Aktualitky

46. Duchovní mise na pomoc Matce Zemi - Sardinie a Liparské ostrovy

Sardinie a Liparské ostrovy (Aiolské / Eolské ostrovy)

Tentokrát se vydáme poznávat krásy ostrovů Středozemního moře. Termín: 11.9.-27.9.2020. Je nutné se co nejdříve přihlásit a poslat zálohu.

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - Velký posun z roku 2019 do roku 2020
AA Michael - Velký posun z roku 2019 do roku 2020
Uveřejnil(a) Láďa   
Pátek, 27 Prosinec 2019 18:12

Portály, zatmění a konjunkce posilují posun směrem k vytvoření Nové Země
Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn

Milovaní, připravte se ke vstupu do třetí dekády 21. století! Kvantové energie víří a zrychlují, když přicházíte naplno do tohoto nového prostoru a místa, zvaného Nová Země. V r. 2020 uvidíte na vaší Zemi kvantovou vlnu probuzení, s mnoha hlubokými a podstatnými posuny.

Ale dalo by se říct, že zrovna teď se nacházíte v předsíni a čekáte na svůj velký vstup!

Na galaktický Nový rok,  v červenci a srpnu 2019, byly spuštěny mnohé silné energie a toto je vyvrcholení časové spirály, když vstupujete do portálu 3/3/3, propojujete se s Galaktickým středem a Galaktickou radou, procházíte slunovratem a zatměním Slunce a připravujete se na silné a transformační energie úplňku a zatmění Měsíce v Kozorohu, a kdy, také v Kozorohu, 12. ledna 2020, dojde ke konjunkci Slunce, Merkuru, Pluta a Saturnu.

Ano, opravdu, v příštích několika týdnech máte nabitý program. Tyto silné posuny, k nimž dochází v prosinci 2019 a lednu 2020 vás dovedou na práh vašeho nového života, coby občana Nové Země a zmocněného spolutvůrce reality Nové Země. Konečně se zbavíte minulosti a vykročíte do kouzelné kvantové a multidimenzionální reality, na kterou máte jakožto andělská bytost anebo hvězdné semínko svaté právo.

Vítejte na Nové Zemi roku 2020, kde jste těmi, kdo určuje svoji realitu a svoji budoucnost,když cestujete po časové spirále a formujete časoprostor dle svých nejtajnějších snů a přání.

Portál 3/3/3

Milovaní, portál 3/3/3 je prodloužený, je to měsíční koridor či časová brána, která vás dovede do Nové reality zrovna v době velkého přepnutí do spolutvoření a spolupráce s Radou stařešinů Nové Země a Strážců Země. Na těchto radách bude vznikat administrativní odpovědnost pro Novou Zemi a to zejména u Vysoké rady pro Novou Zemi. Oni vás povedou vpřed, na místo konečné svobody a snů!

Portál 3/3/3 se otevře 3. prosince, pokračuje do 12. prosince (12/12/12) a zatmění 21. prosince (21/12/12) a uzavře se 30. prosince (3/3/3).  Každé z těchto dat se dá zredukovat na 3/3/3 nebo 9.

Energie v tomto portálu či koridoru jsou energie hojnosti, harmonie a tvoření. Kódy hojnosti, také známé jako rajské kódy, poskytují silný impuls pro zřízení Rady stařešinů Země jako administrativního tělesa Nové Země, pro posvátnou planetu, která se ve třetí dekádě 21. století rodí do svého nejvyššího záměru. Posvátná energie ženství/bohyně je připravena požehnat Nové Zemi a všem, kdo vstoupí do této reality, s velkou hojností, láskou, harmonií, krásou a mírem. Nová božská mužská energie bude podporovat proud božské kreativity směrem k manifestaci pole lásky na Nové Zemi, kde jsou všechny výtvory založeny na lásce.

Zde budeme hovořit o dvou důležitých bodech portálu jako o důležitých okamžicích předtím, než se portál 30. prosince uzavře.

Úplněk v Blížencích a 12/12/12

Poslední úplněk v prosinci připadá na 11. prosinec a po něm následuje 12/12/12.

Úplněk v Blížencích vytvoří osvícenou cestu pro 12/12/12, který přinese dvě věci. Zaprvé dokončení procesu ztělesnění duše, který začal v červenci/srpnu 2019 a za druhé konečná a plná aktivace diamantového světelného těla a galaktického těla, která započala v r. 2018.

