Aktualitky

Překlenovací seminář 1, Trnová, 03-06.09.2020

Překlenovací seminář 1 je určen pro ty, jež dříve chodili na semináře, avšak poslední 1/2 roku až rok na žádném nebyli a případně pro ty, jež mají za sebou alespoň seminář Cesta lásky 1 a nadále chtějí na sobě pracovat.

Je to shrnutí toho, co se za na seminářích dělalo za posledních několik let, ale hlavně za poslední rok, kdy těch změn bylo opravdu "požehnaně".  

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - Probuzení a osvícení – od října 2019 do ledna 2020
AA Michael - Probuzení a osvícení – od října 2019 do ledna 2020
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 10 Prosinec 2019 20:36

Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn

Milovaná rodino světla, dosáhli jsme chvíle, na kterou mnozí z vás čekali, a o kterou po mnoho a mnoho životů žádali. K vaší planetě se blíží vlna Kosmického Světla, která na Zemi aktivuje „Velké Probuzení“. Dokonce i nyní, mnozí z vás, pocítili tuto vlnu, když se začala přibližovat k zářijové rovnodennosti. Tato energie je tak intenzivní, že v mnohých způsobuje fyzické příznaky, protože se vaše tělo snaží integrovat a vyvážit.

Tato rostoucí energie bude pociťována 10. října na portálu 10:10 a 11. listopadu se bude dále zintenzivňovat na hlavní hvězdné bráně 11:11. Poté bude pokračovat 12. prosince 12:12 a 21. prosince 21:12 (Slunovrat) a vyvrcholí 12. ledna (1: 12: 2020), kdy se Saturn a Pluto spojí ve znamení Kozoroha.

V každém z těchto důležitých spojovacích bodů bude na Zemi odhaleno více Nového Božského Mužství. Bude to Božské Mužství, které povede cestu k vytváření nových struktur pro Novou Zemi. Rolí Božského Mužství je, vytvoření struktury pro tok Božské Moudrosti Sofie, Božské Ženské Esence Moudrosti a Světla. Bude to skutečně mocný, intenzivní a ohromující posun na mnoha úrovních.

10:10: Zasvěcení do „Velkého probuzení časové linie / časové spirály“

Velkým znepokojením, které tolik z vás již začalo pociťovat, je ustavení a aktivace „Velkého Probuzení Časové Linie“ pro říjen 2019 až leden 2020. Když je aktivována nová silná časová linie, další alternativní časové linie se zhroutí a odpadnou.

10. října, 10:10, bude zahájena tato Vlna Probuzení a zahájí proces zrozování se nové skupiny duší, aby se připojily k procesu Planetárního Probuzení a urychlily projevy Nové Země.

To může vytvořit „rázové vlny“ ve struktuře Vesmírného Času, které mohou způsobit fyzické příznaky. Ale vězte, milovaní, že uzavření časových linií a aktivace nových (časových spirál) je činnost, která je prováděna v duchovní a kolektivní shodě, pro nejvyšší dobro Země. Jako je tomu v této chvíli.

Jakmile je aktivován další segment Časové Linie, mohou se tyto „rázové vlny“ zesílit. Budou to právě tyto intenzivní vlny Diamantových Světelných Kódů, Zlatých Kódů Kristova Vědomí a Božských Frekvencí Srdce od Andělských a Hvězdných Národů, které začnou na Zemi iniciovat toto „Velké Probuzení“.

První míchání „Velkého Probuzení“

Jakmile tato nová Časová Linie začne aktivovat „iniciaci Světla“, budou existovat dvě úrovně Událostí. Na první úrovni budou ti z vás, kteří jsou ukazateli cesty a již probuzeni, povoláni a „pohnáni“ do širších a vyšších úrovní služeb na Planetě. Na druhé úrovni se velmi „obyčejní“ lidé najednou probudí a budou se cítit dezorientovaní a šokovaní, tím, že se jejich vnímání Reality radikálně, téměř přes noc, změnilo.

Velká druhá skupina „probouzejících se“ bude potřebovat vás, jako první stupeň ukazatelů cesty, abyste je provedli tímto procesem. Podle Smluvních Závazků vaší Duše, je to právě ten účel, pro který jste se v tuto chvíli rozhodli být na Zemi.

