Aktualitky

Překlenovací seminář 1, Trnová, 03-06.09.2020

Překlenovací seminář 1 je určen pro ty, jež dříve chodili na semináře, avšak poslední 1/2 roku až rok na žádném nebyli a případně pro ty, jež mají za sebou alespoň seminář Cesta lásky 1 a nadále chtějí na sobě pracovat.

Je to shrnutí toho, co se za na seminářích dělalo za posledních několik let, ale hlavně za poslední rok, kdy těch změn bylo opravdu "požehnaně".  

Transformace Mise Mise na pomoc Zemi 45. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Izrael a Jordánsko
45. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Izrael a Jordánsko PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Administrator   
Čtvrtek, 22 Srpen 2019 17:15

Izrael a Jordánsko

Tentokrát se vydáme poznávat krásy Izraele a Jordánska. Termín: 6.11. - 18.11.2019, cena: 52 499 Kč.

 

IZRAEL JORDANSKO

 

12 pobytových dnů – tématicko - poznávací okruh s koupáním v Mrtvém moři a Rudém moři, návštěva dostupných starodávných a biblických míst např. Jeruzalém, Betlém, Tiberiada, Safed, Haifa, Golanské výšiny + plavba po Galilejském jezeře, návštěva úžasného skalního města Petra v Jordánsku + jízda jeepy po pouštní pláni Wadi Rum.

 

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den (středa 6. listopadu):
Setkání všech účastníků na Letišti Václava Havla v 09:00 hodin ráno v odletové hale SEVER TERMINÁL 1 napravo u skleněné stěny, u odbavovacích pultů od č. 171- 178, přičemž vlastní odlet je v 11:55 hodin. Dostatečný čas (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol. Po příletu na Ben Gurionovo mezinárodní letiště u Tel Avivu a absolvování vstupních formalit přesun autobusem na hotel do Tiberiady na severu Izraele, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.


2. den (čtvrtek 7. listopadu):
Snídaně, Safed – svaté město judaismu – významné centrum židovské mystiky s řadou krásných synagog a zároveň umělecké centrum, kde tvoří umělci inspirovaní židovskou mystikou – prohlídka města se snahou o prožití tamní unikátní mystické energie, Haifa - návštěva zahrad víry Baháí s krásným výhledem na město Haifa (alternativně mohu místo návštěvy Haify nabídnout návštěvu místa nazývaného Meron, kde je pohřben Šimon Bar Jochaj - dle židovské mystiky autor nejvýznamnějšího kabalistického díla Zohar (poznámka: vřele mohu tuto variantu doporučit - byl jsem zde s lidmi, kteří meditují, a byli naprosto nadšení - není to tradiční turistické místo, o to více ale místo autentické spirituality), návrat na hotel do Tiberiady, večeře, nocleh.


3. den (pátek 8. listopadu):
Snídaně, přesun na Golanské výšiny - návštěva místa Rujm al-Hiri s možností meditace, přesun přes drúzskou oblast Golanských výšin až k pramenům Jordánu k místu nazývanému Banjás - prohlídka archeologického areálu a příjemná procházka kolem vod, návrat do Tiberiady přes město Kirjat Šmona a kolem krásného údolí Chula, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.


4. den (sobota 9. listopadu):
Snídaně, Kafarnaum - místo dlouhodobého Ježíšova působení u Galilejského jezera, plavba po Galilejském jezeře s prostorem pro meditaci, přesun údolím řeky Jordán do Jericha - prohlídka požadovaného místa, Judská poušť - nádherná vyhlídka na pouštní údolí Wádí Kelt, které tvoří přirozenou spojnici mezi Jeruzalémem a Jerichem, Betlém, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.


5. den (neděle 10. listopadu):
Snídaně, dopoledne Olivová hora, překrásný panoramatický výhled na Jeruzalém, Chám Domunis Flevit - Pán zaplakal, odkud Ježíš předpovídal zkázu města, Getsemanská zahrada a chrám Smrtelné úzkosti, chrám Hrobu Panny Marie, přesun přes údolí potoka Cedron do Starého města - Křížová cesta - chrám Božího hrobu - místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, odpoledne možnost osobního volna a meditace na vybraném místě (např. na střechách Starého města) Jeruzaléma, návrat na hotel do Betléma, večeře, nocleh.


6. den (pondělí 11. listopadu):
Snídaně, Kumrán - mimořádně významné archeologické naleziště, kde byly nalezeny vzácné rukopisy od Mrtvého moře a kde žila zbožná židovská skupina tzv. esénů, Masada - významná pevnost u Mrtvého moře spojené s posledními okamžiky židovského povstání z let 66 - 74 n.l., přesun k Mrtvému moři - možnost koupání a odpočinku, návrat na hotel do Betléma, večeře, nocleh.


