Božího plánu, přiblížení se jejímu vrcholu. Bude svedeno dohromady mnoho zvláštních skupin, které budou mít důležitou roli v procesu „znovusjednocení“ TA DOBA JE TEĎ!

Vy, které rádi nazýváme Staré duše, jste rozeseti po celém světě. Pravda, na některých územích a v některých kulturách je těchto starých Duší víc, ale vůdčí skupina je rozeseta po celé Zemi, od nejprimitivnějších oblastí k městům s největší míchanicí lidí a kultur z celého světa. Tyto statečné Duše nejsou lidé, kteří řídí vládu nebo tvoří titulky novin. Žijí na farmách, neboť milují přírodu a zvířata, o která se starají. Mají obyčejnou práci v různých oblastech snahy a tiše plní své povinnosti. Jsou na místech s velkou zodpovědností a slouží své zemi a jejím lidem nejrůznějšími způsoby. Žijí na panských sídlech nebo v chatrčích, na každé sociální úrovni od nejnižší po nejvyšší. Jsou členy organizovaných náboženských skupin a uctívají svou vlastní jedinečnou cestu. Mnozí jsou naladěni na šepot svých Vyšších Já a stávají se mistry Sebe. Mnozí další jsou dobře na své duchovní cestě, ale naneštěstí velké množství těchto Hvězdných semínek, Ukazovatelů cesty, si stále není vědomo své Andělské/Božské povahy a slibu, který před tak dlouhou dobou učinili.

Ti z vás, kteří jste v této skupině, máte zakódovány ve své DNA hlavní ctnosti, schopnosti a kvality Atlantské rasy, hlavních průkopníků bojovníků. Existuje hluboce zakořeněné přání používat své mentální schopnosti společně s Božskou vůlí a mocí našeho Boha Otce a být tak spolutvůrci na hmotné úrovni reality. Navíc jste naplněni nejvyššími ctnostmi a kvalitami a schopnostmi naší bohyně Matky, které byly do těchto Duší vpraveny těmi, kteří přišli na Zem v době Zlatého Věku Lemurie, jemné, pečující, intuitivní, dovnitř zaměřené kvality, a navíc velké umělecké schopnosti a touhu po míru, klidu a kontemplaci.

Zažili jste bohaté a divukrásné duchovní dědictví a v minulosti jste byli požehnáni tím, že jste mezi sebou měli mnoho velkolepých Bytostí Světla – mistrů, jejichž učení vás tu zanechala s divukrásnými návody pro žití a ctnostný život. Nicméně je čas smíchat minulost s budoucností a lidstvo tak zažívá hluboce usazenou potřebu vedení, inspirace a podpory jedné matky.

Chceme navrhnout nový způsob a velmi doufáme, že někteří z vás zvednou transparent. Žádáme vás, abyste se stali budoucími duchovními šampióny pro vynoření nové duchovnosti mezi Sebe-vědomým lidstvem. Žádáme vás, abyste se začali scházet kvůli studování, podporování a inspiraci sebe navzájem. Žádáme vás, abyste sdíleli své vědomosti, svou moudrost, své vize a zážitky s ostatními.

Jsme si vědomi velkého pocitu osamělosti mezi lidmi ve světě – pocitu izolovanosti. Nestačí jen číst učení, která vám poskytujeme, nebo od mistrů nebo navštěvovat krásné katedrály nebo chrámy a vzdávat hold Bohu. Je čas znovusjednocení a vy se musíte začít scházet a sdílet lásku, moudrost a inspiraci, čas studovat společně a podporovat jeden druhého. Nežádáme vás, abyste budovali další velké chrámy, protože to není místo, kde budou bohové budoucnosti přebývat. Jste spolutvůrci budoucnosti – Božské Jiskry Stvořitele – které jsou žádány, aby zaujali správné místo ve velkém pochodu do budoucnosti.

Milovaní, je čas uvolnit všechnu vinu, stud a pocity nedostatečnosti a toho, že člověk za nic nestojí,které tolik z vás nese jako základní věci, z jádra, po dlouhou dobu. Musíte vyléčit bolest minulosti abyste mohli přijmout vhodnou roli v nádherném plánu pro budoucnost, který se nyní rychle na planetě Zemi odhaluje.

Prostřednictvím zpráv, jsme vám dali nástroje, moudrost a vhled, abyste uvolnili všechny věci ve svém životě, které vám již neslouží k vašemu nejlepšímu prospěchu a nejvyššímu dobru. Naléháme na vás, abyste si vzali k srdci to, co jsme vám stále znovu říkali. Vy jste hodni veškeré lásky, krásy, radosti, míru a hojnosti tohoto vesmíru, protože to je vaše RODNÉ PRÁVO. Musíte se naučit milovat a respektovat sami sebe. Musíte mít hluboký smysl pro hodnotu sebe, dříve než můžete opravdu milovat a respektovat ostatní a než vám ostatní budou vracet lásku a respekt, který si tak bohatě zasloužíte.

Žádáme vás, abyste si zopakovali kvality, ctnosti a znaky svého Božského dědictví, které nyní zobrazujete. Projektujete příliš mužské Atlantské energie a zaměřujete se příliš na dosahování a tvoření? Pamatujte, říkali jsme vám, že hledáte stav Bytí nebo kvalitu života. Můžete dosáhnout velkého bohatství a zhmotnit spoustu věcí materiálně, ale pokud je vaše srdeční centrum zavřené nebo pokud jste ignorovali nebo nerozvíjeli své ctnosti a kvality Lemurijské Bohyně,budete se cítit neúplní a budete zažívat hluboký nedefinovatelný pocit nespokojenosti.

Scházejte se ve skupinách dvou nebo tří, deseti, sta nebo tisíce, to není žádný rozdíl. Nicméně, když se spojíte pro dobro všech, slibujeme vám, že tu budeme s plnou silou, abychom vám dali moc, pomohli vám a vyzařovali k vám lásku našeho Boha Otce/Matky v největší míře, kterou jste schopni obsáhnout.

Váš hlavní cíl v této době je vrátit se k původnímu spektru Světla a stínu, vibračním vzorcům, které vytvářejí váš osobní svět Třetí/Čtvrté dimenze reality.

Když tak učiníte, vaše kyvadlo vědomí se nebude houpat tak radikálně od pozitivních frekvencí k negativním, a vaše mentální a emocionální povaha se stabilizuje a znovu vystředí, vycentruje. To je důležité, když se učíte žít ve svém Svatém Srdci a své Svaté Mysli. Jak zvyšujete své vibrační vzorce, vyšší frekvence Světla postupně rozpustí mnoho membrán Světla, které omezují vaše vyšší vědomí. Jakmile se toto objeví, jste dobře na cestě žít vědomý, Duší inspirovaný život mistra Sebe.

Je nejdivukrásnější doba, milovaní. Jsme s vámi od prvního oddělení do individuálního vědomí v tomto PodVesmíru. Budeme s vámi, jak jdeme vpřed do zářivé nové budoucnosti, neboť spojujeme síly s mocnými Elohim, největšími staviteli formy, v přípravě na naplnění slavného nového věku, který má přijít. Vysílám záření našeho Boha Otce/Matky, když vás zahalujeme do Aury Božské Lásky a Světla. Jsme vám velmi potěšeni.

JÁ JSEM Archanděl Michael

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Vyhledávání