Milovaná rodina světla, není čas ustupovat nebo myslet „male“. Je čas vykročit a být Soběstačnými Bytostmi a Vůdci společnosti, kterými jste. Jakmile se zpřístupníte pro rozšířenou službu Učitele nebo Léčitele, Duch k vám povede ty, kteří vás potřebují. Při práci s nimi je dobré si pamatovat, jak důležité je také pečovat o sebe a svůj vlastní proces.

Když se nově probuzení přesunou do Nové Zemské Časové Linie / Spirály, budou cítit fyzické, mentální a emocionální symptomy, které budou pociťovány jako nějaký druh „zhroucení“, protože to je ve skutečnosti proces strhávání starého, aby se mohlo vynořit nové. Jejich staré podpůrné systémy ve staré časové linii se zhroutily, rozpadly se a budou se cítit, jako by „upadali“ do prázdnoty nicoty. Vaším úkolem bude být Světlem, které je povede k zakotvení v Nových Pozemských mřížkách a k nalezení jejich Duchovní Rodiny nebo Kmene v této nové Realitě Vesmírného Času.

Vy, kteří jste na první úrovni, v první vlně probuzení, zjistíte, že přijímáte nová porozumění a nové dary uzdravení. Váš systém Světelného Těla se zrychlí do bodu, kdy budete zkoumat a rozvíjet nové techniky Léčení Kvantovým Světlem a Zvukem podobné těm, které používají Šamanští praktici k posunu a léčbě energií a duchovních „zlomenin“.

Iniciace 11:11: Hvězdný Oheň a Andělské Frekvence

V roce 2017 bránou 11:11 obdržela planeta silnou vlnu Andělských Frekvencí a Světelných Kódů od Elohim a Serafína. V tomto roce branou 11:11 přijde další mocná vlna Světelných Zasvěcení od Hvězdných a Kosmických Rad Světla. Bude se jednat o iniciaci Kódů Hvězdného Ohně, které rychle zvýší Frekvence na Zemi, aby se urychlilo Probuzení.

Portál 11:11 je pod dohledem Plejáďanů a je na stejné astrologické ose jako Brána 5:5, Býka a Štíra, a je spojena s probuzením Buddhy a duchovní energií Kolektivního Povědomí.

V tuto chvíli bude na Zemi přijímán silný přenos Kódů Hvězdného Světelného Ohně ve formě Světelné / Zvukové vlny, která bude iniciací a aktivací nově nabité Časové Spirály Nové Země.

Toto nebude přijato jako jediná vlna, ale jako série vln, z nichž každá ponese různé kódy nebo pokyny od Božského Srdce, aby aktivovala Novou Zemi ve vědomí Kolektivního.

V tuto chvíli budou ti, kdo na úrovni duše souhlasili, že se probudí, aktivováni těmito vlnami a najednou se probudí, aby se připojili k této rostoucí vlně nového vědomí.

Ti z vás, kteří pracují se Světelnými Kódy a Jazykem Světla, budou zmocněni a vedeni k tomu, aby tyto „kódy“ „přeložili“ ve prospěch lidí ve vašem kmeni a komunitě.Můžete se cítit být vedeni k tomu, abyste tyto kódy Hvězdného Ohně přenášeli malováním, kreslením, hraním, zpěvem nebo tancem do fyzického projevu.

V této době 11:11 budou Plejáďané ve spolupráci s vámi velmi aktivní, aby vám pomohli aktivovat Lidskou Andělskou Šablonu a ztělesnit Duši v Boží Lásce jako důkaz tohoto procesu. Jako specialisté na lidské, zvířecí a rostlinné DNA na Zemi vás provedou Aktivací Světelného Kódu a Kolektivní Aktivací.

Arkturiáni byli také pověřeni vedením multi-reprezentační skupiny, která bude pracovat se Zemí, včetně obyvatel z Lyry, Síria a Andromedy. Ti budou nápomocni svými konkrétními prostředky Světelné komunikace a spojení.

