Aktualitky

Společné meditace na pomoc Zemi

Milí přátelé,

každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme:

Transformace Poselství Přijatá vnitřní cestou AA Michael - Nový cyklus tvoření pokračuje - Únor 2020
AA Michael - Nový cyklus tvoření pokračuje - Únor 2020
Uveřejnil(a) Láďa   
Sobota, 22 Únor 2020 14:40

AA Michael  Prostřednictvím Ronny / Svatý Písař

Moudrá učení od Archanděla Michaela

Milovaní mistři, jeviště je připraveno a opona se co nevidět zvedne v novém úsvitu zítřka. Po celém světě se zhmotňují nové svaté víry vyššího vědomí a zrychlujícím se tempem se ukotvují Světelné sloupy Vzestupu z velkých Měst Světla ve vyšších říších. Velké dodávky Světla Stvořitele nabývají na síle a na rychlosti a stále více a více ovlivňují mysli mas lidí.

Vězte, mí stateční, jste v posledním stádiu zvláštní časové jednotky, a všichni jste byli podřízeni jedinečnému systému pravidel.Opakujeme a zdůrazňujeme tuto informaci, protože je životně důležité, abyste chápali tuto koncepci nových Vesmírných zákonů Věku Vodnáře.

Naprosto svobodná vůle byla míněna jako velký dar, nicméně se stala velkým břemenem, neboť lidstvo kleslo do širšího spektra duality, což vyústilo ve velkou bolest a utrpení. V pravidlech byla zanesena věta o nezasahování, určitá doba této fáze Stvoření musela být odehrána, než náš Bůh Otec/Matka mohl prohlásit:Už je toho dost. Je čas zasáhnout. Nastane Andělské/Božské oddělení pro ty, kteří se snaží dosáhnout mistrovství Sebe a Duchovní hierarchie a Andělské království mají právo pomoci jakýmkoli vhodným způsobem v rámci Vesmírných zákonů. Ať existuje Zákon Milosti jako vyšší frekvence nad zákonem Karmy a odteď bude platit pro vynořující se skupinu Služebníků Světa, stejně tak jako pro učedníky a praktikující na cestě Vzestupu.

Pomalu vytahujete svou pozornost a energii ze své staré reality nefunkční Třetí a nižší Čtvrté dimenze, a proto bude postupně uvadat a přestávat existovat, protože už jí nebudete živit energií, která by ji podporovala.

Protože tato éra končí, nastane nový systém pravidel a zákonů, které se budou vztahovat na všechny vynořující se Duchovní lidské bytosti. Probíhá nový rozšířený cyklus Stvoření a vy všichni, kteří se snažíte dosáhnout sjednoceného stavu vědomí budete prohlášeni za spolutvůrce budoucnosti. Vaším Andělským posláním, vás jako Atomů Božích semínek Světla Stvořitele, je posunout hranice manifestovaného Božího vědomí. Vaším cílem je stát se mistrem zhmotňování a vytahovat ven esenci Tvoření a aktivovat ji svým Svatým Srdcem. Pak, zvláštními myšlenkami ze své Svaté mysli tvarovat Boží látku do nekonečného množství forem. Tak se stanete opravdovou, plnohodnotnou prodlouženou rukou našeho boha Otce/Matky.

Vy, jako jednotlivci, vstoupíte do příslušného zesíleného vědomíAtomů paněťových semínek Bílého ohně, které obsahují další vyšší úroveň vaší Božské esence Vyššího Já, která je pro vás v tuto dobu vhodná. Je to esence Vzestupu, a čeká na vás od té doby, co jste se oddělili od své Božské Přítomnosti JÁ JSEM. Tyto Atomy semínek Božího vědomí obsahují moudrost, lásku, moc a inspiraci, které vám pomůžou projít dalšími roky vřavy evoluční změny.

