Aktualitky

Překlenovací seminář 1, Trnová, 03-06.09.2020

Překlenovací seminář 1 je určen pro ty, jež dříve chodili na semináře, avšak poslední 1/2 roku až rok na žádném nebyli a případně pro ty, jež mají za sebou alespoň seminář Cesta lásky 1 a nadále chtějí na sobě pracovat.

Je to shrnutí toho, co se za na seminářích dělalo za posledních několik let, ale hlavně za poslední rok, kdy těch změn bylo opravdu "požehnaně".  

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - Moudrá učení od archanděla Michaela - listopad 2019 - Co děláte při čekání na vzestoupení?
AA Michael - Moudrá učení od archanděla Michaela - listopad 2019 - Co děláte při čekání na vzestoupení?
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 10 Prosinec 2019 20:26

Poselství AA Michaela prostřednictvím Ronny / Svatý písař

Milovaní mistři, Jak sledujeme váš pokrok, měříme „Světelný kvocient“ vašich myšlenkových vzorců a pozorujeme, jak jste stateční a oddaní svému úsilí vstřebat a začlenit nádherné energie vědomí Stvořitele, jsme potěšeni a žasneme nad vaším ohromujícím pokrokem. Víry negativních myšlenkových forem, které víří pláněmi nižší třetí astrální úrovně a které ovlivňovaly lidstvo po eony let, jsou postupně nahrazovány povznášejícími myšlenkovými formami naděje, inspirace a radosti. To umožňuje realitu, která tvrdí, že nedostatek je jen nevyrovnaná, negativní myšlenková forma, a kterou lze nahradit ujištěním, že hojnost je Andělským rodným právem každého. Jediné, co musíte udělat, abyste potvrdili své dědictví, je přijmout jako svou pravdu, že jste hodni, hodnotní, a tím upevnit tuto realitu svými pozitivními myšlenkovými formami, činy a akcemi.

Divukrásné nové vize, mocné pravděpodobné budoucnostipro lidstvo a Zemi, čekají na váš vstup do prostředí Páté dimenze. Je to posilováno a zvětšováno každým okamžikem. Je to budoucnost, kde celé lidstvo a království minerálů, rostlin, zvířat, lidí, Dév a Elementálů budou na Zemi společně mírumilovně existovat vedle sebe. Představte si Zemi, která je čerstvá a čistá, jako nová, ve své kráse a kde je jiskřivě čistá voda a kde můžeme dýchat zdravý čistý vzduch. Bude to svět hojnosti a dostatku, kde nikdo nebude trpět nedostatkem potřebného jídla, přístřeší nebo příležitosti. Bude to svět, kde různé rasy, kultury, druhy víry a tradic budou ceněny a respektovány – kde se nikdo nebude snažit vnucovat svou víru ostatním nebo upírat ostatním právo žít svou vlastní pravdu a následovat své vlastní zvyky.

Jak vás stále více pomalu vytahuje svou vědomou pozornost a myšlenky ze starých sebeomezujících myšlenkových vzorců, tyto vzorce se pomalu rozpouštějí a přestávají být účinné. Neříkali jsme vám stále znovu a znovu, že „vaše myšlenky mají energii – pozitivní nebo negativní – a že to, na co se zaměříte, to zvětšíte“?

Mnozí z vás jsou tak lapeni v touzevzestoupit a žít v ráji vyšších dimenzí, který pozorujete, že zapomínáte na krásu, radost a výhody toho, že zažíváte velkolepost a div putování a popíráte je.Každá fáze nové vědomé pozornosti nebo rozšířeného vědomi má zvláštní zázraky a výhody, které máte okusit a které si máte užívat. Pokaždé, když uvolníte a necháte odejít některé staré sebeomezující a bolestné myšlenkové formy, zvyky nebo nesouladné energie uvnitř vás, jste přeměněni a odstraníte malou (nebo velkou) část svého maskování, což vám umožní vstřebat a začlenit další Tvář/Stránku vašeho divukrásného Božího Já. Když tak činíte, postupně vytváříte nové posílené vy a otevře se vám nová realita, kde máte přístup k mnoha novým koncepcím, stejně jako k mnoha novým talentům a zázračně se kolem vás odhalí vaše citlivost k nádherným odstínům Ducha.

