Aktualitky

Začátek seminářů

Milí přátelé,
všechny semináře (krom Cesty lásky 1) začínají v pátek ve 14:00 (povídáním a testováním) a vlastní program pak začíná v 15:30.

Transformace Mise Mise na pomoc Zemi 45. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Izrael a Jordánsko
45. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Izrael a Jordánsko PDF Tisk Email
Uveřejnil(a) Transformace   
Čtvrtek, 22 Srpen 2019 17:15

Izrael a Jordánsko

Tentokrát se vydáme poznávat krásy Izraele a Jordánska. Termín: 6.11. - 18.11.2019, cena: 52 499 Kč.

 

IZRAEL JORDANSKO

 

12 pobytových dnů – tématicko - poznávací okruh s koupáním v Mrtvém moři a Rudém moři, návštěva dostupných starodávných a biblických míst např. Jeruzalém, Betlém, Tiberiada, Safed, Haifa, Golanské výšiny + plavba po Galilejském jezeře, návštěva úžasného skalního města Petra v Jordánsku + jízda jeepy po pouštní pláni Wadi Rum.

 

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den (středa 6. listopadu):
Setkání všech účastníků na Letišti Václava Havla v 09:00 hodin ráno v odletové hale SEVER TERMINÁL 1 napravo u skleněné stěny, u odbavovacích pultů od č. 171- 178, přičemž vlastní odlet je v 11:55 hodin. Dostatečný čas (3 hodiny) před odletem je nezbytný z důvodů bezpečnostních kontrol. Po příletu na Ben Gurionovo mezinárodní letiště u Tel Avivu a absolvování vstupních formalit přesun autobusem na hotel do Tiberiady na severu Izraele, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.


2. den (čtvrtek 7. listopadu):
Snídaně, Safed – svaté město judaismu – významné centrum židovské mystiky s řadou krásných synagog a zároveň umělecké centrum, kde tvoří umělci inspirovaní židovskou mystikou – prohlídka města se snahou o prožití tamní unikátní mystické energie, Haifa - návštěva zahrad víry Baháí s krásným výhledem na město Haifa (alternativně mohu místo návštěvy Haify nabídnout návštěvu místa nazývaného Meron, kde je pohřben Šimon Bar Jochaj - dle židovské mystiky autor nejvýznamnějšího kabalistického díla Zohar (poznámka: vřele mohu tuto variantu doporučit - byl jsem zde s lidmi, kteří meditují, a byli naprosto nadšení - není to tradiční turistické místo, o to více ale místo autentické spirituality), návrat na hotel do Tiberiady, večeře, nocleh.


3. den (pátek 8. listopadu):
Snídaně, přesun na Golanské výšiny - návštěva místa Rujm al-Hiri s možností meditace, přesun přes drúzskou oblast Golanských výšin až k pramenům Jordánu k místu nazývanému Banjás - prohlídka archeologického areálu a příjemná procházka kolem vod, návrat do Tiberiady přes město Kirjat Šmona a kolem krásného údolí Chula, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.


4. den (sobota 9. listopadu):
Snídaně, Kafarnaum - místo dlouhodobého Ježíšova působení u Galilejského jezera, plavba po Galilejském jezeře s prostorem pro meditaci, přesun údolím řeky Jordán do Jericha - prohlídka požadovaného místa, Judská poušť - nádherná vyhlídka na pouštní údolí Wádí Kelt, které tvoří přirozenou spojnici mezi Jeruzalémem a Jerichem, Betlém, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.


5. den (neděle 10. listopadu):
Snídaně, dopoledne Olivová hora, překrásný panoramatický výhled na Jeruzalém, Chám Domunis Flevit - Pán zaplakal, odkud Ježíš předpovídal zkázu města, Getsemanská zahrada a chrám Smrtelné úzkosti, chrám Hrobu Panny Marie, přesun přes údolí potoka Cedron do Starého města - Křížová cesta - chrám Božího hrobu - místo ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, odpoledne možnost osobního volna a meditace na vybraném místě (např. na střechách Starého města) Jeruzaléma, návrat na hotel do Betléma, večeře, nocleh.


6. den (pondělí 11. listopadu):
Snídaně, Kumrán - mimořádně významné archeologické naleziště, kde byly nalezeny vzácné rukopisy od Mrtvého moře a kde žila zbožná židovská skupina tzv. esénů, Masada - významná pevnost u Mrtvého moře spojené s posledními okamžiky židovského povstání z let 66 - 74 n.l., přesun k Mrtvému moři - možnost koupání a odpočinku, návrat na hotel do Betléma, večeře, nocleh.


7. den (úterý 12. listopadu):
Snídaně, pokračování prohlídky Jeruzaléma - Chrámová hora - mimořádně s mimořádnou symbolikou, kde v minulosti stál první i druhý jeruzalémský chrám a kde se dnes nachází vzácné památky islámské umajjovské architektury, Zeď nářků - nejposvátnější místo judaismu, které dle židovských tradic nikdy neopouští Boží přítomnost, návštěva významných památek na hoře Sion, kolem poledne přesun do Betléma - prohlídka Betléma a jeho nejvýznamnějších památek s možností meditace na vybraném místě - Bazilika a místo Narození Ježíše Krista, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně, návrat na hotel, večeře, nocleh.