Lidstvo je uprostřed dramatické změny Kódů života Atomů paměťových semínek, tak jak vy, Hvězdná semínka znovu probouzíte své nadsmyslové schopnosti. Váš zrak se rozšíří za ultrafialové spektrum Světla, váš způsob vidění začne být panoramatičtější a do určitého stupně se rozšíří vaše periferní vidění.

V mozku jsou malinké krystaly Světla ve tvaru pyramidy, v oblasti šišinky, které budou aktivovány,když začnete chápat a učit se, jak používat zvuk a barvu,neboť byly určeny k tomu, aby byly používány k léčení, a tím k vyvážování a harmonizování aurického pole a lidského těla. Vaše nadvědomá mysl začne stahovat více a více moudrých učení o tom, co ve Vesmíru funguje – o ucelenosti vaší pravé povahy- a informace o budoucnosti lidstva. Když vaše Vyšší Já určí, že je čas, aby se otevřelo vaše třetí oko, bude to, jako by vás polila vlna Svaté energie uprostřed čela. Tyto zvláštní frekvence také aktivují Krystaly semínek Světla v šišince, což urychlí proces znovupotvrzení a zlepšení telepatických dovedností.

Vynoří se nové informace o molekulární genetice, o matematice, hudbě a o důležitosti zvuku. Zažijete urychlení v procesu stahování multidimenzionálních prvků své povahy, a Duch svatý, ona mocná milující esence naší požehnané Bohyně Matky, nastartuje dramatické zvýšení vibračních frekvencí Lásky, vyzařující přímo z jejího Jádra Svatého Srdce.

A tak se vás ptáme, milovaní, jste připraveni zavřít dveře do minulosti a kráčet po stezce, která vás povede do kouzelného světa všech možností? Cesta je připravena. Vše, co musíte udělat, je souhlasit, a proces se vám krok po kroku odhalí. Snažíme se udělat tento přechod co nejjednodušší, protože už jste trpěli dost a je čas na lehkost a ladnost. Formuje se velká aliance – opětné sjednocení velkolepých rozměrů, tak jak upevňujeme proces opětného sjednocování ve společném zájmu – nás z andělských říší a vás, představitelů Stvořitele spjatých se Zemí. Čas oddělení se rychle blíží ke konci, a paradoxně, ti, kteří ustrnuli v iluzi Třetí/Čtvrté dimenze, přicházejí také.Budou spolu stále pevněji spojeni v jejich boji za udržení oddělení prostřednictvím dominance, nadvlády, a moci, krmených nenávistí, strachem a chamtivostí.

Před eony let jsme vám každému dali slib, když jste se vydali na svou oddělenou cestu, abyste splnili svou roli Vesmírného andělského poslání. Slíbili jsme, že se spolu zase sejdeme při velkém znovusjednocení, až se bude velký experiment na planetě Zemi blížit svému konci. Slíbili jsme to, dokonce přesto, že jako součást experimentu zapomenete na svůj původ, že ve vhodnou dobu vám pomůžeme si vzpomenout a znovu potvrdit své dědictví, a půjdeme vpřed spolu, jeden vedle druhého, od srdce k srdci. Ta doba je teď, milovaní.

Žádáme vás, abyste se zavázali tím, že se stanete NOSITELEM SVĚTLA a SLUŽEBNÍKEM SVĚTA. Pokud tak učiníte, vaše vědomá pozornost a účinnost se skokem rozšíří. Dynamikou skupinových meditací v Pyramidě služebníků světa v Páté dimenzi, se rychle stanete mistrem spolutvoření a příkladem pro ostatní kolem vás. Nejrychlejším způsobem, jak získat pozornost ostatních, je začít, dokázat a přizpůsobit si prospěšné teorie.

Vizte sebe, jak tvoříte pevný základ a zakládáte jednotu se Zemi, jak si užíváte bohatství a krás,které Země a první Tři dimenze mohou nabídnout. Připojte se k množství pozitivních myšlenkových forem uložených v říších Čtvrté dimenzi, aby vám pomohly ve vystavění vaší vize a při upevnění/zhmotnění vašich snů. Pak se přesuňte do Pyramidy Moci Páté dimenze, abyste se dostali k Životní síle Stvoření, a tím naplnili své výtvory Vesmírným ohněm.