Ti z vás, kteří po léta následují naše učení, jsou si vědomi toho, že hlavním tématem pro zkušenost Ducha/člověka bylo na planetě Zemi oddělení, dualita a polarita,s konečným cílem vrátit se do rovnováhy, harmonie a jednoty se svým multi-dimensionálním Já a do jednotného vědomí se VŠÍM.

Každý z vás rozdělil své Andělské Já na stovky individuálních Jisker vědomí, jak jste se odvážně a s rizikem pustili do naplňování Andělského pověření Tvůrce, „Jít vpřed a vytvářet nové nekonečné světy v mém jméně.“ Cestou mnozí z vás zapomněli, že existuje Vesmírný zákon, který říká:Musíte zažít to, co jste vytvořili.“

Velké množství hledajících, kteří se vrátili zpátky na cestu, která vede k harmonii a ke sjednocení s Duchem, tak nejdříve učinilo, protože každý z vás byl unaven bolestí a utrpením minulosti. A tak vaše Já Duše nakonec získalo vaši pozornost, abyste byli připraveni poslouchat šeptání Ducha. Těm z vás, kteří pilně hledali svou vyšší pravdu a snažili se ji žít a být jejím příkladem, těm nyní dozrávají odměny. Učíte se, že máte vše pod kontrolou a nejste zmítáni rozmary osudu.Nejste nikým trestáni nebo odměňováni, neboť jste pochopili, že vy jste zodpovědní za své myšlenky a činy a že vy tvoříte svou vlastní realituCELOU! - prostřednictvím harmonických nebo nesouladných frekvenčních vzorců, které vysíláte. Nakonec jste zjistili, že se ničeho nevzdáváte, ale když sladíte svou vůli s Vůlí Stvořitele, vytváříte cestu neomezeným zázrakům a možnostem, aby mohly vstoupit do vašeho života.

Hluboce jsme diskutovali o přivádění všech Tváří/Stránek vašeho mnohačetného systému čaker zpátky do harmonie a o důležitosti vstřebání a vyvážení ctností, kvalit a znaků Paprsků Božího Vědomí. Když je jakákoli Tvář/Stránka vaší Bytosti mimo rovnováhu, žádná další nemůže fungovat na maximum svých možností. Máte být složenou Duchovní lidskou bytostí se sjednoceným vědomím. U většiny lidských bytostí fyzické smysly a touhy těla převálcovaly subtilnější smysly jejich duchovní povahy.

Člověk, který žije převážně v mentálním světě, nemá dostatek divů, sil a potěšení srdce, jemnějších emocí a Duše, nebo je nemá vůbec. Člověk, který je řízen svými emocemi,žije v nestabilním světě, který nemá žádný základ nebo strukturu a je ovlivnitelný emocionálními výškami a pády každodenních událostí a těch, kteří jsou kolem něj. Člověk, který se odpojil od Ducha, žije život bez naděje, a bez ohledu na to, co možná obdržel nebo co hromadí ve fyzickém světě, žije existenci, která nepodporuje jeho Duši, život bez lesku a trvání, bez pocitu vděčnosti v srdci. Lidstvo je po tisíce let zaměřeno na city ducha a opomíjelo vědění nebo-li mentální část duchovnosti.

Vesmír a celé stvoření fungují pod neumlčitelným Vesmírným Zákonem tak, jak byl vyhlášen Nejvyšším Stvořitelem. Znejte zákony a žijte s nimi v souladu, a budete existovat ve sladění s Vůlí Stvořitele. Výsledkem, a to si můžete být jistí, bude, že všechna krása, pestrost a hojnost Vesmíru bude vaše, abyste si ji mohli vzít.

Návrat k harmonii a rovnováze uvnitř toho, co nazýváme systémy nižších těl, fyzického, mentálního, emocionálního a duchovního, je dalším životně důležitým krokem, poté, co jste porozuměli energiím, kvalitám a znakům každé čakry a tomu, jak ovlivňují čtyři tělesné systémy.