8. den (středa 13. listopadu):
Snídaně, přesun do krásného přístavního města Jaffa - prohlídka nejvýznamnějších míst a možnost meditace v parku nad kostelem sv. Petra, odpoledne možnost odpočinku na pláži v Tel Avivu a fakultativně rovněž možnost návštěvy Tel Avivu a jeho jedinečného souboru funkcionalistické architektury, návrat na hotel do Betléma, večeře, nocleh.


9. den (čtvrtek 14. listopadu):
Snídaně, časnější odjezd z Betléma (6:00 - 6:30), návštěva krásné vyhlídky nad údolím Wádí Zin, Avdad - jedno z významných nabatejských měst, Machtěš Ramon - úchvatná přírodní scenérie ohromujícího kráteru Ramon uprostřed pouště Negev (45 km dlouhý, 8 km široký a 500 hluboký), strhující vyhlídka Ha-Gamal - zastávka u kibucu Jotvata - možnost poobědvat, přechod izraelsko-jordánské hranice a poté pokračování do Petry, ubytování na hotelu v Petře, večeře, nocleh.


10. den (pátek 15. listopadu):
Snídaně, celodenní návštěva překrásného skalního města Petra - jednoho z novodobých divů světa a dle mnohých též nejkrásnějšího archeologického naleziště na světě, odpoledne možnost meditace na krásném místě nedaleko tzv. Kláštera, návrat na hotel, večeře, nocleh.


11. den (sobota 16. listopadu):
Snídaně, návštěva tzv. Malé Petry - úžasného místa, které, na rozdíl od Petry klasické, nenavštěvují velké počty návštěvníků - krásné místo pro meditaci, přesun do překrásného pouštního údolí Wádí Rum - jedinečné místo - jízda jeepy po poušti a poté oběd v beduínském táboře, odpoledne přesun zpět do Akaby, přechod jordánskoizraelské hranice do Eilatu, ubytování na hotelu, večeře, nocleh.


12. den (neděle 17. listopadu):
Snídaně, možnost celodenního odpočinku na pláži u Rudého moře - prostor na zažití celého putování a meditaci, fakultativně též možnost návštěvy centra s delfíny (zde je též možné připlatit si plavání s delfíny) či podmořské observatoře na jih od Eilatu, večeře, nocleh.


13. den (pondělí 18. listopadu):
Snídaně, přesun autobusem na letiště Davida Ben Guriona u Tel Avivu, odlet do Prahy v 17:45 s příletem do Prahy cca ve 20:45 středoevropského času.

 


* CK AVETOUR s.r.o. si vyhrazuje právo k případné změně v programu (nikoliv zásadní), reagující na změnu letového řádu nebo případné změny místních podmínek
* U denního programu může být pozměněný sled navštívených míst

 

POŘADATEL ZÁJEZDU:
pořádá renomovaná česká cestovní kanceláří CK AVETOUR s.r.o., která s velkým úspěchem pořádá poznávací zájezdy do Izraele již od roku 1993.

 

ODBORNÝ DOPROVOD:
klienty bude na cestě doprovázet Karel Hrdlička, který od roku 2007 absolvoval množství úspěšně realizovaných zájezdů po Izraeli a danou oblastí se dlouhodobě odborně zabývá (vyučuje hebrejštinu a přednáší o různých tématech spojených s judaismem).

 

UBYTOVÁNÍ:
3x Tiberias, 5x Betlém, 2x Petra, 2x Eilat v příjemném hotelu s polopenzí, vždy ve dvou (páry + dvojice) až třílůžkových pokojích se sociálním zařízením + TV V případě, že nelze samostatně cestujícího klienta doobsadit k jinému, je povinen uhradit příplatek za 1/1 pokoj.

 

CENA ZAHRNUJE:
leteckou dopravu Praha - Tel Aviv - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, autobusovou přepravu, 12x ubytování s polopenzí, servis průvodce, pojištění léčebných výloh v zahraničí, zákonné pojištění CK AVETOUR proti úpadku.

 

CENA NEZAHRNUJE:
příplatek 190 USD - vybírá se v Izraeli v USD (zahrnuje: vstupy do vybraných objektů, plavba lodí po Galilejském jezeře, bakšiš na hotelích, bakšiš pro řidiče), připojištění proti storno poplatkům (nepovinné) 1 300 Kč / os. / pobyt, do 18 let 1 100 Kč / os. / pobyt v případě zájmu nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta, podmínky viz https://www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK), příplatek za jednolůžkový pokoj 8 990 Kč / pobyt.

 

PŘIHLÁŠKY:

por přihlášení napište na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Minimální platnost cestovního dokladu při cestě do Izraele je 6 měsíců po návratu - v Izraeli je tato náležitost striktně vyžadována Pro zahraniční turisty jsou cesty do Svaté země bezrizikové. Problematická je příležitostně situace v Gaze, která je separovaným územím odděleným od „turistického" Izraele. Bohužel propaganda působí tak, že cestovat do Izraele je nebezpečné, což skutečně není.

 

DOPORUČENÍ:

pamatujte na běžné léky, fotoaparát, popř. videokameru, sluneční brýle, plavky, pokrývku hlavy, boty do vody, osušku, krém, zcela orientační kapesné ve výši od 200 USD, oblečení volte s ohledem na předpokládané denní teploty kolem 22-25°C.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Při vstupu do synagog, kostelů i mešit je nutné mít zakrytá kolena a ramena (u žen i u mužů). Na místa, kde je zakrytí kolen a ramen vyžadováno, budete s předstihem upozorněni Vaším průvodcem.

 

 

Vyhledávání