Zlaté světlo Kristova vědomí, pole lásky, dodá podporu finálnímu stádiu důležité fáze ztělesnění duše, kterou nyní ti, co ukazují cestu a členové světelné rodiny, nyní dokončují. Ten proces umožní lidskému vědomí, aby se plně propojilo s vědomím duše a ducha a vstoupilo do posvátného manželství či spojení těla a duše. Bytost Nové Země se považuje za nekonečnou bytost světla, která má přístup do mnoha dimenzí a která poukazuje na časoprostorové kontinuum. Není omezena lineárním, třídimenzionálním časem a není omezena danou realitou. Vše se posouvá a mění, když první generace Nové Země, jako první spolutvůrci reality Nové Země, dělá svá rozhodnutí a určuje referenční body.

Když se odehrává tento důležitý posun vědomí, dochází v systému fyzického i světelného těla k podobným posunům, včetně závěrečných aktivací, aby se lidská/andělská šablona v DNA srovnala a aby naplno rozzářilo diamantové světelné tělo a galaktické tělo, abychom se mohli začít učit, jak posunout svoji bytost a své vědomí do diamantového světelného těla dle libosti, abychom mohli cestovat po multidimenzionálních galaktických oblastech.

Když vy, milovaní, jakožto ti, co ukazují cestu, naplno zaktivujete a přijmete tento aspekt sebe sama, dokážete naplno zkoumat, kým jste. Již nebudete „odpojeni“ od jiných dimenzí a prostorů, ale budete používat svoje galaktické diamantové světelné tělo jako vozítko k cestám do vesmíru, do libovolného „napojení“ či znovu napojení, zatímco si pořád budete udržovat přístup k Nové Zemi a k vašemu lidskému fyzickému tělu.

Zarovnání Země s galaktickým středem: 19. prosinec

19. prosince se Země dostane do přímého zarovnání s galaktickým středem na 27. stupni Kozoroha. Jižní pól Země se dívá přímo na galaktický střed a proto všechny důležité transmise, týkající se Země i Galaktické rady, budou po dobu celého roku v první řadě přijímány do mřížek Nové Země v Antarktidě a pak budou přeneseny na Nový Zéland, do Austrálie, Jižní Afriky, Argentiny a Chile, aby pak byly přeneseny směrem na sever, do planetární mřížky.

Okamžik zarovnání Nové Země s galaktickým středem nastane, když dojde k setkání vědomí a k výměně darů a k oslavám. Tento rok se rada Nové Země poprvé setká s Galaktickou radu, aby obdržela přenos z kosmického srdce ohledně nadcházejících posunů a změn a toho, co pro Zemi znamenají. Tato informace pak bude přenášena těm, kdo ukazují cestu a světelné rodině, aby mohli na základě těchto informací jednat a činit příslušná rozhodnutí.

Takže, jak vidíte, letošní schůze Galaktické rady je velmi speciální oslavou, kde se bude konat velké spojení galaktické rodiny. Andělské kmeny, inkarnované na Zemi a hvězdná semínka vstoupí do svých diamantových světelných těl, aby se zúčastnily oslav.

V této fázi mnozí z vás, kdo cestujete ve svých diamantových světelných tělech, to možná děláte v noci, během spaní. Možná si moc nepamatujete, kde jste byli, anebo si možná myslíte, že to byl pouhý sen. Snová realita je často to, jak si diamantové světelné tělo překládá své cestování. V budoucnosti se naučíte, jak aktivovat cestování diamantového světelného těla a jak si vzpomenout na všechny kontakty a informace. Někteří z vás budou dokonce pracovat jako velvyslanci pro Galaktickou radu Nové Země.

Pokud to tak cítíte, můžete požádat o plnou aktivaci svého diamantového světelného těla a o to, abyste se mohli zúčastnit akci Galaktické rady, spojené se zarovnáním.

K velké události dojde zrovna dva dny před slunovratem, 21.prosince, což je další velký posun pro vynořující se mřížku Nové Země.