7. den (úterý 12. listopadu):
Snídaně, pokračování prohlídky Jeruzaléma - Chrámová hora - mimořádně s mimořádnou symbolikou, kde v minulosti stál první i druhý jeruzalémský chrám a kde se dnes nachází vzácné památky islámské umajjovské architektury, Zeď nářků - nejposvátnější místo judaismu, které dle židovských tradic nikdy neopouští Boží přítomnost, návštěva významných památek na hoře Sion, kolem poledne přesun do Betléma - prohlídka Betléma a jeho nejvýznamnějších památek s možností meditace na vybraném místě - Bazilika a místo Narození Ježíše Krista, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, návrat na hotel, večeře, nocleh.


8. den (středa 13. listopadu):
Snídaně, přesun do krásného přístavního města Jaffa - prohlídka nejvýznamnějších míst a možnost meditace v parku nad kostelem sv. Petra, odpoledne možnost odpočinku na pláži v Tel Avivu a fakultativně rovněž možnost návštěvy Tel Avivu a jeho jedinečného souboru funkcionalistické architektury, návrat na hotel do Betléma, večeře, nocleh.


9. den (čtvrtek 14. listopadu):
Snídaně, časnější odjezd z Betléma (6:00 - 6:30), návštěva krásné vyhlídky nad údolím Wádí Zin, Avdad - jedno z významných nabatejských měst, Machtěš Ramon - úchvatná přírodní scenérie ohromujícího kráteru Ramon uprostřed pouště Negev (45 km dlouhý, 8 km široký a 500 hluboký), strhující vyhlídka Ha-Gamal - zastávka u kibucu Jotvata - možnost poobědvat, přechod izraelsko-jordánské hranice a poté pokračování do Petry, ubytování na hotelu v Petře, večeře, nocleh.


10. den (pátek 15. listopadu):
Snídaně, celodenní návštěva překrásného skalního města Petra - jednoho z novodobých divů světa a dle mnohých též nejkrásnějšího archeologického naleziště na světě, odpoledne možnost meditace na krásném místě nedaleko tzv. Kláštera, návrat na hotel, večeře, nocleh.


11. den (sobota 16. listopadu):
Snídaně, návštěva tzv. Malé Petry - úžasného místa, které, na rozdíl od Petry klasické, nenavštěvují velké počty návštěvníků - krásné místo pro meditaci, přesun do překrásného pouštního údolí Wádí Rum - jedinečné místo - jízda jeepy po poušti a poté oběd v beduínském táboře, odpoledne přesun zpět do Akaby, přechod jordánskoizraelské hranice do Eilatu, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.


12. den (neděle 17. listopadu):
Snídaně, možnost celodenního odpočinku na pláži u Rudého moře - prostor na zažití celého putování a meditaci, fakultativně též možnost návštěvy centra s delfíny (zde je též možné připlatit si plavání s delfíny) či podmořské observatoře na jih od Eilatu, večeře, nocleh.


13. den (pondělí 18. listopadu):
Snídaně, přesun autobusem na letiště Davida Ben Guriona u Tel Avivu, odlet do Prahy v 17:45 s příletem do Prahy cca ve 20:45 středoevropského času.

 


* CK AVETOUR s.r.o. si vyhrazuje právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek
* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst

 

POŘADATEL ZÁJEZDU:
pořádá renomovaná česká cestovní kanceláří CK AVETOUR s.r.o., která s velkým úspěchem pořádá poznávací zájezdy do Izraele již od roku 1993.

 

ODBORNÝ DOPROVOD:
klienty bude na cestě doprovázet Karel Hrdlička, který od roku 2007 absolvoval množství úspěšně realizovaných zájezdů po Izraeli a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá (vyučuje hebrejštinu a přednáší o různých tématech spojených s judaismem).

 

UBYTOVÁNÍ:
3x Tiberias, 5x Betlém, 2x Petra, 2x Eilat v příjemném hotelu s polopenzí, vždy ve dvou (páry + dvojice) až třílůžkových pokojích se sociálním zařízením + TV V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit příplatek za 1/1 pokoj.

 

CENA ZAHRNUJE:
leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, autobusovou přepravu, 12x ubytování s polopenzí, servis průvodce, pojištění léčebných výloh v zahraničí, zákonné pojištění CK AVETOUR proti úpadku.

 

CENA NEZAHRNUJE:
příplatek 190 USD - vybírá se v Izraeli v USD (zahrnuje: vstupy do vybraných objektů, plavba lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotelích, bakšiš pro řidiče), připojištění proti storno poplatkům (nepovinné) 1 300 Kč / os. / pobyt, do 18 let 1 100 Kč / os. / pobyt v případě zájmu nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz https://www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK), příplatek za jednolůžkový pokoj 8 990 Kč / pobyt.

 

PŘIHLÁŠKY:

por přihlášení napište na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Minimální platnost cestovního dokladu při cestě do Izraele je 6 měsíců po návratu - v Izraeli je tato náležitost striktně vyžadována Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je příležitostně situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického" Izraele. Bohužel propaganda působí tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.

 

DOPORUČENÍ:

pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, osušku, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 22-25°C.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Při vstupu do synagog, kostelů i mešit je nutné mít zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů). Na místa, kde je zakrytí kolen a ramen vyžadováno, budete s předstihem upozorněni Vaším průvodcem.

 

 

Vyhledávání