Je nezbytné, abyste stimulovali svou emocionální inteligenci a svou mentální intuici a pracovali na nich. Potřebujete předefinovat své proměněné tělo přání ega a znovu ustanovit vhodný vztah mezi svým egem a svým Já Duše. Ego bylo navrženo tak, aby fungovalo pod vedením Duše, ne opačně, čímž máte zaměřit svou pozornost na svůj vnitřní svět reality, místo na iluzi vnějšího světa. Už nebudete hledat nějakou událost, osobu nebo věc, aby vám poskytly okamžik uspokojení nebo štěstí – věci, které jsou obvykle nestálé a často kratší, než čekáte. Když se otočíte dovnitř a ověříte hodnotu svého já a nakrmíte své citové a duchovní touhy,vstoupíte do pramene studny nekonečné podpory.

Mnozí z vás si vybrali zažít silné energie Prvního, Třetího a Pátého paprsku, které často vedou k tendenci fungovat téměř jen ve struktuře levé (mentální) mozkové hemisféry, s lineární, ven zaměřenou, analytickou soustavou mysli. Hlavní zaměření vašich životních lekcí je na to učit se používat abstraktní / emocionální strukturu pravé poloviny mozku a probádat a vstřebat emocionální stránky své povahy.

Lidé Druhého paprsku mají tendenci mít vyrovnanější tělesnou povahu, přičemž používají pravou i levou mozkovou hemisféru, ale ne vždy. Nicméně ti, kteří si vybrali během tohoto života zažít a vyvážit Čtvtý, Šestý a Sedmý paprsek, tíhnou k tomu fungovat hlavně ve struktuře pravé mozkové hemisféry a mít velmi emocionální povahu. Jejich svět často vypadá jako emocionální horská dráha a je velmi těžké najít rovnováhu a žít harmonické bytí.

Vaším cílem je promíchat a harmonizovat hlavní tělesné čakry své fyzické bytosti – vyvážit svá mentální a emocionální energetická pole a Osvítit je svou Duchovní Esencí. Budeme definovat každou kategorii, abyste rychle poznali, na co se potřebujete zaměřit a co napravit.

MENTÁLNÍ TĚLO * Když jste zaměřeni hlavně na mentální tělo, to, čemu věříte, přístupy a znalosti, jsou vytaženy z knih a z fakt historie a tradic, bez výhody emocionálního nebo duchovního potvrzení. Máte tendenci být velmi analytičtí, často přísní a zkostnatělí, odsuzujete a musíte udržovat intelektuální kontrolu. Máte omezené vizionářské schopnosti a věříte jen tomu, co může být vědecky dokázáno.

EMOCIONÁLNÍ TĚLO * Když je silou ve vás, která vás řídí, emocionální tělo, jste slabí a snadno zranitelní silným emocionálním příbojem kolektivního vědomí a svým pozměněným egem.Musíte vyzkoušet a odhalit, jak vás vaše emoce řídí a ovládají prostřednictvím toho, co chcete a po čem toužíte, a musíte zblízka vyzkoušet své motivy.

MENTÁLNÍ TĚLO s OSVÍCENÍM DUCHOVNÍM TĚLEM * Naučili jste se používat moudrost nadvědomé mysli při vstřebávání všech vlastností, kvalit a ctností svého Božího paprsku a Paprsku své Duše a naučili jste se zaměřit se na Bod Ticha v NYNÍ. Zdokonalili jste proces léčení minulosti, načrtnutí budoucnosti a žití v moci okamžiku.

EMOCIONÁLNÍ TĚLO s OSVÍCENÍM DUCHOVNÍM TĚLEM * Jelikož mentální a emocionální tělo je harmonizované, naučili jste se spolehnout se na svou mentální intuici při hledání potvrzení vyšších pravd, ke kterým máte přístup ve svém nekonečném hledání O-svíce/světlo-ní, a pří snaze o jejich vstřebání. Potvrzujete své pravdy tak, že je sledujete monitorem svého srdce/své Duše,a pak podle těchto pravd žijete jak nejlépe umíte. Nové expandované myšlenky a koncepce se stávají normou.