Prosincový slunovrat: 21/12/2019

Slunovrat je chvíle, kdy se Země na své cestě kolem Slunce začne vracet. Jedná se o posun energií, týkajících se ročního období a o oslavu světla. Na jižní polokouli je to nejdelší den a nejkratší noc, kdy se slaví síla dvou sluncí: Slunce naší Sluneční soustavy a Velkého centrálního Slunce v Galaktickém středu. Na severní polokouli, kde je zima, slunovrat představuje nejkratší den a nejdelší noc. Tam probíhají oslavy znovuzrození Světla, kdy se dny začnou prodlužovat na své cestě k létu.

V rámci galaktického roku představuje slunovrat polovinu časového cyklu let 2019/2020, jak se spirála otočí a zahájí svůj návrat časoprostorem nulovému bodu, kterým je, podle galaktického kalendáře, noc z 25. na 26. července 2020.

Takže, až dojdete do toho bodu, udržujte ve svém vědomí informaci o posunu a návratu k bodu obnovy. Následkem obnovy spojení hlubokého vědomí diamantového světelného těla s Galaktickou radou si budete také ve svém hlubokém vědomí udržovat všechny kódy a informace, které budete po dobu příštích měsíců na cestě v tomto cyklu potřebovat. Bude to ukončeno v červenci 2020 a obnoveno 25./26. července, kdy bude aktivována nová časová spirála pro Novou Zemi a to 8. 8. 2020 ve Lví bráně.

Královští lvi ze Síria a Regula, kteří jsou strážci časového portálu 8/8, budou s vámi, když budete dne 21. prosince slavit tento zvláštní a posvátný tranzit. Jejich mocná přítomnost vám v tomto měsíci pomůže, když si budete vzpomínat na posvátný galaktický rok a na jeho spojení s galaktickými rodinami, andělskými rodinami a rodinami hvězdných semínek.

26. prosince: zatmění Slunce v Kozorohu

K poslednímu zatmění desetiletí dojde 26. prosince a to je chvíle, která nás konečně provede k velké konjunkci v lednu 2020. Pozornost se nyní přesouvá na Kozoroha s jeho silnou saturnskou energií a její spojení se strukturami, zejména se zemskou strukturou.

Zatmění jsou okamžiky, kdy jsou zemské mřížky osety novými energiemi a myšlenkami, které časem porostou a budou se šířit. Zatmění Slunce je obzvlášť silné, protože Slunci umožní, aby na chvilku „vypnulo“, když jsou do mřížek ukotvovány nové kódy.

Kódy Kozoroha jsou energie božského mužství a nových sktruktur pro Novou Zemi. Božská ženskost musí dostat nové struktury, aby se zrodila nová realita a to se odehrává v těchto nastávajících tranzitech Kozoroha.

Tyto nové kódy, které přijdou tak brzy po „výpadku“ během slunovratu, budou rozsévat nové struktury a nové způsoby bytí pro život na Zemi ve třetí dekádě (2020 - 2029).

Místa, kde bude to zatmění viditelné, budou v některých částech východní Evropy (ne však v ČR), ve většině Asie, včetně Indie a Číny, ve východní Africe, včetně afrického rohu, v některých částech Egypta a také v Indonésii a severozápadní Austrálii. Bude to většinou zatmění, týkající se Blízkého východu, Afriky, Asie a Číny a nové maskulinní kódy nejsilněji ovlivní tyto oblasti. Energie Isidy a Osirise, Budhy a Kwan Yin, budou aktivovány a předefinovány pro Novou Zemi. Také silný vortex na Bali bude aktivován pro Novou Zemi a pro novu maskulinitu, a aktivace v Austrálii pomůže aktivovat předivo času snění z Uluru a také je jemně upraví pro Novou Zemi.

Milovaní, až vstoupíte do roku 2020, bude to pro vás vzrušující čas!

Zatmění Měsíce 10. ledna 2020 a konjunkce Kozoroha v úhlu 22. stupňů vůči Slunci, Merkuru, Plutu a Saturnu 12.ledna, kdy se tyto silné planety zarovnají

Portál 3/3/3 se uzavře 30./31. prosince, k začátku ledna 2020 a začne nové desetiletí.10. ledna úplněk a zatmění Měsíce odstartují silnou konjunkci Slunce, Merkuru, Pluta a Saturnu 12. ledna, kdy se tyto silné planety zarovnají.