POVZBUZENÍ PRO HVĚZDNÁ SEMÍNKA UKAZUJÍCÍ CESTU

V minulých životech a minulých Věcích bylo toto sjednocení Duše a Ducha velmi individuální a osobní záležitostí, kterou nezažívaly masy lidí, ale jen někteří. To již není pravda. Nyní je doba masového probuzení, čas globálního, galaktického a vesmírného sjednocení a Vzestupudo povýšeného stavu vědomí naplněného Tvůrcem/Stvořitelem/Duchem. Nyní máte možnost a sílu se spojit s oněmi mnoha Tvářemi/Stránkami rodiny Duší, s vaším Vyšším Já, s vašimi mnoha NadDušemí a s vaším Atomem Božího semínka Bílého ohně (Přítomností JÁ JSEM). Na vesmírné úrovni, Nejvyšší Stvořitel nyní posílá dolů záření Sebe sama prostřednictvím Velkých Centrálních Sluncí, které je filtrováno dolů na Zemi velkými výbuchy Živoucího plamene Života přes Slunce naší sluneční soustavy.

Jak se rozpíná vaše vyzařování a vzrůstá jeho moc a dosah, stanete se zároveň s ostatními Pracovníky Světla sjednocenou silou, která nebude popřenasilou pro proměnu a změnu nejvyššího řádu. Buďte ve svých vizích odvážní, vizte, co je ve vašem světě správné a co ne, tak znovu posílíte Lásku/Světlo, které přebývá v každém, koho potkáte. Nezaměřujte se na stíny, protože na cokoli se zaměříte, tam půjde vaše energie.

Mnohokrát jsme vám řekli, že vaším jediným opravdovým nepřítelem je strach“. Nicméně zůstává jednou z vašich největších brzd na cestě Vzestupu. Uvolněte strach z budoucnosti a ze selhání. Snažte se zůstat vystředěni ve svém Svatém Srdci, přitom když vyzařujete Lásku/Světlo ven do světa formy – pak sledujte, jak se odhalují zázraky. Jste mistři zhmotňování, zapomněli jste? Věřte v sebe a střežte se vytváření věcí, které vám přinášejí bolest, vinu a utrpení. Staňte se znovu spolutvůrcem Světla, míru, rovnováhy a harmonie a uchopte znovu panenskou krásu planety Země, nezničenou a svěží, a také harmonii mezi všemi vnímajícími bytostmi.

Prostřednictvím vašeho pilného studia a zdokonalování dovedností jako mistrů Sebe a spolutvůrců, byla vaše Duše postupně naplněna Andělskou nespokojeností, která pomalu prosakovala do vašeho vědomí. Začali jste se obracet dovnitř, abyste zkrotili tělo přání ega a znovu se spojili s Duší, NadDuší a mnohačetnými Stránkami svého Vyššího Já. Nyní jste připraveni zviditelnit a sdílet svou moudrost a „učení Nového Věku O-svíce/Světle-ní“ s ostatními drahými Dušemi, které se teprve začínají probouzet. Masy lidí se hýbají a potřeba vedení a inspirace poroste a bude se rychle šířit ke všem lidem po celém světě.

Říkáme vám, že je čas začít poslouchat své vnitřní vedení, abyste začali věřit své moci intuice. Jděte do své Pyramidy Světla Páté dimenze a prohlaste své přání, abyste jasně rozuměli tomu, jak to udělat, abyste naplnili Andělské poslání – v pravý čas pro své nejvyšší dobro a pro nejvyšší dobro všech. To sladí vaši vůli s vůlí vaší NadDuše/Vyššího já a dovolí nám vám pomoct posunout se na cestě Vzestupu, lehce a ladně, když půjdete tvořit svou verzi Ráje na Zemi. Dovolte nám být vaším průvodcem a následujte malý tichý hlas uvnitř, který je naším způsobem jak s vámi komunikovat v přítomnosti.