JEDNOTA EMOCIONÁLNÍHO/MENTÁLNÍHO TĚLA = EMOCIONÁLNÍ INTELIGENCE * Emocionální energie (energetika), kterou vyzařujete, společně s zaměřeným záměrem jsou nejdůležitější součásti v procesu tvoření. Když je rovnováha sil mezi emocionálním a mentálním tělem, začínáte proces porozumění sobě a učíte se poznat za svými akcemi řídící sílu., Jak začínáte chápat uctívání Vesmírných zákonů, učíte se harmonizovat svou vůli s Boží Vůli. Režim, který je žádoucí, je emocionální nedotčenost, když se ladně a jistě přesouváte ke svému vytouženému cíli.

VĚDOMÍ DUCHOVNÍHO/MENTÁLNÍHO TĚLA * Když začnete používat inteligenci svého Já Duše, vstupujete do nekonečných možností Vesmírného proudu Andělského Světla a čerpáte z něj. Učíte se, jak přemostit pokrouceniny Třetí/Čtvrté dimenze, přitom když tvoříte a používáte svou Pyramidu Světla v Páté dimenzi. V tu chvíli se opravdu začnou dít zázraky a vy budete bez jakýchkoli pochybností vědět, že jste v partnerství s Duchem ve všem, o co se snažíte.

VĚDOMÍ DUCHOVNÍHO/EMOCIONLNÍHO TĚLA * Láska zahřívá a taví vaše emoce a přestože stále máte lidskou povahu, naučili jste se rozlišovat , být schopni vyjádřit dobrý soud o kvalitě někoho nebo něčeho, a začínáte být nedotčeni všemi negativními životními dramaty, která kolem vás probíhají. Nyní vidíte událostí svého života z vyššího úhlu pohledu – z pohledu mistra svého Já, mistra Sebe.

HARMONIZOVANÉ DUCHOVNÍ/MENTÁLNÍ/EMOCIONÁLNÍ/FYZICKÉ VĚDOMÍ * čerpáte výživu od vnitřního Ducha a od našeho Boha Otce/Matky prostřednictvím svého Božího paprsku. Přestáváte hledat potvrzení své vlastní hodnoty vně sebe. Už nezažíváte ostré výšky a hlubiny, neboť se přesouváte do stavu radosti a velkého štěstí. Učíte se žít ve světě obklopeni koulí Lásky/Světla vyšší frekvence, kterou jste vytvořili, když jste rozšířili své vědomí, abyste vstřebali do svého těla velké množství mnohadimenzionálních výjevů, které jsou vám nyní k dispozici.

Nyní žijete ve vzestoupeném stavu vědomí, neboť se sjednocujete s mnohačetnými Tvářemi/Stránkami svého Božího Já. Přesouváte se ze stavu „začínám být“ do stavu BYTÍ. Vyvinuli jste si jasné vidění a čistý záměr a mlha iluze vás už neovlivňuje. Formujete a vytváříte své nejvyšší vize a touhy z úložistě Andělského, neprojeveného (nemanifestovaného, nezhmotněného) potenciálu a žijete v harmonii s celým Stvořením.

Rozvíjíte nehynoucí jistotu, že můžete mít nebo dostat cokoli, co si dokážete představit, pokud jste ochotni vyvinout úsilí k dosažení svých cílů. Naučili jste se spoléhat na své Andělské pomocníky a získáváte sílu a podporu ze své přítomnosti. Pak budete viděni a popisováni jako sjednocená, zářící DUCHOVNÍ BYTOST V LIDSKÉ PODOBĚ.

Statečná srdce, můžeme vám nabídnout nástroje a znalosti, můžeme vám dodávat odvahy a inspirovat vás, nicméně vy sami musíte být ochotni obrátit znalost v moudrost a podniknout nezbytné akce k tomu, abyste znovu potvrdili svou Andělskost/Božskost a oslavovaný stav, který na vás čeká.

Jsem váš věrný průvodce na cestě a jste nezměrně milováni.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

PŘIJATO PROSTŘEDNICTVÍM RONNY VEZANE * HVĚZDNÉ * HLEDÁNÍ *

RONNA/SVATÝ PÍSAŘ** ENERGETICKÁ POLE SVĚTLA VE FORMĚ PYRAMID

Náš Bůh Otec-Matka, Elohim, a Archandělé vytvořili v každé úrovni Stvoření Pyramidy Světla, abychom měli přístup k Atomům života Paměťových semínek Bílého ohně (Adamantinovým částicím Esence Stvořitele). Tyto formy dávají život, poskytují přístup k frekvencím Světla, které jsou nezbytnými součástmi transformace, proměny, abychom se my, lidské bytosti, mohly vrátit do stavu vyššího vědomí – našeho Andělského stavu.