Úplněk a zatmění Měsíce se odehrají ve Štíru, který přináší nádhernou energii božské ženskosti. Bohyně iniciuje své kódy a zaseje semínka, aby nadcházející konjunkce podpořila ty nejhlubší posuny, které ještě mají přijít. Energie Štíra vás také zpětně napojí na období těsně před Galaktickým Novým rokem (červenec 2019) a na příští Galaktický Nový rok (červenec 2020). Božská ženskost je po ruce, aby vylévala své nádherné a tvořivé esence na podporu hlubokých změn, které se teď, na začátku třetího desetiletí, iniciují.

Toto zatmění Měsíce bude vidět, jak bude pokládat svůj stín a rozsévat své kódy pro nové posvátné spojení mužského a ženského principu, nad Evropou, Afrikou, Asií, Austrálií a dotkne se Severní Ameriky a Jižní Ameriky.

O dva dny později, 12., bude Slunce na 21. stupni Kozoroha a Merkur, Pluto a Saturn budou na 22. stupni Kozoroha. Tato konjunkce, s Jupiterem na 9. stupni Kozoroha znamená, že z deseti planet je pět planet v Kozorohu, zrovna po úplňku ve Štíru. To je síla! Štír je opoziční dům vůči Kozorohu, takže aktivuje tyto energie velmi silně a pokládá základy pro změny.

Pluto a Saturn jsou dvě silné planety: Saturn vytváří formu a strukturu prostřednictvím času a Pluto transformuje tím, že formu a strukturu ničí.

Tato konjunkce, osvícená Sluncem, může být chápána jako „utkání Titánů“ v Kozorohu. Saturn Kozorohu vládne, takže to vše je o formě a struktuře,ale pak přijde Pluto s jeho rozhodnutím měnit prostřednictvím ničení. Protože se nachází poblíž Merkuru a Slunce, znamená to silné změny v tom, jak myslíme a jak se ve světě vyjadřujeme.

Takže opravdu, milovaní, uvidíte silné pnutí, když se staré formy a struktury hroutí na všech úrovních a to je urychleno vlivem Pluta,zatímco ve stejnou dobu se začínají tvořit nové struktury pro Novou Zemi.

To udá tón pro třetí desetiletí.Staré struktury budou kolabovat a budou se vynořovat nové struktury.Protože po většinu doby bude často cítit vliv Saturnu, možná že toho zpočátku nebude moc vidět, ale budou probíhat hluboké změny a působit nové kódy, aby přinesly nové věci.

Ale, milovaní, jistě ty energie budete cítit a možná opravdu zjistíte, že věci, které vám v životě již neslouží, velmi rychle kolabují. Pro někoho to může být bolestivé, protože to na velmi hlubokých úrovních ovlivní struktury vztahů, rodin, komunit i národů.

V důsledku konjunkce na 22. stupni se začnou mnozí lidé probouzet, když se začne hroutit iluze struktury. Mohou se cítit odcizení a ztraceni, když budou hledat nové struktury, které by podpořily jejich život. Tady je důležitá práce těch, co ukazují cestu. Mnozí z vás jsou voláni, aby se v r. 2020 stali součástí podpůrných týmů. Vaším úkolem bude zůstat v tom chaosu v klidu a míru, být ve svém životě sebevědomými a vést i druhé k sebevědomí a k Nové Zemi. Bude to pro vás vzrušující doba, protože se ve vaší práci otevře mnoho nových příležitostí.

Bude to doba, abyste se opravdu víc posunuli do své síly coby spolutvůrci, doba k roztáčení časových cyklů a vytváření nových realit. Někteří z vás si možná zvolí, že budou pokračovat v práci jako stavitelé mostů mezi starými strukturami a realitou a Novou Zemí, zatímco jiní přejdou na druhou stranu a stanou se budovateli struktur Nové Země

Ti, co si zvolili Novou Zemi, budou pracovat s Galaktickou radou a Sluneční radou na vytváření Nové Země ve zlatém poli lásky. Budou pracovat s krystalickým Kristovým vědomím a s diamantovým světlem, aby upletli novou realitu.

Milovaní, je čas začít!

Dobrodružství pokračuje do roku 2020 a do třetího desetiletí.

Cestujte dobře a vzájemně se podporujte!  

Nebe vás velmi miluje a cení si vás!

zdroj: http://starchildglobal.com/channels-and-articles/the-big-shift-2019-to-2020/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

 

Vyhledávání