Aktualitky

Seminář Cesta lásky I proběhne 07. - 12. srpna

Seminář Cesta lásky I, jež proběhne 07. - 12.  srpna, vám přináší návod, jak se otevřít duchovní práci a poznat svůj vnitřní potenciál, jak se propojovat se svou duší a svými duchovními průvodci, otevírat své srdce lásce... Srdečně vás zveme.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou Veronika Navrátilová - Úplněk v Blížencích, 12.12. 2019
Veronika Navrátilová - Úplněk v Blížencích, 12.12. 2019
Uveřejnil(a) Láďa   
Úterý, 10 Prosinec 2019 20:53

Milí přátelé, ve čtvrtek 12.12. po šesté hodině ráno se završí lunární cyklus úplňkem ve znamení Blíženců. Cyklus nám začal ve znamení Střelce velkými vizemi, pozitivními myšlenkami, vírou v radost a vnitřní naplnění.

Úplněk je zaměřen na intelekt, racionální přístup, skeptické pochyby, dotazy. Vytváří prostředí neklidné komunikace, hledající intelektové a sociální podněty. Blíženci jsou merkurické znamení a jejich vládce Merkur je v opozičním znamení Střelce. Tam se necítí dobře, je v detrimentu. Každopádně v diskusích mezi lidmi se obecně mohou objevovat témata spojená s vírou, náboženstvím, etikou, právem, případně soudy. Atmosféra úplňku je zároveň koketní a hravá. Představte si, že máte s někým diskuzi, máte úplně odlišné názory, ale protějšek vás něčím dráždí a přitahuje zároveň. Diskuze není bojovná, ale zábavná, hravá a vzrušující.

Úplněk je v neharmonické vazbě na Neptun. Co to znamená? Je zde potencionálně vytvořena atmosféra pro různá nedorozumění a nejasnosti. Naše jistota, hrdost, naše síla, hlavně intelektuální, verbální nebo filosofická se může snadno potkat se situací, kdy si uvědomíme, že je zde stále velký prostor pro pokoru, že možná neumíme vysvětlit a podložit to, o čem mluvíme. Naše pravdy jsou rozviklány, názory vyvráceny.

Neptun je spojován s chaosem. Ten se vkrádá do našich životů každý den. A tvoříme ho sami. Sami totiž věci záměrně přehlížíme a neřešíme, abychom měli klid, jenže tato naše neschopnost postavit se realitě tváří v tvář, nás ve finále dostihne. Představte si to třeba ve vztahu, kdy denně něco přehlížíme nebo si něčeho nevšímáme, nereagujeme, nevěnujeme pozornost, nemluvíme, nezvažujeme, vyhýbáme se zodpovědnosti. A namlouváme si, že jsme slušní, nad věcí, mírumilovní a na vyšší úrovni než primitivní partner. Přitom není nic dále od pravdy. Je to totiž pohodlnější cesta, než přijmout zodpovědnost a řešit věci hned a každodenně v jejich malosti a neradostnosti. Přehlížet problémy ale nikdy nevede k ničemu dobrému. To, že nám ve velkém jednoho dne zaklepou na dveře, když to nejméně čekáme, je jisté. Před vlastní lží a slepotou nelze nikdy utéct. Všechny záměrně nepochopené, přehlížené důvody rozpadu vztahů se časem nahromadí, spojí síly a podlomí nám samým kolena. Abychom tedy nejasnosti, lži a mlhavý opar úplňku rozpustili, musíme se snažit věci definovat, protože jenom na pojmenovaný a upřesněný problém lze nalézt řešení.

Chceme-li tedy z nějakého úpadku vyplavat, musíme důkladně artikulovat realitu, kterou jsme tak pohodlně a nebezpečně skrývali za závojem nevědomí a maskou míru.

Když si chceme rozvíjet svou schopnost rozeznávat a blížit se skutečné pravdě, je potřeba se ptát, proč si myslíme, co si myslíme, proč věříme tomu kterému člověku nebo zdroji, zda se necháme přesvědčit na základě vyvolaných emocí, nebo pátráme po původu informace. Tato práce vyžaduje kontemplaci, rozjímání a musíme si na to dát čas.

V dobách nejistoty za sebe každý z nás musíme převzít co největší zodpovědnost. Měli bychom přestat lhát sobě i jiným a napravovat vše, co je v nás porouchané. Jedině tak můžeme mírnit utrpení, které je ve světě. A je to tak, že se po nás chce hodně, chce se po nás vše.

Není také radno zkoušet drogy a psychedelika. V praxi s klienty často řešíme pustošivé a destruktivní účinky těchto halucinogenů. Není prostě dobré si uměle vynutit otevření psychických kanálů k intenzivním vibracím. Těmto zážitkům musí předcházet zřetelná transformace vědomí a životního stylu. Jestliže na toto někdo nehledí, vzniká po tomto zážitku silný pocit nespokojenosti nebo se začnou projevovat psychické poruchy, které mohou někdy vést k velmi závažnému rozpadu osobnosti. Ve své autobiografii Jung píše, že když prožíval nejintenzivnější fázi své konfrontace s nevědomím, setkal se během této doby s mnoha archetypickými figurami a bytostmi a byl s nimi ve spojení – to jediné, co jej provedlo touto totální transformací jeho vědomí byla skutečnost, že se vždy mohl ohlédnout zpět a vidět, že má své místo ve světě a své konkrétní rodinné a pracovní povinnosti. Popisuje, že jinak by ho to mohlo psychicky zničit.

Klíčem k navázání správného vztahu k neptunským silám je rozpoznání, že neustálé hledání ideálu, po kterém toužíme ve vnějším světě, nepřináší žádné uspokojení a přichází až tehdy, kdy na sebe vezmeme onu zodpovědnostSaturn. Nemá smysl stále očekávat dokonalou situaci v podobě perfektní práce nebo ideálního vztahu. Neptun nás stále posouvá do představ dokonalosti, kterou pak chceme zažívat, abychom unikli každodenním starostem.

Pozice prosincového úplňku v našich horoskopech narození ukazuje na tu oblast života, kterou si dosud idealizujeme, hlavně při přesných aspektech na natální planety. Nebo jí chceme zatím uniknout, nevnímat jí pravdivě. Zde hledáme onen ideál v současnosti. Zde zůstáváme v temnotě, než abychom riskovali poznání, že všechno, co jsme si idealizovali není zdaleka tak cenné a pevné. Ostré rozlišování je v této oblasti potřebné k tomu, abychom si vyjasnili, co skutečně souvisí s naším duchovním růstem a co je jen oblast, kde stále doufáme, že skrze ni naplníme naši duchovní touhu.

Takže nám všem přeji hodně otevřené oči, vědomí a pozornost v mlhavém oparu úplňku.

Veronika Navrátilová, web - ctuhoroskopy.cz, tel - 603 572 667, email – Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,
youtube –
https://www.youtube.com/channel/UC98Jin2j0VVkH9yYGbI4Ucw

Zdroj: http://ctuhoroskopy.cz/uplnek-blizencich-12-prosince-2019/

 

Vyhledávání