V období brány 11:11 se tedy můžete cítit vedeni k tomu, abyste se připojili k nějaké skupině nebo komunitě a zažili iniciaci Kódu Světla Hvězdného Ohně jako skupina. Můžete se také cítit přitahováni, abyste tyto Kódy nějakým způsobem přenášeli, a vedli v deníku záznam o informacích, které vám jsou v těchto kódech poskytovány.

Andělské bytosti, Elohim a Serafín, budou i nadále posilovat přenosy Andělských Frekvencí Světla a Barev, aby podporovaly tyto iniciace a proces Probuzení obecně.

Časové linie, Vesmírný Čas a zpomalení životního tempa

Milovaní, s tím, jak na Zemi přicházejí vlny Světelných Kódů, dojde v poli Vesmírného Času, jakmile se vědomí znovu zvýší, k dalšímu „zrychlení“. Mnozí to budou vnímat jako čas, který se pohybuje ještě rychleji, a mohou cítit nutkání pokusit se pohybovat ještě rychleji na fyzické rovině, aby „udrželi krok“ se zvýšením frekvence ve Vesmírném Čase.

To nelze doporučit, drazí, protože je potřeba zpomalit a umožnit tělu vyrovnat se s „přirozeným“ Vesmírným Časem, což je přirozená frekvence Přírody (Božského Zdrojového Kódu) na vaší Planetě.

V tuto chvíli máte na vaší Planetě pro čas dva pojmy. Jedním z nich je, jak bylo uvedeno, přirozený čas, který po spirále harmonizuje s polem Vesmírného Času a vibruje na frekvenci Božského Srdce. Druhým je „umělý“ nebo „lineární“ čas, který je ukotven v mechanické iluzi a vrhá se kupředu, stále se zvyšuje v hybnosti, s tím, jak se vzdaluje od přirozeného času a spirálového pohybu Galaxie.

Proto je tak užitečné trávit čas v Přírodě. Umožníte tak, aby vaše buňky a vaše DNA rezonovaly s přirozeným časem a fyzicky zpomalily, takže můžete zažít vyšší frekvence Světelných Kódů z Božského Srdce.

Meditovat a provádět ceremoniál v Přírodě, znamená sladit se s přirozeným časem prostřednictvím zaměření a záměru a pomůže vám integrovat a ztělesnit tyto Světelné Kódy bez zbytečného narušení vašeho fyzického tělesného systému nebo nadměrné stimulace nervového systému a emocionálního a mentálního těla.

Role vynořujícího se Nového Božského Mužství

Jakmile budou tyto nové Kódy Hvězdného Ohně přijaty vědomím Božské Ženské Sofie,bude mít Božské Mužství, nebo spíše Nové Božské Mužství, za úkol vytvořit formu a strukturu pro tuto novou moudrost, aby byla vyjádřena a prožita.

V tomto čtyřměsíčním období Hvězdných Ohňových vln se planety Saturn a Pluto budou přibližovat k sobě kvůli „datu“svého spojení 12. ledna 2020. Tento pohyb nastane v Kozorohu, domovu mužské energie. Toto magnetické spojení Saturna (struktura) a Pluta (Transformace) vytváří vír pro demontáž starých maskulinních energetických struktur a zrod forem pro vyjádření Nového Mužství.

Forma a struktura Nového Mužství se již objevuje ve vyjádření soucitu a lásky k planetě, které je vyjádřeno prostřednictvím mnoha mladých lidí, Křišťálových dětí, které nacházejí svůj „hlas“ a vyjadřují, co cítí vůči starším generacím. Brzy se k nim připojí Diamantové děti, které vyjádří ještě silněji nové energie Božského Maskulinního Kristova Vědomí a potřebu připravit cestu k Nové Zemi, což je posláním jejich Duší jako zástupců Diamantového Světla na Zemi.

Přejeme vám tedy nádhernou cestu do těchto Nových Světelných Kódů a nových způsobů bytí, když stojíte na prahu této mocné Časové Spirály Nové Země. Pohybujte se kupředu s jistotou a radostí, s vědomím, že je to čas, na který jste čekali!

zdroj: http://starchildglobal.com/channels-and-articles/awakening-and-illumination/

 

Vyhledávání