ÉTERICKÉ TĚLO

Zlatá éterická síť obsahuje dokonalý plán pro lidské tělo – je to neviditelná replika fyzického těla, která je také známá jako astrální nebo-li éterické tělo. Obsahuje dokonalý návrh pro naše tři nižší fyzická těla. Podporuje a oživuje hmotnou formu a ovládá trávicí a asimilační procesy (vstřebávací). Také opravuje škody na fyzické formě způsobené „obnošením a trhlinami a slzami“ žití. Éterické tělo je paměťové tělo a je ovlivnitelné našimi myšlenkami a emocemi – pozitivními i negativními. Nemoci nebo demence se objevují nejdříve v éterickém těle, a pak se postupně přenášení do fyzické loďky. Je také pravda, že vyvážení a harmonizování fyzické loďky začíná v éterickém těle a pak se postupně zhmotňuje ve fyzickém těle.

NAŠE MENTÁLNÍ TĚLO JE TROJJEDINNOST VĚDOMÍ SKLÁDAJÍCÍ SE Z NÁSLEDUJÍCÍCH ČÁSTÍ:

Vědomá mysl, která je tvořena intuitivní pravou mozkovou hemisférou a lineárním myšlením a zdůvodňováním levé mozkové hemisféry. Mysl ovládá mozek, který byl navržen tak, aby byl prodloužením nadvědomé mysli a NadDuše/Vyššího Já.

Podvědomá mysl nebo-li naše subjektivní myslnahrává a ukládá všechno, co zažijeme, co vidíme, slyšíme, myslíme a emočně cítíme. Podvědomá mysl bere vše doslova.Nezáleží na tom, jestli jsme událost zažili nebo jsme si ji jen živě představili, podvědomá mysl to registruje jako fakt.Proto je důležité přeměnit negativní, ohlupující minulé vzpomínky na pozitivní vzpomínky. Naše myšlenky a záměr resonují se specifickými frekvencemi a změnou frekvenčních vzorců, které projektujeme s použitím síly vůle a vědomého úsilí, můžeme tvořit život, fyzické zdraví a okolnosti, které si přejeme.

Nadvědomá (nadpřirozená) mysl. Jak zvyšujeme své vibrační vzorce a vibrační pole vědomí, jsme schopni vstupovat do vyšších a vyšších úrovní vědomí Tvůrce a čerpat z nich. Nadvědomá/nadpřirozená mysl získá přímý proud moudrosti z Andělské mysli, jakmile jednou vyčistíme šumy a pokrouceniny ze sloupu Světla, který nás spojuje s Vyšším Já a naší NadDuší/Vyšším Já a s naší Svatou triádou Páté dimenze.

Milovaní přátelé:

Během těchto stresujících časů dramatické změny, zmatku a vřavy, je důležitější než kdy dříve nechat SVŮJ STŘED VE SVÉM SRDCI (ZŮSTAT VYSTŘEDĚNÍ VE SVÉM SRDCI) A ZAMĚŘENI NA SVOU DUŠI.Myšlenky, které myslíme, a emoce, které cítíme, vytvářejí příčiny a účinky nebo karmické reakce v naší zkušenosti na světě. Když zvyšujeme své vibrační vzorce a vracíme se do harmonie v našem emocionálním a mentálním těle, vykročíme ven z kola karmy a přesuneme se do Stavu Milosti. Po letech, jsem vstřebala do své „paměťové banky znalostí“ více a více láskyplných slov Archanděla Michaela. To mi nesmírně pomohlo pochopit své vlastní „způsoby chování a jednání a oslabující zvyky“, abych teď měla moudrost a nástroje k tomu, abych se postupně stala „mistryní svého osudu“. Mým největším přáním je, aby vám tato „moudrá učení“ pomohla se ladně posunout vpřed na cestě o-Svíce/Světlo-ní.

S věčnou láskou a Andělskými požehnáníni. Ronna

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Vyhledávání