Jak začínáte být se svou novou moudrostí víc sebevědomí a začínáte víc věřit svému vnitřnímu vědění,zjistíte, že lidi jsou k vám přitahováni. Vy máte schopnost koordinovat a dávat dohromady ostatní, kteří se snaží najít svou cestu. Budete vedeni k tomu, abyste jim pomohli rozumět procesu transformace/přeměny, který vy všichni na té či oné úrovni v současnosti zažíváte.

Ujišťujeme vás, že pokud budete studovat a vstřebávat a začleňovat informace a nástroje, které jsme vám nabídli v mnoha posledních letech, a pak sdílet svou moudrost s ostatními na cestě, kteří také hledají svou vyšší pravdu, najdete mnoho drahých Duší, které jsou vystrašené a jsou ochotny vám naslouchat. Vy všichni máte potenciál být léčiteli Duší, milovaní. Žádáme vás, abyste vyzařovali lásku, kterou vám posíláme, k těm, kteří stále trpí v bolesti a iluzi Třetí a nižší Čtvrté dimenze.

Mnoho z vás souhlasilo se vstřebáváním a začleňováním nejvyššího možného množství vyšších frekvencí Andělského/Božského Světla od našeho Boha Otce/Matky, které jsou vám, Hvězdným semínkům, Ukazovatelům cesty, nyní k dispozici. Víme, že občas zažíváte nepohodlné symptomy a houpačky nálad, ale to přejde, jak vaše fyzická loďka ze sebe uvolní více a více ovlivňující nebo negativní energie. Jak jde čas, vyčistíte a zjemníte svou fyzickou loďku, když vstřebáte a začleníte více a více svého Andělského Já. To je něco, co na Zemi ještě nikdy nebylo uděláno a my vás ctíme za to, že jste mezi předběžci tohoto procesu. Ti z vás, kteří ukazují cestu, ji velmi usnadňují těm, kteří jdou za nimi.

Milovaní, můžete pomoct přeměnit své rodiny, své sousedy, města a země, ve kterých bydlíte a nakonec celý svět. Buďte ve svých vizích odvážní;dívejte se na to, co je ve vašem světě správné, pravé, tím posilujete Lásku/Světlo, které sídlí v každém jednotlivém člověku, kterého potkáte.Nezaměřujte se na stíny, protože na cokoli zaměřujete svou pozornost, tomu dáváte svou energii.

Abychom vám pomohli projít těmito časy vývoje a velké změny, je nás tady z kouzelných říší velká síla, ale nemůžeme překročit vaši svobodnou vůli. Žádáme každého z vás, aby znovu potvrdil své právoplatné místo jako Mistr Světla, a pamatujte, jak vstřebáváte znalosti Ducha a osvícenou pravdu, žádáme vás, abyste šli vpřed a podělili se o svou moudrost. Když nebudete dělat nic jiného než vytahovat ven maximálně možné množství Adamantinových částic Světla Stvořitele, a pak je vyzařovat do světa a k lidstvu, bude to stačit.

Existuje Boží mandát předaný dolů, který stanoví, že proces znovusjednocení bude aktivován v plné míře, aby se urychlil proces vesmírné evoluce. To znamená, že hranicím a barikádám v myslích a srdcích lidstva, stejně jako všem náboženstvím, národům, kulturám a rasám bude dána příležitost,nebobudou čelit výzvě, nechat odejít to, co není v harmonii se smísením všeho, co je Duchovní s Výtvory našeho Boha Otce/Matky.

Stojíme společně v Říši Světla a natahujeme k vám svá srdce a své ruce, abychom vás vtáhli do kruhu Vesmírné Jednoty. Uděláte krok vpřed? Obklopujeme a zahalujeme vás do aurického pole lásky a ochrany.

JÁ JSEM Archanděl Michael

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

 

Vyhledávání